Omni Calculator logo

Kalkulator obwodu koła ze średnicy

Created by Luis Hoyos
Reviewed by Wojciech Sas, PhD
Translated by Aleksandra Zając, MD and Hanna Pamuła, PhD
Last updated: Jan 18, 2024


Kalkulator obwodu koła ze średnicy może pomóc ci rozwiązać zadania z geometrii, w których musisz obliczyć obwód koła (albo okręgu), znając jego średnicę. Ten kalkulator działa w obie strony, więc możesz również przeliczyć średnicę na obwód.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o:

  • wzorze na zależność obwodu od średnicy,
  • o tym, jak obliczyć obwód ze średnicy, oraz
  • jak uzyskać średnicę z obwodu.

Wzór na zależność obwodu od średnicy

Średnica i obwód to długości związane ze sobą — im większa średnica, tym większy obwód. Wzór na zależność obwodu od średnicy łączy te zmienne w jednym równaniu:

d = c/π,

gdzie:

  • d oznacza średnicę,
  • c oznacza obwód, oraz
  • π to liczba pi.

Jeśli zaś interesuje cię, jak obliczyć średnicę znając obwód, możesz rozwiązać równanie dla d:

c = π × d

💡 Czy wiesz, że...?
Jak możesz wywnioskować z powyższych równań, liczba π jest stałą równą stosunkowi obwodu do średnicy koła (π=c/d). Jeśli podzielisz obwód przez średnicę, niezależnie od rozmiaru, to zawsze będzie to 3,14159265....

Jak obliczyć obwód ze średnicy: przykład

Przyjrzyjmy się następującemu przykładowi. Załóżmy, że chcesz znaleźć obwód koła o średnicy 5 cm. Oto kroki, które należałoby wykonać:

  1. Użyj odpowiedniego równania, w tym przypadku jest to wzór na zależność obwodu od średnicy:

c = πd.
2. Wprowadź średnicę do równania:

c = π ∙ (5 cm) = 15,708 cm
3. To wszystko. Możesz sprawdzić swój wynik, korzystając z naszego kalkulatora zamiany obwodu na średnicę. Wprowadź 5 cm w polu Średnica. Twój wynik powinien również wynosić 15,708 cm.

Inne kalkulatory koła i okręgu

Teraz, gdy wiesz, jak policzyć obwód ze średnicy i odwrotnie, możesz przyjrzeć się innym narzędziom związanym z kołami i okręgami:

FAQ

Jaki jest obwód koła o średnicy 16 cm?

50.265 cm. Żeby przeliczyć średnicę na obwód:

  1. Zmierz średnicę koła.
  2. Pomnóż ją przez liczbę pi (π).
  3. W naszym przypadku obwód jest równy π ∙ 16 cm = 50,265 cm.

Jak obliczyć średnicę z obwodu?

Podziel wartość obwodu przez liczbę pi (π) lub skorzystaj ze wzoru d = c/π. W ten sposób policzysz obwód koła z jego średnicy.

Luis Hoyos
Image of a circle with radius, diameter, circumference and area marked.
Circumference (c)
in
Diameter (d)
in
Check out 11 similar circle calculators ⭕
Arc lengthArea of a circleCircle calc: find c, d, a, r… 8 more
People also viewed…

Associative property

The associative property calculator is here to help you understand this basic rule of addition and multiplication and apply it in calculations.

Plastic footprint

Find out how much plastic you use throughout the year with this plastic footprint calculator. Rethink your habits, reduce your plastic waste, and make your life a little greener.

Rhombus area

Enter dimensions or angles to get the area, perimeter, and other properties of a rhombus instantly with the rhombus area calculator.

Snowman

The perfect snowman calculator uses math & science rules to help you design the snowman of your dreams!