Omni calculator

Kalkulatory matematyczne

Kalkulatory: 111

Matematyka wydaje się być skomplikowana, ale dzięki naszej kolekcji kalkulatorów matematycznych, każdy może w kilka sekund wykonać i zrozumieć kompleksowe zadania. Boisz się trygonometrii? Myślisz, że geometria jest „zbyt skomplikowana”? Nie bój się! Nasza obszerna gama kalkulatorów została zaprojektowana w taki sposób, aby osoby na każdym poziomie wiedzy matematycznej mogły bez wysiłku rozwiązywać skomplikowane problemy. Mamy wszelkiego rodzaju kalkulatory trójkątów, wielokątów, obwodów, powierzchni, objętości, funkcji trygonometrycznych, algebry, procentów... Cokolwiek potrzebujesz, mamy to! Oprócz najwyższej klasy kalkulatorów matematycznych dołączamy dokładne, ale proste opisy pojęć matematycznych, aby rzucić światło na skomplikowane problemy, które zawsze wydawały się być trudne w zrozumieniu.

Czytaj dalej

Kalkulatory procentowe 💯

 • Kalkulator średniego procenta
 • Kalkulator czasu podwojenia
 • Kalkulator procentowy
 • Kalkulator zmiany procentowej
 • Kalkulator spadku procentowego
 • Kalkulator różnicy procentowej
 • Kalkulator wzrostu procentowego
 • Kalkulator wykonania planu

Kalkulatory algebraiczne 🔡

Kalkulatory arytmetyczne ➗

 • Kalkulator średniej
 • Kalkulator rozkładu na czynniki
 • Kalkulator NWD — największego wspólnego dzielnika
 • Kalkulator modulo
 • Kalkulator mnożenia
 • Kalkulator potęgowania modulo
 • Kalkulator dzielenia
 • Kalkulator reszty z dzielenia
 • Kalkulator pierwiastków
 • Kalkulator zaokrąglania liczb
 • Kalkulator zaokrąglania do najbliższego tysiąca
 • Kalkulator notacji naukowej
 • Kalkulator cyfr znaczących
 • Kalkulator średniej ważonej

Kalkulatory geometrii współrzędnych 📈

Kalkulatory ułamków 🍕

 • Kalkulator ułamków dziesiętnych na zwykłe
 • Kalkulator ułamków
 • Kalkulator złotego podziału

Kalkulatory algebry liniowej 🔢

 • Kalkulator macierzy

Kalkulatory trygonometryczne 📐

 • Kalkulator arcsin (arcus sinus)
 • Kalkulator przesunięcia fazowego
 • Kalkulator trygonometryczny
 • Kalkulator okręgu jednostkowego

Kalkulatory figur geometrycznych (2D) 📏

 • Kalkulator pola powierzchni
 • Kalkulator pola prostokąta
 • Kalkulator powierzchni przekroju poprzecznego
 • Kalkulator sześciokąta
 • Kalkulator ośmiokąta
 • Kalkulator pięciokąta
 • Kalkulator obwodu figury

Kalkulatory trójkątów 🔺

 • Kalkulator trójkąta 30 60 90
 • Kalkulator trójkąta 45 45 90
 • Kalkulator trójkąta równobocznego
 • Kalkulator przeciwprostokątnej
 • Kalkulator trójkąta równoramiennego
 • Kalkulator twierdzenia Pitagorasa
 • Kalkulator trójkąta prostokątnego
 • Kalkulator boków i kątów trójkąta prostokątnego
 • Kalkulator szczególnych trójkątów prostokątnych
 • Kalkulator kątów w trójkącie
 • Kalkulator pola trójkąta
 • Kalkulator wysokości trójkąta

Kalkulatory okręgów ⭕

 • Kalkulator długości łuku
 • Kalkulator pola koła
 • Kalkulator obwodu
 • Kalkulator wycinka kołowego
 • Kalkulator pola powierzchni półokręgu
 • Kalkulator kwadratu w kole

Kalkulatory kątów 🕑

 • Kalkulator kąta między wektorami
 • Kalkulator redukcji kąta

Kalkulatory brył geometrycznych (3D) 📦

 • Kalkulator objętości ostrosłupa
 • Kalkulator prostopadłościanu
 • Kalkulator pola bryły
 • Kalkulator pola powierzchni graniastosłupa trójkątnego
 • Kalkulator graniastosłupa trójkątnego
 • Kalkulator objętości
 • Kalkulator objętości półkuli

Kalkulatory sekwencji 🔗

Kalkulatory wykładnicze i logarytmiczne 🇪

 • Kalkulator antylogarytmu
 • Kalkulator liczby e | e do potęgi x
 • Kalkulator potęgi
 • Kalkulator wzrostu wykładniczego
 • Kalkulator logarytmów
 • Kalkulator logarytmu binarnego

Kalkulatory binarne 1️0️

 • Kalkulator binarny
 • Kalkulator odejmowania liczb binarnych
 • Kalkulator uzupełnienia do dwóch

Kalkulatory dodatkowe

Kalkulatory, które widzisz poniżej, mają bardzo zbliżoną lub identyczną funkcjonalność do innych kalkulatorów dostępnych na naszej stronie. Ich głównym celem jest ułatwienie użytkownikowi znalezienia szukanego narzędzia.

Pokaż dodatkowe kalkulatory