Omni Calculator logo

Kalkulator lat między dwiema datami

Created by Steven Wooding
Reviewed by Aleksandra Zając, MD
Translated by Marcelina Wiśniewska and Anna Szczepanek, PhD
Last updated: Jan 18, 2024


Kalkulator lat między dwiema datami pomoże ci znaleźć różnicę czasu (w latach) pomiędzy dwiema dowolnymi datami. Sprawdzi się idealnie, jeśli chcesz obliczyć czyjś wiek. Dzięki przełącznikowi jednostek kalkulatora Omni masz również możliwość wyświetlania wyników w miesiącach, dniach, godzinach itp.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się:

 • Co to jest rok i jak się go definiuje?
 • Jak obliczyć liczbę lat między dwiema datami?
 • Ile to 30 miesięcy w latach?
 • Jak dawno temu był rok 2013?

Czym jest rok?

Rok to czas potrzebny Ziemi na wykonanie jednego pełnego obiegu wokół Słońca. Niestety, Ziemia nie kończy swojej podróży dokładnie w momencie upływu pełnej liczby dni, co nie jest dla nas do końca wygodne.

Każdy rok trwa 365,25 dnia. Ponieważ kalendarz nie przewiduje dni niepełnych, co cztery lata rok trwa jeden dzień dłużej. Tak więc przez 4 lata matematyka działa. Prawie. Od czasu do czasu dodajemy również sekundy przestępne, aby rzeczywistość była zgodna z kalendarzem.

Ponieważ doba ma 86 400 sekund, rok liczy sobie średnio 31 557 600 sekund (86 400 ∙ 365,25).

Jak korzystać z kalkulatora lat między dwiema datami

Kalkulator lat między dwiema datami jest naprawdę łatwy w użyciu.

 1. Wprowadź datę początkową w polu „Od” kalkulatora.
 2. Następnie wprowadź datę końcową w polu „Do”.
 3. Pod spodem wyświetli się liczba lat, które upłyną między tymi dwiema datami.
 4. Możesz także zmienić jednostki na inne jednostki czasu, takie jak miesiące, tygodnie, czy dni.

W kalkulatorze lat między dwiema datami dzień końcowy nie jest wliczany do liczby lat. Aby go uwzględnić, wystarczy, że klikniesz przycisk „Tryb zaawansowany” („Advanced mode”) u dołu kalkulatora i wybierzesz opcję „Tak” w polu „Uwzględnić datę końcową?”.

Przykład obliczenia liczby lat między dwiema datami

Aby obliczyć liczbę lat między dwiema datami, na początek wyznacz liczbę dni między tymi datami. Nie zapomnij uwzględnić dodatkowego dnia (tj. 29 lutego) w latach przestępnych.

Obliczmy czas między datami 11.07.2022 r. oraz 1.01.2020 r. Licząc dni w kalendarzu, daty te dzieli 922 dni, w tym jeden 29 lutego. Aby uzyskać liczbę lat, podziel tę liczbę przez 365,25:

922 / 365,25 = 2,524 roku.

Gotowe! W ten sposób obliczamy liczbę lat między dwiema datami.

Inne kalkulatory czasu

Poniżej znajdziesz inne kalkulatory czasowe, które mogą cię zainteresować:

FAQ

Jak dawno temu był rok 2013?

10 lat temu. Zakładając, że nadal jesteśmy w roku 2023. Jeśli nie, oblicz liczbę pełnych lat między dwiema datami w następujący sposób:

 1. Zapisz obecny rok. W tym przykładzie jest to rok 2023.
 2. Następnie wybierz inny rok z ubiegłych lat. W tym przypadku rok 2013.
 3. Odejmij 2013 od 2023.
 4. Otrzymany wynik to 10 lat.

Ile to 30 miesięcy w latach?

Dwa i pół roku. Z definicji, rok ma 12 miesięcy. Aby przeliczyć liczbę miesięcy na lata, podziel liczbę miesięcy przez 12. W tym przypadku 30 / 12 = 2,5 roku.

Steven Wooding
From
To
Years between
yrs
Check out 32 similar time and date calculators ⏳
8-hour shiftAdd timeAge… 29 more
People also viewed…

Commute

Commute calculator finds out your monthly costs of driving to work and compares them with public transport.

Days until June

Wondering how long before the next holidays in June? Well, look no further, as our days until June calculator has your next big trip's countdown covered!

Flat vs. round Earth

Omni kalkulator niepłaskiej Ziemi pomoże ci przeprowadzić trzy eksperymenty, które udowodnią, że świat jest okrągły.

Lost socks

Socks Loss Index estimates the chance of losing a sock in the laundry.