Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator przeciwprostokątnej

Spis treści

Czym jest przeciwprostokątna w trójkącie?Wzór na przeciwprostokątnąJak używać kalkulatora przeciwprostokątnej?FAQs

Z Omni kalkulatorem przeciwprostokątnej możesz szybko znaleźć najdłuższy bok trójkąta prostokątnego. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co to jest przeciwprostokątna, jak ją znaleźć i jaki jest wzór na przeciwprostokątną trójkąta, to poniżej znajdziesz odpowiedzi.

Czym jest przeciwprostokątna w trójkącie?

Trójkąt prostokątny z zaznaczonymi przeciwprostokątną i kątem prostym.

Przeciwprostokątna to najdłuższy bok trójkąta prostokątnego. Jest to bok przeciwległy do kąta prostego (90°). Długość przeciwprostokątnej można znaleźć, na przykład, na podstawie twierdzenia Pitagorasa. Możesz dowiedzieć się więcej na ten temat w naszym kalkulatorze twierdzenia Pitagorasa.

Wzór na przeciwprostokątną

Trójkąt prostokątny z zaznaczonymi bokami a, b, c oraz kątami α i β.

Kalkulator przeciwprostokątnej ma kilka zaimplementowanych równań — dzięki temu będzie on pasował do różnych scenariuszy, które możesz napotkać. Możesz znaleźć przeciwprostokątną:

 1. Znając dwie przyprostokątne trójkąta prostokątnego

Aby obliczyć przeciwprostokątną z boków trójkąta prostokątnego, użyj twierdzenia Pitagorasa. Weź pierwiastek kwadratowy 🇺🇸 z sumy kwadratów boków:

 • c = √(a² + b²)
Trójkąt prostokątny oraz wzory z twierdzeniem sinusów: a dzielone na sin(α) równa się b dzielone na sin(β) równa się c, ponieważ sin(90°) = 1.
 1. Znając kąt i jeden bok
 1. Znając pole i jeden bok

Ponieważ pole trójkąta prostokątnego wynosi P = a · b / 2, to

 • c = √(a² + b²) = √(a² + (P · 2 / a)²) = √((P · 2 / b)² + b²)

Aby dowiedzieć się więcej o obliczeniach związanych z trójkątami prostokątnymi, odwiedź kalkulator pola powierzchni trójkąta prostokątnego 🇺🇸 i kalkulator boków i kątów trójkąta prostokątnego.

Jak używać kalkulatora przeciwprostokątnej?

Użycie trygonometrii do prawidłowego ustawienia drabiny.

Obliczmy, jak długa powinna być drabina, jeśli chcemy uratować kociaka z dachu o wysokości 3 metrów. Kalkulator pomaga znaleźć długość drabiny od ziemi do krawędzi dachu, ale nie zapominajmy, że jest to jej minimalna długość, bo powinna ona wystawać ponad krawędź!

 1. Wybierz, na podstawie jakich danych chcesz wykonać obliczenia. Wiemy, że nasz dach jest na wysokości 3 metrów, a najbezpieczniejszy kąt dla drabiny to ≈75,5°. Z rozwijanej listy wybierz opcję: kąt ∡ i jeden bok.
 2. Zmień jednostki na metry.
Uproszczony schemat ustawienia drabiny.
 1. Wprowadź znane wartości. Nasz bok a ma długość 3 metrów, a kąt α między drabiną a podłożem wynosi 75,5°.

 2. Długość drabiny, czyli przeciwprostokątna naszego trójkąta prostokątnego, wynosi 3 metry i 10 cm.

  Przy okazji podane są również kąt β = 14,5° i długość boku b = 77,59 cm. Drugi bok jest ważnym parametrem, ponieważ mówi, jak daleko należy umieścić drabinę od ściany (lub raczej od krawędzi dachu). Ogólną zasadą, o której należy pamiętać, jest reguła 4:1. Na każde cztery odległości w górę, podstawa drabiny powinna przesunąć się o jedną odległość od ściany.

FAQs

Jak znaleźć przeciwprostokątną przy pomocy sinusa?

 1. Znajdź sinus kąta (nie kąta prostego).
 2. Podziel długość boku naprzeciwko kąta użytego w kroku 1 przez wynik z kroku 1.
 3. Wynikiem jest przeciwprostokątna.

Czy przeciwprostokątna jest zawsze najdłuższym bokiem?

Tak, przeciwprostokątna jest zawsze najdłuższym bokiem. Nazwa ta jest stosowana tylko w przypadku trójkątów prostokątnych. W przypadku trójkątów równoramiennych dwa równe boki nazywane są nogami, a w trójkącie równobocznym wszystkie boki nazywane są po prostu bokami.

Jak ustalić, który bok to przeciwprostokątna, a które to przyprostokątne?

 1. Przeciwprostokątna to najdłuższy bok trójkąta prostokątnego.
 2. Pozostałe dwa boki to przyprostokątne — przyległa i naprzeciwległa w stosunku do wybranego kąta mniejszego niż 90 stopni.
 3. Przyprostokątna przyległa to bok, który tworzy ten kąt razem z przeciwprostokątną.
 4. Przyprostokątna naprzeciwległa to bok, który leży naprzeciw wybranego kąta.

Jak znaleźć wysokość opuszczoną na przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego?

Każdy trójkąt ma trzy wysokości. W trójkącie prostokątnym dwie z nich to po prostu długości boków (przyprostokątnych). Żeby znaleźć trzecią wysokość:

 1. Narysuj wysokość idącą od przeciwprostokątnej do kąta prostego. Utworzone dwa trójkąty są podobne do siebie i do trójkąta głównego.
 2. Podziel długość najkrótszego boku głównego trójkąta przez przeciwprostokątną głównego trójkąta.
 3. Pomnóż wynik przez długość pozostałego boku, aby otrzymać długość wysokości.
 4. Alternatywnie, kąty w mniejszych trójkątach będą takie same jak kąty głównego trójkąta, więc możesz użyć zasad trygonometrii.

Gdzie są przyprostokątne w trójkącie prostokątnym?

Przyprostokątne są (jak mówi ich nazwa) przy kącie prostym. Są to dwa boki tworzące kąt prosty w trójkącie prostokątnym. Na ich końcach rozciąga się przeciwprostokątna.

Jak narysować linię prostopadłą do przeciwprostokątnej?

 1. Potrzebujesz cyrkla, linijki i długopisu lub ołówka.
 2. Ustaw koniec z igłą cyrkla na jednym końcu przeciwprostokątnej i rozłóż go na dowolną długość większą niż połowa długości przeciwprostokątnej.
 3. Narysuj okrąg, którego środek znajduje się na jednym z końców przeciwprostokątnej.
 4. Narysuj kolejny okrąg, którego środek znajduje się na drugim końcu przeciwprostokątnej (Nie zmieniaj rozstawienia cyrkla!).
 5. Narysuj linię łączącą dwa punkty, w których stykają się te okręgi. Linia ta jest prostopadła do przeciwprostokątnej.

Jak znaleźć przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego równoramiennego?

 1. Podnieś do kwadratu długość jednego z boków niebędących przeciwprostokątną.
 2. Podwój wyliczoną wartość.
 3. Wykonaj pierwiastek kwadratowy z wyniku z poprzedniego kroku. Jest to długość przeciwprostokątnej.

Jak sprawdzić czy dwa trójkąty prostokątne są przystające?

Trójkąty prostokątne są przystające jeśli mają przeciwprostokątne o tej samej długości oraz ich kąty ostre mają tę samą miarę (wystarczy, że sprawdzisz jeden z kątów prostych).

Skąd pochodzi nazwa przeciwprostokątna?

Nazwa przeciwprostokątna pochodzi od tego, że jest to bok leżący naprzeciw kąta prostego. Co ciekawe, w języku angielskim przeciwprostokątna to hypotenuse. W starożytnej grece hypoteinousa oznaczało rozciągnięte pod (kątem prostym) (hypo- „pod” i teinein „rozciągać”).

Jak odnaleźć wymiary trójkąta prostokątnego znając tylko przeciwprostokątną?

Nie jest możliwe ustalenie parametrów trójkąta prostokątnego na podstawie jedynie długości przeciwprostokątnej. Potrzebujesz znać jeszcze jedną wartość — długość jednej z przyprostokątnych lub miarę jednego z kątów ostrych.

Right triangle with sides a, b, and c.
Check out 19 similar triangle calculators 🔺
30 60 90 triangle45 45 90 triangleArea of a right triangle...16 more