Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator kwadratu w kole

Spis treści

Jak korzystać z kalkulatora kwadratu w kole?Jak znaleźć maksymalnych rozmiarów kwadrat w danym okręgu?Jak znaleźć koło wpisane w kwadrat?Co oznacza kwadratura koła?FAQs

Za pomocą naszego kalkulatora kwadratu w kole możesz znaleźć największy kwadrat wpisany w danym okręgu. Pomoże ci również znaleźć największy okrąg wewnątrz kwadratu. Czy to w geometrii 📐, budownictwie 🏗️, czy w życiu codziennym 🚶, często spotykamy się z kształtami złożonymi, takimi jak kwadrat wpisany w okrąg 🔵. Ten kalkulator pomoże ci znaleźć wymiary 📏 takich kształtów, gdy jeden z nich jest znany!

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś/aś się jakich rozmiarów pizzę 🍕, można zmieścić w jednym, kartonowym opakowaniu 🔲?, lub jaki jest największy kwadratowy kawałek ciasta 🎂, który może zmieścić się na okrągłym talerzu 🍽️? albo jaki jest największy okrągły kryty basen 🏊, który zmieści się w tym kwadratowym pomieszczeniu? Cóż, nie zastanawiaj się dłużej! Nasz kalkulator kwadratu w kole pomoże ci znaleźć odpowiedzi na te pytania i nie tylko!

Jak korzystać z kalkulatora kwadratu w kole?

Korzystając z kalkulatora kwadratu w kole, możesz obliczyć dowolną z poniższych wartości:

 • Wymiary największego kwadratu w danym okręgu:

  • Aby znaleźć tą zmienną, wprowadź wartość promienia lub powierzchni okręgu.
  • Kalkulator wyświetli długość boku i pole największego kwadratu, który zmieści się wewnątrz okręgu!
 • Wymiary największego okręgu wewnątrz kwadratu:

  • Aby je znaleźć, wprowadź wartość boku lub pola kwadratu.
  • Kalkulator wyświetli promień i pole największego okręgu, który może zmieścić się wewnątrz kwadratu!
 • Wymiary kwadratu o tym samym polu co okrąg:

  • Aby je znaleźć, wprowadź wartość promienia lub pola powierzchni okręgu.
  • Kalkulator wyświetli długość boku kwadratu o tym samym polu co okrąg!
 • Wymiary okręgu o tym samym polu co kwadrat:

  • Aby je znaleźć, wprowadź wartość boku lub pola kwadratu.
  • Kalkulator wyświetli promień okręgu o tym samym polu co kwadrat!

Możesz więc użyć naszego kalkulatora kwadratu w kole na kilka różnych sposobów, w zależności od potrzeb!

Jak znaleźć maksymalnych rozmiarów kwadrat w danym okręgu?

Aby dowiedzieć się, jak znaleźć największy kwadrat w okręgu za pomocą kalkulatora kwadratu w kole, wykonaj następujące czynności:

 1. Wpisz wartość promienia lub pola powierzchni okręgu.

 2. Kalkulator wyliczy, jaki rozmiar kwadratu zmieści się w okręgu przy użyciu wzoru:
  długość boku = √2 × promień

 3. Zostanie wyświetlona długość boku i pole powierzchni kwadratu wewnątrz okręgu!

W ten sposób znajdziesz maksymalnych rozmiarów kwadrat, który możesz narysować w danym okręgu.

Jak znaleźć koło wpisane w kwadrat?

Aby dowiedzieć się, jak znaleźć koło wpisane w kwadrat za pomocą kalkulatora kwadratu w kole, wykonaj następujące czynności:

 1. Wpisz długość boku lub pole kwadratu opisanego na okręgu.

 2. Kalkulator obliczy, jaki rozmiar okręgu zmieści się w kwadracie przy użyciu wzoru:

  promień = długość boku / 2

 3. Zostaną wyświetlone promień oraz pole okręgu wewnątrz kwadratu!

W sytuacji, gdy kwadrat opisuje okrąg, możesz obliczyć promień i pole okręgu.

Co oznacza kwadratura koła?

Kwadratura koła odnosi się do procesu znalezienia kwadratu o takim samym polu jak pole koła.

Kwadratura koła — znalezienie kwadratu o takim samym polu jak okrąg.

Dla okręgu o promieniu r kwadrat o tym samym polu będzie miał długość boku r√π. Na przykład, jeśli dany okrąg ma promień 10 cm, to kwadrat o tym samym polu co okrąg będzie miał długość boku równą 10√π cm.

Alternatywnie, możemy również przeliczyć dany kwadrat na okrągły kształt, wykonując operację odwrotną.

Warto zauważyć, że możemy przybliżyć kształt kwadrat do kształtu okręgu poprzez stopniowe zwiększanie liczby boków, aby uzyskać wielokąty foremne 🇺🇸, takie jak pięciokąt, sześciokąt, siedmiokąt, ośmiokąt itp. aż do uzyskania okręgu ⭕.

🙋 Poznaj różne właściwości tych regularnych wielokątów, sprawdzając nasz kalkulator pięciokąta, nasz kalkulator sześciokąta i nasz kalkulator ośmiokąta.

FAQs

Jak przekształcić kwadrat w okrąg?

Przekształcenie kwadratu w okrąg odnosi się do znalezienia okręgu o tym samym polu co kwadrat. Jeśli więc chcemy przeliczyć kwadrat na okrągłą figurę, promień powstałego okręgu będzie wynosił b/√π, gdzie b jest bokiem kwadratu.

Jaki jest największy możliwy kwadrat w kole o promieniu 10 cm?

Jeśli mamy okrąg o promieniu 10 cm, to możemy wykonać następujące działania, aby znaleźć największy kwadrat wpisany w ten okrąg:

 1. Największy kwadrat wpisany w okrąg o promieniu r będzie miał długość boku równą r√2.
 2. Zatem dla okręgu o promieniu 10 cm, największy kwadrat wpisany w ten okrąg będzie miał bok o długości 10√2 cm.
 3. Ta wartość długości boku może być przybliżona do 14,1421 cm.
 4. Powierzchnia kwadratu wyniesie 200 cm².

Jak duże koło można zmieścić w kwadracie o boku 10 cm?

Jeśli mamy kwadrat opisany na okręgu o boku 10 cm, to możemy znaleźć największy okrąg wpisany w kwadrat w następujący sposób:

 1. Największy okrąg wpisany w kwadrat o boku b będzie miał promień równy b/2.
 2. Zatem dla kwadratu o boku 10 cm, największy okrąg w nim wpisany będzie miał promień 5 cm.
 3. Powierzchnia okręgu wyniesie 78,54 cm².

Ile wynosi promień okręgu o polu równym polu kwadratu o boku 10 cm?

Jeśli mamy kwadrat o boku 10 cm, to jego pole wyniesie 100 cm². W związku z tym okrąg o tym samym polu będzie miał promień 10/√π, czyli 5,64 cm.

Square in a circle - Finding the largest square in a circle.
Check out 11 similar circle calculators ⭕
Arc lengthArea of a circleCircle calc: find c, d, a, r...8 more