Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator liczby e | e do potęgi x

Spis treści

Co to jest e na kalkulatorze? — e do xJak wstawić e do kalkulatora? Obliczanie e do xKalkulator liczby e — przykładyFAQs

Rozwiązujesz równanie z liczbą Eulera? Nasz kalkulator liczby e jest tutaj, aby ci pomóc! Nasze narzędzie pozwala obliczyć e do dowolnej potęgi.

Czytaj dalej, jeśli wciąż zastanawiasz się, czym dokładnie jest liczba Eulera, co oznacza e na kalkulatorze i jak obliczyć e do potęgi x 📐🧑‍🏫

🙋 Możesz także zbadać funkcje wykładnicze o innych podstawach za pomocą naszego kalkulatora potęgi.

Co to jest e na kalkulatorze? — e do x

e jest jedną z najważniejszych stałych w matematyce. Nie możemy zapisać e jako ułamka, jej rozwinięcie dziesiętne jest nieskończone i nieokresowe — podobnie jak jej słynnej kuzynki, liczby pi (π). Jej wartość jest równa 2,7182818284590452353602… 🧮 (Zaokrąglenia i przybliżenia są bardzo przydatne gdy mamy do czynienia z liczbą e!)

Teraz gdy wiemy już, czym jest e (nazywana też liczbą Eulera) i jaka jest jej przybliżona wartość, możemy porozmawiać o jej możliwych zastosowaniach.

 1. e jest podstawą logarytmu naturalnego, tego samego, który możesz znaleźć w Omni kalkulatorze logarytmu naturalnego 🇺🇸.

 2. Używamy e w funkcji wykładniczej ex (e do potęgi x).

  W funkcji nachylenie linii stycznej do każdego punktu na wykresie jest równe jego współrzędnej y w tym punkcie.

 3. (1 + 1/n)n to ciąg, którego używamy do przybliżenia wartości e. Ciąg ten dąży do e wraz ze wzrostem n. Gdy n = nieskończoność, to wartość ciągu jest równa liczbie Eulera.

  Używamy tego równania w obliczeniach procentu składanego.

 4. e jest równe wynikowi następującego sumowania:

10!+11!+12!+13!+14!+15!+\scriptsize \qquad \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \ldots
 1. e jest również częścią najpiękniejszego równania w matematyce: eiπ+1=0e^{iπ} + 1 = 0 🌺

Skoro wiemy już, co to jest liczba Eulera, warto poznać słynne liczby używane w fizyce!

 • Liczba Biota;
 • Liczba Knudsena;
 • Liczba Avogadro;
 • Liczba Reynoldsa; oraz
 • Liczba f 😀

🔎 Aby zobaczyć rzeczywiste zastosowania funkcji wykładniczych, przejdź do Omni kalkulatora wzrostu wykładniczego.

Jak wstawić e do kalkulatora? Obliczanie e do x

Ponieważ jesteśmy zmuszeni do używania przybliżonej wartości e, możemy po prostu wprowadzić wartość e do dowolnego kalkulatora.

Jak to działa w praktyce? Jak obliczyć e do potęgi x?

Jeśli twój kalkulator nie pozwala na symbole, po prostu wpisz 2,718281828 (lub dowolną zaokrągloną formę tej liczby) w polu wyboru wartości 👍

Kalkulator liczby e — przykłady

W tej sekcji odpowiemy na bardzo ważne pytanie: Jak obliczyć e do potęgi x?, korzystając zarówno z naszego kalkulatora, jak i z tradycyjnego wzoru.

 1. Omni kalkulator liczby e jest tak prosty, że nie wymaga właściwie żadnych wyjaśnień. Wprowadź wartość x w odpowiednim polu i ciesz się wynikiem wyświetlanym wraz z rozwiązaniem krok po kroku 👣

 2. Tradycyjne obliczenia wymagają ustalenia, ilu miejsc po przecinku liczby Eulera chcesz użyć.

My zdecydowaliśmy się użyć 9 miejsc po przecinku.

Prześledźmy to na przykładzie:

Wiemy, że pole pod wykresem funkcji f(x)=ex na lewo od dowolnej wartości x jest równe ex:

Chcielibyśmy obliczyć pole na lewo od 10, czyli e10.

 • e10 = 2,718281828¹⁰;

 • 2,71828182810 = 2,718281828 · 2,718281828 · 2,718281828 · 2,718281828…; (10 razy)

 • 2,71828182810 = 22026,47.

W ten sposób obliczysz e do potęgi 10.

Jak widzisz, obliczanie e do potęgi x może być dość kłopotliwe i czasochłonne — nasze narzędzie jest prostym rozwiązaniem tego niepotrzebnego problemu 🤗

FAQs

Co oznacza exp?

„Exp” jest skrótem od „exponential” i jest używane w notacji exp(x) jako inny sposób zapisu ex.

Jak obliczyć e do potęgi x bez kalkulatora?

Możesz użyć następującego przybliżenia szeregiem Taylora: ex = 1 + x + x2/2! + x3/3! + …. Im więcej wyrazów zsumujesz, tym lepsze przybliżenie wyniku uzyskasz.

Ile wynosi e do minus nieskończoności?

Zero. Powiedzmy, że mamy e-N, gdzie N jest dużą liczbą dążącą do nieskończoności. Teraz, biorąc pod uwagę, że e-N = 1/eN, wraz ze wzrostem N, e-N będzie maleć aż do zera.

Jaka jest pochodna e względem x?

Pochodną eˣ jest sama ex. Oto dowód krok po kroku:

 1. Równanie y = ex można przepisać jako ln y = x.
 2. Zróżniczkuj obie strony tego równania i skorzystaj z reguły łańcuchowej:
  1/y · dy/dx = 1
  dy/dx = y
 3. Ponieważ y = ex, zatem dy/dx = ex.
Check out 16 similar exponents and logarithms calculators 🇪
AntilogChange of base formulaCondense logarithms...13 more