Nasz kalkulator kolejki szczepionek bazuje na Narodowym Programie Szczepień i pozwala oszacować Twoje miejsce w kolejce do szczepienia przeciwko chorobie COVID-19.
O tobie
Twój wiek (rocznikowo)
lat
Czy jesteś...
pracownikiem placówki medycznej?
Nie
studentem lub pracownikiem uczelni medycznej?
Nie
pensjonariuszem DPS, ZOL lub innego miejsca stałego pobytu?
Nie
w trakcie leczenia immunosupresyjnego?
Nie
Czy masz choroby przewlekłe lub jesteś w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego częstego kontaktu z placówkami medycznymi? Szczegółowa lista chorób, zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 została opisana tutaj.
Nie
Twoja aktywność zawodowa
Czy jesteś aktywny zawodowo?
Nie
Gospodarka szczepionkami
Tempo szczepień
Tempo aktualne (01/04-08/04)
/ tydzień
Czas do zaszczepienia wszystkich dorosłych
dni
Wyszczepialność
%

Pod koniec marca Rząd zapowiedział spore zmiany w programie szczepień. Od 12 kwietnia umożliwione zostaną zapisy dla osób z rocznika 1962, a do końca miesiąca roczniki do 1973. 💉

Od 25 marca wznowiono rejestrację na szczepienia przeciw Covid-19 dla seniorów w wieku 70+, w związku ze zwiększeniem dostępności preparatów Pfizer i Moderna.

Mogłoby się wydawać, że od tego momentu prowadzi nas już prosta droga ku końcowi pandemii wirusa COVID-19. Nic bardziej mylnego. Szczepienia powinny łączyć, a nie dzielić - a jednak, społeczeństwo podzieliło się na grupy: tych, którzy nie chcą przyjąć szczepionki; tych, którzy wolą jeszcze chwilę poczekać; oraz tych, którzy z niecierpliwością wypatrują swojej dawki.

Wszyscy ci, którzy nie mogą się doczekać powrotu do normalności, zadają sobie pytanie: Kiedy to ja będę mógł/mogła się zaszczepić?

Stworzyliśmy ten kalkulator, aby móc na nie odpowiedzieć. Kalkulator kolejki szczepionkowej oszacuje ile osób czeka w kolejce po szczepionkę COVID w Polsce. Przewiduje on również, jak długo będziesz czekać na szczepionkę i kiedy prawdopodobnie będziesz mógł przyjąć pierwszą dawkę.

Nasz kalkulator kolejki szczepionek bazuje na Narodowym Programie Szczepień.

Dystrybucja szczepionek w Polsce

Szczepionki przeciwko COVID-19 są darmowe i dobrowolne. Czy to oznacza, że już za miesiąc pandemii nie będzie? Nie tak szybko...

Miliony dawek szczepionek muszą zostać wyprodukowane i dostarczone do wszystkich chętnych. Jest to ogromne, czasochłonne przedsięwzięcie produkcyjne i logistyczne. Aby usprawnić ten proces, od kwietnia 2021 szczepić się będzie można także w punktach drive-thru, aptekach i zakładach pracy.

Zwiększa się także liczba osób mających uprawnienia do podawania szczepień. Do tej pory, byli to lekarze, stomatolodzy, położne, pielęgniarki, ratownicy medyczni i felczerzy. Już niedługo dołączą do nich diagności laboratoryjni, farmaceuci, fizjoterapeuci i studenci ostatniego roku studiów medycznych.

Mimo tych trudności, warto. Zastosowanie szczepień u większości społeczeństwa pozwoli na zwolnienie tempa pandemii oraz stopniowe jej wygaszanie. Powrót do normalności przyjdzie szybciej!

Dla kogo szczepienia?

W tym momencie, na początku 2021 roku, proces szczepień jest podzielony na cztery etapy, w zależności od pierwszeństwa pacjentów. Pierwsza faza programu szczepień koncentruje się na ratowaniu życia i zmniejszeniu liczby przyjęć do szpitali. Dlatego też w pierwszej kolejności będą szczepione najbardziej narażone grupy.

Etap 0

Większość chętnych osób z tego Etapu została już zaszczepiona.
 • pracownicy sektora ochrony zdrowia, w tym diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni i inni, włącznie z pracownikami prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne,
 • pracownicy Domów Pomocy Społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • personel pomocniczy, techniczny i administracyjny w placówkach medycznych, laboratoriach diagnostycznych i transporcie medycznym,
 • nauczyciele akademiccy uczelni i studenci kierunków medycznych,
 • rodzice wcześniaków 👶 - w szpitalach, w których na oddziałach intensywnej terapii i patologii noworodka przebywają ich dzieci.

Uwaga zmiany!

Na chwilę obecną zaszczepiono dużą część populacji 70+, nauczycieli i rozpoczęto szczepienia służb mundurowych. Od 30.03.2021 zniesiono podział na Etap 1 i 2 i rozpoczęto rejestrację dla osób zależnie od ich wieku:

 • 12 kwietnia – rocznik 1962,
 • 13 kwietnia – rocznik 1963,
 • 14 kwietnia – rocznik 1964,
 • 15 kwietnia – rocznik 1965,
 • 16 kwietnia – rocznik 1966,
 • 17 kwietnia – rocznik 1967,
 • 19 kwietnia – rocznik 1968,
 • 20 kwietnia – rocznik 1969,
 • 21 kwietnia – rocznik 1970,
 • 22 kwietnia – rocznik 1971,
 • 23 kwietnia – rocznik 1972,
 • 24 kwietnia – rocznik 1973.

W dacie odpowiadającej każdemu rocznikowi rejestrować się będą mogły osoby z danego rocznika i starsze.

Dawny podział na Etapy szczepień

Etap 1

 1. osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych (najpierw powyżej 80 roku życia, drudzy powyżej 70 i ostatni powyżej 60 roku życia) oraz pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo- Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu.

Od 25 marca wznowiono zapisy dla osób 70+!

 1. osoby chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Lista chorób może być aktualizowana, znajdziesz ją tutaj (stan na 26.02.21).

 2. nauczyciele:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
 • pracownicy żłobków, klubów dziecięcych, placówek pieczy zastępczej oraz dziennych opiekunów (kadra pedagogiczna),
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
 • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
 • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
 • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
 • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

Od 8 lutego ruszyła rejestracja osób chętnych na szczepienie w tej grupie zawodowej, a od 12 lutego pierwsze szczepienia.

 1. służby mundurowe, pracownicy TOPR oraz GOPR, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach przeciwepidemicznych.

Etap 2

 • osoby poniżej 60. roku życia w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia,
 • osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne, m.in.:
  • pracownicy sektora infrastruktury krytycznej,
  • dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków,
  • pracownicy transportu publicznego,
  • urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii,
  • pracownicy wymiaru sprawiedliwości,
  • funkcjonariusze służb celno-skarbowych.

Etap 3

Powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej:

 • osoby powyżej 18 roku życia, bez schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19 i nie należą do żadnej z powyższych grup.
 • przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych.

Choroby zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19

Lista chorób zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.01.2021 r):

 • dializowane,
 • z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19,
 • w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej ,
 • po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów

Wróć do kalkulatora.

Funkcjonariusze i żołnierze

W Etapie 1 zostali uwzględnieni pracownicy i żołnierze poniższych służb, doprecyzowanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.01.2021 r.:

 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Policji,
 • Straży Granicznej,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW),
 • Agencji Wywiadu (AW),
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA),
 • Służby Wywiadu Wojskowego (SWW),
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW),
 • Służby Celno-Skarbowej,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • Służby Ochrony Państwa,
 • Służby Więziennej,
 • Inspekcji Transportu Drogowego,
 • straży ochrony kolei,
 • prokuratorzy,
 • asesorzy prokuratury.

Kalkulator w praktyce

Aby dowiedzieć się, za jaki czas możesz spodziewać się pierwszej dawki szczepienia, podążaj za poniższymi krokami:

 1. Wpisz swój wiek w latach (od 18 do 120). Im jesteś starszy/a, tym szybciej otrzymasz szczepienie. 👵
 2. Czy jesteś pracownikiem placówki medycznej (pielęgniarka, lekarka, ale również personel administracyjny i techniczny)? 👨‍⚕️ Ta grupa jest bardziej narażona na kontakt z wirusem.
 3. Czy jesteś studentką lub pracownikiem uczelni medycznej? Osoby te często przebywają w szpitalu i placówkach medycznych. W związku z tym zostały one uwzględnione wśród szczepionych w Etapie 0.
 4. Czy jesteś pensjonariuszem DPS, ZOL lub innego miejsca stałego pobytu? Zaszczepienie wszystkich osób przebywających w domach opieki pozwoli na wizyty krewnych z mniejszym ryzykiem dla mieszkańców.
 5. Czy chorujesz na choroby przewlekłe lub jesteś w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego częstego kontaktu z placówkami medycznymi? Szczegółowa lista chorób zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 została opisana powyżej.
 6. Czy jesteś w trakcie leczenia immunosupresyjnego? Szczepienie przeciw Sars-CoV-2 przy przyjmowaniu leków immunosupresyjnych było pierwotnie niezalecane w Narodowym Programie Szczepień. Obecnie jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem prowadzącym przed szczepieniem.

Tempo szczepień, czyli liczbę szczepień podawanych tygodniowo możesz wybrać spośród trzech opcji:

Obecnie domyślny wskaźnik chęci szczepień wynosi 75%, ale możesz go również zmienić ręcznie.

Po uzupełnieniu wszystkich pól, kalkulator wyliczy przewidywaną maksymalną liczbę osób, które są w kolejce do otrzymania szczepionki przed tobą. Poniżej znajdziesz również informację, jak długo prawdopodobnie będziesz musiał czekać na szczepionkę.

📅 Przyjęcie podanych założeń pozwala na wyliczenie terminu, w którym powinieneś otrzymać obie dawki szczepionki oraz dnia, w którym uzyskasz pełną odporność na COVID-19.

Zapisy na szczepienia

Aby zapisać się na szczepienie, możesz skorzystać z jednej z poniższych opcji:

 1. przez ogólnopolską infolinię 989,
 2. przez Internetowe Konto Pacjenta - kliknij tutaj,
 3. w punktach szczepień, np. w przychodni czy szpitalu - kliknij tu (nie musi być to Twoja przychodnia),
 4. wysyłając SMS o treści "szczepimy się" pod numer: 664908556.

Co z pozostałymi osobami?

15 stycznia udostępniony został formularz online (dostępny dla każdej osoby powyżej 18 roku życia) przez który możesz zgłosić chęć szczepienia. Nie jest on równoważny z rejestracją na szczepienie! Jeśli zdecydujesz się na uzupełnienie formularza, dostaniesz e-mail z informacją o wystawieniu e-skierowania na szczepienie, gdy ruszy rejestracja dla Twojej grupy wiekowej lub zawodowej. Dopiero wtedy będziesz mógł zarejestrować się na konkretny termin.

Jak wygląda takie szczepienie?

Załóżmy, że rozpoczęły się szczepienia I etapu, a ty jesteś nauczycielem w szkole podstawowej. 👨‍🏫 Zapisałeś się na listę chętnych, przeszedłeś kwalifikację u lekarza POZ i otrzymałeś skierowanie. Co dalej?

Szczepionka podawana jest domięśniowo (w ramię, jak klasyczna szczepionka na grypę), dwukrotnie w odstępie 3-4 tygodni.

Jak dotąd wszystkie wytworzone szczepionki są dwudawkowe, natomiast ta rekomendacja może się zmienić w zależności od nowych leków dopuszczonych do obrotu.

Pełną ochronę zdobywamy po 7 dniach od podania drugiej dawki szczepionki. I co wtedy? Obecne zalecenia sugerują, że przyjęcie szczepienia umożliwi:

 • korzystanie z usług zdrowotnych w publicznej ochronie zdrowia, bez wykonywania dodatkowych testów na COVID-19. Obecnie kilka dni przed planowanym przyjęciem konieczne musi zostać wykonany wymaz,
 • udział w spotkaniach towarzyskich bez limitu osób,
 • brak kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną.

Całkiem kusząca opcja powrotu do normalności? 🎆 Wiemy, że czekanie na szczepionkę może być frustrujące. Jednak dzięki nadaniu pierwszeństwa najbardziej narażonym na kontakt z COVID-19, hospitalizację i śmierć, szybciej będziemy w stanie ratować życie.

Jestem ozdrowieńcem. Czy powinienem/powinnam się szczepić?

Dotychczasowe badania wykazują, że przeciwciała po przechorowaniu COVID-19 utrzymują się przez kilka miesięcy, a w związku z tym nie dają stałej ochrony przed ponownym zachorowaniem. 😷 Aby uniknąć takiej sytuacji, zaleca się szczepienia także w grupie ozdrowieńców, a nawet osób, u których te przeciwciała utrzymują się we krwi.

Jestem w ciąży lub karmię piersią. Czy mogę się zaszczepić?

Aktualnie badania kliniczne nie dostarczyły jeszcze danych dotyczących bezpieczeństwa szczepionek przeciwko COVID-19 u kobiet w ciąży. Jednocześnie, brak informacji o przeciwwskazaniach do takiego szczepienia.

🤰 Decyzja o szczepieniu powinna być podjęta przez ciężarną, po wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości z lekarzem.

👶 Nie ma potrzeby przerywania lub unikania rozpoczynania karmienia piersią przez kobiety, które otrzymały szczepionkę przeciwko COVID-19.

Kobietom planującym ciążę w najbliższym czasie zaleca się przyjęcie szczepienia. Nie wykazano, aby szczepionka mogła wpływać na płodność.

Dla kogo szczepionki są przeciwwskazane?

Obecnie znana jest tylko jedna grupa, w której nie zaleca się szczepień na COVID-19. Są to:

 • 👶👦👧 dzieci poniżej 18 roku życia

Nie powinno to jednak zaskakiwać ani budzić wątpliwości. Zazwyczaj wprowadzając nowy lek, przebadany na populacji dorosłych, nie uwzględnia się dzieci. Po udostępnieniu przez producentów danych z kolejnych badań, te przeciwskazania mogą ulec zmianie.

Szczepienie przeciw Sars-CoV-2 przy przyjmowaniu leków immunosupresyjnych było pierwotnie niezalecane w Narodowym Programie Szczepień. Obecnie jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem prowadzącym przed szczepieniem.

Poszczególne typy szczepionek

Firmy farmaceutyczne opracowują obecnie trzy typy szczepionek, natomiast nie wszystkie zostały jeszcze dopuszczone do obrotu.

 1. wektorowe (AstraZeneca, Janssen) – składają się z aktywnych, zmodyfikowanych wirusów. Wywołują silną odpowiedź organizmu nawet po podaniu małej dawki. Ich główna zaleta to stabilność we względnie wysokich temperaturach (2-8°C)

 2. mRNA (CureVac, Moderna, Pfizer) - zawierają samą informację genetyczną. Szczepionki te są wysoce skuteczne, bezpieczne i umożliwiają szybką produkcję dużej liczby dawek. Bezpieczeństwo wynika z faktu, że nasze DNA znajduje się w jądrze niedostępnym dla mRNA. Nie może więc ono wpływać na genom osoby zaszczepionej. Największą trudnością w wykonywaniu szczepień mRNA jest bardzo niska temperatura przechowywania - wymagają do -75°C ❄️.

 3. podjednostkowe (Sanofi-GSK) - zawiera oczyszczone, najbardziej immunogenne białka wirusowe. Odpowiedź jest bardzo swoista (odpowiada typowo na wirusa COVID-19), jednak jej efektywność może być niższa niż pozostałych.

Badania kliniczne, przedkliniczne, ocena jakości

Wszystkie leki i szczepionki, włączając tę najnowszą przeciwko COVID przechodzą szereg badań, od badań przedklinicznych in vitro, do badań fazy III na wielu tysiącach uczestników ze zróżnicowanych populacji. 🔬

Umożliwia to wychwycenie ewentualnych działań niepożądanych, wyznaczenie odpowiedniej dawki oraz sprawdzenie, czy szczepionka wywoła oczekiwany efekt.

Co sprawiło, że szczepionkę na COVID-19 mamy gotową już w rok po wybuchu pandemii, podczas gdy średni czas oczekiwania to 10 lat? Może to powodować niepokój, a jednak wyjaśnienie jest niezwykle proste. Przyspieszono proces dopuszczania do obrotu poprzez:

 • darmowe doradztwo naukowe,
 • ‘rolling review’ – ciągła ocena dostępnych danych z badań, które wciąż trwają,
 • skróconą o ponad 2 miesiące ocenę dokumentacji.

Raporty prowadzone są na bieżąco, przez niezależne od siebie zespoły, a ostatecznie na sam koniec odpowiednie organy ponownie sprawdzają wszelkie przedstawione dane.

W Omni dbamy o to, aby nasze kalkulatory były precyzyjnie i niezawodne. Nasz kalkulator nie zastąpi jednak profesjonalnej opinii specjalisty. Przed przyjęciem szczepionki i w razie jakichkolwiek wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem.

Lista zmian

Codziennie

 • Aktualizacja średniego tempa szczepień.

31/03/2021

 • Zaktualizowano algorytm w oparciu o najnowsze plany dotyczące priorytetyzacji na podstawie rocznika.

15/02/2021

 • Zaktualizowano algorytm w oparciu o najnowsze dane i plany dotyczące szczepienia nauczycieli i wykładowców akademickich.

09/02/2021

08/02/2021

 • Zaktualizowano mechanizm kalkulatora o czasowe ograniczenia szczepień dla grupy 0 oraz pensjonariuszy i pracowników DPS/ZOL w okresie 01/02-15/02.
 • Do komunikatów włączono szczepionkę AstraZeneca.
 • Uwzględniono najnowsze wytyczne dotyczące szczepień wśród nauczycieli.

27/01/2021

25/01/2021

 • Zaktualizowano listę chorób zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

22/01/2021

 • Dodano informację o nowych sposobach zapisu na szczepienie.

20/01/2021

 • W kalkulatorze umożliwiono automatyczny wybór tempa szczepień (Prognoza rządowa, Tempo aktualne, Własne ustawienia).
 • W mechanizmie kalkulatora uwzględniono najnowszą zmianę dotyczącą kolejności szczepień w Etapie 1: osoby z chorobami przewlekłymi przed funkcjonariuszami służb i nauczycielami.

18/01/2021

 • W mechanizmie kalkulatora uwzględniono wstrzymanie dostaw szczepionek dla grupy 0 w okresie 18/01/2021 - 25/01/2021.

16/01/2021

13/01/2021

 • Dodano informację o sposobach rejestracji na szczepienia.
 • Zaktualizowano kalkulator: informacja o formach rejestracji na szczepienia.
 • Zaktualizowano kalkulator: osoby 80+ mają możliwość zapisów na szczepienia od 15.01.2021.
 • Zaktualizowano kalkulator: osoby 70+ mają możliwość zapisów na szczepienia od 22.01.2021.
Aleksandra Zając, MD and Dominika Miszewska, PhD candidate