Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator powierzchni przekroju poprzecznego

Spis treści

Co to jest przekrój poprzeczny i jak obliczyć jego pole?Jak obliczyć pole przekroju poprzecznego?Przykład: Korzystanie z kalkulatora powierzchni przekroju poprzecznegoZastosowania danych kształtówFAQs

Kalkulator powierzchni przekroju poprzecznego określa pole powierzchni dla różnych typów belek. Belka jest bardzo ważnym elementem w budownictwie. Element nośny mostów, dachów i podłóg. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak obliczyć pole 🇺🇸 przekroju dwuteownika, teownika, ceownika, belki typu L, pręta okrągłego, rury i belek o przekroju prostokątnym oraz trójkątnym.

Co to jest przekrój poprzeczny i jak obliczyć jego pole?

Przekrój jest definiowany jako wspólny obszar uzyskany z przecięcia płaszczyzny z obiektem 3D. Wyobraź sobie długą, okrągłą rurę przeciętą na pół. Po przecięciu zobaczymy, że jest ona zbudowana z okręgów. Pusta przestrzeń wewnątrz takiego okręgu to właśnie pole powierzchni jej przekroju poprzecznego. To samo tyczy się pozostałych belek — typu L, I, C i T — których nazwy pochodzą od kształtu charakteryzujących je przekrojów poprzecznych.

Przekrój poprzeczny rury widziany pod różnymi kątami.
Przekrój poprzeczny rury

Aby obliczyć pole przekroju, musisz spojrzeć na nie jak na podstawowe kształty. Na przykład, rura jest koncentrycznym okręgiem. Dlatego dla rury o średnicy wewnętrznej i zewnętrznej (d i D) o grubości t, pole przekroju można zapisać jako:

AC=π(D2d2)/4A_\mathrm{C} = \pi \cdot (D^2-d^2)/4

Wiemy również, że średnica wewnętrzna d jest związana z grubością t i średnicą zewnętrzną D jako:

d=D2td = D - 2 t

Zatem pole przekroju poprzecznego wynosi:

AC=π(D2(D2t)2)/4A_\mathrm{C} = \pi \cdot (D^2 - (D - 2 t)^2)/4

Podobnie, pole przekroju dla wszystkich innych kształtów o szerokości W, wysokości H i grubościach t₁ i t₂ podano w poniższej tabeli.

Różne przekroje poprzeczne z zaznaczonymi wymiarami.
Różne przekroje poprzeczne

Kształt przekroju

Pole przekroju

Wydrążony prostokąt

(H ⋅ W) - ((W - 2t₁) ⋅ (W - 2t₂))

Prostokąt

W ⋅ H

Dwuteownik (typ I)

2 ⋅ W ⋅ t₁ + (H - 2 ⋅ t₁) ⋅ t₂

Ceownik (typ C)

2 ⋅ W ⋅ t₁ + (H - 2 ⋅ t₁) ⋅ t₂

Teownik (typ T)

W ⋅ t₁ + (H - t₁) ⋅ t₂

Typ L

W ⋅ t + (H - t) ⋅ t

Trójkąt równoramienny

0,5 ⋅ B ⋅ H

Trójkąt równoboczny

0,4330 ⋅ L²

Okrąg

0,25 ⋅ π ⋅ D²

Rura

0,25 ⋅ π ⋅ (D² - (D - 2 ⋅ t)²)

Jak obliczyć pole przekroju poprzecznego?

Wykonaj poniższe kroki, aby obliczyć pole przekroju danej figury.

 • Krok 1: Wybierz kształt przekroju z listy, na przykład wydrążony prostokąt. Zostanie wyświetlona ilustracja przekroju i powiązane pola.
 • Krok 2: Wprowadź szerokość wydrążonego prostokąta, W.
 • Krok 3: Wpisz wysokość, H.
 • Krok 4: Wprowadź grubość przekroju, t.
 • Krok 5: Kalkulator zwróci pole powierzchni przekroju.

Przykład: Korzystanie z kalkulatora powierzchni przekroju poprzecznego

Znajdź pole przekroju poprzecznego rury o średnicy zewnętrznej 10 mm i grubości 1 mm.

 • Krok 1: Wybierz kształt przekroju z listy, czyli rurę.

 • Krok 2: Wprowadź średnicę zewnętrzną rury, D = 10 mm.

 • Krok 3: Wprowadź grubość rury, t = 1 mm.

 • Krok 4: Pole przekroju poprzecznego wynosi :
  AC=π(D2(D2t)2)/4A_\mathrm{C} = \pi \cdot (D^2 - (D - 2 t)^2)/4

  AC=π(102(1021)2)/4=28,274 mm2A_\mathrm{C} = \pi \cdot (10^2 - (10 - 2 \cdot 1)^2)/4 = 28,274\ \text{mm}^2

Zastosowania danych kształtów

Czy wiesz, że?

 • Kształty I oraz H są szeroko stosowane w kolejnictwie.
 • Belki w kształcie litery T były stosowane dawniej do budowy mostów, a obecnie są używane do wzmacniania konstrukcji, aby wytrzymać duże obciążenia. Zobacz nasz kalkulator obciążenia belki 🇺🇸, aby dowiedzieć się więcej!
FAQs

Jak obliczyć pole przekroju poprzecznego rury?

Aby obliczyć przekrój rury:

 1. Odejmij pole powierzchni wewnętrznej części od powierzchni zewnętrznej części.
 2. Pomnóż otrzymaną liczbę przez π.
 3. Podziel wynik przez 4.

Jak obliczyć pole przekroju dwuteowego?

Pole przekroju dwuteowego o całkowitej szerokości W, wysokości H i grubości t można obliczyć jako:

Powierzchnia = 2 ⋅ W ⋅ t + (H - 2 ⋅ t) ⋅ t

Jak obliczyć pole przekroju teowego?

Pole przekroju T o całkowitej szerokości W, wysokości H i grubości t można obliczyć jako:

Powierzchnia = W ⋅ t + (H - 2 ⋅ t) ⋅ t

Czym jest przekrój poprzeczny sześcianu?

Przekrój poprzeczny sześcianu to kwadrat. W przypadku prostopadłościanów zawsze jest to kwadrat lub prostokąt.

Hollow rectangles with sides - H and W having thickness t.

© Omni Calculator

Check out 23 similar 2d geometry calculators 📏
AreaArea of a rectangleArea of crescent...20 more