Omni Calculator logo

Przelicznik metrów sześciennych na tony

Created by Luis Hoyos
Reviewed by Komal Rafay
Translated by Dawid Siuda and Joanna Śmietańska, PhD
Last updated: Feb 20, 2024


Witaj w przeliczniku metrów sześciennych na tony, narzędziu stworzonym do konwertowania pomiarów objętości na pomiary wagi. Jest to idealne narzędzie, jeśli pracujesz z ogromnymi ilościami materiałów i musisz znać ich wagę na podstawie objętości.

Prawdopodobnie chcesz przeliczyć metry sześcienne na tony metryczne, ale istnieją jeszcze inne jednostki! Możesz również przeliczyć je na amerykańskie tony krótkie, imperialne tony długie, kilogramy oraz funty. Wybierz jednostkę po prawej stronie wagi i przełączaj się między nimi.

Ręczne przeliczenie metrów sześciennych na tony

Aby obliczyć masę w tonach, pomnóż gęstość (w tonach na m³) przez objętość (liczbę metrów sześciennych).

Masa[tony]=Gęstosˊcˊ[t/m3]Objętosˊcˊ[m3]\footnotesize \begin{gather*}\rm Masa\\[-5px]\rm [tony] \end{gather*} = \begin{gather*}\rm Gęstość\\[-3px]\rm [t/m^3] \end{gather*} \cdot \begin{gather*}\rm Objętość\\[-5px]\rm [m^3] \end{gather*}

Aby dokonać przeliczenia z ton na metry sześcienne, podziel masę w tonach przez gęstość (w tonach na m³):

Objętosˊcˊ[m3]=Masa[tony]Gęstosˊcˊ[t/m3]\footnotesize \mathrm{Objętość [m^3] = \frac{Masa [tony]}{Gęstość [t/m^3]}}

🙋 Pamiętaj, że istnieją trzy rodzaje ton:

  • krótka tona, znana również jako tona amerykańska, która wynosi 2 000 funtów;
  • długa tona, znana również jako tona imperialna lub tona brytyjska, która wynosi 2240 funtów;
  • tona metryczna, znana w Europie po prostu jako tona, której odpowiednikiem jest 1000 kg.

Korzystając z powyższych wzorów, musisz uważać na te typy ton:

  • W przypadku pierwszego wzoru: tony masy będą tego samego typu, co tony gęstości. Na przykład, jeśli gęstość wejściowa to tony metryczne na m³ (a objętość w m³), wynikowa masa będzie wyrażona w tonach metrycznych.
  • W przypadku drugiego wzoru: tony z masy muszą być tego samego typu co tony z gęstości. Na przykład wynikowa objętość będzie nieprawidłowa, jeśli gęstość wejściowa jest w tonach metrycznych na m³, a masa wejściowa jest w tonach amerykańskich.

FAQ

Ile metrów sześciennych mieści się w 1 tonie?

Liczba metrów sześciennych (m³) w tonie zależy od substancji:

  • W przypadku wody na tonę metryczną przypada jeden metr sześcienny, a na tonę amerykańską 0,9072 metra sześciennego.
  • Dla wody morskiej jest to 0,9756 m³ na tonę metryczną i 0,885 m³ na tonę amerykańską.
  • W przypadku gleby jest to między 0,625-0,9091 m³ na tonę metryczną i między 0,567-0,8247 m³ na tonę amerykańską.
  • W przypadku piasku na tonę metryczną przypada 0,6623 metra sześciennego, a na tonę amerykańską 0,6008 m³.

Jaka jest gęstość wody w tonach na metr sześcienny?

Gęstość wody wynosi jedną tonę metryczną na metr sześcienny (1 t/m³), co równa się 1,1023 amerykańskich krótkich ton/m³ lub 0,9842 brytyjskich długich ton/m³.

Luis Hoyos
Lookup density or input your own:
Category
Liquids
Water (fresh, 4 °C)
Density
t/m³
Input one and get the other:
Volume
Weight/mass
t
Check out 15 similar volume and weight converters ⚖️
CCF to gallons conversionCubic feetCubic yards to tons… 12 more
People also viewed…

Schwarzschild radius

Calculate the gravitational acceleration at the event horizon of a black hole of a given mass using the Schwarzschild radius calculator.

Social Media Time Alternatives

Sprawdź, co możesz osiągnąć, gdybyś wyszedł z bańki mediów społecznościowych.

Weeks to months

Use this weeks to months calculator to convert weeks to months.

cm to m

Seamlessly, step by step, convert between centimeters and meters with our free cm to m converter. Accurate and easy to use. Convert now!