Omni Calculator logo

Ten kalkulator zaokrąglania do najbliższego tysiąca zawiera w sobie w rzeczywistości aż trzy kalkulatory:

 • Kalkulator zaokrąglania do najbliższego tysiąca**;
 • Kalkulator zaokrąglania do najbliższego dziesięciu tysięcy; i
 • Kalkulator zaokrąglania do najbliższych stu tysięcy.

Aby z nich skorzystać, wprowadź liczbę, a wszystkie trzy wyniki zostaną natychmiast wyświetlone. Dodatkowo, wybierając tryb zaawansowany (Advanced mode) możesz także zmieniać sposoby zaokrąglania.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o zaokrąglaniu. Po pierwsze, co oznacza zaokrąglanie liczby? Zaokrąglanie jest techniką używaną do zmniejszania precyzji liczby, tak abyś mógł zajmować się nią tylko w prostszej formie. Na przykład, w większości przypadków liczba 125,673 prawdopodobnie nie będzie zbyt przydatna. Sensowne byłoby zaokrąglenie jej do najbliższego tysiąca - 126,000.

Nie martw się, jeśli nadal brzmi to niejasno. Przygotowaliśmy kilka przykładów, aby zademonstrować, jak działa zaokrąglanie do najbliższego tysiąca.

Kalkulator zaokrąglania do najbliższego tysiąca - jak zaokrąglić do najbliższego tysiąca?

Najlepszym sposobem na zrozumienie tej koncepcji jest spojrzenie na przykład zaokrąglenia do najbliższego tysiąca: ile wynosi 52437 zaokrąglone do najbliższego tysiąca?

Ponieważ cyfra setek to 4, czyli mniej niż 5, liczba powinna zostać zaokrąglona w dół do 52000. Jeśli chodzi o 52678, cyfra setek to 6, zatem więcej niż 4, zatem nasza liczba zostanie zaokrąglona w górę do 53000.

Kalkulator zaokrąglania do najbliższych dziesięciu tysięcy - jak zaokrąglić do najbliższych dziesięciu tysięcy?

Oto kolejny przykład, który pomoże ci zrozumieć, jak zaokrąglić do najbliższych dziesięciu tysięcy: ile wynosi 23718 zaokrąglone do najbliższych dziesięciu tysięcy?

Ponieważ cyfra tysięcy to 3, liczba jest zaokrąglana w dół do 20000. Natomiast liczba 25600, ponieważ jej cyfra tysięcy 5 jest większa niż 4, zostanie zaokrąglona do 30000.

Kalkulator zaokrąglania do najbliższych stu tysięcy - jak zaokrąglić do najbliższych stu tysięcy?

Na koniec spójrzmy na przykład, który wyjaśnia, jak zaokrąglić do najbliższych stu tysięcy: ile wynosi 271403 zaokrąglone do najbliższych stu tysięcy?

Ponieważ cyfra dziesiątek tysięcy to 7, która jest większa niż 4, liczba powinna zostać zaokrąglona do 300000. Ponieważ cyfra dziesiątek tysięcy w liczbie 234500 to 3, czyli mniej niż 4, zostanie ona zaokrąglona do 200000.

Czym są metody zaokrąglania?

Teraz, gdy przyjrzeliśmy się kilku przykładom zaokrąglania, porozmawiajmy o metodach zaokrąglania - funkcji dostępnej w trybie zaawansowanym (Advanced mode) tego kalkulatora zaokrąglania do najbliższego tysiąca.

Obliczenia, które widzieliśmy wyżej, wykorzystują metodę zaokrąglania o połowę w górę, ponieważ jest to najczęściej używany sposób zaokrąglania liczb. Jednak w zależności od sytuacji możesz chcieć dostosować sposób działania zaokrąglania:

 • w górę - zaokrągla liczbę w kierunku od zera. 4.3 i 4.6 zaokrąglamy do 5, ale -4.3 i -4.6 zaokrąglamy do -5.
 • w dół - zaokrągla liczbę w kierunku zera. 4.3 i 4.6 zaokrąglamy do 4, ale -4.3 i -4.6 zaokrąglamy do -4.
 • ceil - zaokrągla liczbę w kierunku większej liczby. 4.3 i 4.6 zaokrąglamy do 5, ale -4.3 i -4.6 zaokrąglamy do -4.
 • floor - zaokrągla liczbę w kierunku mniejszej liczby. 4.3 i 4.6 zaokrąglamy do 4, ale -4.3 i -4.6 zaokrąglamy do-5. Nasz kalkulator modulo opiera się na tej zasadzie.
 • połowa w górę (domyślna metoda) - zaokrągla liczbę w kierunku najbliższego sąsiada. Na przykład, 4.5 zaokrąglamy do5, a -4.5 zaokrąglamy do -5. W ten sposób zaokrąglanie jest wykonywane najczęściej.
 • połowa w dół - również zaokrągla liczbę do najbliższego sąsiada, ale nieco inaczej niż metoda połowy w górę. Używając metody połowy w dół, 4.5 zaokrąglamy do 4, a -4.5 zaokrąglamy do -4.
 • połowa parzysta - zaokrąglamy liczbę również do najbliższego sąsiada, ale jeśli jest równoodległa, zaokrąglamy do liczby parzystej. Na przykład, zarówno 3.5 jak i 4.5 są zaokrąglane do 4. Liczby 5.5 i 6.5 są zaokrąglane do 6. Metoda ta jest często używana w badaniach naukowych, ponieważ zapobiega kumulowaniu się błędów zaokrąglania. Jest ona zwykle używana do określania cyfr znaczących.

Jeśli nadal masz wątpliwości, zapoznaj się z poniższym diagramem:

Diagram przedstawiający różne metody zaokrąglania i ich zasady

FAQ

Ile wynosi 23718 w zaokrągleniu do dziesięciu tysięcy?

Zaokrąglając 23718 do najbliższych dziesięciu tysięcy otrzymasz 20000.

Ile wynosi 271403 w zaokrągleniu do najbliższych stu tysięcy?

Jeśli zaokrąglisz 271403 do najbliższej setki tysięcy, otrzymasz 300000.

Ile wynosi 52437 w zaokrągleniu do najbliższego tysiąca?

Zaokrąglając liczbę 52437 do najbliższego tysiąca otrzymasz liczbę 52000.

Jak zaokrąglić liczbę do najbliższego tysiąca?

Możesz zaokrąglić liczbę do najbliższego tysiąca w pięciu krokach:

 1. Zapisz daną liczbę.
 2. Określ precyzję zaokrąglenia.
 3. Określ odpowiedni tryb zaokrąglania.
 4. Zidentyfikuj liczbę na setnej pozycji.
 5. Jeśli liczba setna jest większa niż 4, zaokrąglij ją w górę. W przeciwnym razie zaokrąglij ją w dół.
Wei Bin Loo
Number
Nearest thousand
Nearest ten thousand
Nearest hundred thousand
Check out 75 similar arithmetic calculators ➗
Absolute changeAbsolute valueAdding and subtracting fractions… 72 more
People also viewed…

Books vs e-books

Discover the ultimate paper books vs. e-books calculator. Make an informed choice with our handy tool. Find out which is best for the environment!

One's complement

This one's complement calculator lets you find the one's complement to convert negative decimal values to binary. It also converts a decimal number to binary and its one's complement.

Rhombus area

Enter dimensions or angles to get the area, perimeter, and other properties of a rhombus instantly with the rhombus area calculator.

Sleep

The sleep calculator can help you determine when you should go to bed to wake up happy and refreshed.