Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator wycinka kołowego

Spis treści

Co to jest wycinek kołowy? Definicja wycinka kołowegoWzór na wycinek kołowyPrzypadki specjalne: pole półkola, pole ćwiartki kołaKalkulator wycinka kołowego — kiedy może się nam przydać?FAQs

Za pomocą tego kalkulatora wycinka kołowego szybko znajdziesz pole dowolnego wycinka kołowego, np. pole półkola lub ćwiartki koła. W tym krótkim artykule:

 • Podamy definicję wycinka kołowego i wyjaśnimy, czym jest wycinek kołowy.

 • Pokażemy wzór na pole wycinka kołowego i wytłumaczymy, jak samodzielnie wyprowadzić równanie bez większego wysiłku.

 • Przedstawimy kilka przykładów z życia wziętych, w których kalkulator wycinka kołowego może okazać się przydatny.

Co to jest wycinek kołowy? Definicja wycinka kołowego

Zacznijmy więc od definicji wycinka — czym jest wycinek kołowy w geometrii?

Wycinek kołowy (wycinek koła) to figura geometryczna ograniczona dwoma promieniami i łukiem okręgu.

Wycinki kołowe są najczęściej wizualizowane za pomocą wykresów kołowych, gdzie koło jest podzielone na kilka części, aby pokazać wagę każdego segmentu. Poniższe ilustracje przedstawiają kilka przykładów wycinków kołowych — niekoniecznie oznacza to, że będą one wyglądać jak kawałek ciasta, ale czasami wyglądają jak reszta ciasta po wycięciu kawałka:

Wycinek kołowy z ostrym kątem środkowym.Wycinek kołowy z prostym kątem środkowym — ćwiartka koła.Wycinek kołowy z rozwartym kątem środkowym.Wycinek kołowy z prostym kątem środkowym — półkole.Wycinek kołowy z rozwartym kątem środkowym.

Bardzo rzadko można też usłyszeć o wycinku elipsy, jednak wzory te są znacznie, znacznie trudniejsze w użyciu niż równania na pole wycinka kołowego.

🙋 Zanim zaczniesz czytać dalej, powinieneś/nnaś już być zaznajomiony/a z okręgami i elipsami. Prześledź nasz kalkulator koła: znajdź P, L, r, d 🇺🇸 i nasz kalkulator elipsy 🇺🇸, aby upewnić się, że dobrze rozumiesz te tematy.

Wzór na wycinek kołowy

Wzór na pole wycinka kołowego jest prosty — należy pomnożyć kąt środkowy przez kwadrat promienia i podzielić przez 2:

 • Obszar wycinka kołowego = r² ⋅ α / 2

Ale, tak właściwie, to skąd się ten wzór bierze? Można go określić dzięki proporcjom. Wszystko, o czym musisz pamiętać, to wzór na pole koła (a założymy się, że go pamiętasz!):

 1. Pole koła oblicza się jako A = πr². To świetny punkt wyjścia.

 2. Kąt pełny to 2π w radianach lub 360° w stopniach, z czego ta druga jednostka jest bardziej powszechna.

 3. Następnie chcemy obliczyć pole części okręgu, wyrażone przez kąt środkowy.

  • Dla kątów 2π (pełny okrąg), pole jest równe πr²:

   2π → πr²

  • Jakie jest więc pole wycinka kołowego?

   α → pole wycinka kołowego

 4. Z proporcji możemy łatwo znaleźć ostateczny wzór na pole wycinka kołowego:

  Pole wycinka kołowego = α ⋅ πr² / 2π = α ⋅ r² / 2

Tej samej metody można użyć do znalezienia długości łuku — wystarczy zapamiętać wzór na obwód okręgu. Przeczytaj więcej na ten temat w naszym kalkulatorze obwodu oraz kalkulatorze długości łuku.

💡 Należy pamiętać, że kąt α powinien być wyrażony w radianach podczas korzystania z podanego wzoru. Jeśli znasz kąt środkowy swojego wycinka kołowego w stopniach, pomnóż go najpierw przez π/180°, aby znaleźć jego odpowiednik w radianach. Możesz też użyć tego wzoru, gdzie θ jest kątem środkowym w stopniach:

Pole wycinka kołowego = r² ⋅ θ ⋅ π / 360

Przypadki specjalne: pole półkola, pole ćwiartki koła

Znalezienie pola półkola lub ćwiartki koła powinno być teraz dla ciebie bułką z masłem. Przecież wystarczy się tylko zastanowić, jaką są one częścią koła!

1. Pole półkola: πr² / 2

Wycinek kołowy z prostym kątem środkowym — półkole.
 • Wiedząc, że półkole jest połową okręgu, podziel pole koła przez 2:

  Pole półkola = Pole koła / 2 = πr² / 2

 • Oczywiście ten sam wynik uzyskasz używając wzoru na pole wycinka kołowego. Wystarczy tylko pamiętać, że kąt prosty wynosi π (180°):

  Powierzchnia półkola = α ⋅ r² / 2 = πr² / 2

Wycinek kołowy z prostym kątem środkowym — ćwiartka koła.
 • Ponieważ ćwiartka koła jest 1/4 koła, możemy zapisać ten wzór jako:

  Pole ćwiartki koła = pole koła / 4 = πr² / 4

 • Kąt środkowy ćwiartki koła jest kątem prostym (π/2 lub 90°), więc szybko dojdziemy do tego samego równania:

  Pole ćwiartki koła= α ⋅ r² / 2 = πr² / 4

Kalkulator wycinka kołowego — kiedy może się nam przydać?

Wiemy, wiemy, słyszeliśmy to nie raz: „Po co mamy się tego uczyć? Nigdy tego nie użyjemy”. Cóż, chcielibyśmy wam pokazać, że geometria jest dosłownie wszędzie wokół nas:

 • Jeśli zastanawiasz się, jak duży tort powinieneś zamówić na swoje niesamowite przyjęcie urodzinowe — bingo, to jest właśnie to! Użyj wzoru na wycinek kołowy, aby oszacować rozmiar kawałka 🍰 dla swoich gości, aby nikt nie umarł z głodu.

 • Podobnie jest z pizzą — czy zauważyłeś, że każdy kawałek jest wycinkiem kołowym okręgu 🍕? Na przykład, jeśli nie jesteś wielkim fanem brzegów pizzy, możesz obliczyć, który rozmiar pizzy da ci najlepszą ofertę.

 • A może czyta nas jakiś entuzjasta szycia? 👗 Obliczenia powierzchni wycinka kołowego mogą być przydatne podczas przygotowywania spódnicy z koła (ponieważ nie zawsze jest to pełne koło, ale, no wiesz, właśnie wycinek koła).

Oprócz tych prostych, rzeczywistych przykładów, wzór na pole wycinka kołowego może być przydatny w geometrii, np. do znalezienia pola powierzchni stożka 🇺🇸.

FAQs

Czym jest wycinek kołowy?

Wycinek kołowy to wycinek koła, ograniczony dwoma promieniami i łukiem. Określamy wycinki kołowe za pomocą ich kątów środkowych. Kąt środkowy to kąt pomiędzy dwoma promieniami. Wycinki kołowe o kącie środkowym równym 90° nazywane są czasem ćwiartkami koła.

Jak obliczyć pole wycinka kołowego?

Aby obliczyć pole wycinka kołowego, można skorzystać z dwóch metod.

 • Jeśli znasz promień i kąt środkowy:

  1. Przelicz kąt środkowy na radiany:

   α [rad] = α [deg] · π/180°

  2. Pomnóż promień przez kąt w radianach.

  3. Podziel wynik przez 2.

 • Jeśli znasz pole koła i kąt środkowy:

  1. Oblicz stosunek kąta pełnego do kąta środkowego.

  2. Pomnóż wynik przez pole koła.

Jakie jest pole wycinka koła o kącie środkowym 90° i promieniu r = 1?

Pole wycinka kołowego o kącie środkowym α = 90° i o promieniu r = 1 wynosi π/4. Aby uzyskać ten wynik, można skorzystać z następującego wzoru:

P = r² · α/2

podstawiając:

 • r = 1, oraz
 • α = 90° · π/180° = π/2

Zatem:

P = (1² - π/2)/2 = π/4

Zauważmy, że jest to również jedna czwarta pola całego koła.

Jak znaleźć kąt środkowy wycinka kołowego?

Aby znaleźć kąt środkowy wycinka kołowego, można odwrócić wzór na jego pole:

P = r² · α/2

gdzie:

 • r - promień; oraz
 • α - kąt środkowy w radianach.

Wzór na kąt środkowy α jest więc następujący:

α = 2 · P/r²

Aby znaleźć kąt w stopniach, pomnóż wynik przez 180°/π.

Circle sector with radius, central angle, sector area arc length and chord length marked.
Check out 11 similar circle calculators ⭕
Arc lengthArea of a circleCircle calc: find c, d, a, r...8 more