Omni Calculator logo

Kalkulator cyfr znaczących

Created by Daniel Trojanowski and Steven Wooding
Reviewed by Bogna Szyk and Jack Bowater
Translated by Wojciech Sas, PhD and Dominik Czernia, PhD
Last updated: Jan 30, 2024


Omni kalkulator cyfr znaczących przelicza dowolną liczbę na nową wartość z żądaną liczbą cyfr znaczących ORAZ rozwiązuje wyrażenia z liczbami zawierającymi cyfry znaczące (spróbuj wpisać 3,14 / 7,58 - 3,15). Jakie są zasady dotyczące cyfr znaczących? Koncepcje te zostaną wyjaśnione w dalszej części tekstu. Przedstawimy również jak korzystać z kalkulatora cyfr znaczących.

Wolisz oglądać niż czytać? Dowiedz się wszystkiego w 90 sekund z poniższego filmiku, który stworzyliśmy dla ciebie:

Jak korzystać z kalkulatora cyfr znaczących?

Pozwól, że podpowiemy ci, jak najlepiej wykorzystać nasz kalkulator:

 1. Wprowadź liczbę lub wyrażenie.

 2. Kalkulator cyfr znaczących natychmiast podsumuje wyniki, w tym liczbę w zapisie dziesiętnym i liczbę cyfr znaczących w liczbie (lub wyrażeniu).

 3. Aby zredukować tę wartość do innej liczby cyfr znaczących, podaj żądane cyfry znaczące w polu Liczba cyfr znaczących.

 4. Od razu liczba zostanie zaokrąglona do określonych cyfr znaczących w wynikach.

🔎 Domyślną metodą zaokrąglania jest „połowa w górę”, ale możesz wybrać inną metodę, jeśli chcesz. Aby to zrobić, kliknij Tryb zaawansowany, który otworzy nowe pole „Metoda zaokrąglania” z różnymi opcjami do wyboru.

Na przykład rozważ liczbę 24,0725. Gdy wpiszemy 24,0725, kalkulator cyfr znaczących powie nam, że liczba ma 6 cyfr znaczących. Dodatkowo pokaże nam notację dziesiętną, notację naukową, 2,40725⋅101, oraz notację E, 2,40725e+1.

Załóżmy, że chcemy tylko 3 cyfry znaczące dla tej liczby. Po wprowadzeniu 3 w polu Liczba cyfr znaczących liczba w notacji dziesiętnej 24,1 jest natychmiast dostępna w sekcji wyników.

Co to są cyfry znaczące?

Cyfry znaczące to te wszystkie cyfry, które mają znaczenie dla ogólnej wartości liczby. Aby uniknąć powtarzania cyfr, które nie są znaczące, liczby są często zaokrąglane, ale podczas przybliżania należy uważać, aby nie stracić dokładności. Często celem zaokrąglania liczb jest po prostu ich skrócenie. Omni kalkulator zaokrąglania liczb pomaga w rozwiązywaniu takich problemów.

Jakie są zasady dotyczące cyfr znaczących?

Aby określić, które liczby są znaczące, a które nie, użyj następujących zasad:

 1. Zero po lewej stronie wartości dziesiętnej mniejszej niż 1 nie jest znaczące.

 2. Wszystkie końcowe zera, które są symbolami wypełniającymi, nie są znaczące.

 3. Zera pomiędzy cyframi niezerowymi są znaczące.

 4. Wszystkie cyfry niezerowe są znaczące.

 5. Jeśli liczba ma więcej cyfr niż pożądana liczba cyfr znaczących, to wartość ta jest zaokrąglana. Na przykład, 432 500 wynosi 433 000 z dokładnością do 3 cyfr znaczących (używając zwykłego zaokrąglenia w górę dla wartości środkowej dla danego przedziału).

 6. Zera na końcu liczb nie są znaczące, ale nie są usuwane, ponieważ ich pominięcie wpłynęłoby na wartość liczby. W powyższym przykładzie nie możemy usunąć 000 w 433 000, chyba że zapiszemy liczbę z wykorzystaniem notacji naukowej.

Więcej przykładów użycia kalkulatora cyfr znaczących

Nasz kalkulator cyfr znaczących działa w dwóch trybach — wykonuje operacje arytmetyczne na wielu liczbach (na przykład 4,18 / 2,33) lub po prostu zaokrągla wartości do żądanej liczby cyfr znaczących.

Zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, możemy wyznaczyć cyfry znaczące samodzielnie lub za pomocą licznika cyfr znaczących. Załóżmy, że mamy liczbę 0,004562 i chcemy zostawić 2 cyfry znaczące. Wszystkie zera określają miejsce dziesiętne pozostałych cyfr, więc ich nie liczymy. Następnie zaokrąglamy 4562 do 2 cyfr, otrzymując 0,0046.

Teraz rozważymy przykład, który nie jest liczbą dziesiętną. Załóżmy, że chcemy 3 453 528 z dokładnością do 4 cyfr znaczących. Po prostu zaokrąglimy całą liczbę do najbliższego tysiąca, co da nam 3 454 000.

A co jeśli liczba jest w notacji naukowej? W takich przypadkach obowiązują te same zasady. Aby wprowadzić notację naukową do kalkulatora cyfr znaczących, należy użyć notacji E, która zastępuje wyrażenie · 10, wpisując małą lub wielką literą „e”. Na przykład, liczba 5,033 · 10²³ jest równoważna liczbie 5,033E23 (lub 5,033e23). Dla bardzo małych liczb, takich jak 6,674 · 10⁻¹¹, notacja E reprezentuje 6,674E-11 (lub 6,674e-11). Więcej informacji na temat tej konwencji można znaleźć w kalkulatorze notacji naukowej.

Kiedy mamy do czynienia z szacowaniem, liczba cyfr znaczących nie powinna być większa niż logarytm dziesiętny z wielkości próby i zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej. Na przykład, jeśli wielkość próby wynosi 150, to logarytm ze 150 wynosi w przybliżeniu 2,18, więc używamy 2 cyfr znaczących.

Cyfry znaczące w obliczeniach

Istnieją dodatkowe zasady dotyczące działań — dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia:

 • Dla dodawania i odejmowania, wynik nie powinien mieć więcej miejsc po przecinku niż liczba w działaniu podana z najmniejszą dokładnością. Na przykład, podczas wykonywania operacji 128,1 + 1,72 + 0,457, wartością z najmniejszą liczbą miejsc po przecinku (1) jest 128,1. W związku z tym wynik również musi mieć jedno miejsce po przecinku: 128,͟1 + 1,7̲2 + 0,45̲7 = 130,͟277 = 130,͟3. Pozycja ostatniej cyfry znaczącej jest wskazana przez jej podkreślenie.

 • W przypadku mnożenia i dzielenia wynik nie powinien mieć więcej cyfr znaczących niż liczba w działaniu z najmniejszą liczbą cyfr znaczących. Na przykład, podczas wykonywania mnożenia 4,321 · 3,14, wartość z najmniej znaczącymi cyframi (3) wynosi 3,14. Zatem wynik musi być również podany z dokładnością do trzech cyfr znaczących: 4,32̲1 · 3,1̲4 = 13,͟56974 = 13,͟6.

 • Jeśli wykonujesz tylko dodawanie i odejmowanie, wystarczy wykonać wszystkie obliczenia jednocześnie i zastosować reguły cyfr znaczących do wyniku końcowego.

 • Jeśli wykonujesz tylko mnożenie i dzielenie, wystarczy wykonać wszystkie obliczenia jednocześnie i zastosować reguły cyfr znaczących do wyniku końcowego.

 • Jeśli jednak wykonujesz obliczenia mieszane — dodawanie/odejmowanie i mnożenie/dzielenie — musisz zanotować liczbę cyfr znaczących dla każdego kroku obliczeń. Na przykład dla wyrażenia 12,1̲3 + 1,7̲2 · 3,̲4, po pierwszym kroku otrzymasz następujący wynik: 12,1̲3 + 5,̲848. Należy pamiętać, że wynik tej operacji mnożenia jest dokładny do 2 cyfr znaczących i, co ważniejsze, do jednego miejsca po przecinku. Nie należy zaokrąglać wyniku pośredniego, a jedynie zastosować reguły dotyczące cyfr znaczących do wyniku końcowego. Tak więc w tym przykładzie końcowe kroki obliczeń to 12,1̲3 + 5,̲848 = 17,̲978 = 18,̲0.

 • Dokładne wartości, w tym zdefiniowane liczby, takie jak współczynniki przeliczeniowe i „czyste” liczby, nie wpływają na dokładność obliczeń. Można je traktować tak, jakby miały nieskończoną liczbę cyfr znaczących. Na przykład podczas korzystania z przeliczania prędkości należy pomnożyć wartość w m/s przez 3,6, aby uzyskać wartość w km/h. Liczba cyfr znaczących nadal zależy od dokładności początkowej wartości prędkości w m/s — na przykład 15,23 · 3,6 = 54,83.

Aby użyć dokładnej wartości w kalkulatorze, należy podać wartość z największą liczbą cyfr znaczących w obliczeniach. Tak więc w tym przykładzie do kalkulatora należy wprowadzić 15,23 · 3,600.

Skoro mówimy o podstawowych operacjach arytmetycznych, co powiesz na sprawdzenie naszego kalkulatora rozdzielności działań 🇺🇸, aby dowiedzieć się, jak radzić sobie ze złożonymi problemami matematycznymi, które obejmują więcej niż jedną operację arytmetyczną?

FAQ

Ile jest cyfr znaczących w 100?

100 ma jedną cyfrę znaczącą (i jest to cyfra 1). Dlaczego? Ponieważ końcowe zera nie liczą się jako cyfry znaczące, jeśli nie ma przecinka.

Ile jest cyfr znaczących w 100,00?

100,00 ma pięć cyfr znaczących. Jest tak, ponieważ końcowe zera liczą się jako cyfry znaczące, jeśli napiszemy przecinek i kolejne cyfry w rozwinięciu dziesiętnym.

Ile jest cyfr znaczących w 0,01?

0,01 ma jedną cyfrę znaczącą (i jest to cyfra 1). Dlaczego? Ponieważ zera przed wystąpieniem dowolnej niezerowej cyfry nie liczą się jako cyfry znaczące.

Ile jest cyfr znaczących w pomiarze 0,00208 grama?

0,00208 ma trzy cyfry znaczące (2, 0 i 8). Dlaczego? Ponieważ początkowe zera nie liczą się jako cyfry znaczące, ale zera umieszczone pomiędzy cyframi niezerowymi już są wliczane.

Ile jest cyfr znaczących w pomiarze 100,10 cm?

100,10 ma pięć cyfr znaczących, czyli wszystkie podane cyfry są znaczące. Dlaczego? Ponieważ zera umieszczone pomiędzy niezerowymi cyframi zawsze liczą się jako cyfry znaczące, a cyfry po przecinku, czyli końcowe zera, również się wliczają.

Ile wynosi 2648 z dokładnością do trzech cyfr znaczących?

2648 zaokrąglone do trzech cyfr znaczących to 2650.

Ile wynosi 2648 z dokładnością do dwóch cyfr znaczących?

2648 zapisane z dokładności do dwóch cyfr znaczących to 2600.

Daniel Trojanowski and Steven Wooding
Enter number or expression (e.g. "5.13*3.78")
Number or expression
Round to sig fig (optional)
Check out 75 similar arithmetic calculators ➗
Absolute changeAbsolute valueAdding and subtracting fractions… 72 more
People also viewed…

Black Friday

How to get best deals on Black Friday? The struggle is real, let us help you with this Black Friday calculator!

Body fat

Skorzystaj z kalkulatora tkanki tłuszczowej, aby oszacować, jaki procent masy twojego ciała stanowi tkanka tłuszczowa.

Free fall

Kalkulator spadku swobodnego może znaleźć prędkość spadającego obiektu i wysokość, z której spada.

Plant spacing

Zoptymalizuj układ ogrodu za pomocą naszego kalkulatora rozstawu roślin. Jest idealny do precyzyjnego rozstawiania roślin. Zaplanuj swój wymarzony ogród bez wysiłku już teraz!