Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator pola trójkąta o danych bokach

Spis treści

Obliczanie pola trójkąta o danych bokach — wzór HeronaJak korzystać z kalkulatora pola trójkąta o danych bokachInne Omni kalkulatory pola trójkątaFAQs

Kalkulator powierzchni trójkąta o danych bokach pomoże ci obliczyć pole powierzchni dowolnego trójkąta, o ile tylko długości jego boków. Dobrym przykładem jest konieczność obliczenia powierzchni trójkątnego pokoju — dzięki naszemu narzędziu dowiesz się, jak znaleźć metraż takiego pomieszczenia.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej:

 • Jak obliczamy pole trójkąta o danych 3 bokach?
 • Czym jest wzór Herona?
 • Jak znaleźć trzeci bok trójkąta bez znajomości jego kątów?

Obliczanie pola trójkąta o danych bokach — wzór Herona

Obliczenie pola trójkąta przy użyciu trzech długości boków jest zaskakująco trudne. Jeśli znamy wysokość, to pole trójkąta można obliczyć bardzo łatwo: mnożąc wysokość przez długość podstawy i dzieląc wynik przez dwa. Nasz kalkulator potrafi obliczyć pole trójkąta na podstawie długości boków, nawet gdy nie znasz wysokości.

Pole powierzchni można znaleźć za pomocą wzoru Herona, podanego po raz pierwszy przez Herona z Aleksandrii około 60 r. n.e. Uważa się, że Archimedes znał ten wzór 200 lat wcześniej, ale nie ma na to twardych dowodów.

Wzór Herona można wyrazić na wiele sposobów. Dość długą formą (ale łatwą do zapamiętania!) jest wzięcie trzech boków trójkąta (a, b i c), zsumowanie ich, a następnie pomnożenie przez kolejne trzy sumy: w każdej z nich długość jednego z boków jest odejmowana. Następnie obliczamy pierwiastek kwadratowy i dzielimy wynik przez cztery. Oto jak to wygląda matematycznie:

P=14[(a+b+c)(a+b+c)(ab+c)(a+bc)]\footnotesize \begin{align*} P = \tfrac{1}{4}\sqrt{}[(a + b + c)(-a + b + c)\\[0.5em] (a - b + c)(a + b - c)] \end{align*}

Bardziej zwięzły zapis tego wzoru to:

P=144a2b2(a2+b2c2)2\footnotesize P = \tfrac{1}{4}\sqrt{4a^2b^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2}

Nie są to zbyt skomplikowane obliczenia, ale możesz też ułatwić sobie życie i skorzystać z Omni kalkulatora pola powierzchni trójkąta o danych bokach.

Jak korzystać z kalkulatora pola trójkąta o danych bokach

Korzystanie z naszego narzędzia jest bardzo łatwe. Po prostu wprowadź długości trzech boków trójkąta, a kalkulator natychmiast wyświetli szukane pole powierzchni.

Możesz też użyć kalkulatora do znalezienia brakującej długości boku, jeśli znasz pole i pozostałe dwie długości boków:

 1. Wprowadź wartość pola trójkąta.
 2. Wprowadź pozostałe dwie znane długości boków trójkąta.
 3. Trzecia, brakująca długość boku zostanie obliczona za ciebie.

W ten sposób znajdziesz trzeci bok trójkąta nawet jeśli nie znasz jego kątów.

Inne Omni kalkulatory pola trójkąta

FAQs

Czy dowolne trzy odcinki mogą tworzyć trójkąt?

Nie, nie każde trzy odcinki mogą tworzyć trójkąt. Jeśli któryś z tych odcinków jest dłuższy niż suma dwóch pozostałych, to nie dasz rady stworzyć trójkąta.

Jak obliczyć pole trójkąta?

Aby znaleźć pole powierzchni trójkąta, wykonaj następujące kroki:

 1. Zmierz każdy bok trójkąta w centymetrach i oznacz je jako a, b i c.

 2. Wprowadź je do wzoru Herona:

  P = √[4a²b² - (a² + b² - c²)²]/4

 3. Wynikiem jest pole twojego trójkąta w centymetrach kwadratowych.

Jakie jest pole trójkąta o bokach długości 9, 6 i 5 cm?

14,1 centymetrów kwadratowych. Wynik ten znajdziemy, korzystając ze wzoru Herona:

P = √[4a²b² - (a² + b² - c²)²]/4

Podstawiając podane wartości, otrzymujemy:

P = √[4 · 9² · 6² - (9² + 6² - 5²)²]/4
P = √[11664 - 8464]/4
P = 56,57/4 = 14,1 cm²

Triangle area: triangle with three sides

© Omni Calculator

Check out 20 similar triangle calculators 🔺
30 60 90 triangle45 45 90 triangleArea of a right triangle...17 more