Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator trójkąta równobocznego

Spis treści

Co to jest trójkąt równoboczny?Pole i wysokość trójkąta równobocznegoObwód trójkąta równobocznego oraz promień okręgu wpisanego/opisanegoJak korzystać z kalkulatora trójkąta równobocznego?FAQs

Kalkulator trójkąta równobocznego pomoże ci w obliczaniu typowych parametrów tej figury. Niezależnie od tego, czy szukasz pola trójkąta równobocznego, jego wysokości, obwodu, promienia okręgu opisanego lub promienia okręgu wpisanego, to świetne narzędzie pomoże ci w każdym z tych problemów.

Przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej na temat trójkątów równobocznych, oraz o naszym kalkulatorze trójkąta równobocznego!

Co to jest trójkąt równoboczny?

Trójkąt równoboczny, zwany również trójkątem foremnym, to trójkąt, którego wszystkie trzy boki są równe. Jakie są inne ważne właściwości tego konkretnego regularnego kształtu?

Obraz trójkąta równobocznego z zaznaczonymi bokami, kątami i wysokością trójkąta.
 • Wszystkie trzy kąty wewnętrzne mają wartość 60°.
 • Wysokości oraz dwusieczne pokrywają się.

Trójkąt równoboczny jest szczególnym przypadkiem trójkąta równoramiennego, który ma nie tylko dwa, ale wszystkie trzy boki równe. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o trójkącie równoramiennym, nasz kalkulator trójkąta równoramiennego jest narzędziem, którego potrzebujesz.

Pole i wysokość trójkąta równobocznego

Wzór na pole trójkąta równobocznego jest równy długości boku podniesionego do kwadratu, pomnożonemu przez pierwiastek kwadratowy z 3 podzielony przez 4:

pole = (a² ⋅ √3)/ 4

a równanie na wysokość trójkąta równobocznego wygląda następująco:

h = a ⋅ √3 / 2, gdzie a to bok trójkąta.

Ale czy wiesz, skąd pochodzą te wzory? Możesz je znaleźć na co najmniej dwa sposoby: korzystając z twierdzenia Pitagorasa (omówionego w naszym kalkulatorze twierdzenia Pitagorasa) lub używając trygonometrii.

1. Wykorzystanie twierdzenia Pitagorasa

 • Podstawowy wzór na pole trójkąta to bok a (podstawa) pomnożony przez wysokość h, podzielony przez 2:

  pole = (a ⋅ h) / 2

 • Wysokość trójkąta równobocznego jest wyprowadzana przez podzielenie trójkąta równobocznego na dwa trójkąty prostokątne. Zobacz nasz kalkulator trójkąta prostokątnego, aby dowiedzieć się więcej o trójkątach prostokątnych.

  Jedna z przyprostokątnych tego trójkąta prostokątnego jest równa wysokości, druga przyprostokątna jest połową boku, a przeciwprostokątna jest bokiem trójkąta równobocznego.

  (a/2)² + h² = a²

  Po prostych przekształceniach otrzymujemy wzór na wysokość trójkąta równobocznego:

  h = a ⋅ √3 / 2

 • Podstawiając h do pierwszego wzoru na pole otrzymujemy równanie na pole trójkąta równobocznego:

  pole = a² ⋅ √3 / 4

2. Wykorzystanie trygonometrii

 • Zacznijmy od wzoru trygonometrycznego na pole trójkąta:

  pole = (1/2) ⋅ a ⋅ b ⋅ sin(γ), gdzie γ to kąt między bokami.

 • Pamiętamy, że wszystkie boki i wszystkie kąty są takie same, więc wzór upraszcza się do:

  pole = 0,5 ⋅ a ⋅ sin(60°)

 • Co więcej, wiemy, że sinus kąta 60° wynosi √3/2, więc wzór na pole trójkąta równobocznego to:

  pole = (1/2) ⋅ a² ⋅ (√3 / 2) = a² ⋅ √3 / 4

  Wysokość trójkąta równobocznego wynika z definicji sinusa:

  h / a = sin(60°), więc h = a ⋅ sin(60°) = a ⋅ √3 / 2

Obwód trójkąta równobocznego oraz promień okręgu wpisanego/opisanego

Możesz łatwo znaleźć obwód trójkąta równobocznego, dodając do siebie wszystkie boki trójkąta. Ten trójkąt równoboczny ma wszystkie boki równe, więc wzór na obwód jest następujący:

obwód = 3 ⋅ a

Jak znaleźć promień okręgu opisanego i promień okręgu wpisanego?

promień okręgu opisanego = 2 ⋅ h / 3 = a ⋅ √3 / 3

promień okręgu wpisanego = h / 3 = a ⋅ √3 / 6

Jak korzystać z kalkulatora trójkąta równobocznego?

Weźmy przykład z życia codziennego: chcemy znaleźć wszystkie parametry znaku drogowego „ustąp pierwszeństwa”.

 1. Wpisz podaną wartość w odpowiednie pole. Załóżmy, że mamy znak o boku równym 36 cm.

 2. Kalkulator trójkąta równobocznego błyskawicznie znajdzie pozostałe wartości. Teraz wiemy, że:

  • Wysokość znaku „ustąp pierwszeństwa” wynosi 31,2 cm;

  • Jego pole wynosi 561 cm²;

  • Obwód: 108 cm;

  • Promień okręgu opisanego na trójkącie wynosi 20,8 cm; oraz

  • Promień okręgu wpisanego 10,4 cm.

 3. Sprawdź elastyczność naszego narzędzia. Odśwież kalkulator i wpisz inny parametr, np. obwód. Kalkulator wyliczy wszystkie pozostałe parametry, nieważne, którą wartość wprowadzisz.

FAQs

Jak znaleźć pole trójkąta równobocznego?

Aby znaleźć pole trójkąta równobocznego, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami:

 1. Weź pierwiastek kwadratowy z 3 i podziel go przez 4.

 2. Pomnóż bok podniesiony do kwadratu przez wynik z kroku 1.

 3. Gratulacje! Wynik to pole trójkąta równobocznego.

Jak znaleźć wysokość trójkąta równobocznego?

Aby znaleźć wysokość trójkąta równobocznego, wykonaj następujące czynności:

 1. Weź pierwiastek kwadratowy z 3 i podziel go przez 2.

 2. Pomnóż wynik z kroku 1 przez długość boku.

 3. Otrzymasz wysokość trójkąta równobocznego.

Jak znaleźć obwód trójkąta równobocznego o boku długości 8 cm?

Obwód danego trójkąta wynosi 24 cm.

Aby obliczyć obwód trójkąta równobocznego, musimy pomnożyć długość jego boku przez 3. Długość każdego boku podanego trójkąta wynosi 8 cm. Stąd obwód trójkąta wynosi 3 ⋅ 8 cm = 24 cm.

Czy trójkąt prostokątny może być równoboczny?

Nie, trójkąt prostokątny nie może być trójkątem równobocznym. Jeden z kątów w trójkącie prostokątnym ma 90°. Ponieważ suma wszystkich kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180°, pozostałe dwa kąty w trójkącie prostokątnym są zawsze mniejsze niż 90°.

Zgodnie z definicją trójkąta równobocznego, wszystkie kąty wewnętrzne muszą być równe. Dlatego trójkąt prostokątny nie może być trójkątem równobocznym.

Image of equilateral triangle, with sides, angles, and height marked.

A labelled equilateral triangle. 

© Omni Calculator

Check out 19 similar triangle calculators 🔺
30 60 90 triangle45 45 90 triangleArea of a right triangle...16 more