Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator upływu czasu

Spis treści

Czym jest czas?Jak korzystać z kalkulatora upływu czasu?Jak korzystać z kalkulatora upływu czasu zegarowego?Jak ręcznie obliczyć upływ czasu?FAQs

Kalkulator upływu czasu pozwala obliczyć okres pomiędzy dwiema chwilami czasowymi. Akceptuje on albo dwa dowolne czasy (np. dane ze stopera) albo dwa czasy zegarowe w formacie 12- lub 24-godzinnym. Dodatkowo, z artykułu dowiesz się, jak obliczyć upływ czasu ręcznie, więc doskonale zrozumiesz matematykę, na podstawie której działa nasz kalkulator.

Jeśli podoba ci się ten kalkulator, możesz być również zainteresowany naszym kalkulatorem dni.

Czym jest czas?

W uproszczeniu, czas jest czwartym wymiarem w naszym Wszechświecie, dodatkowym do trzech wymiarów przestrzennych — długości, szerokości i wysokości. Można powiedzieć, że czas istnieje po to, aby wszystko nie działo się naraz. Wszechświat bez czasu nie byłby szczególnie ekscytującym miejscem do życia. Czas zapewnia oddzielenie zdarzeń i pozwala określić przyczynę i skutek. Brzmi to dosyć prosto, prawda? Niestety takie nie jest. Fizycy i filozofowie do dziś dyskutują nad dokładną naturą czasu i o tym, jak się zachowuje.

Na szczęście dla nas, tak długo jak mierzymy dwa czasy w tym samym inercyjnym układzie odniesienia, nasz kalkulator upływu czasu będzie działał bez zarzutu, bez potrzeby wiedzy czym dokładnie jest czas. (Jest to pojęcie z teorii względności. Żeby dowiedzieć się więcej, odwiedź nasz kalkulator dylatacji czasu 🇺🇸.)

Jak korzystać z kalkulatora upływu czasu?

W pierwszej części kalkulatora, na samej górze, znajduje się kalkulator obliczający czas, który upłynie pomiędzy dwoma zdefiniowanymi momentami. Żeby go użyć, wpisz czas początkowy i czas końcowy, a zobaczysz okres pomiędzy tymi dwoma wybranymi czasami. Domyślnie możesz wprowadzić czasy w godzinach, minutach i sekundach. Jednak jeśli klikniesz którąś z jednostek, możesz wybrać inne jednostki czasu 🇺🇸 i dostosować je do swoich potrzeb.

Zauważ, że możesz wprowadzić dowolne dwa czasy w tej części kalkulatora (tak długo, jak końcowy czas jest większy niż ten początkowy). Nie ma żadnych ograniczeń narzuconych przez 12- lub 24-godzinny format. Jeśli jednak interesuje cię czas pomiędzy dwoma godzinami zegarowymi, następna część kalkulatora jest właśnie dla ciebie.

Jak korzystać z kalkulatora upływu czasu zegarowego?

Druga część kalkulatora to kalkulator upływu czasu zegarowego. Pomaga on obliczyć czas pomiędzy dwoma momentami w ciągu jednego dnia lub nocy. Możesz wybrać format zegara 24-godzinnego (ten, którego najczęściej używamy w życiu codziennym) lub format 12-godzinny (z którym możesz się spotkać czasem za granicą). Oto jak korzystasz z kalkulatora czasu zegarowego:

 1. Wybierz 12-godzinny lub 24-godzinny format czasu.
 2. Wprowadź początkowy czas zegarowy, podając godzinę, minutę i opcjonalnie sekundę. Jeśli używasz zegara 12-godzinnego, nie zapomnij wybrać, czy jest to am (rano) czy pm (popołudnie/wieczór).
 3. Następnie, zrób to samo dla końcowego czasu zegarowego. Kalkulator może pomóc znaleźć czas, który upłynął, i rozpoczął się jednego dnia, a skończył następnego. Możesz więc, na przykład, znaleźć czas trwania od 8 wieczorem do 5 rano następnego dnia.
 4. Wynik kalkulatora upływu czasu zegarowego zostanie wyświetlony jako liczba godzin, minut i sekund pomiędzy tymi dwoma czasami. Jeśli chcesz zobaczyć wynik w innej jednostce czasu (np. tylko w sekundach), kliknij którąś z jednostek, żeby wyświetlić dostępne opcje.

Jeśli potrzebujesz obliczyć upływ czasu całego tygodnia w pracy, to warto sprawdzić nasz kalkulator czasu pracy 🇺🇸.

Jak ręcznie obliczyć upływ czasu?

Teraz zastanówmy się, jak wykonać obliczenia upływu czasu ręcznie. Te same zasady dotyczą obu części naszego kalkulatora (chociaż w przypadku kalkulatora upływu czasu zegarowego, jeśli używasz 12-godzinnego formatu czasu, pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest konwersja na 24-godzinny format. Rozwiązanie polega po prostu na dodaniu 12 godzin do każdego czasu w nocnego (pm)!).

Najpierw przeanalizujemy przykład obliczania okresu pomiędzy 8:13 rano a 4:55 po południu. Zatem najpierw przekonwertujemy czas pm na format 24-godzinny:

 • 4:55 pm => 4 + 12 = 16 => 16:55

Następnie możemy zapisać te dwa czasy w taki sam sposób i wykonać odejmowanie w słupku:

16:558:138:42\small \begin{array}{rrrrr} 16:55\\ -8:13\\ \hline 8:42 \end{array}

Następnie obliczymy osobno różnicę w godzinach i minutach. W tym przykładzie wynik dla liczby godzin to 16 - 8 = 8 godzin, a dla liczby minut to 55 - 13 = 42 minut.

Następnie przyjrzyjmy się bardziej skomplikowanemu przykładowi. Jak wygląda sytuacja od 8:13 rano do 16:07 po południu? Zapiszmy odejmowanie:

16: ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣078: ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣138: ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣06??? Nieprawidłowy czas.\small \begin{array}{rrrrr} 16:&\!\!\!\!\!07&\\ -8:&\!\!\!\!\!13&\\ \hline 8:&\!\!\!\!\!-06 & \textit{\tiny ??? Nieprawidłowy czas.} \end{array}

W tym przypadku, jeśli spróbujemy wykonać odejmowanie w kolumnie minut, otrzymamy wynik minus 6. Musimy więc przeliczyć godzinę z kolumny godzin na 60 minut w kolumnie minut, abyśmy mogli uzyskać dodatnią wartość dla różnicy czasu. Oto jak wygląda nowy słupek:

15:678:137:54\small \begin{array}{rrrrr} 15:67\\ -8:13\\ \hline 7:54 \end{array}

Tak więc, gdy do minut dodaliśmy 60 minut przeniesionych z kolumny godzin, 16 godzin stało się 15 godzinami, a 7 minut stało się 67 minutami. Teraz możemy wykonać odejmowanie dla godzin 15 - 8 = 7 godzin i minut 67 - 13 = 54 minuty. Tę samą metodę przenoszenia można zastosować, gdybyśmy mieli również kolumnę sekund.

Wreszcie, gdybyśmy chcieli obliczyć różnicę czasu z jednego dnia na drugi, należałoby dodać kolumnę dni i przenosić 24 godziny (ponieważ jest to dzień w przyszłości), dodając je do kolumny godzin z pierwszego czasu. Na przykład, aby znaleźć czas od 16:07 do 8:13 następnego ranka:

1 ⁣ ⁣day ⁣ ⁣8:13 ⁣ ⁣32:130 ⁣ ⁣day ⁣ ⁣16:07 ⁣ ⁣16:0716:06\small \begin{array}{rrrrr} 1 \! &\!\textrm{day} \!\!& 8:13 & \rightarrow &\!\! 32:13\\ -0 \!&\! \textrm{day}\!\! & 16:07 & &\!\! -16:07 \\ \hline &&&& 16:06 \end{array}

Tak więc dla niektórych czasów zegarowych, obliczenie upływu czasu pomiędzy dwoma momentami może być nieco trudne. Pamiętaj, że zawsze możesz sprawdzić swój wynik z naszym kalkulatorem!

FAQs

Jak obliczyć ile czasu upłynęło?

Aby obliczyć jaki czas minął pomiędzy dwoma wybranymi chwilami czasowymi:

 1. Zapisz oba czasy w formacie 24-godzinnym.
 2. Napisz późniejszy czas nad wcześniejszym i odejmij w słupku z kilkoma dodatkowymi zastrzeżeniami:
  • Jeśli musisz przenieść się z godzin do kolumny minut, pamiętaj, aby dodać 60, a nie 100 minut.
  • Jeśli zdarzenia przypadają na różne dni, dodaj skrajną lewą kolumnę "dni". Jeśli musisz się przenieść z kolumny dni do kolumny godzin, pamiętaj, aby dodać 24 godziny.

Jak zapisywać zmierzony czas?

Najlepszy sposób, żeby zapisać zmierzony czas to format hh:mm:ss — czyli godziny:minuty:sekundy. Jeśli twój pomiar był dokładniejszy, możesz dodać więcej kolumn dla dni (dd:hh:mm:ss) lub milisekund (hh:mm:ss:msms). Możesz też po prostu zapisać czas słownie, np. 1 godzina, 26 minut i 49 sekund.

Jak obliczyć upływ czasu w godzinach?

Aby znaleźć upływ czasu w godzinach:

 1. Napisz oba czasy w ich 24-godzinnych formatach.
 2. Odejmij czas wcześniejszy od późniejszego.
 3. Jeśli po odjęciu pozostała jakakolwiek liczba minut lub sekund:
  1. Podziel sekundy przez 60 i dodaj tę wartość do minut.
  2. Podziel minuty przez 60 i dodaj tę wartość do sumy godzin.
 4. Jeśli masz wiele dni, pomnóż liczbę dni przez 24 i dodaj tę wartość do pozostałych godzin.

12:30 am — jaka to godzina w 24-godzinnym formacie?

12:30 am to godzina 00:30 w formacie 24-godzinnym. Czyli, 12 am to północ, a 12 pm to południe.

Kalkulator upływu czasu

Kalkulator czasu zegarowego

Czas rozpoczęcia:

Czas zakończenia:

Check out 32 similar time and date calculators ⏳
8-hour shiftAdd timeAge...29 more