Omni Calculator logo

Kalkulator zaokrąglania do najbliższej setki

Created by Davide Borchia
Reviewed by Luis Hoyos
Translated by Dawid Siuda and Joanna Śmietańska, PhD
Last updated: Jan 18, 2024


Kalkulator zaokrąglania do najbliższej setki Omni pomoże ci w zaokrągleniu dowolnej liczby.

Z tego krótkiego artykułu dowiesz się:

 • Jak obliczyć zaokrąglenie do najbliższej setki.
 • Jakie są sposoby zaokrąglania do najbliższej setki.
 • Jakie są przykłady zaokrąglania do najbliższej setki.

Jesteśmy pewni, że to wystarczy, aby nauczyć się, jak wykonać to proste przybliżenie.

Czym właściwie jest setka?

Setka to trzecia liczba na lewo od znaku dziesiętnego w pozycyjnym systemie liczbowym. Poprzednie cyfry to jednostki i dziesiątki, a następne to tysiące.

W każdej setce możesz znaleźć dziesięć dziesiątek i sto jednostek (zaskoczony/a?): to magia systemu dziesiętnego.

Setki to duże liczby, które zaczynają być trudne do zrozumienia. Jako ludzie często mamy z nimi do czynienia; na przykład:

 • Niektórzy seniorzy dożywają stu lat.
 • Nasze kraje rozciągają się (w większości przypadków) na kilkaset kilometrów (lub mil).
 • Sto osób to spory tłum.
 • Używamy setki jako jedności w skali procentów.

i tak dalej! Tysiące wydają się zbyt duże, setki są w sam raz!

Pierwszą setką jest po prostu 100100, następną 200200, i tak dalej. 00 to również setka, choć na nią nie wygląda. Możemy również przejść do liczb ujemnych: tam mamy 100-100, 200-200, itd. Pomiędzy dwiema sąsiadującymi setkami znajduje się 9999 liczb. Która setka jest najbliższa każdej z liczb? Odkryjmy to za pomocą Omni kalkulatora zaokrąglania do najbliższej setki!

Jak zaokrąglać do najbliższej setki?

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zaokrąglić do najbliższej setki, musisz najpierw dokonać wyboru: jak zaokrąglamy pięćdziesiąt?

Pięć (a także jej dziesiętne wielokrotności i podwielokrotności) jest trudną liczbą we wszystkich zaokrągleniach, a zaokrąglanie do najbliższej setki nie jest żadnym wyjątkiem. Ponieważ pięćdziesiątka jest w połowie drogi między sąsiednimi setkami, musimy zdecydować, do której z nich ją przypiszemy.

 • Standardowym sposobem jest przypisanie 5050 do wyższej setki. Nazywamy tę procedurę zaokrąglaniem w górę i daje nam ona następujący wynik: 250300250\rightarrow 300.
 • Zaokrąglanie w dół jest odwrotnym sposobem zaokrąglania do najbliższej setki i zwraca niższe setki, gdy masz do czynienia z pięćdziesiątkami.
 • Możesz wybrać inne zachowanie dla dodatnich i ujemnych setek, a nawet zdecydować się na zaokrąglanie zawsze w tym samym kierunku.

Wiedząc o tym, wykonajmy zaokrąglenie w najbardziej powszechny sposób. Weźmy dowolną liczbę i spójrzmy na jej dwie ostatnie cyfry. Jeśli ta liczba jest mniejsza niż 5050, to zmniejsz liczbę do niższej setki; jeśli liczba jest wyższa niż 5050, zaokrąglij do wyższej setki. Jeśli liczba to 5050, weź pod uwagę powyższe zasady!

Przykłady zaokrąglenia do najbliższej setki

Jak obliczyć zaokrąglenie liczby 980 do najbliższej setki? Zweryfikuj dwie cyfry po prawej stronie: 80. Czy są one wyższe niż 50? Tak: aby zaokrąglić 980, po prostu zapisz 1000. Zauważ, że w tym przypadku cyfra setki to 0! Inny przykład: zaokrąglijmy 40 do najbliższej setki: odpowiedzią jest 0, ponieważ dwie skrajne prawe cyfry są niższe niż 50.

Podsumowując, dlaczego nie zaokrąglić 550 do najbliższej setki? Co zrobimy z tą pięćdziesiątką? Jeśli wybierzemy zaokrąglenie w górę, odpowiedzią będzie 600.

FAQ

Jak zaokrąglić do najbliższej setki?

Aby obliczyć zaokrąglenie do najbliższej setki, wykonaj poniższe kroki:

 1. Spójrz na swoją liczbę i zweryfikuj jej dwie ostatnie cyfry.
 2. Jeśli dwie ostatnie cyfry są niższe niż 50, zaokrąglij do niższej setki.
 3. Jeśli dwie ostatnie cyfry są wyższe niż 50, zaokrąglij do wyższej setki.
 4. Jeśli otrzymasz 50, możesz wybrać kierunek zaokrąglenia. Ogólnie rzecz biorąc, najczęściej przypisujemy taką liczbę do wyższej setki.

Jak zaokrąglić 248 682 do najbliższej setki?

Aby zaokrąglić 248 682 do najbliższej setki:

 1. Zweryfikuj dwie ostatnie cyfry. W tym przypadku będzie to 82.
 2. Sprawdź, czy są one wyższe lub niższe niż 50. W tym przypadku 82>50.
 3. Ponieważ jesteśmy w górnej połowie setki, zaokrąglamy 248 682 do 248 700, czyli do wyższej setki.

Jak zaokrąglić liczbę dziesiętną do najbliższej setki?

Aby zaokrąglić liczbę dziesiętną do najbliższej setki, po prostu odrzuć część dziesiętną (nie zaokrąglaj jej, po prostu ją zignoruj) i postępuj zgodnie z normalną procedurą zaokrąglania liczby do najbliższej setki.

Davide Borchia
Number
Result
For non-standard rounding modes check out the advanced mode.
Check out 75 similar arithmetic calculators ➗
Absolute changeAbsolute valueAdding and subtracting fractions… 72 more
People also viewed…

Black hole collision

The Black Hole Collision Calculator lets you see the effects of a black hole collision, as well as revealing some of the mysteries of black holes, come on in and enjoy!

Chilled drink

With the chilled drink calculator, you can quickly check how long you need to keep your drink in the fridge or another cold place to have it at its optimal temperature. You can follow how the temperature changes with time with our interactive graph.

Cross multiplication

The cross multiplication calculator is here to help you solve all the math problems involving an equation between two fractional expressions.

Volume of a parallelepiped

This volume of a parallelepiped calculator can compute a parallelepiped's volume and surface area from its three vectors, vertices, or edge lengths.