Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator objętości półkuli

Spis treści

Jak znaleźć objętość półkuli?Jaki jest wzór na objętość półkuli?FAQs

Omni kalkulator objętości półkuli szybko oblicza objętość półkuli za pomocą sześciu różnych równań. Potrzebujesz rozwiązać konkretny problem, ale nie wiesz, jak znaleźć objętość półkuli? Spróbuj wprowadzić jeden z parametrów i zobacz, jak sprawnie i szybko działa nasz kalkulator.

Fascynujesz się półkulami lub po prostu chcesz rozwiązać zadanie domowe? W dalszej części tekstu nauczymy się wszystkiego o właściwościach półkul oraz poznamy wzory na objętość półkul, z których korzysta nasz kalkulator. We wszystkich przypadkach potrzebujesz tylko jednej z poniższych wartości:

Jak znaleźć pole powierzchni półkuli?
 • rr - promień półkuli,

 • dd — średnica półkuli;

 • VV — objętość półkuli;

 • SS — całkowite pole powierzchni półkuli;

 • SpS_p — pole powierzchni podstawy półkuli;

 • ScS_c — pole powierzchni kopuły półkuli; oraz

 • S/VS/V — stosunkek powierzchni do objętości półkuli.

Jak sama nazwa wskazuje, półkula to część kuli podzielona na dwie równe połowy. Całkowite pole powierzchni każdej półkuli składa się z pola podstawy (okrąg) i pola powierzchni kopuły. Z jednej strony, suma pól powierzchni dwóch półkul nie jest taka sama jak pole powierzchni całej kuli, ale z drugiej strony, suma objętości dwóch kopuł jest równa objętości całej kuli.

Jeśli zakończyłeś/aś już obliczenia związane z półkulą, może zainteresuje cię nasz kalkulator kuli 🇺🇸, aby przeanalizować pełną sferę.

Jak znaleźć objętość półkuli?

Najprostszym sposobem na oszacowanie objętości półkuli jest wyobrażenie sobie jej jako części pełnej kuli. Równanie na objętość kuli możesz znaleźć w naszym kalkulatorze objętości kuli. Jest ono wyrażone za pomocą promienia:

Vkuli=43πr3\quad V_{\text{kuli}} = \frac{4}{3} \pi r^3

Dlatego wzór na objętość półkuli jest następujący:

V=Vkuli2V=23πr3\quad \begin{align*} V &= \frac{V_{\text{kuli}}}{2}\\\\ V &= \frac{2}{3} \pi r^3 \end{align*}

Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku pola powierzchni. Jeśli chcesz określić różnice między polem powierzchni kuli i półkuli, przejdź do kalkulatora pola powierzchni półkuli 🇺🇸. Krótko mówiąc, półkula ma dodatkowe pole podstawy, które należy wziąć pod uwagę podczas obliczeń.

Dzięki naszemu kalkulatorowi objętości półkuli możesz wykonywać obliczenia w wielu różnych jednostkach (w tym w jednostkach SI oraz imperialnych). Nie wahaj się i sprawdź nasze narzędzie do konwersji objętości 🇺🇸, aby dowiedzieć się więcej o różnych konwersjach jednostek!

Jaki jest wzór na objętość półkuli?

Jak znaleźć objętość półkuli, gdy nie mamy podanego promienia? To zależy od tego, co wiesz o konkretnej półkuli. Nasz kalkulator objętości półkuli może obliczyć, na podstawie jednego wybranego parametru, wszystkie inne własności półkuli. Aby to wyjaśnić, zacznijmy od podania kilku podstawowych równań opisujących właściwości półkuli:

 1. Średnica półkuli: d=2rd = 2r.

 2. Objętość półkuli: V=23πr3V = \frac{2}{3} \pi r^3.

 3. Pole powierzchni podstawy półkuli: Sp=πr2S_p = \pi r^2.

 4. Pole powierzchni kopuły półkuli: Sc=2πr2S_c = 2 \pi r^2.

 5. Całkowite pole powierzchni półkuli: S=3πr2S = 3 \pi r^2.

 6. Stosunek powierzchni do objętości półkuli: S/V=9/(2r)S / V = 9 / (2 r).

Po kilku prostych przekształceniach algebraicznych, z powyższymi równaniami, możemy ostatecznie napisać sześć wzorów na objętość półkuli, które są używane przez nasz kalkulator objętości półkuli:

 1. Dany promień: V=23πr3V = \frac{2}{3} \pi r^3.

 2. Dana średnica: V=112πd3V = \frac{1}{12} \pi d^3.

 3. Dane pole powierzchni podstawy: V=23Sp3/πV = \frac{2}{3} \sqrt{S_p^3 / \pi}.

 4. Podane pole powierzchni kopuły: V=13Sc3/2πV = \frac{1}{3} \sqrt{S_c^3 / 2 π}.

 5. Podane całkowite pole powierzchni: V=29S³/3πV = \frac{2}{9} \sqrt{S³ / 3 \pi}.

 6. Dany stosunek powierzchni do objętości: V=243π/4(S/V)3V = 243 \pi / 4 (S/V)^3.

Półkule możesz znaleźć w wielu aspektach naszego życia. Wiele otaczających nas obiektów ma kształt połowy kuli. W geografii i fizyce często mówimy, że Ziemia jest podzielona na dwie półkule: północną i południową. Czy wiesz, że kiedy podróżujesz samolotem, działa na ciebie „niewidzialna” siła, która powoduje odchylenie toru twojego kursu? Efekt ten nazywany jest efektem Coriolisa i zachowuje się inaczej na północnej oraz południowej półkuli Ziemi. Odwiedź stronę kalkulatora efektu Coriolisa 🇺🇸, aby dowiedzieć się więcej!

FAQs

Jak nazywamy połowę kuli?

Półkula. Słowo to pochodzi od greckiego słowa „hemi”, którego znaczenie to „połowa”, oraz łacińskiego słowa „shaera”, które oznacza „kulę ziemską”. Dlatego podzieliliśmy Ziemię na półkule, północną i południową, a także wschodnią i zachodnią.

Jak obliczyć pole powierzchni półkuli?

Aby obliczyć pole powierzchni półkuli:

 1. Podnieś do kwadratu promień półkuli.
 2. Pomnóż przez liczbę pi.
 3. Pomnóż przez trzy.
 4. Ciesz się wynikiem!

Wzór to S = 3𝜋r².

Ile ścian znajduje się na półkuli?

Półkula ma jedną ścianę (powierzchnię zewnętrzną), która jest płaską podstawą. Część czaszy jest klasyfikowana jako zakrzywiona powierzchnia. Półkula ma również jeden okrąg i żadnych wierzchołków.

Jak obliczyć objętość półkuli, biorąc pod uwagę jej średnicę?

Jeśli znasz średnicę półkuli, oto sposób jak obliczyć jej objętość:

 1. Wylicz sześcian średnicy.
 2. Pomnóż przez liczbę pi.
 3. Podziel przez liczbę 12.
 4. Ciesz się wynikiem!
Volume of a hemisphere - a picture of hemisphere with radius.

© Omni Calculator

Surface areas

Volume

Check out 23 similar 3d geometry calculators 📦
Area of a hemisphereCubeCube Calc: find v, a, d...20 more