Omni Calculator logo

Kalkulator liczby dni

Created by Rijk de Wet
Reviewed by Adena Benn
Translated by Anna Szczepanek, PhD
Last updated: Apr 18, 2024


Dzięki kalkulatorowi liczby dni dowiesz się ile dni występuje w okresie czasu pomiędzy dwiema zadanymi datami! Czytaj dalej, a szybko nauczysz się jak obliczyć liczbę dni między dwiema datami.

Jak korzystać z kalkulatora liczby dni

Kalkulator liczby dni jest łatwy w użyciu, a jednocześnie posiada bardzo użyteczne funkcje:

 1. Jeśli masz podane dwie daty, możesz wprowadzić je w polach Od i Do. Liczba dni pomiędzy tymi dwiema datami zostanie obliczona i podana w polu Czas pomiędzy.
 2. Jeśli chcesz określić datę dnia, który jest x dni po dacie początkowej, wprowadź tę datę w Od i liczbę dni w Czas pomiędzy — datę końcową znajdziesz w polu Do.
 3. To samo dotyczy cofania się w czasie x dni od daty końcowej — wprowadź liczbę dni w Czas pomiędzy i datę końcową w Do.
 4. Jeśli chcesz zobaczyć, jak liczba dni przekłada się na tygodnie, miesiące i lata, wystarczy zmienić jednostkę w polu Czas pomiędzy, aby kalkulator przeliczył wynik!

Jeśli chcesz uzyskać większą precyzję, możesz aktywować nasz Tryb zaawansowany (Advanced mode) na dole. Masz wtedy możliwość:

 • Uwzględnić lub wykluczyć datę końcową;
 • Zliczać tylko dni robocze (od poniedziałku do piątku, pomijając soboty i niedziele); oraz
 • Zliczać tylko niektóre dni tygodnia.

Jak obliczyć liczbę dni między dwiema datami?

To proste pytanie prowadzi do skomplikowanych rozważań — ile dni dzieli dwie daty? Staje się to tym trudniejsze, im bardziej te dwie daty są oddalone od siebie w czasie. Wystarczy spojrzeć na kilka przykładów, aby się o tym przekonać.

🔎 We wszystkich poniższych przykładowych obliczeniach wyłączamy datę końcową. Jeśli chcemy uwzględnić datę końcową, musimy dodać 1 dzień do każdego wyniku.

Ten sam miesiąc i ten sam rok

Jeśli obie daty znajdują się w tym samym miesiącu tego samego roku, możesz odjąć od siebie numery dni kalendarzowych dat. Na przykład, 4 kwietnia 2022 r. i 17 kwietnia 2022 r. dzieli 17 - 4 = 13 dni.

Ten sam rok, ale różne miesiące

Jeśli obie daty są w tym samym roku, ale nie w tym samym miesiącu, możesz obliczyć liczbę dni od 1 stycznia (tego roku) do obu dat i odjąć te dwa wyniki. Aby to zrobić, potrzebujesz liczby dni w każdym miesiącu danego roku (pamiętaj, aby uwzględnić lata przestępne!).

Na przykład, jeśli chcemy dowiedzieć się, ile dni dzieli 17 maja 2022 roku od 8 lipca 2022 roku, musimy cofnąć się do 1 stycznia 2022 roku:

 • Jest 31 + 28 + 31 + 30 + 17 = 137 dni od 1 stycznia do 17 maja 2022 roku. Jak do tego doszliśmy? Styczeń i marzec mają po 31 dni, kwiecień 30, a luty 28. Dodajemy je do siebie i dodajemy 17 (17 dni maja), aby uzyskać 137 dni.
 • To samo dla 8 lipca: od 1 stycznia do 8 lipca 2022 roku jest 31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 8 = 189 dni.
 • Różnica między tymi dwiema liczbami (189 - 137 = 52) to liczba dni między 17 maja a 8 lipca 2022 roku.

Różne lata

Jeśli między dwiema datami jest rok lub więcej, powinniśmy ustalić dwie rzeczy:

 • W przypadku daty początkowej potrzebujemy liczby dni między nią a 31 grudnia danego roku. Tutaj musimy uwzględnić datę końcową (więc dodaj 1 dzień).
 • W przypadku daty końcowej potrzebujemy liczby dni między 1 stycznia tego roku a datą końcową (z wyłączeniem daty końcowej).
 • Musimy również wiedzieć, ile pełnych lat kalendarzowych dzieli te dwie daty.

Przykład: obliczmy liczbę dni pomiędzy 17 września 1997 roku a 1 grudnia 1999 roku.

 • Od 17 września 1997 r. do 31 grudnia 1997 r. upłynęło 105 dni, a po uwzględnieniu daty końcowej 106 dni.
 • Od 1 stycznia 1999 r. do 1 grudnia 1999 r. upłynęło 334 dni.
 • Pomiędzy naszymi datami znajduje się jeden pełny rok kalendarzowy (1998), który dodaje kolejne 365 dni do liczby dni.

Tak więc całkowita liczba dni między 17 września 1997 r. a 1 grudnia 1999 r. wynosi 106 + 334 + 365 = 805 dni.

I to wszystko — teraz już wiesz, jak obliczyć liczbę dni między dwiema dowolnymi datami!

Powiązane kalkulatory

Jeśli kalkulator liczby dni nie pomógł ci w rozwiązaniu twoich problemów związanych z liczeniem czasu, być może zainteresują cię nasze inne kalkulatory zliczające dni:

FAQ

Ile miesięcy ma dokładnie 28 dni?

Tylko jeden i jest to luty. Ponadto jest tak tylko wtedy, gdy dany rok nie jest rokiem przestępnym. Jeśli rok jest przestępny, to luty ma 29 dni.

Ile dni roboczych przypada na rok?

Średnio w roku jest 261 dni roboczych, ale liczba ta zmienia się nieznacznie każdego roku. Rok 2021 miał 261 dni roboczych. Rok 2022 miał 260 dni roboczych, podobnie jak rok 2023. Rok 2024 jest rokiem przestępnym z dodatkowym dniem, więc będzie miał 262 dni robocze. Pamiętaj, że liczby te nie uwzględniają dni ustawowo wolnych od pracy, ponieważ różnią się one w zależności od kraju.

Ile dni liczy miesiąc?

To zależy od miesiąca. Styczeń, marzec, maj, lipiec, sierpień, październik i grudzień mają po 31 dni. Kwiecień, czerwiec, wrzesień i listopad mają po 30 dni. Luty ma zazwyczaj 28 dni, ale w roku przestępnym ma 29 dni. Średnio w miesiącu jest 30,44 dnia (gdyż 365 dni / 12 miesięcy = 30,4375 dni w miesiącu).

Rijk de Wet
From
To
Time between
days
Check out 32 similar time and date calculators ⏳
8-hour shiftAdd timeAge… 29 more
People also viewed…

Car vs. Bike

Everyone knows biking is fantastic, but only this Car vs. Bike Calculator turns biking hours into trees! 🌳

Electricity cost

Kalkulator kosztów energii elektrycznej oblicza, ile kosztuje cię uruchomienie urządzeń elektrycznych.

Reading speed

Reading speed calculator helps you assess how many books you can read over a period you specify.

Titration

Use our titration calculator to determine the molarity of your solution.