Omni Calculator logo

Kalkulator notacji naukowej

Created by Daniel Trojanowski and Wojciech Sas, PhD
Reviewed by Bogna Szyk and Jack Bowater
Translated by Joanna Śmietańska, PhD and Dawid Siuda
Last updated: Jan 18, 2024


Omni kalkulator notacji naukowej przyjmuje dowolną wartość dziesiętną i przelicza ją na liczbę w notacji naukowej. Powiemy ci, na czym polega notacja naukowa oraz wyjaśnimy zasady notacji naukowej i omówimy niewielkie różnice, które mogą pojawić się w różnych dziedzinach, w których ludzie używają tej metody zapisu liczb.

Czym jest notacja naukowa?

Notacja naukowa jest zwykle używana, gdy posługujemy się bardzo dużymi lub bardzo małymi liczbami w takich dziedzinach jak fizyka, inżynieria czy chemia. Zamienia podaną liczbę w liczbę a o wartościach pomiędzy 1 (może pojawić się w zapisie) a 10 (maksymalna wartość, której już nie zapisujemy) pomnożoną przez 10 podniesione do określonej potęgi. Ogólny zapis to a ⋅ 10ⁿ.

Zasady notacji naukowej

Podczas przeliczania liczby na notację naukową musimy pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze, separator dziesiętny musi znajdować się pomiędzy dwiema pierwszymi niezerowymi cyframi. Liczba przed symbolem mnożenia jest znana jako cyfra znacząca lub mantysa. Określenie pozycji ostatniej cyfry w liczbie zależy od zastosowania i jest znane jako wskazanie cyfry znaczącej. Nasz kalkulator cyfr znaczących może pomóc w tej sytuacji. Wartość wykładnika zależy od tego, czy będziemy musieli przesunąć przecinek w prawo czy w lewo, aby powrócić do pierwotnej liczby. Przykład zapisu liczby w notacji naukowej znajdziesz w następnej sekcji.

Aby lepiej zrozumieć zasady notacji naukowej, omówmy przykład.

Jak zapisać liczbę w notacji naukowej?

Załóżmy, że chcemy zapisać 0,00345 w notacji naukowej:

  1. Umieść przecinek między dwiema pierwszymi niezerowymi cyframi, tak aby otrzymać 3,45.
  2. Policz liczbę przesuniętych miejsc dziesiętnych, która w tym przypadku wynosi 3.
  3. Określ, czy przecinek został przesunięty w lewo, czy w prawo względem pierwotnej liczby.
  4. Jeśli przecinek został przesunięty w lewo, wykładnik będzie ujemny. Jeśli przecinek został przesunięty w prawo, wykładnik będzie dodatni.
  5. Zapisz liczbę w postaci a ⋅ 10ⁿ, czyli w tym przypadku będzie to 3,45 ⋅ 10⁻³.

Zweryfikuj ten wynik za pomocą naszego kalkulatora notacji naukowej! Jeśli chcesz, aby odpowiedź miała dwie cyfry znaczące, musisz zaokrąglić wartość znaczącą do 3,5. Omni kalkulator zaokrąglania liczb jest doskonałym narzędziem do wykonania tego zadania. Pomocny w przeliczaniu liczb do notacji naukowej jest również kalkulator potęg.

Jak korzystać z kalkulatora notacji naukowej?

Korzystanie z Omni kalkulatora notacji naukowej jest niezwykle proste: po prostu wprowadź liczbę, a nasze narzędzie zrobi resztę.

Zauważ, że nasz kalkulator notacji naukowej używa zapisu E z wykładnikiem (o znaku dodatnim lub ujemnym), zamiast 10 podniesionego do wykładnika. Istnieje kilka różnych notacji używanych w zależności od zastosowania. Języki komputerowe, aplikacje inżynieryjne i matematyczne używają podobnych, ale różnych sposobów reprezentowania notacji naukowej.

Jeśli szukasz przydatnych kalkulatorów matematycznych, nie wahaj się odwiedzić naszego kalkulatora pierwiastków sześciennych 🇺🇸, który umożliwia obliczanie nie tylko pierwiastków sześciennych, ale także pierwiastków dowolnego stopnia.

FAQ

Jak mnożyć i dzielić w notacji naukowej?

Załóżmy, że masz dwie liczby zapisane w notacji naukowej: a ⋅ 10ⁿ i b ⋅ 10ᵐ.

  • Aby je pomnożyć, pomnóż współczynniki i dodaj wykładniki: (a⋅b) ⋅ 10ⁿ⁺ᵐ.
  • Aby podzielić pierwszą liczbę przez drugą, podziel współczynniki i odejmij wykładniki: (a/b) ⋅ 10ⁿ⁻ᵐ.
  • Wynik końcowy nie musi być zapisany w notacji naukowej! Zaleca się sprawdzenie, czy wynik jest poprawny i w razie potrzeby dokonanie konwersji między formami zapisu. Możesz użyć Omni kalkulatora notacji naukowej, aby szybko i łatwo wykonać to zadanie.

Ile będzie wynosić 4 500 w notacji naukowej?

4,5⋅10³ lub, równoważnie, 4,5e3. To dlatego, że chcemy zapisać 4 500 jako a ⋅ 10ⁿ z a ∈ [1,10) i wykładnikiem n jako liczbą całkowitą.

Ile wynosi 0,00057 w notacji naukowej?

5,7⋅10⁻⁴ lub, równoważnie, 5,7e-4. W ten sposób zapisaliśmy naszą liczbę jako a ⋅ 10ⁿ z a ∈ [1,10) i wykładnikiem n będącym ujemną liczbą całkowitą.

Daniel Trojanowski and Wojciech Sas, PhD
Enter either decimal or scientific notation
Number
Check out 75 similar arithmetic calculators ➗
Absolute changeAbsolute valueAdding and subtracting fractions… 72 more
People also viewed…

Distributive property

The distributive property calculator is here to help you with your math problems involving multiplication and division with brackets.

Flat vs. round Earth

Omni kalkulator niepłaskiej Ziemi pomoże ci przeprowadzić trzy eksperymenty, które udowodnią, że świat jest okrągły.

Significant figures

Kalkulator cyfr znaczących wykonuje działania z uwzględnieniem zadanej liczby cyfr znaczących i pokazuje rozwiązanie krok po kroku!

Triangle side

Find the missing sides of a triangle using the triangle side calculator.