Omni Calculator logo

Kalkulator wzrostu procentowego

Created by Mateusz Mucha and Dominik Czernia, PhD
Reviewed by Bogna Szyk and Jack Bowater
Translated by Anna Szczepanek, PhD and Hanna Pamuła, PhD
Last updated: Jan 18, 2024


Kalkulator wzrostu procentowego jest przydatnym narzędziem, jeśli chcesz wyrazić wzrost pewnej wartości jako procent pierwotnej kwoty. Przed użyciem naszego kalkulatora warto poznać wzór na za pomocą wzoru na wzrost procentowy i zobaczyć na kilku przykładach jak w praktyce oblicza się wzrost procentowy. Zapraszamy do kolejnych sekcji tekstu.

Jak obliczać wzrost procentowy? Wzrost o procent

Pojęcie wzrostu procentowego służy wyrażeniu wielkości wzrostu między pierwotną wartością i końcową wartością w przeliczeniu na procenty, czyli na setne części wielkości pierwotnej. Wzrost o 5 procent oznacza, że po podzieleniu pierwotnej wartości na 100 części, wartość ta wzrosła o dodatkowe 5 części. Jeśli zaś pierwotna wartość wzrosła o 14 procent, to wzrosła o 14 na każde 100 jednostek, 28 na każde 200 jednostek i tak dalej. Aby ułatwić ci zrozumienie tego pojęcia, w następnej sekcji zajmiemy się przykładami wykorzystującym wzór na wzrost procentowy.

🙋 Kalkulator przyrostu procentowego przyda się w zadaniach z matematyki jak i w innych naukach ścisłych, na przykład do obliczania procentowego przyrostu masy pierwiastka chemicznego w związku.

Wzór na wzrost procentowy

Wzór na wzrost procentowy jest następujący:

% wzrost=100×(wartosˊcˊkonˊcowawartosˊcˊpoczątkowa)wartosˊcˊpoczątkowa\scriptsize \rm \%\ wzrost = 100 \times \frac{(wartość\:końcowa - wartość\:początkowa)}{|wartość \:początkowa|}

Przykład wykorzystania tego wzoru jest następujący. Załóżmy, że wartość inwestycji o pierwotnej wartości 1250 zł wzrosła w ciągu jednego roku do 1445 zł. Jaki jest procentowy wzrost wartości tej inwestycji? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musisz wykonać następujące kroki:

 1. Zidentyfikuj wartość początkową i wartość końcową.
 2. Podstaw obie wartości do wzoru.
 3. Odejmij wartość początkową od wartości końcowej, a następnie podziel wynik przez wartość bezwzględną wartości początkowej.
 4. Pomnóż wynik przez 100. Wynik to procentowy wzrost.
 5. Sprawdź swoją odpowiedź za pomocą Omni kalkulatora wzrostu procentowego.

Oto działania, które po kolei wykonaliśmy:

 1. [(1445 - 1250)/1250] · 100
 2. (195/1250) · 100
 3. 0,156 · 100
 4. 15,6 procentowy wzrost.

Kalkulator wzrostu procentowego jest doskonałym narzędziem do rozwiązywania tego typu zadań. Może być nawet używany do rozwiązywania bardziej złożonych problemów, które wymagają obliczania wzrostu procentowego. Nasz kalkulator procentowy też może być przydatny w tego typu problemach.

Obliczanie procentowego spadku

Chcesz wiedzieć, jak obliczyć procentowy spadek? Postępujemy bardzo podobnie jak w przypadku procentowego wzrostu. Zwróć uwagę na niewielką modyfikację wzoru:

% spadek=100×(wartosˊcˊpoczątkowawartosˊcˊkonˊcowa)wartosˊcˊpoczątkowa\scriptsize \rm \%\ spadek = 100 \times \frac{(wartość\:początkowa - wartość\:końcowa)}{|wartość\:początkowa|}

Wróćmy do naszej inwestycji, której wartość wynosi 1 445 PLN. Rok później jej wartość spadła do 1 300 PLN. Procentowy spadek obliczymy w następujący sposób:

 1. [(1445 - 1300)/1445] · 100
 2. (145/1445) · 100
 3. 0,10 × 100 = 10 procentowy spadek

Pokrewne tematy

Omówiliśmy sposób obliczania procentowego wzrostu i procentowego spadku, czasami jednak interesuje nas tylko zmiana w procentach, niezależnie od tego, czy jest to wzrost, czy spadek. W takim przypadku można użyć kalkulatora zmiany procentowej lub kalkulatora różnicy procentowej. Przykładowa sytuacja, w której może to być przydatne, to badanie opinii publicznej w celu sprawdzenia, czy odsetek osób popierających określonego kandydata różni się od 50 procent.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wyrazić błąd względny między obserwowanymi i prawdziwymi wartościami w dowolnym pomiarze, sprawdź nasz kalkulator błędu procentowego 🇺🇸.

FAQ

Gdzie przydaje się wzrost procentowy?

Wzrost procentowy jest przydatny, gdy chcesz przeanalizować, jak wartość zmieniła się w czasie. Chociaż wzrost procentowy jest bardzo podobny do wzrostu bezwzględnego, jest on bardziej przydatny przy porównywaniu wielu zestawów danych. Na przykład, zmiana z 1 do 51 i z 50 do 100 to za każdym razem zmiana bezwzględna o 50 jednostek, ale procentowy wzrost w pierwszym przypadku wynosi 5000%, zaś dla drugiego 100%, widzimy zatem, że pierwsza zmiana jest dużo bardziej istotna. Dlatego właśnie wzrost procentowy jest tak częstym sposobem mierzenia wzrostu.

Jak obliczyć wzrost procentowy w czasie?

Oto jak obliczyć wzrost procentowy w czasie:

 1. Podziel większą wartość przez wartość pierwotną. Jeśli masz już obliczoną zmianę procentową, przejdź do punktu 4.

 2. Odejmij jeden od wyniku dzielenia.

 3. Pomnóż tę nową liczbę przez 100. Obliczyliśmy zmianę procentową.

 4. Podziel zmianę procentową przez okres czasu między dwiema wartościami.

 5. Otrzymaliśmy procentowy wzrost w czasie. Pamiętaj, że jednostkami będą % / [czas], gdzie czas to jednostki, przez które podzieliliśmy, np. s dla sekund, min dla minut itp.

 6. W przypadku wykresów liniowych należy pomnożyć tę liczbę przez pożądaną różnicę czasu, aby uzyskać procentową zmianę, która zajdzie w tym czasie.

 7. W przypadku wykresów nieliniowych wystarczy zastąpić większą liczbę równaniem i rozwiązać je algebraicznie. Spowoduje to znalezienie procentowej zmiany między wprowadzoną wartością a pierwotną wartością.

Jak dodać procentowy wzrost do liczby?

Jeśli chcesz zwiększyć liczbę o określony procent, wykonaj następujące kroki:

 1. Podziel liczbę, którą chcesz zwiększyć przez 100, aby znaleźć 1% tej liczby.
 2. Pomnóż 1% przez wybrany procent.
 3. Dodaj tę liczbę do pierwotnej liczby.
 4. To tyle, właśnie dodaliśmy procentowy wzrost do liczby!

Jak dodać 5% do liczby?

Aby dodać 5% do liczby:

 1. Podziel liczbę, do której chcesz dodać 5% przez 100.
 2. Pomnóż tę nową liczbę przez 5.
 3. Dodaj iloczyn mnożenia do pierwotnej liczby.
 4. Ciesz się pracą na 105%!

Jak dodać dwie wartości procentowe?

Aby zsumować dwa procenty, wykonaj następujące kroki:

 1. Oblicz pierwszy procent, dzieląc liczbę, której procent chcesz znaleźć, przez 100.

 2. Pomnóż wynik przez wartość procentową w postaci procentowej (np. 50 dla 50%), aby uzyskać wartość procentową pierwotnej liczby.

 3. Powtórz kroki 1 i 2 dla drugiej liczby.

 4. Dodaj te dwie liczby do siebie, aby otrzymać sumę dwóch wartości procentowych.

 5. Jeśli liczba, której procent chcesz znaleźć, jest taka sama dla obu wartości procentowych, możesz po prostu dodać oba procenty razem i użyć tego nowego procentu, aby uzyskać wynik dodawania.

Jak obliczyć podwyżkę o 10%?

 1. Podziel liczbę, do której dodajesz wzrost przez 10.
 2. Alternatywnie zamiast kroku 1: pomnóż liczbę przez 0,1.
 3. Dodaj liczbę z poprzedniego kroku do pierwotnej wartości.
 4. Bądź dumny ze swoich zdolności matematycznych!

Jak ustalić procent?

 1. Ustal dwie rzeczy: liczbę, której procent chcesz znaleźć i wybrany procent.
 2. Podziel wybraną liczbę przez 100.
 3. Pomnóż tę nową liczbę przez wybrany procent.
 4. Właśnie obliczyłeś wartość procentową!

Co oznacza wzrost o 50%?

Wzrost o 50% polega na zwiększeniu obecnej wartości o dodatkową połowę. Możesz znaleźć tę wartość, znajdując połowę aktualnej wartości i dodając ją do pierwotnej wartości. Na przykład, jeśli chcesz znaleźć 50% wzrost od liczby 80, podziel 80 przez 2, aby uzyskać 40, a następnie dodaj te dwie wartości razem, aby uzyskać 80+40=120. Wzrost o 50% różni się od wzrostu o 100%, który oznacza podwojenie pierwotnej wartości!

Jak obliczyć procentowy wzrost w Excelu?

Chociaż dużo łatwiej jest użyć Omni kalkulatora procentowego wzrostu, możesz też obliczyć wzrost procentowy w Excelu:

 1. Wprowadź oryginalną cenę (na przykład do komórki A1).
 2. Wprowadź zwiększoną cenę (na przykład do komórki B1).
 3. Odejmij oryginalną cenę od zwiększonej (w C1, wprowadź =B1-A1) i oznacz ją jako „różnica”.
 4. Podziel różnicę przez pierwotną cenę i pomnóż ją przez 100 (w D1, wprowadź =(C1/A1)*100) i oznacz jako „wzrost procentowy”.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy ostatnią komórkę i wybierz Formatuj komórki.
 6. W polu Formatuj komórki w sekcji Liczba wybierz Procent i określ żądaną liczbę miejsc dziesiętnych.

Jak dodać 20% do liczby?

 1. Podziel oryginalną liczbę przez 100, aby otrzymać 1% tej liczby.
 2. Pomnóż 1% przez żądaną wartość procentową, w tym przypadku 20.
 3. Dodaj iloczyn z poprzedniego kroku do pierwotnej liczby.
 4. Pogratuluj sobie dodania 20% do swojej liczby!
Mateusz Mucha and Dominik Czernia, PhD
Percentage increase formula.
Initial value
Final value
Increase
%
Difference
Check out 9 similar percentage calculators
Winning percentagePercent offPercent error… 6 more
People also viewed…

Area of triangle sas

Want to calculate the area of a triangle using two sides and the inscribed angle? Our area of a triangle SAS calculator is the answer!

Body fat

Skorzystaj z kalkulatora tkanki tłuszczowej, aby oszacować, jaki procent masy twojego ciała stanowi tkanka tłuszczowa.

Car crash force

Dzięki naszemu kalkulatorowi wypadku samochodowego dowiesz się, jak niebezpieczny może być wypadek lub stłuczka.

Eigenvalue and eigenvector

The eigenvalue and eigenvector calculator finds the eigenvalues and eigenvectors for a 2x2 or 3x3 matrix.