Omni Calculator logo

Kalkulator spadku procentowego

Created by Mateusz Mucha and Dominik Czernia, PhD
Reviewed by Bogna Szyk and Jack Bowater
Translated by Anna Szczepanek, PhD and Wojciech Sas, PhD
Last updated: Jan 18, 2024


Kalkulator spadku procentowego pomoże ci przedstawić zmianę jednej wielkości na drugą w postaci procentowego spadku. Ważne jest też jednak, aby rozumieć, czym jest spadek procentowy i jak można wyliczać go ręcznie. W poniższym tekście wyjaśnimy to pojęcie oraz podamy wzór na spadek procentowy.

W kalkulatorze musisz podać dwie wartości: początkową i końcową. Jeśli mamy mówić o spadku, to końcowa wartość powinna być mniejsza niż początkowa: w przeciwnym razie zmiana będzie wzrostem. Kalkulator oblicza następnie różnicę między podanymi wartościami, która następnie jest dzielona przez wartość początkową. Na samym końcu wynik jest mnożony przez 100, aby przejść na procenty.

Podobne obliczenia są wykonywane w Omni kalkulatorze różnicy procentowej i Omni kalkulatorze zmiany procentowej.

Jak obliczyć spadek procentowy?

Aby obliczyć spadek procentowy między wartością początkową a a wartością końcową b, wykonaj następujące kroki:

  1. Odejmij wartość końcową od początkowej: a - b.
  2. Podziel tę różnicę przez moduł wartości początkowej: (a - b) / |a|.
  3. Wynik pomnóż przez 100, aby otrzymać spadek procentowy.
  4. To wszystko! Jak widać, obliczanie spadku procentowego nie jest takie trudne.

Wzór na spadek procentowy

Podaną powyżej instrukcję można przedstawić następującym wzorem na spadek procentowy:

% spadek=100×wartosˊcˊpoczątkowawartosˊcˊkonˊcowawartosˊcˊpoczątkowa\scriptsize \rm \%\ spadek= 100 \times \frac{wartość\: początkowa - wartość \: końcowa}{|wartość \: początkowa|}

Przykład obliczania spadku procentowego

Załóżmy, że początkowa wartość to 750, a nowa to 590. Aby obliczyć procentowy spadek, wykonujemy następujące obliczenia:

  1. Obliczamy ich różnicę 750 - 590= 160.
  2. Dzielimy 160 przez 750, otrzymując 0,213.
  3. Mnożymy 0,213 przez 100, aby uzyskać 21,3%.
  4. Możesz sprawdzić tę odpowiedź za pomocą Omni kalkulatora spadku procentowego.

Pojęcia związane ze spadkiem procentowym

Ideą procentu jest wyrażanie stosunku jednej wartości do innej za pomocą ułamka o mianowniku 100. Na przykład, 3 w stosunku do 50 to jak 6 w stosunku do 100, czyli 6/100, a więc 6 procent. Prostym sposobem wyliczania procentu jest podzielenie jednej wartości przez drugą, a następnie pomnożenie wyniku przez 100.

Procentów możemy używać, by wyrazić np. względny błąd między wartościami zaobserwowanymi w jakimś pomiarze a prawdziwymi wartościami. Aby dowiedzieć się jak to zrobić, sprawdź nasz kalkulator błędu procentowego 🇺🇸.

Jeśli natomiast chcesz poznać (lub utrwalić) pojęcie wzrostu procentowego, możesz skorzystać z Omni kalkulatora wzrostu procentowego.

Zauważ też, że Omni kalkulator spadku procentowego wyświetla nie tylko spadek procentowy, ale też „surową” różnicę badanych wartości. W niektórych przypadkach możesz jej potrzebować, dlatego zaprojektowaliśmy nasz kalkulator w taki właśnie sposób.

FAQ

Ile wynosi spadek procentowy przy zmianie z 100 na 10?

Procentowa wartość spadku z 100 na 10 to 90%. Aby otrzymać ten wynik, obliczamy: (100 - 10) / 100 = 0,9 a następnie 0,9 · (100%) = 90%, co daje nam odpowiedź.

Jaka jest procentowa wartość spadku z 5000 do 1000?

Procentowy spadek przy zmianie z 5000 na 1000 wynosi 80%. Wyliczamy to następująco: (5000 - 1000) / 5000 = 0,8. Wystarczy teraz zamienić wynik na procenty: 0,8 · (100%) = 80%, aby uzyskać odpowiedź.

Mateusz Mucha and Dominik Czernia, PhD
Initial value
Final value
Decrease
%
Difference
Check out 9 similar percentage calculators
Winning percentagePercent offPercent error… 6 more
People also viewed…

Adding and subtracting fractions

Adding and subtracting fractions calculator helps you add/subtract fractions as well as mixed numbers. Step-by-step solution provided!

Circumference

Skorzystaj z naszego darmowego kalkulatora obwodu, aby znaleźć pole, obwód i średnicę okręgu.

Snowman

The perfect snowman calculator uses math & science rules to help you design the snowman of your dreams!

Tan-1

With this tan-1 calculator, you'll discover how to invert the tangent function.