Omni Calculator logo

Kalkulačka fronty na vakcínu pro Českou republiku

Created by Dominika Śmiałek, MD, PhD candidate and Tomas Parizek
Reviewed by Bogna Szyk and Jack Bowater
Last updated: Jan 18, 2024


Tato kalkulačka byla naposledy aktualizována 24/04/2021. Momentálně není pravidelně aktualizována.

Pandemie COVID-19 zasáhla všechny země na světě a změnila životy nás všech. Počet obětí v České republice již překročil 22 000, nemluvě o ekonomických ztrátách země. Všichni si myslíme, že tento virus je tu s námi už příliš dlouho - ale co s tím můžeme dělat? Nejúčinnějším způsobem boje proti tomuto druhu nepřítele je vytvoření vakcíny proti němu 💉. Od objevení COVID-19 se právě tohoto závodu účastnilo několik společností a některé z nich nakonec uspěly 💪.

Ano, máme dlouho očekávanou obranu proti COVID-19!

Protože je v České republice 10,7 milionů lidí, ne každý může být očkován hned. A to vyvolává spoustu nových otázek:

 • Kdo bude první ve frontě na vakcínu?
 • Kdy na Vás pravděpodobně přijde řada?

Tuto kalkulačku jsme vytvořili, abychom poskytli všechny odpovědi na obě tyto zásadní otázky. Kalkulačka fronty na vakcínu pro Českou republiku odhadne, kolik lidí je před vámi ve frontě na COVID vakcínu v České republice. Rovněž předpovídá, jak dlouho budete muset na očkování čekat. Použitím našeho nástroje získáte lepší představu o tom, kdy můžete očekávat očkování.

Při tvorbě naší kalkulačky jsme vycházeli z informací Ministerstva zdravotnictví a pravděpodobném tempu očkování.

Kdo dostane vakcínu jako první?

Je skvělé, že nyní máme COVID vakcíny, které byly schváleny pro všeobecné použití. Tím však příběh COVIDu ještě nekončí. Nyní musí být vyrobeny miliony dávek vakcín (vaccine production calculator) a ty je třeba aplikovat do lidských paží. To je jeden masivní výrobní, logistický a časově náročný úkol pro všechny zúčastněné.

Vláda České republiky oznámila dvě stádia očkování s přednostním seznamem skupin, které očkovací látku dostanou jako první. Systém upřednostnění zohledňuje 3 parametry:

 • věk osoby,
 • zdravotní anamnéza,
 • profese.

Pojďme se na to podívat.

Přednostní seznam

FÁZE IA

 1. Tato skupina zahrnuje starší lidi žijící ve velkých skupinách a jejich pečovatele, u nichž je pravděpodobné, že budou viru hodně vystaveni a ten se bude rychle šířit:
 • klienti domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služby v pobytové formě,
 • osoby hospitalizované v zařízeních následné a dlouhodobé lůžkové péče,
 • zaměstnanci domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb, kteří přicházejí do přímého kontaktu s uživateli sociálních služeb, příslušníci AČR pomáhající v zařízeních poskytujících pobytové sociální služby.
 1. Lidé ve věku 80 let a starší, počínaje osobami nad 90 let, poté nad 85 let a poslední lidé starší 80 let.
 2. Zdravotničtí pracovníci a osoby podílející se na poskytování zdravotní péče, na péči o covid-19 pozitivní osoby a osoby pracující na odběrových místech či s potenciálně infekčním materiálem:
 • zdravotničtí pracovníci,
 • studenti lékařských fakult, dobrovolníci, agenturní pracovníci a další osoby podílející se na poskytování zdravotní péče, na péči o covid-19 pozitivní pacienty a na odběru či zpracování potenciálně infekčního materiálu,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící epidemiologická šetření v ohnisku nákazy,
 • zaměstnanci MVČR pracující v uzavřených objektech MVČR se zřízenou karanténou covid-19 (detenční zařízení),
 • zaměstnanci a příslušníci VSČR pracující ve věznicích s covid-19 pozitivními vězněnými osobami.

Fáze IA by měla skončit v březnu 2021. Většina lidí z fáze IA již dostala vakcínu, takže nyní (12.03.21) jsou lidé ze skupiny IB a další lidé ze skupiny IA očkováni současně. Fáze 1B by měla probíhat od března do června 2021.

FÁZE IB

 1. Lidé ve věku 70 až 80 let.
 2. Učitelé:
 • pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci MŠ, ZŠ, speciálních škol, SŠ, konzervatoří a VOŠ, diagnostických ústavů, dětských domovů, dětských domovů se školou, výchovných ústavů a středisek výchovné péče,
 • pečující osoby v dětských skupinách zajišťující péči o děti předškolního věku a zaměstnanci v přímé péči, kteří zajišťují činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 1. Lidé se stavy, které je činí extrémně zranitelnými vůči COVID-19, a lidé s vysoce rizikovými zaměstnáními:
 • nepostradatelní technicko-hospodářští pracovníci pro chod nemocnic,
 • kritičtí zaměstnanci kritické infrastruktury,
 • příslušníci AČR/MO,
 • ostatní zaměstnanci sociální péče v přímém kontaktu s klienty,
 • zaměstnanci zdravotních a sociálních služeb bez přímého kontaktu s klienty.
 1. Jiné zdravotní stavy:
 • vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod,
 • vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění Covid-19,
 • léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance),
 • osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií.
 1. Lidé starší 65 let a specifické skupiny důstojníků:
 • pracovníci kritické infrastruktury určení daným rezortem podle usnesení vlády č. 1185,
 • Policie ČR, obecní a městská policie (příslušníci přímého výkonu),
 • Hasičský záchranný sbor ČR (příslušníci přímého výkonu),
 • jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (kategorie JPO II a JPOIII).
 1. Zaměstnanci a příslušníci Vězeňské služby ČR.
 2. Akademičtí pracovníci VŠ.
 3. Pracovníci pohřebních služeb a krematorií.

Zpět na kalkulačku

Nemoci což vás činí extrémně ohroženou

Stavy, díky nimž jste extrémně zranitelní vůči COVID-19 (COVID mortality rate calculator):

 • Diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem,
 • obezita (BMI> 35 kg/m2),
 • závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí),
 • závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu),
 • závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance),
 • onkologické onemocnění,
 • stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací,
 • závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie),
 • vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky,
 • závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém.

Zpět na kalkulačku

Jak používat Kalkulačku fronty na vakcínu pro Českou republiku?

Podle těchto kroků vypočítáte své pravděpodobné místo ve frontě na COVID vakcínu. První část je celá o vás:

 1. Zadejte prosím svůj věk (18 až 120). Obecně platí, že čím jste starší, tím dříve budete mít nárok na očkování.
 2. Jste těhotná nebo plánujete být v příštích třech měsících? Pokud je odpověď ano, výrobci vakcín v současné době nedoporučují, abyste dostali vakcínu COVID, dokud nebudou zveřejněna další data ze studií.
 3. Uveďte, zda žijete v pečovatelském domě. Pokud jsou všichni v pečovatelském domě očkovaní, umožní to příbuzným návštěvy se sníženým rizikem pro obyvatele.
 4. Pracujete jako zaměstnanci domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo podobně?
 5. Odpovězte, zda jste zdravotní nebo sociální pracovníci v první linii (např. Zdravotní sestra, lékař atd.). Je pravděpodobné, že tato skupina bude viru vystavena a musí být chráněna.
 6. Vyberte ano pokud jste učitel/ka
 7. Pracujete v zaměstnání s vysokým rizikem?
 8. Jste klasifikováni jako extrémně zranitelní? Odpovězte ano, pokud máte jeden ze stavů v tomto seznamu.
 9. Máte některý z těchto dalších základních zdravotních stavů uvedených výše?
 10. Odpovězte pokud jste policista nebo hasič.
 11. Odpovězte, zda pracujete jako zaměstnanec vězeňské služby ČR.
 12. Jste akademický pracovník VŠ?
 13. Uveďte, zda jste pracovník pohřebních služeb a krematorií.

Poté uvidíte odhad minimálního a maximálního počtu lidí, kteří jsou ve frontě na očkování před Vámi. Rovněž uvádíme, jak dlouho může trvat, než dostanete obě dávky vakcíny a budete plně chráněni, vzhledem k míře očkování. Vycházíme z těchto údajů míry očkování 1. dávkou 261 291 vakcinace týdně (poslední aktualizace: 24.04.21) a výchozí míry absorpce 64% (ne každý, kdo je pozván k očkování, ho přijme) . Chcete-li tyto hodnoty změnit, můžete tak učinit v sekci Distribuce vakcín.

Víme, že čekání na očkování může být frustrující. Upřednostňováním lidí, kteří jsou nejvíce ohroženi hospitalizací a smrtí, bychom však měli být schopni rychle zachránit životy pomocí této fantastické nové zbraně proti viru.

Kdo by neměl být očkován?

Očkování proti COVID-19 se nedoporučuje pouze v jednom případě, kterým je dítě mladší 18 let 👶👦👧

Nemělo by to být překvapením ani vzbuzovat pochybnosti, protože nové léky jsou obvykle nejprve testovány na dospělých. S dostupnějšími studiemi se však tyto kontraindikace mohou změnit.

Často kladené dotazy

FAQ

Jsou vakcíny COVID-19 bezpečné?

Vakcíny COVID-19 byly schváleny EU a prošly všemi bezpečnostními testy. Stejně jako u jiných schválených léků na trhu se však mohou vyskytnout nežádoucí účinky. Obecně je však riziko nežádoucích účinků mnohem menší než možné důsledky ošklivé nemoci COVID-19.

Mezi tyto nežádoucí účinky patří bolest v místě vpichu, únava, bolesti hlavy, bolesti svalů, zimnice, bolesti kloubů a horečka. Někteří lidé mohou mít také otok a zarudnutí v místě vpichu a nevolnost. Velmi zřídka se lidé necítí dobře a mají zvětšené lymfatické uzliny.

Kolik dávek vakcíny COVID-19 budu potřebovat?

Téměř všechny schválené nebo vyvíjené vakcíny COVID-19 potřebují dvě dávky, aby byly účinné. Dávky musí být přibližně s odstupem 3 až 12 týdnů, v závislosti na vakcíně. Například musíte mít dvě dávky Pfizer / BioNTech s odstupem 21 dnů, zatímco vakcína Oxford / AstraZeneca může být s odstupem až 12 týdnů.

Jsem těhotná nebo kojím. Mohu se očkovat?

V současné době klinické studie dosud neposkytly údaje o bezpečnosti vakcín COVID-19 u těhotných žen. Současně neexistují žádné informace o kontraindikacích očkování během těhotenství. Podle CDC ženy, které jsou těhotné a patří do skupiny, která je doporučená pro očkování vakcínou COVID-19 (např. zdravotnický personál) se mohou rozhodnout pro očkování.

🤰 Očkování by měla podstoupit těhotná žena pouze po objasnění možných komplikací od lékaře.

👶 Není nutné přerušovat nebo se vyhnout zahájení kojení u žen, které dostaly vakcínu COVID-19.

Ženám, které plánují v blízké budoucnosti otěhotnět, se doporučuje podstoupit očkování. Nebylo prokázáno, že by vakcína ovlivňovala plodnost.

Musím po očkování stále nosit roušku?

Ano, musíte nosit roušku (face mask calculator). V této fázi stále není jasné, zda současná vakcína také zabrání přenosu viru na lidi ve vašem okolí. Je to podobné jako v současné situaci, kdy lidé mají COVID-19, ale netrpí žádnými příznaky. Jsou však stále schopni být přenašeči. Omezení našeho každodenního života může skončit pouze tehdy, až bude očkována většina lidí.

Při chřipce, odborníci tvrdí, že imunita by měla být dosažena, když je očkováno přibližně 70% populace, což je současná pracovní teorie pro COVID-19.

Pokud jsem prodělal COVID-19, musím být očkován(a)?

Ano. Pokud jste měli COVID-19, pak bude mít vaše tělo určitou přirozenou imunitu, která vás ochrání před opětovným onemocněním. Některé rané důkazy však naznačují, že tato přirozená imunita nemusí trvat příliš dlouho. I když také přesně nevíme, jak dlouho trvá ochrana po vakcíně, může to být lepší než vaše přirozená imunita. Nepochybně to prodlouží dobu, kdy jste odolní vůči COVID-19.

Bude pro každého dostatek vakcín?

V tuto chvíli určitě ne, ale nakonec ano. Samotná společnost Pfizer plánuje vyprodukovat 1,3 miliardy dávek své vakcíny v roce 2021. Jakmile budou schváleny a vyrobeny další vakcíny, přijde na trh více dodávek, které uspokojí poptávku po celém světě.

Odmítnutí odpovědnosti

Snažíme se, aby naše Omni kalkulačky byly co nejpřesnější a nejspolehlivější. Tento nástroj však nikdy nemůže nahradit posouzení profesionálního lékaře. Před podáním vakcíny a v případě jakýchkoli pochybností se poraďte se svým lékařem.

Dominika Śmiałek, MD, PhD candidate and Tomas Parizek
Tato kalkulačka odhaduje, kde se nacházíte ve frontě na očkování vakcínou COVID v České republice. 💉

Je založen na přednostním seznamu zveřejněném vládou České republiky, který si můžete prohlédnout zde.
O Vás
Věk
let
Těhotná? 🤰
Ne
Obyvatel pečovatelského domu?
Ne
Pečovatel?
Ne
Zdravotnický personál nebo student? 👩‍⚕️
Ne
Učitel?
Ne
Zaměstnání s vysokým rizikem?
Ne
Vztahuje se na vás nějaká komorbidita z tohoto seznamu, což vás činí extrémně ohroženou vůči COVID-19?
Ne
Jiné chronické stavy?
Ne
Policista/hasič?
Ne
Zaměstnanec vězeňské služby ČR?
Ne
Akademický pracovník VŠ?
Ne
Pracovník pohřebních služeb a krematorií?
Ne
Distribuce vakcín
Předvolba
Posledních sedm dní
Míra očkování
za týden
Doba očkování
roků
Absorpce
%
Check out 68 similar coronavirus calculators (covid-19)
Max vaccine immunityMask vs. no maskSocial distancing… 65 more
People also viewed…

Breast cancer risk

This calculator estimates 5-year and long term risk of developing breast cancer based on Gail model.

Car crash force

With this car crash calculator, you can find out how dangerous car crashes are.

Plant spacing

Optimize your garden layout with our garden spacing calculator. Perfect for precise plant spacing. Plan your dream garden effortlessly now!

Pregnancy test at 3 weeks

When to take a pregnancy test, and what to expect from positive results obtained at only 3 weeks — are these outcomes accurate?
Copyright by Omni Calculator sp. z o.o.
Privacy, Cookies & Terms of Service