Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator reguły trzech sigm

Spis treści

Co to jest reguła trzech sigm?Reguła trzech sigm — wzórPrzykład zastosowania reguły trzech sigmGdzie stosuje się regułę trzech sigm?FAQs

Kalkulator reguły trzech sigm (lub inaczej kalkulator reguły 68-95-99,7) jest narzędziem służącym do znajdowania przedziałów, które są oddalone o jedno, dwa i trzy odchylenia standardowe od średniej, w których znajdziesz odpowiednio 68, 95 i 99,7% danych o rozkładzie normalnym. W poniższym tekście znajdziesz definicję reguły trzech sigm, wzór na regułę trzech sigm oraz przykład zastosowania reguły trzech sigm.

Jeśli interesujesz się statystyką, możesz poczytać o powiązanych pojęciach w naszym kalkulatorze standaryzacji Z (tzw. Z-score) lub kalkulatorze estymacji punktowej.

Co to jest reguła trzech sigm?

Reguła trzech sigm (zwana również regułą empiryczną lub regułą 68-95-99,7) jest regułą statystyczną, która mówi, że dla danych o rozkładzie normalnym, prawie wszystkie punkty będą mieścić się w granicy trzech odchyleń standardowych po obu stronach średniej.

Dokładniej rzecz ujmując:

 • 68% danych jest w zakresie jednego odchylenia standardowego;
 • 95% danych jest w zakresie dwóch odchyleń standardowych; oraz
 • 99,7% danych jest w zakresie trzech odchyleń standardowych.

Wyjaśnijmy pojęcia użyte w tej definicji:

Odchylenie standardowe jest miarą rozrzutu; mówi, jak bardzo dane różnią się od średniej, czyli jak bardzo zróżnicowany jest zbiór danych. Im mniejsza wartość, tym węższy jest zakres danych. Nasz kalkulator odchylenia standardowego 🇺🇸 rozszerza ten opis.

Rozkład normalny to rozkład, który jest symetryczny względem średniej, przy czym dane w pobliżu średniej występują częściej niż dane odległe od średniej. W formie graficznej rozkłady normalne mają kształt krzywej dzwonowej, jak widać poniżej:

Wykres rozkładu normalnego z wyjaśnioną regułą trzech sigm: 68% znajduje się w zakresie jednego odchylenia standardowego, 95% — dwóch, 99.7% — trzech.

Odwiedzając stronę kalkulatora rozkładu normalnego 🇺🇸, możesz oczywiście dowiedzieć się więcej na ten temat.

Reguła trzech sigm — wzór

Poniższy algorytm wyjaśnia, jak stosować regułę trzech sigm:

1. Oblicz średnią ze swoich wartości:

μ=xin\mu = \frac{\sum x_i}{n}

gdzie:

 • xi\sum x_i — suma wszystkich wartości ze zbioru twoich danych; oraz
 • nn — liczba próbek.

Możesz również ułatwić sobie życie, używając po prostu kalkulatora średniej.

2. Oblicz odchylenie standardowe:

σ=(xiμ)2n1\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{n-1}}

3. Zastosuj wzór reguły trzech sigm:

 • 68% danych mieści się w zakresie jednego odchylenia standardowego od średniej — czyli między μσ\mu - \sigma a μ+σ\mu + \sigma.

 • 95% danych mieści się w zakresie dwóch odchyleń standardowych od średniej — czyli pomiędzy μ2σ\mu - 2 \sigma a μ+2σ\mu + 2 \sigma.

 • 99,7% danych mieści się w zakresie trzech odchyleń standardowych od średniej — pomiędzy μ3σ\mu - 3 \sigma a μ+3σ\mu + 3 \sigma.

Wprowadź średnią i odchylenie standardowe do kalkulatora reguły trzech sigm, a wyliczy on dla ciebie powyższe przedziały.

Przykład zastosowania reguły trzech sigm

Iloraz inteligencji (IQ) dany jest rozkładem normalnym ze średnią 100 i odchyleniem standardowym równym 15. Przyjrzyjmy się matematyce kryjącej się za kalkulatorem reguły 68-95-99,7:

 1. Średnia: μ=100\mu = 100

 2. Odchylenie standardowe: σ=15\sigma = 15

 3. Wzór na regułę trzech sigm:

μσ=10015=85\mu - \sigma = 100 - 15 = 85
μ+σ=100+15=115\mu + \sigma =100 + 15 = 115
(68% ludzi ma IQ pomiędzy 85 a 115)

μ2σ=100215=70\mu - 2 \sigma = 100 - 2 \cdot 15 = 70
μ+2σ=100+215=130\mu + 2 \sigma = 100 + 2 \cdot 15 = 130
(95% ludzi ma IQ pomiędzy 70 a 130)

μ3σ=100315=55\mu - 3 \sigma = 100 - 3 \cdot 15 = 55
μ+3σ=100+315=145\mu + 3 \sigma = 100 + 3 \cdot 15 = 145
(99,7% ludzi ma IQ pomiędzy 55 a 145)

Wprowadź średnią i odchylenie standardowe do naszego kalkulatora reguły trzech sigm i zobacz, jak sprawnie uzyskasz interesujący cię wynik.

Gdzie stosuje się regułę trzech sigm?

Reguła ta jest szeroko stosowana w badaniach empirycznych, np. przy obliczaniu prawdopodobieństwa wystąpienia pewnej wartości doświadczalnej lub przy prognozowaniu wyników, gdy brakuje niektórych danych. Daje ona wgląd w charakterystykę populacji bez konieczności testowania wszystkich osób i pomaga określić, czy określony zbiór danych ma rozkład normalny. Stosuje się ją również w celu znalezienia wartości odstających, które mogą być wynikiem błędów eksperymentalnych.

FAQs

Jak mogę obliczyć regułę trzech sigm?

Aby obliczyć regułę trzech sigm:

 1. Wyznacz średnią m i odchylenie standardowe s swoich danych.
 2. Dodaj i odejmij odchylenie standardowe do/od średniej: [m - s, m + s] to przedział, który zawiera około 68% danych.
 3. Pomnóż odchylenie standardowe przez 2: przedział [m - 2s, m + 2s] zawiera około 95% danych.
 4. Pomnóż odchylenie standardowe przez 3. 99,7% danych mieści się w [m - 3s, m + 3s].

Ile wynosi reguła trzech sigm dla danych o wariancji 1?

Wariancja 1 oznacza, że odchylenie standardowe również jest równe 1. Reguły empiryczne mówią, że:

 • 68% twoich danych znajduje się co najwyżej w odległości 1 odchylenia standardowego od średniej;
 • 95% znajduje się co najwyżej w odległości 2 odchyleń standardowych od średniej; oraz
 • 99,7% znajduje się co najwyżej w odległości 3 odchyleń standardowych od średniej.
Check out 32 similar distributions and plots calculators 🔔
Benford's lawBeta distributionBinomial distribution...29 more