Nasz kalkulator kolejki szczepionek bazuje na Narodowym Programie Szczepień i pozwala oszacować Twoje miejsce w kolejce do szczepienia przeciwko chorobie COVID-19.
O tobie
Twój wiek (rocznikowo)
lat
Czy jesteś...
pracownikiem placówki medycznej?
Nie
studentem lub pracownikiem uczelni medycznej?
Nie
pensjonariuszem DPS, ZOL lub innego miejsca stałego pobytu?
Nie
w trakcie leczenia immunosupresyjnego?
Nie
Czy masz choroby przewlekłe lub jesteś w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego częstego kontaktu z placówkami medycznymi? Szczegółowa lista chorób, zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 została opisana tutaj.
Nie
Twoja aktywność zawodowa
Czy jesteś aktywny zawodowo?
Nie
Gospodarka szczepionkami
Tempo szczepień
Tempo aktualne (18/02-25/02)
/ tydzień
Czas do zaszczepienia wszystkich dorosłych
dni
Wyszczepialność
%

25 stycznia 2021 roku w Polsce rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19 dla osób powyżej 70 roku życia. 💉 Pierwsze dawki od końca grudnia były podawane grupie 0, a od połowy stycznia tego roku, osobom powyżej 80 roku życia.

Pierwsze dawki szczepionek dla grupy 0 oraz pensjonariuszy i pracowników DPS/ZOL w okresie 01/02-07/03 zostały ograniczone ze względu na czasowe zmniejszenie dostaw szczepionki. Wstrzymana została część szczepień pierwszorazowych - osoby, które otrzymały pierwszą dawkę, dokończą szczepienie (stan na 26.02.2021).

20 stycznia do szpitali węzłowych trafiły pierwsze preparaty firmy Moderna, drugiej w UE zatwierdzonej do użytku szczepionki. Jak dotąd rozdysponowano 29 tysięcy dawek, a w kolejnym transporcie, który powinien dotrzeć za dwa tygodnie, znajdzie się ich już 40 tysięcy.

Mogłoby się wydawać, że od tego momentu prowadzi nas już prosta droga ku końcowi pandemii wirusa COVID-19. Nic bardziej mylnego. Szczepienia powinny łączyć, a nie dzielić - a jednak, społeczeństwo podzieliło się na grupy: tych, którzy nie chcą przyjąć szczepionki; tych, którzy wolą jeszcze chwilę poczekać; oraz tych, którzy z niecierpliwością wypatrują swojej dawki. Te podziały pogłębiają sytuacje takie jak niedawna afera związana ze szczepieniem znanych osób ze świata kultury i rozrywki.

Wszyscy ci, którzy nie mogą się doczekać powrotu do normalności, zadają sobie pytanie: Kiedy to ja będę mógł/mogła się zaszczepić?

Stworzyliśmy ten kalkulator, aby móc na nie odpowiedzieć. Kalkulator kolejki szczepionkowej oszacuje ile osób czeka w kolejce po szczepionkę COVID w Polsce. Przewiduje on również, jak długo będziesz czekać na szczepionkę i kiedy prawdopodobnie będziesz mógł przyjąć pierwszą dawkę.

Nasz kalkulator kolejki szczepionek bazuje na Narodowym Programie Szczepień.

Dystrybucja szczepionek w Polsce

Szczepionki przeciwko COVID-19 będą darmowe i dobrowolne. Czy to oznacza, że już za miesiąc pandemii nie będzie? Nie tak szybko...

Miliony dawek szczepionek muszą teraz zostać wyprodukowane i dostarczone do wszystkich chętnych. Jest to ogromne, czasochłonne przedsięwzięcie produkcyjne i logistyczne.

Mimo tych trudności, warto. Zastosowanie szczepień u większości społeczeństwa pozwoli na zwolnienie tempa pandemii oraz stopniowe jej wygaszanie. Powrót do normalności przyjdzie szybciej!

Dla kogo szczepienia?

W tym momencie, na początku 2021 roku, proces szczepień jest podzielony na cztery etapy, w zależności od pierwszeństwa pacjentów. Pierwsza faza programu szczepień koncentruje się na ratowaniu życia i zmniejszeniu liczby przyjęć do szpitali. Dlatego też w pierwszej kolejności będą szczepione najbardziej narażone grupy.

Etap 0

 • pracownicy sektora ochrony zdrowia, w tym diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni i inni, włącznie z pracownikami prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne,
 • pracownicy Domów Pomocy Społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • personel pomocniczy, techniczny i administracyjny w placówkach medycznych, laboratoriach diagnostycznych i transporcie medycznym,
 • nauczyciele akademiccy uczelni i studenci kierunków medycznych,
 • rodzice wcześniaków 👶 - w szpitalach, w których na oddziałach intensywnej terapii i patologii noworodka przebywają ich dzieci.

Etap 1

Etap 1 został podzielony na trzy części:

 1. osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych (najpierw powyżej 80 roku życia, drudzy powyżej 70 i ostatni powyżej 60 roku życia) oraz pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo- Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu.

 2. osoby chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Lista chorób może być aktualizowana, znajdziesz ją tutaj (stan na 26.02.21).

 3. nauczyciele:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
 • pracownicy żłobków, klubów dziecięcych, placówek pieczy zastępczej oraz dziennych opiekunów (kadra pedagogiczna),
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
 • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
 • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
 • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
 • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

Od 8 lutego ruszyła rejestracja osób chętnych na szczepienie w tej grupie zawodowej, a od 12 lutego pierwsze szczepienia.

 1. służby mundurowe, pracownicy TOPR oraz GOPR, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach przeciwepidemicznych.

Etap 2

 • osoby poniżej 60. roku życia w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia,
 • osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne, m.in.:
  • pracownicy sektora infrastruktury krytycznej,
  • dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków,
  • pracownicy transportu publicznego,
  • urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii,
  • pracownicy wymiaru sprawiedliwości,
  • funkcjonariusze służb celno-skarbowych.

Etap 3

Powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej:

 • osoby powyżej 16 roku życia, bez schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19 i nie należą do żadnej z powyższych grup.
 • przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych.

Choroby zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19

Lista chorób zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.01.2021 r):

 • dializowane,
 • z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19,
 • w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej ,
 • po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów

Wróć do kalkulatora.

Funkcjonariusze i żołnierze

W Etapie 1 zostali uwzględnieni pracownicy i żołnierze poniższych służb, doprecyzowanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.01.2021 r.:

 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Policji,
 • Straży Granicznej,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW),
 • Agencji Wywiadu (AW),
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA),
 • Służby Wywiadu Wojskowego (SWW),
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW),
 • Służby Celno-Skarbowej,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • Służby Ochrony Państwa,
 • Służby Więziennej,
 • Inspekcji Transportu Drogowego,
 • straży ochrony kolei,
 • prokuratorzy,
 • asesorzy prokuratury.

Kalkulator w praktyce

Aby dowiedzieć się, za jaki czas możesz spodziewać się pierwszej dawki szczepienia, podążaj za poniższymi krokami:

 1. Wpisz swój wiek w latach (od 18 do 120). Im jesteś starszy/a, tym szybciej otrzymasz szczepienie. 👵
 2. Czy jesteś pracownikiem placówki medycznej (pielęgniarka, lekarka, ale również personel administracyjny i techniczny)? 👨‍⚕️ Ta grupa jest bardziej narażona na kontakt z wirusem.
 3. Czy jesteś studentką lub pracownikiem uczelni medycznej? Osoby te często przebywają w szpitalu i placówkach medycznych. W związku z tym zostały one uwzględnione wśród szczepionych w Etapie 0.
 4. Czy jesteś pensjonariuszem DPS, ZOL lub innego miejsca stałego pobytu? Zaszczepienie wszystkich osób przebywających w domach opieki pozwoli na wizyty krewnych z mniejszym ryzykiem dla mieszkańców.
 5. Czy chorujesz na choroby przewlekłe lub jesteś w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego częstego kontaktu z placówkami medycznymi? Szczegółowa lista chorób zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 została opisana powyżej.
 6. Czy jesteś w trakcie leczenia immunosupresyjnego? Szczepienie przeciw Sars-CoV-2 przy przyjmowaniu leków immunosupresyjnych było pierwotnie niezalecane w Narodowym Programie Szczepień. Obecnie jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem prowadzącym przed szczepieniem.

Tempo szczepień, czyli liczbę szczepień podawanych tygodniowo możesz wybrać spośród trzech opcji:

Obecnie domyślny wskaźnik chęci szczepień wynosi 75%, ale możesz go również zmienić ręcznie.

Po uzupełnieniu wszystkich pól, kalkulator wyliczy przewidywaną maksymalną liczbę osób, które są w kolejce do otrzymania szczepionki przed tobą. Poniżej znajdziesz również informację, jak długo prawdopodobnie będziesz musiał czekać na szczepionkę.

📅 Przyjęcie podanych założeń pozwala na wyliczenie terminu, w którym powinieneś otrzymać obie dawki szczepionki oraz dnia, w którym uzyskasz pełną odporność na COVID-19.

Zapisy na szczepienia

Zapisy na szczepienia dla osób z Etapów 1-3 jeszcze się nie rozpoczęły.

Od 15 stycznia seniorzy powyżej 80. roku życia mogą zarejestrować się na konkretny termin. Za tydzień, 22 stycznia, rozpoczną się zapisy dla tych, którzy skończyli 70 lat.

Aby zapisać się na szczepienie, możesz skorzystać z jednej z poniższych opcji:

 1. przez ogólnopolską infolinię 989,
 2. przez Internetowe Konto Pacjenta - kliknij tutaj,
 3. w punktach szczepień, np. w przychodni czy szpitalu - kliknij tu (nie musi być to Twoja przychodnia),
 4. wysyłając SMS o treści "szczepimy się" pod numer: 664908556.

Co z pozostałymi osobami?

15 stycznia udostępniony został formularz online (dostępny dla każdej osoby powyżej 18 roku życia) przez który możesz zgłosić chęć szczepienia. Nie jest on równoważny z rejestracją na szczepienie! Jeśli zdecydujesz się na uzupełnienie formularza, dostaniesz e-mail z informacją o wystawieniu e-skierowania na szczepienie, gdy ruszy rejestracja dla Twojej grupy wiekowej lub zawodowej. Dopiero wtedy będziesz mógł zarejestrować się na konkretny termin.

Jak wygląda takie szczepienie?

Załóżmy, że rozpoczęły się szczepienia I etapu, a ty jesteś nauczycielem w szkole podstawowej. 👨‍🏫 Zapisałeś się na listę chętnych, przeszedłeś kwalifikację u lekarza POZ (koniecznie osobistą, nie teleporadę!) i otrzymałeś skierowanie. Co dalej?

Szczepionka podawana jest domięśniowo (w ramię, jak klasyczna szczepionka na grypę), dwukrotnie w odstępie 3-4 tygodni.

Jak dotąd wszystkie wytworzone szczepionki są dwudawkowe, natomiast ta rekomendacja może się zmienić w zależności od nowych leków dopuszczonych do obrotu.

Pełną ochronę zdobywamy po 7 dniach od podania drugiej dawki szczepionki. I co wtedy? Obecne zalecenia sugerują, że przyjęcie szczepienia umożliwi:

 • korzystanie z usług zdrowotnych w publicznej ochronie zdrowia, bez wykonywania dodatkowych testów na COVID-19. Obecnie kilka dni przed planowanym przyjęciem konieczne musi zostać wykonany wymaz,
 • udział w spotkaniach towarzyskich bez limitu osób,
 • brak kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną.

Całkiem kusząca opcja powrotu do normalności? 🎆 Wiemy, że czekanie na szczepionkę może być frustrujące. Jednak dzięki nadaniu pierwszeństwa najbardziej narażonym na kontakt z COVID-19, hospitalizację i śmierć, szybciej będziemy w stanie ratować życie.

Jestem ozdrowieńcem. Czy powinienem/powinnam się szczepić?

Dotychczasowe badania wykazują, że przeciwciała po przechorowaniu COVID-19 utrzymują się przez kilka miesięcy, a w związku z tym nie dają stałej ochrony przed ponownym zachorowaniem. 😷 Aby uniknąć takiej sytuacji, zaleca się szczepienia także w grupie ozdrowieńców, a nawet osób, u których te przeciwciała utrzymują się we krwi.

Jestem w ciąży lub karmię piersią. Czy mogę się zaszczepić?

Aktualnie badania kliniczne nie dostarczyły jeszcze danych dotyczących bezpieczeństwa szczepionek przeciwko COVID-19 u kobiet w ciąży. Jednocześnie, brak informacji o przeciwwskazaniach do takiego szczepienia.

🤰 Decyzja o szczepieniu powinna być podjęta przez ciężarną, po wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości z lekarzem.

👶 Nie ma potrzeby przerywania lub unikania rozpoczynania karmienia piersią przez kobiety, które otrzymały szczepionkę przeciwko COVID-19.

Kobietom planującym ciążę w najbliższym czasie zaleca się przyjęcie szczepienia. Nie wykazano, aby szczepionka mogła wpływać na płodność.

Dla kogo szczepionki są przeciwwskazane?

Obecnie znana jest tylko jedna grupa, w której nie zaleca się szczepień na COVID-19. Są to:

 • 👶👦👧 dzieci poniżej 16 roku życia

Nie powinno to jednak zaskakiwać ani budzić wątpliwości. Zazwyczaj wprowadzając nowy lek, przebadany na populacji dorosłych, nie uwzględnia się dzieci. Po udostępnieniu przez producentów danych z kolejnych badań, te przeciwskazania mogą ulec zmianie.

Szczepienie przeciw Sars-CoV-2 przy przyjmowaniu leków immunosupresyjnych było pierwotnie niezalecane w Narodowym Programie Szczepień. Obecnie jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem prowadzącym przed szczepieniem.

Poszczególne typy szczepionek

Firmy farmaceutyczne opracowują obecnie trzy typy szczepionek, natomiast nie wszystkie zostały jeszcze dopuszczone do obrotu.

 1. wektorowe (AstraZeneca, Janssen) – składają się z aktywnych, zmodyfikowanych wirusów. Wywołują silną odpowiedź organizmu nawet po podaniu małej dawki. Ich główna zaleta to stabilność we względnie wysokich temperaturach (2-8°C)

 2. mRNA (CureVac, Moderna, Pfizer) - zawierają samą informację genetyczną. Szczepionki te są wysoce skuteczne, bezpieczne i umożliwiają szybką produkcję dużej liczby dawek. Bezpieczeństwo wynika z faktu, że nasze DNA znajduje się w jądrze niedostępnym dla mRNA. Nie może więc ono wpływać na genom osoby zaszczepionej. Największą trudnością w wykonywaniu szczepień mRNA jest bardzo niska temperatura przechowywania - wymagają do -75°C ❄️.

 3. podjednostkowe (Sanofi-GSK) - zawiera oczyszczone, najbardziej immunogenne białka wirusowe. Odpowiedź jest bardzo swoista (odpowiada typowo na wirusa COVID-19), jednak jej efektywność może być niższa niż pozostałych.

Badania kliniczne, przedkliniczne, ocena jakości

Wszystkie leki i szczepionki, włączając tę najnowszą przeciwko COVID przechodzą szereg badań, od badań przedklinicznych in vitro, do badań fazy III na wielu tysiącach uczestników ze zróżnicowanych populacji. 🔬

Umożliwia to wychwycenie ewentualnych działań niepożądanych, wyznaczenie odpowiedniej dawki oraz sprawdzenie, czy szczepionka wywoła oczekiwany efekt.

Co sprawiło, że szczepionkę na COVID-19 mamy gotową już w rok po wybuchu pandemii, podczas gdy średni czas oczekiwania to 10 lat? Może to powodować niepokój, a jednak wyjaśnienie jest niezwykle proste. Przyspieszono proces dopuszczania do obrotu poprzez:

 • darmowe doradztwo naukowe,
 • ‘rolling review’ – ciągła ocena dostępnych danych z badań, które wciąż trwają,
 • skróconą o ponad 2 miesiące ocenę dokumentacji.

Raporty prowadzone są na bieżąco, przez niezależne od siebie zespoły, a ostatecznie na sam koniec odpowiednie organy ponownie sprawdzają wszelkie przedstawione dane.

W Omni dbamy o to, aby nasze kalkulatory były precyzyjnie i niezawodne. Nasz kalkulator nie zastąpi jednak profesjonalnej opinii specjalisty. Przed przyjęciem szczepionki i w razie jakichkolwiek wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem.

Lista zmian

Codziennie

 • Aktualizacja średniego tempa szczepień.

15/02/2021

 • Zaktualizowano algorytm w oparciu o najnowsze dane i plany dotyczące szczepienia nauczycieli i wykładowców akademickich.

09/02/2021

08/02/2021

 • Zaktualizowano mechanizm kalkulatora o czasowe ograniczenia szczepień dla grupy 0 oraz pensjonariuszy i pracowników DPS/ZOL w okresie 01/02-15/02.
 • Do komunikatów włączono szczepionkę AstraZeneca.
 • Uwzględniono najnowsze wytyczne dotyczące szczepień wśród nauczycieli.

27/01/2021

25/01/2021

 • Zaktualizowano listę chorób zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

22/01/2021

 • Dodano informację o nowych sposobach zapisu na szczepienie.

20/01/2021

 • W kalkulatorze umożliwiono automatyczny wybór tempa szczepień (Prognoza rządowa, Tempo aktualne, Własne ustawienia).
 • W mechanizmie kalkulatora uwzględniono najnowszą zmianę dotyczącą kolejności szczepień w Etapie 1: osoby z chorobami przewlekłymi przed funkcjonariuszami służb i nauczycielami.

18/01/2021

 • W mechanizmie kalkulatora uwzględniono wstrzymanie dostaw szczepionek dla grupy 0 w okresie 18/01/2021 - 25/01/2021.

16/01/2021

13/01/2021

 • Dodano informację o sposobach rejestracji na szczepienia.
 • Zaktualizowano kalkulator: informacja o formach rejestracji na szczepienia.
 • Zaktualizowano kalkulator: osoby 80+ mają możliwość zapisów na szczepienia od 15.01.2021.
 • Zaktualizowano kalkulator: osoby 70+ mają możliwość zapisów na szczepienia od 22.01.2021.
Aleksandra Zając, MD and Dominika Miszewska, PhD candidate