Omni Calculator logo

Mamy nadzieję, że nasz kalkulator czasu zaoszczędzi ci bólu głowy, ułatwiając podstawowe operacje z wykorzystaniem czasu. Problemy z czasem są dość powszechne — od czasu do czasu my sami:

Ścigamy się z czasem, pracujemy w nadgodzinach, ledwo mamy czas na oddychanie, zabijamy czas i marnujemy godziny w nieostrożny sposób.

Jak radzić sobie z tymi wszystkimi problemami z czasem?

Kalkulator czasu i dat umożliwia odejmowanie czasu (znajdowanie różnicy czasu), mnożenie, dzielenie, dodawanie czasu i obliczanie okresu między datami. Nasze narzędzie to również przelicznik czasu (możesz sprawdzić czas trwania, np. ile dni i godzin minęło od 11:00 w dniu 2.03.2010 do 18:30 w dniu 3.04.2010). W tekście znajdziesz instrukcje dotyczące korzystania z każdej części kalkulatora oraz samodzielnego obliczania czasu.

Jeśli to nadal nie jest kalkulator, którego szukasz, sprawdź nasz:

Kalkulator dodawania czasu

Aby użyć Omni kalkulatora dodawania czasu:

 1. Wybierz jednostkę i wprowadź wartość czasu.
 2. Kontynuuj wpisywanie pozostałych liczb. Możesz wprowadzić do 20 wartości — nowe wiersze pojawią się, gdy wypełnisz ostatnie pole. Poszczególne liczby mogą mieć różne jednostki.
 3. Wybierz jednostkę, w której chcesz uzyskać wynik. Znajdziesz ją w ostatnim polu kalkulatora czasu.

Przykład:

Na liście znajdują się twoje zadania na wieczór i chcesz wiedzieć, ile czasu łącznie ci one zajmą:

 • Karmienie królika — 12 min;
 • Gotowanie kolacji — 1 godz. 15 min;
 • Zadzwonienie do wujka Wiesia — 53 min (lubi sobie pogadać).

Aby dowiedzieć się, ile czasu minie, zanim skończysz i odpoczniesz, wprowadź wartości do kalkulatora czasu. Nie musisz zmieniać jednostki — jeśli chcesz wprowadzić tylko minuty, kliknij puste miejsce obok „min” i wpisz liczbę. Godziny i sekundy zostaną automatycznie zastąpione zerami. Wynik znajdziesz na dole kalkulatora czasu — zadania powinny zająć ci łącznie 2 godz. 20 min.

Kalkulator odejmowania czasu

Aby użyć kalkulatora różnicy czasu:

 1. Zmień wartość pierwszego pola („chcę”) na „odjąć czas”.
 2. Powiedzmy, że chcesz wiedzieć, ile godzin doby pozostało po odjęciu czasu na sen. W takim przypadku zmień jednostkę w pierwszym polu wartości na „dni” i wpisz „1”.
 3. W drugim polu wartości kalkulatora czasu wprowadź liczbę, którą chcesz odjąć — w tym przykładzie godziny snu, powiedzmy 7 godz. 23 min.
 4. Wynik pojawi się w ostatnim polu kalkulatora odejmowania czasu. W naszym przykładzie byłyby to twoje godziny czuwania — 16 godz. 37 min.

Możesz również użyć kalkulatora czasu jako kalkulatora czasu trwania. Jeśli chcesz znaleźć czas trwania między godzinami:

 1. Przelicz oba czasy na format 24-godzinny.
 2. Wprowadź późniejszy czas w pierwszym polu.
 3. Wprowadź wcześniejszą godzinę w drugim wierszu.
 4. Wynik pojawi się w ostatnim polu Omni kalkulatora czasu.

Kalkulator mnożenia czasu

Aby użyć kalkulatora mnożenia czasu:

 1. W pierwszym polu wybierz opcję „pomnożyć czas”.
 2. W drugim polu wprowadź wartość czasu, którą chcesz pomnożyć.
 3. Wprowadź mnożnik w trzecim wierszu kalkulatora mnożenia czasu.
 4. Wynik pojawi się w ostatnim polu. Możesz dowolnie zmieniać jednostki w każdym momencie.

Przykład:

Musisz pomalować płot. Wykonałeś już 1/5 pracy i zajęło ci to 23 minuty. Chcesz oszacować, ile czasu zajmie pomalowanie całego ogrodzenia.

 1. W drugim polu kalkulatora mnożenia czasu wpisz „23 minuty”.
 2. W kolejnym polu wpisz „5” (1/5 zajęła 23 minuty, więc pomalowanie całego ogrodzenia (5/5) zajmie pięć razy więcej czasu).
 3. Zobaczysz, że wynik to 1 godz. 55 min.

Kalkulator czasu — dzielenie

Aby użyć kalkulatora dzielenia czasu:

 1. W pierwszym polu wybierz opcję „podzielić czas”.
 2. W drugim polu wprowadź licznik — wartość czasu, którą chcesz podzielić.
 3. W trzecim wierszu kalkulatora dzielenia czasu wprowadź mianownik (liczbę, przez którą dzielisz).
 4. Wynik pojawi się w ostatnim polu. Możesz też zmienić jednostki w Omni kalkulatorze dzielenia czasu.

Przykład:

Wkrótce rozpoczynasz dwutygodniowe wakacje i postanowiłeś spędzić 1/3 tego czasu (wliczając godziny snu) na plaży ze swoją drugą połówką. Aby to policzyć:

 1. Zmień jednostkę w drugim polu na „tygodnie”. Wpisz „2”.
 2. Aby dowiedzieć się, ile wynosi 1/3 czasu, musisz podzielić przez 3. Wprowadź tę liczbę w trzecim polu kalkulatora dzielenia czasu.
 3. Wynik na dole mówi, że spędzisz 112 h nad morzem ze swoją ukochaną osobą. Możesz zmienić jednostkę, aby sprawdzić, że jest to 4 dni i 16 godzin. Wystarczająco dużo, aby złapać opaleniznę!

Kalkulator daty i czasu — oblicz czas między datami

Aby użyć kalkulatora daty i czasu:

 1. Wybierz „znaleźć czas między datami” w pierwszym polu.
 2. Wprowadź wcześniejszą datę w drugim polu — możesz wybrać ją z kalendarza lub wpisać, np. „22.09.2020”.
 3. Ustaw późniejszą datę w trzecim polu.
 4. Poniżej zobaczysz okres pomiędzy datami. Możesz zmienić jego jednostkę w ostatnim polu kalkulatora daty i czasu.

Przykład:

Masz egzamin 18.10.2023 i chcesz wiedzieć, ile dni pozostało ci na przygotowanie. Dzisiaj jest 22.09.2023.

 1. Wybierz początkową datę w polu „data rozpoczęcia” lub wpisz „22.09.2023” i naciśnij „Enter”.
 2. Wybierz lub wpisz „18.10.2023” w trzecim polu kalkulatora daty i czasu.
 3. Zobaczysz, że pozostało 26 dni.
Efekt świeżego startu: bardziej prawdopodobne jest, że zajmiemy się dobrymi, ważnymi rzeczami na początku… dnia, tygodnia, miesiąca, roku, …
Żródło: Jono Hey — www.sketchplanations.com

Kalkulator czasu i daty (przelicznik czasu)

Ta opcja przypomina kalkulator okresu między datami, ale jest bardziej precyzyjna i uwzględnia czas (godziny).

Załóżmy, że chcesz użyć kalkulatora czasu i daty, aby poznać swój dokładny wiek. W tym przypadku:

 1. Wprowadź dzień i godzinę urodzenia.
 2. Wybierz dzisiejszą godzinę i datę.
 3. Odczytaj swój wiek z ostatniego pola kalkulatora daty i godziny.

Omni kalkulator czasu ma dokładność do pół godziny (możesz wybrać tylko 11:30, nie możesz wybrać 11:27). Jeśli potrzebujesz większej dokładności, użyj kalkulatora upływu czasu.

Możesz także użyć naszego kalkulatora czasu — po prostu wprowadź późniejszą godzinę w formacie 24-godzinnym w pierwszym polu i wcześniejszą godzinę w drugim polu.

Jak samodzielnie dodać czas?

Obliczanie czasu może być skomplikowane ze względu na system sześćdziesiątkowy. Co on oznacza? Mówiąc najprościej, znaczy to, że 60 „mniejszych jednostek” składa się na jedną „większą jednostkę”, np. 60 sekund równa się 1 minucie, a 60 minut równa się 1 godzinie. Jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do systemu dziesiętnego, w którym jedna „większa jednostka” składa się z 10 (lub 100, 1000, itd.) „mniejszych jednostek”, np. 10 gramów to 1 dekagram.

Mając to na uwadze, przejdźmy przez kilka przykładów:

Dodawanie czasu

Przykład: 1 h 53 min + 2 h 8 min 22 s + 46 s

 1. Dodaj minuty do minut, godziny do godzin i sekundy do sekund:

  godziny = 1 h + 2 h = 3 h

  minuty = 53 min + 8 min = 61 min

  sekundy = 22 s + 46 s = 68 s

 2. Przelicz, jeśli to możliwe:

  minuty = 61 min = 1 h 1 min

  sekundy = 68 s = 1 min 8 s

 3. Podstaw przeliczniki z kroku 2 do wzoru:

  godziny + minuty + sekundy =

  3 h + 1 h 1 min + 1 min 8 s

 4. Dodaj osobno godziny, minuty i sekundy:

  godziny = 3 h + 1 h = 4 h

  minuty = 1 min + 1 min = 2 min

  sekundy = 8 s

 5. Gdy nie ma już nic do dodania, zapisz wynik:

  4 h + 2 min + 8 s = 4 h 2 min 8 s

 6. Jeśli istnieje potrzeba przeliczenia wartości, powtórz procedurę od kroku 2.

Jak odejmować czas bez kalkulatora czasu?

Przykład: 1 dzień - 11 min 55 s

Pierwszy sposób

 1. Przelicz wartości czasu na najmniejszą występującą w nich jednostkę:

  1 dzień = 86 400 s

  11 min 55 s = 715 s

 2. Odejmij przeliczone wartości:

  86 400 s - 715 s = 85 685 s

 3. Przelicz wynik na żądaną jednostkę:

  85 685 s = 23 h 48 min 5 s

Drugi sposób

Jest to podobne do procesu, w jaki wykonujesz dzielenie pisemne.

 1. Podziel większą liczbę na sumę części, od których możesz łatwo odjąć:

  1 dzień = 24 h = 23 h + 1 h

  1 h = 60 min = 59 min + 1 min

  1 min = 60 s

  Otrzymujemy:

  1 dzień = 23 h + 59 min + 60 s

 2. Odejmij od wyrażenia otrzymanego w pierwszym kroku (minuty od minut, sekundy od sekund, itd.):

  23 h + 59 min + 60 s - 11 min - 55 s =

  23 h + (59 min - 11 min) + (60 s - 55 s) =

  23 h 48 min 5 s

Jak obliczać czas? — mnożenie

Przykład: 3 h 43 min 11 s · 6

 1. Pomnóż każdą jednostkę osobno:

  godziny = 3 h · 6 = 18 h

  minuty = 43 min · 6 = 258 min

  sekundy = 11 s · 6 = 66 s

 2. Przelicz każdą jednostkę, jeśli to możliwe:

  godziny = 18 h (nie ma tu nic do zmieniania)

  minuty = 258 min = 4 h 18 min

  sekundy = 66 s = 1 min 6 s

 3. Dodaj przeliczone jednostki:

  godziny + minuty + sekundy =

  18 h + 4 h 18 min + 1 min 6 s

  Ponownie, dodaj godziny do godzin, minuty do minut i tak dalej:

  (18 h + 4 h) + (18 min + 1 min) + 6 s =

  22 h 19 min 6 s

 4. W razie potrzeby przelicz czas ponownie (krok 2).

Jak obliczać czas? — dzielenie

Przykład: 3 tygodnie / 5

 1. Przelicz na mniejszą jednostkę, aż uzyskasz liczbę, którą można podzielić przez 5:

  3 tygodnie = 3 · 7 dni =

  21 dni = 21 · 24 h =

  504 h = 504 · 60 min = 30 240 min

 2. Wykonaj dzielenie:

  30 240 min / 5 = 6048 min

 3. Przelicz na żądaną jednostkę:

  6048 min = 100 h 48 min = 4 dni 4 h 48 min

Jeśli potrzebujesz instrukcji obliczania czasu między datami bez kalkulatora czasu, sprawdź przykład w kalkulatorze dat.

FAQ

Ile sekund ma jeden dzień? Ile sekund trwa rok?

Jedna doba ma 86 400 sekund.
Aby obliczyć tę liczbę:

 1. Weź liczbę sekund w minucie: 1 min = 60 s.
 2. Określ liczbę minut w godzinie: 1 h = 60 min.
 3. Weź liczbę godzin w ciągu dnia: 1 d = 24 h.
 4. Pomnóż te wartości: 1 dzień = 24 h · 60 min/h · 60 s/min = 86 400 s

Aby znaleźć liczbę sekund w roku, pomnóż wynik przez 365:
1 rok = 86 400 s/d · 365 d = 31 536 000 s

Dlaczego minuta ma 60 sekund, a godzina 60 minut?

Liczba 60 w sposobie, w jaki ludzkość liczy czas, jest dziedzictwem sposobu, w jaki wczesna cywilizacja z Mezopotamii dokonywała obliczeń.

W szczególności Sumerowie i Babilończycy liczyli przy użyciu podstawy 60, która jest stosunkowo złożona w porównaniu z obecną, powszechną podstawą 10. Jednak te pierwsze próby matematyczne nadal istnieją w naszych kątach, zegarach i mapach.

Jak obliczyć liczbę dni, które upłynęły między dwiema datami?

Aby obliczyć czas między dwiema datami, d1-m1-r1 i d2-m2-r2, wykonaj następujące proste kroki:

 1. Oblicz różnicę między latami i odejmij 1: r2 - r1 - 1; jest to liczba „pełnych lat”.

 2. Zsumuj liczbę pełnych miesięcy według wzoru (12 - m1) + (m2 - 1).

 3. Zsumuj liczbę pozostałych dni: d2 + (Nm1 - d1), gdzie Nm1 to liczba dni w miesiącu m1.

Pomnóż lata przez 365, miesiące przez 30,5 i dodaj wszystkie wyniki do liczby dni. Zauważ, że wynik jest przybliżony.

Jak obliczyć liczbę godzin spędzonych na dojazdach w ciągu miesiąca?

Załóżmy, że dojeżdżasz do pracy 20 dni w miesiącu, a każda podróż trwa 35 minut. Możesz obliczyć godziny spędzone na dojazdach do pracy, wykonując następujące kroki:

 1. Policz liczbę odbytych podróży: 20 · 2 = 40.
 2. Pomnóż liczbę podróży przez czas ich trwania: 40 · 35 min = 1400 min.
 3. Podziel wynik przez 60, liczbę minut w godzinie: 1400/60 =23,33.

Prawie dzień. Musisz znaleźć jakieś zajęcie, takie jak czytanie, aby dobrze wykorzystać ten czas!

Rita Rain
I want to
➕ add time
Enter up to 20 values:
hrs
min
sec
+
hrs
min
sec
= 0 h 0 min 0 s
Units of result
hours / minutes / seconds
Check out 32 similar time and date calculators ⏳
8-hour shiftAdd timeAge… 29 more
People also viewed…

Anniversary

Kalkulator rocznicy jest tutaj, aby obliczyć, ile dni pozostało do rocznicy ślubu i która to już rocznica. Wspomnimy również o kilku tradycyjnych i nowoczesnych pomysłach na prezent rocznicowy.

Days until

When you're looking forward to a particular day and wonder how many days until it arrives, you can use our days until calculator to quickly get the exact number of days between your start date and your special date.

Helium balloons

Wondering how many helium balloons it would take to lift you up in the air? Try this helium balloons calculator! 🎈

Ideal egg boiling

Quantum physicist's take on boiling the perfect egg. Includes times for quarter and half-boiled eggs.