Omni Calculator logo

Kalkulator dat

Created by Rita Rain
Reviewed by Bogna Szyk, Jack Bowater and Adena Benn
Translated by Dawid Siuda and Joanna Śmietańska, PhD
Last updated: May 16, 2024


Użyj naszego kalkulatora dat, aby szybko obliczyć dni między dwiema datami.

Niezależnie od tego, czy chcesz dowiedzieć się, ile dni pozostało do wakacji, sprawdzić swój wiek (w latach, dniach, a nawet sekundach), czy też zaplanować, ile książek jesteś w stanie przeczytać w danym okresie — kalkulator różnicy dat przychodzi ci na ratunek. Korzystając z niego, możesz łatwo dowiedzieć się, jaka data przypada 45 dni od dzisiaj, który mamy dzień roku i jak obliczyć czas między dwiema datami w latach, miesiącach, tygodniach, dniach, godzinach, minutach czy sekundach.

Jak korzystać z kalkulatora daty/czasu trwania

 1. Odliczanie do wydarzenia:

  • Wybierz dzień dzisiejszy jako datę początkową.

  • Wybierz datę, do której odliczasz w polu „data końcowa”.

  • Różnica będzie czasem pozostałym od dzisiaj do wybranej daty. Możesz wyświetlić go w różnych jednostkach.

 2. Aby sprawdzić czas trwania (liczbę dni między dwiema datami):

  • Wprowadź datę rozpoczynającą dany okres jako datę początkową, np. pierwszy dzień roku szkolnego.

  • Wprowadź datę oznaczającą koniec okresu, np. ostatni dzień szkoły.

  • Różnica będzie czasem pomiędzy datami, np. ile dni trwał rok szkolny.

 3. Aby dodać lub odjąć dni:

  • Wybierz datę początkową, od której będziesz dodawać lub odejmować dni. Na przykład, jeśli właśnie rozpoczynasz intensywny trzymiesięczny kurs programowania i chcesz wiedzieć, który dzień będzie 90. dniem od dzisiaj, wprowadź dzisiejszą datę.

  • Aby dodać dni, wprowadź liczbę dni (lub innych jednostek czasu) w polu „różnica czasu”. Jeśli chcesz je odjąć, umieść minus przed liczbą, np. „-10” dni. W naszym przykładzie dodajemy trzy miesiące, więc zmieniamy jednostkę na „miesiące” i wprowadzamy „3”.

  • Datą końcową będzie data przypadająca trzy miesiące po dacie początkowej (lub wcześniej, jeśli odejmujesz dni). Możesz zobaczyć datę, w której (miejmy nadzieję) zostaniesz profesjonalnym programistą.

Jeśli chcesz policzyć tylko dni robocze lub tylko niektóre dni tygodnia, użyj naszego licznika dni, to narzędzie służy właśnie do tego celu!

Jak samodzielnie obliczyć dni między dwiema datami

Aby obliczyć dni między dwiema datami, powiedzmy 4.09.1999 oraz 2.01.2003, musisz:

 1. Oblicz liczbę pełnych lat pomiędzy tymi dwiema datami:
 • Dodaj jak najwięcej pełnych lat do wcześniejszej daty w taki sposób, aby nie przekroczyć późniejszej daty. W naszym przykładzie możesz przejść do 4.09.2002. Jeśli dodasz jeszcze jeden rok, otrzymamy datę 04.09.2003, która jest późniejsza niż 2.01.2003.

  Tak więc przeszliśmy od daty 4.09.1999 do 4.09.2002. Oblicz, ile lat dzieli te daty, odejmując rok późniejszy od wcześniejszego:

  2002 - 1999 = 3

 • Policz, ile dni było w tych latach. W razie potrzeby uwzględnij lata przestępne. W naszym przykładzie mamy jeden rok przestępny - 2000:

  R = 2 ⋅ 365 + 366

  R = 1096

 1. Oblicz pozostałą różnicę pełnego miesiąca:
 • Musisz wiedzieć, ile dni ma każdy miesiąc. Jeśli tego nie wiesz — luty ma 28 (29 w roku przestępnym) dni, wrzesień, kwiecień, czerwiec i listopad mają po 30 dni, a pozostałe miesiące po 31 dni.

 • Od 4.09.2002 do 2.01.2003 minęły trzy pełne miesiące — październik, listopad i grudzień. Pomnóż każdy miesiąc przez odpowiadającą mu liczbę dni i dodaj je do siebie:

  M = 31 + 30 + 31

  M = 92

 1. Oblicz pozostałe dni:
 • Oblicz pozostałe dni w miesiącu daty początkowej — wrzesień w naszym przykładzie (ile dni pozostało od 4.09 do końca miesiąca). Zrobisz to, odejmując datę (tutaj 4) od całkowitej liczby dni w miesiącu:

  30 - 4 = 26

 • Dodaj wynik do dnia miesiąca, w którym znajduje się data końcowa (tylko część numeryczna daty, tutaj 2):

  D = 26 + 2

  D = 28

 1. Dodaj wyniki (R, M, D z punktów 1-3), aby otrzymać liczbę dni między 4.09.1999 a 2.01.2003:

  R + M + D = 1096 + 92 + 28

  R + M + D = 1216

 2. Jeśli nie chcesz uwzględniać daty końcowej, odejmij 1 od wyniku:

  1216 - 1 = 1215

Może się to wydawać dość skomplikowane, ale na szczęście możesz po prostu wprowadzić daty do naszego kalkulatora dat i rozkoszować się luksusem posiadania komputera, który rozwiązuje problemy za ciebie.

Przykłady zastosowań, w których przydaje się kalkulator dat

Kalkulator dat może okazać się szczególnie przydatny, gdy potrzebujesz rozwiązać takie zagadnienia jak:

 • Ile dni pozostało do terminu lub egzaminu?

 • Czas trwania danego okresu, np. jak długo trwa rok szkolny.

 • Ile masz lat w latach, miesiącach, dniach lub sekundach.

 • Kiedy byłeś/aś (lub będziesz) w wieku miliarda sekund.

 • Ile dni pozostało do długo wyczekiwanego dnia — ślubu, wakacji, urodzin twojego zwierzaka itp.

 • Ile dni minęło od jakiegoś wydarzenia.

 • Który dzień tygodnia 🇺🇸 przypada na daną datę.

 • Termin porodu lub data poczęcia.

 • Początek miesiączki, opisany w naszym kalkulatorze miesiączki, lub moment owulacji, opisany w naszym kalkulatorze owulacji.

 • Dodaj lub odejmij liczbę dni/tygodni/miesięcy/lat, np. podczas ustalania sześciotygodniowego planu treningowego.

Krótka historia kalendarza

W czasach prehistorycznych, na długo przed tak genialnymi wynalazkami jak kalkulator czasu pomiędzy datami 🇺🇸, większość ludów na całym świecie opierała swoje kalendarze wokół faz księżyca i zmian pór roku. Słowo kalendarz wywodzi się od łacińskiego calendae, które oznaczało pierwszy dzień rzymskiego miesiąca, wyznaczony przez nów księżyca na niebie. Calare oznaczało „ogłaszać” lub „wywoływać”. Kapłani obserwowali nów księżyca ze Wzgórza Kapitolińskiego, a kiedy go zobaczyli, ogłaszali liczbę dni do następnego miesiąca. Tego dnia długi zapisane w księdze rachunkowej zwanej kalendariami musiały zostać spłacone.

Juliusz Cezar zdecydował się zreformować rzymski kalendarz w 46 r. p.n.e. Ponieważ rzymski kalendarz księżycowy miał tylko 355 dni, przestałby być zsynchronizowany z porami roku, gdyby Pontifex Maximus (również cesarz) nie monitorował go i nie dodawał dni w razie potrzeby. Ponieważ Pontifex Maximus walczył w wojnie domowej, nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, więc do 46 r. p.n.e. kalendarz był opóźniony o około trzy miesiące.

Cezar spędził trochę czasu w Egipcie, gdzie został zainspirowany tamtejszym kalendarzem słonecznym. Zatrudnił egipskiego astronoma, Sosigenesa z Aleksandrii, i razem stworzyli własny rzymski kalendarz słoneczny.

Podczas gdy kalendarz egipski składał się z dwunastu 30-dniowych miesięcy, z pięcioma dodatkowymi dniami festiwalowymi, kalendarz rzymski rozkładał te 5 dni między miesiące, jednocześnie zabierając dwa dni z lutego, ponieważ był uważany za pechowy miesiąc.

Zdawano sobie również sprawę, że rok ma 365,25 dnia i co cztery lata dodawano dodatkowy dzień przestępny w lutym. W rezultacie kalendarz działał teraz na autopilocie — dni świąteczne nie mogły być już dodawane przez polityków w niecnych celach — czas płynął niezależnie od decyzji jakiegokolwiek człowieka.

Nowy kalendarz rzymski (lub juliański) nie był jednak doskonały. Wykorzystując najnowocześniejsze techniki tamtych czasów, stworzono 365,25-dniowy rok. Niestety, w rzeczywistości jest to 365,24219 dni. Powodowało to, że kalendarz zyskiwał dzień w stosunku do roku słonecznego co 128 lat. To niewielkie przesunięcie bardzo, bardzo zirytowało duchowieństwo, które chciało, aby Wielkanoc była obchodzona o tej samej porze roku, co wczesny kościół. Hałas narastał i narastał, aż w końcu dotarł do uszu papieża. A dokładniej papieża Grzegorza XIII. Zatrudnił on matematyków, aby zbadali tę kwestię.

Matematycy poinformowali, że kalendarz był przesunięty o nieco ponad 11 minut, w wyniku czego co 400 lat przypadały trzy niepotrzebne dni. Aby naprawić ten błąd, matematycy dodali klauzulę, że jeśli rok będzie wielokrotnością 100, dzień przestępny zostanie pominięty, chyba że rok będzie również wielokrotnością 400, w którym to przypadku dzień przestępny zostanie zachowany. Oznaczałoby to, że kalendarz byłby przestarzały dopiero po 3216 latach. Papież wydał bullę papieską, a katolicka Europa przyjęła kalendarz do końca 1582 roku.

Kraje protestanckie początkowo sprzeciwiały się przyjęciu kalendarza. Wielka Brytania i jej kolonie nie używały go aż do 1752 roku, a ostatnim krajem w Europie była Grecja, która wprowadziła zmiany w 1923 roku.

Obecnie kalendarz gregoriański jest używany w większości krajów na całym świecie. Nieliczne wyjątki obejmują Afganistan, Iran, Etiopię i Nepal.

FAQ

Jak obliczana jest data Wielkanocy?

Wielkanoc przypada w marcu lub kwietniu każdego roku. Datą jest zawsze pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej pełni księżyca, która przypada 21 marca lub później.

Skąd mam wiedzieć, czy aktualny rok jest rokiem przestępnym?

Aby sprawdzić, czy dany rok jest rokiem przestępnym, wykonaj następujące czynności:

 1. Podziel rok przez 4.
 2. Jeśli zostanie reszta, nie jest to rok przestępny.
 3. Jeśli w kroku 1 nie ma reszty, podziel rok przez 100.
 4. Jeśli w kroku 3 występuje reszta, jest to rok przestępny. Jeśli jednak w kroku 3 nie występuje reszta, musisz wykonać jeszcze jedno sprawdzenie.
 5. Podziel rok przez 400.
 6. Jeśli w kroku 3 i kroku 5 nie ma reszty, jest to rok przestępny.

Jak obliczyć liczbę dni między dwiema datami?

Aby obliczyć liczbę dni między dwiema datami, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz daty, powiedzmy 10.01.1988 i 21.06.2023.

 2. Znajdź liczbę pełnych lat między nimi.

 3. Znajdź liczbę lat, które są latami przestępnymi.

 4. Pomnóż liczbę lat przestępnych przez 366.

 5. Odejmij krok 3 od kroku 2. Wynik pomnóż przez 365.

 6. Znajdź liczbę pełnych miesięcy pozostałych z lat.

 7. Znajdź liczbę dni w każdym miesiącu i dodaj je do siebie.

 8. Znajdź liczbę dni pozostałych do końca miesiąca.

 9. Dodaj odpowiedzi z kroków 4, 5, 7 i 8.

Którego dnia przypada Dzień Ojca?

Dzień Ojca wypada w różnych okresach w zależności od danego państwa. W Polsce jednak Dzień Ojca zawsze obchodzimy 23 czerwca.

Rita Rain
Start date
Time difference
days
End date
If you need advanced options, such as counting working days, go to the day counter.
Check out 32 similar time and date calculators ⏳
8-hour shiftAdd timeAge… 29 more
People also viewed…

BMR - Harris-Benedict equation

Kalkulator Harrisa-Benedicta wykorzystuje jeden z trzech najpopularniejszych wzorów na PPM. Znajomość PPM (podstawowej przemiany materii) może pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących diety i stylu życia.

Car vs. Bike

Everyone knows biking is fantastic, but only this Car vs. Bike Calculator turns biking hours into trees! 🌳

Coronavirus mask

The Coronavirus Mask Calculator shows how many face coverings you need, what type of masks protect you the most, and, finally, estimates their total cost.

Day counter

Kalkulator dni oblicza liczbę dni między dwiema datami.