Kalkulator obwodu koła ze średnicy

Created by Luis Hoyos
Reviewed by Wojciech Sas, PhD
Translated by Aleksandra Zając, MD and Hanna Pamuła, PhD
Last updated: Jan 18, 2024


Kalkulator obwodu koła ze średnicy może pomóc ci rozwiązać zadania z geometrii, w których musisz obliczyć obwód koła (albo okręgu), znając jego średnicę. Ten kalkulator działa w obie strony, więc możesz również przeliczyć średnicę na obwód.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o:

 • wzorze na zależność obwodu od średnicy,
 • o tym, jak obliczyć obwód ze średnicy, oraz
 • jak uzyskać średnicę z obwodu.

Wzór na zależność obwodu od średnicy

Średnica i obwód to długości związane ze sobą — im większa średnica, tym większy obwód. Wzór na zależność obwodu od średnicy łączy te zmienne w jednym równaniu:

d = π/c,

gdzie:

 • d oznacza średnicę,
 • c oznacza obwód, oraz
 • π to liczba pi.

Jeśli zaś interesuje cię, jak obliczyć średnicę znając obwód, możesz rozwiązać równanie dla d:

c = π ∙ d

💡 Czy wiesz, że...?
Jak możesz wywnioskować z powyższych równań, liczba π jest stałą równą stosunkowi obwodu do średnicy koła (π=c/d). Jeśli podzielisz obwód przez średnicę, niezależnie od rozmiaru, to zawsze będzie to 3,14159265....

Jak obliczyć obwód ze średnicy: przykład

Przyjrzyjmy się następującemu przykładowi. Załóżmy, że chcesz znaleźć obwód koła o średnicy 5 cm. Oto kroki, które należałoby wykonać:

 1. Użyj odpowiedniego równania, w tym przypadku jest to wzór na zależność obwodu od średnicy: c = πd.
 2. Wprowadź średnicę do równania: c = π ∙ (5 cm) = 15,708 cm.
 3. To wszystko. Możesz sprawdzić swój wynik, korzystając z naszego kalkulatora zamiany obwodu na średnicę. Wprowadź 5 cm w polu Średnica. Twój wynik powinien również wynosić 15,708 cm.

Inne kalkulatory koła i okręgu

Teraz, gdy wiesz, jak policzyć obwód ze średnicy i odwrotnie, możesz przyjrzeć się innym narzędziom związanym z kołami i okręgami:

FAQ

Jaki jest obwód koła o średnicy 16 cm?

50.265 cm. Żeby przeliczyć średnicę na obwód:

 1. Zmierz średnicę koła.
 2. Pomnóż ją przez liczbę pi (π).
 3. W naszym przypadku obwód jest równy π ∙ 16 cm = 50,265 cm.

Jak obliczyć średnicę z obwodu?

Podziel wartość obwodu przez liczbę pi (π) lub skorzystaj ze wzoru d = c/π. W ten sposób policzysz obwód koła z jego średnicy.

Luis Hoyos
Image of a circle with radius, diameter, circumference and area marked.
Circumference (c)
in
Diameter (d)
in
Check out 11 similar circle calculators ⭕
Arc lengthArea of a circleCircle calc: find c, d, a, r… 8 more
People also viewed…

Modulo

Kalkulator modulo pomaga znaleźć rozwiązanie wyrażenia x mod y = r.

Negative log

Use this online negative log calculator to calculate the negative logarithm of any number.

Pizza size

Make the best pizza choice with our Pizza Size Calculator – compare sizes and prices for the perfect order!

Test grade

With this test grade calculator, you'll quickly determine the test percentage score and grade.