Omni Calculator logo

Kalkulator średniej ceny akcji

Created by Arturo Barrantes
Reviewed by Anna Szczepanek, PhD and Steven Wooding
Translated by Dawid Siuda and Joanna Śmietańska, PhD
Based on research by
Brigham, E.F.; Ehrhardt, M.C. Financial Management: Theory and Practice; 2016
Last updated: Feb 12, 2024


Nasz kalkulator średniej ceny akcji pozwala poznać średnią cenę, po której nabyte zostały papiery wartościowe. Wyobraź sobie, że właśnie kupiłeś/aś akcje danej spółki, której kurs spadł w kolejnych dniach, więc dokupujesz ich więcej. Jaka była średnia cena kupionych akcji?

Kalkulator średniej ceny akcji poda ci dokładną cenę za akcję, niezależnie od tego, ile akcji nabyto. W tym artykule omówimy, jak obliczyć średnią cenę akcji, jak obliczyć zysk z akcji i podzielimy się prawdziwymi przykładami podczas korzystania z naszego doskonałego kalkulatora akcji.

Czym jest uśredniona cena zakupu akcji?

Wyjaśnimy to w bardzo prosty sposób: uśredniona cena zakupu akcji to średnia ważona obliczona na podstawie wszystkich zakupionych akcji. Dlaczego jest to ważne? Czytaj dalej.

Gdy kupujesz dziesięć akcji po jednej cenie, możesz obliczyć potencjalny zysk z akcji, biorąc ich aktualną wycenę rynkową i odejmując od kwoty, po której zostały nabyte. Istnieje również kalkulator akcji, który zrobi to za ciebie.

Ale co jeśli chcesz obliczyć zysk z akcji w takiej sytuacji:

Data zakupu

Opis

Cena zakupu

25.02.2021

1 akcja AMD

85,00

26.02.2021

1 akcja AMD

84,00

27.02.2021

1 akcja AMD

83,00

02.03.2021

1 akcja AMD

75,00

05.03.2021

1 akcja AMD

77,00

15.03.2021

1 akcja AMD

75,50

Jeśli w naszym portfolio znajdują się akcje spółki zakupione w różnych okresach, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ceny, po których dokonaliśmy zakupu poszczególnych akcji, będą się od siebie różnić (przykład przedstawiony w powyższej tabeli). Co się stanie, jeśli cena akcji AMD wzrośnie do 100? Jaki będzie zysk na akcję z naszej inwestycji? Aby odpowiedzieć na te pytania, najpierw musimy znać średnią cenę zakupu akcji.

Jak obliczyć średnią cenę akcji?

Aby uzyskać średnią cenę akcji, musimy dokładnie wiedzieć, ile akcji kupiliśmy oraz jaka była cena każdej z nich:

Średnia cena akcji = (p1 ⋅ q1 + p2 ⋅ q2 + ... + pi ⋅ qi) / n

gdzie:

 • n = q1 + q2 + ... + qi — łączna liczba zakupionych akcji

 • q1 — liczba akcji kupionych po raz pierwszy

 • p1 — cena zakupu akcji przy pierwszym zakupie

 • q2 — liczba akcji 2. zakupu

 • p2 — cena zakupu akcji w drugim skupie

 • qi — liczba akcji ostatniego zakupu

 • pi — cena ostatniego zakupu akcji

Jeśli znasz pojęcie średniej ważonej, najprawdopodobniej zauważyłeś/aś, że podstawa kosztowa jest właśnie średnią ważoną kolejnych cen, z wagą będącą ilością akcji zakupionych na każdym etapie.

Teraz weźmiemy poprzedni przykład i określimy średnią cenę akcji.

 • p1 = 85 USD

 • q1 = 1

 • p2 = 84 USD

 • q2 = 1

 • p3 = 83 USD

 • q3 = 1

 • p4 = 75 USD

 • q4 = 1

 • p5 = 77 USD

 • q5 = 1

 • p6 = 75,5 USD

 • q6 = 1

Wtedy całkowita liczba akcji wynosi

 • n = 6

Na tej podstawie wiemy, że:

 • Średnia cena akcji = 79,92 USD

Jeśli chcesz szybko zweryfikować ten wynik, uruchom nasz wspaniały kalkulator średniej ceny akcji i wprowadź powyższe wartości.

Jak obliczyć zysk lub stratę na jedną akcję?

Po uzyskaniu średniej ceny zakupu naszych akcji musimy wykonać jeszcze jedno obliczenie, aby uzyskać zysk z akcji. Oto wzór:

Zysk z akcji = (Aktualna cena akcji - Podstawa kosztowa) ⋅ n

Załóżmy, że dziś cena akcji AMD wzrosła do 100 USD za akcję. Następnie,

Zysk z akcji = (100 USD - 79,92 USD) ⋅ 6

Zysk z akcji = 120,50 USD

Załóżmy, że potrzebujesz bardziej szczegółowego kalkulatora, który uwzględnia koszt prowizji. W takim przypadku musisz przejść do naszego słynnego kalkulatora akcji, wspomnianego w poprzedniej sekcji.

Ale co z zyskiem z akcji wyrażonym w procentach? Nasz kalkulator uwzględnia również i tę wartość. Jedyne co musisz zrobić, aby ją uzyskać, to wprowadzić aktualną cenę akcji. Mamy nadzieję, że po wykonaniu tych obliczeń uzyskasz 100% zysku lub więcej. 🤞

Procent zysku = ((bieżąca cena akcji - średnia cena zakupu)/średnia cena zakupu) ⋅ 100%

Procent zysku = ((100 USD - 79,92 USD)/79,92 USD) ⋅ 100%

Procent zysku = 25,13%

Poza tym, ponieważ wspomnieliśmy już o zyskach z handlu akcjami, nie możemy zakończyć naszego kalkulatora bez wspomnienia o dywidendach. Jak więc obliczyć zysk z akcji z uwzględnieniem dywidend? Musisz przejść do naszego kalkulatora dywidendy i w sekcji cena akcji wpisać wartość średniej ceny akcji obliczonej za pomocą naszego kalkulatora.

Na koniec, gorąco zachęcamy do odwiedzenia naszego zestawu narzędzi finansowych. Po zapoznaniu się z nimi dowiesz się, co napędza wzrost cen akcji. Sprawdź kalkulator wzrostu przychodów 🇺🇸 oraz kalkulator operacyjnego przepływu pieniężnego 🇺🇸.

FAQ

Jak ważna jest umiejętność obliczania średniej ceny akcji?

Wiedza o tym, jak obliczyć średnią cenę akcji, jest kluczową umiejętnością dla inwestorów, którą można wykorzystać w sytuacji, w której akcje zostały nabyte po różnych cenach. Po obliczeniu średniej ceny zakupu łatwiej podjąć decyzję o zakupie dodatkowych akcji lub sprzedaży aktualnie posiadanych.

Jak wykorzystać średnią cenę akcji w inwestowaniu?

 1. Najpierw oblicz średnią ceną akcji, znaną również jako uśredniona cena zakupu akcji, po której zostały nabyte.
 2. Jeśli wierzysz w potencjał inwestycji, rozbuduj pozycję, kupując więcej akcji po niższych cenach, jeśli to możliwe.
 3. Po dokupieniu akcji ponownie oblicz średnią cenę zakupu.
 4. W ten sposób poznasz wartość potencjalnego zysku lub straty.
 5. Oblicz swój nowy zysk z dywidendy, jeśli taki istnieje.

Jak obniżyć średnią cenę akcji?

Zaleca się wykorzystanie zmienności rynkowej do zakupu akcji po niższych cenach, budując pozycję warstwami. Nie zapominaj, że rynki działają cyklicznie, więc zazwyczaj nadarzy się kolejna okazja do dokupienia akcji i tym samym, zmniejszenia średniej ceny zakupu.

Jak obliczyć średnią cenę akcji?

 1. Po pierwsze, przyjrzyj się wszystkim zakupionym akcjom i rozdziel je według ceny zakupu oraz ilości.
 2. Po drugie, uzyskaj całkowity koszt każdej ze swoich inwestycji w tę spółkę. Tutaj musisz pomnożyć każdą cenę i odpowiednią liczbę akcji. Następnie zsumuj je.
 3. Wynik z kroku drugiego to całkowity koszt zakupu. Teraz, podziel go pomiędzy całkowitą liczbę posiadanych akcji
 4. Wynik takiej operacji matematycznej jest twoją średnią ceną akcji, czyli średnią ceną zakupu.
Arturo Barrantes
Number of shares bought and their prices
Number of shares 1st buy
Shares purchase price 1st buy
$
Number of shares 2nd buy
Shares purchase price 2nd buy
$
Current stock price
$
Enter at least 2 price values and shares quantity.
Check out 39 similar equity investment calculators 📈
Beta stockCAPM (capital asset pricing model)Carried interest… 36 more
People also viewed…

Books vs e-books

Discover the ultimate paper books vs. e-books calculator. Make an informed choice with our handy tool. Find out which is best for the environment!

Ideal egg boiling

Quantum physicist's take on boiling the perfect egg. Includes times for quarter and half-boiled eggs.

Relative strength index (RSI)

The relative strength index calculator (RSI) is a fantastic trading tool that measures stock price momentum, indicating if a stock is overbought or oversold and ready to start a change in its current price trend.

Smoker's CTC (cost to company)

Calculate how much money you pay your employees to smoke with the smoker's cost to company calculator.