Omni Calculator logo

Kalkulator dni

Created by Bogna Szyk and Rita Rain
Reviewed by Małgorzata Koperska, MD and Jack Bowater
Translated by Dawid Siuda and Wojciech Sas, PhD
Last updated: Jan 18, 2024


Omni kalkulator dni, inaczej znany jako kalkulator „od daty do daty”, to przydatne narzędzie, które pozwala szybko i bez kłopotów obliczyć liczbę dni pomiędzy datami. Na przykład, możesz go użyć podczas odliczania do swoich urodzin (mamy również dedykowany kalkulator urodzin 🇺🇸 🎂) lub gdy zastanawiasz się, ile dni pozostało do ważnego wydarzenia.

To jednak nie wszystko! Możesz także użyć naszego kalkulatora dni, aby sprawdzić, jaka będzie data po upływie określonej liczby dni — na przykład, jeśli rozpoczynasz 90-dniowe wyzwanie fitness, możesz dowiedzieć się, kiedy wyzwanie się zakończy.

💡 Możesz także chcieć sprawdzić nasz kalkulator dat lub kalkulator dni roboczych 🇺🇸.

Jak korzystać z kalkulatora dni?

Istnieją trzy główne sposoby korzystania z naszego kalkulatora dni:

  1. Nieznana liczba dni między datami — Jeśli znasz datę początkową i końcową (na przykład wakacji letnich), możesz szybko policzyć dni między nimi. Wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić te dwie daty do kalkulatora dni. Pamiętaj, że data końcowa powinna być po dacie początkowej — w końcu nie możesz cofnąć się w czasie!

  2. Nieznana data początkowa — Aby dowiedzieć się, jaka była data 57 dni temu, wprowadź datę końcową i liczbę dni, które upłynęły.

  3. Nieznana data końcowa — Możesz również użyć tego kalkulatora, aby dowiedzieć się, jaki będzie dzień po upływie określonego czasu. Aby to zrobić, wprowadź datę początkową i liczbę dni pomiędzy nimi do licznika dni.

Ile dni jest między dwiema datami?

Wyobraź sobie, że masz do wykonania skomplikowany projekt w pracy. Dziś jest 14 lipca. Twój szef chce sprawdzić postępy na 14 dni przed końcem projektu. Ponadto oczekuje, że projekt zostanie ukończony do 27 września.

Możesz zadać sobie dwa pytania:

  • W jakim dniu odbędzie się weryfikacja postępu prac?

  • Ile masz dni do wspomnianej weryfikacji?

Aby odpowiedzieć na pierwsze pytanie, musisz odjąć 14 od daty 27 września. Jeśli wprowadzisz 14 dni jako data pomiędzy i 27 września jako data końcowa do licznika dni, szybko odkryjesz, że kontrola postępów odbędzie się 13 września.

Teraz gdy wiemy, kiedy nastąpi kontrola postępu, możemy obliczyć liczbę dni między 14 lipca (data początkowa) a 13 września (data końcowa). Wynik to 61 dni — tyle czasu pozostało ci na pracę nad projektem.

Nie masz pewności, czy wynik jest poprawny? Sprawdź go za pomocą Omni kalkulatora dni!

Możesz także znaleźć liczbę dni roboczych między tymi dwiema datami, co wskaże, ile dni potrzebujesz poświęcić pracy!

FAQ

Czy sobota liczy się jako dzień roboczy?

Nie, sobota zazwyczaj nie jest liczona jako dzień roboczy. Wynika to z faktu, że sobota jest żydowskim szabatem, czyli dniem odpoczynku, który został uznany za święto wraz z chrześcijańskim szabatem, tworząc weekend.

Jak liczyć liczbę dni?

Aby obliczyć liczbę dni:

  1. Przypisz każdemu dniu tygodnia wartość od 1 do 7.

  2. Jeśli dni występują w tym samym tygodniu, odejmij wcześniejszą datę od późniejszej.

  3. Jeśli dni przypadają w różnych tygodniach, dodaj 7 do późniejszej daty dla każdego tygodnia różnicy, a następnie wykonaj to samo odejmowanie co w poprzednim punkcie.

Czy dni wolne od pracy liczą się jako dni robocze?

Nie, święta i dni wolne od pracy nie liczą się jako dni robocze, ponieważ w te dni nikt nie powinien pracować. Jeśli korzystasz z płatnego urlopu, ale reszta kraju nadal pracuje, wówczas twoje dni wolne liczą się jako dni robocze.

Jak policzyć 5 dni roboczych?

Aby policzyć pięć dni roboczych, policz pięć dni do przodu, ignorując wszelkie weekendy lub święta państwowe, które mogą znajdować się po drodze.

Bogna Szyk and Rita Rain
From
To
Time between
days
Check out 32 similar time and date calculators ⏳
8-hour shiftAdd timeAge… 29 more
People also viewed…

Black hole collision

The Black Hole Collision Calculator lets you see the effects of a black hole collision, as well as revealing some of the mysteries of black holes, come on in and enjoy!

Hours between two times

Skorzystaj z naszego kalkulatora godzin, aby dowiedzieć się, ile czasu dzieli dwie dowolne godziny. Szybko, dokładnie i prosto. Oblicz czas już teraz!

Meat footprint

Check out the impact meat has on the environment and your health.

Ring size

The ring size converter allows you to calculate the equivalent of your ring size in different measurements 💍.