Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Przelicznik mcg na ml

Spis treści

Jak korzystać z przelicznika mcg na ml?Ręczne przeliczanie z mcg na mlInne podobne narzędziaFAQs

Musisz dokonać konwersji mcg na ml i uzyskać dawkę leku lub suplementu? Wiemy, że może to być trudne zadanie, zwłaszcza jeśli nie znasz się na przelicznikach. Ale bez obaw! Nasz przelicznik mcg na ml może szybko i dokładnie dokonać konwersji między tymi jednostkami!

Niezależnie od tego, czy pracujesz w służbie zdrowia, czy po prostu rozwiązujesz zadanie domowe, nasz przelicznik mcg na ml przychodzi ci z pomocą!

🙋 Możesz również użyć tego narzędzia do konwersji ug na ml, ponieważ "ug" lub "µg" to po prostu inny sposób wyrażania mikrogramów.

Jak korzystać z przelicznika mcg na ml?

Leki

Aby dokonać konwersji mcg na ml dla leków, zastosuj się do poniższych kroków:

 1. Wybierz lek, z którym masz do czynienia.
 2. Jeśli leku nie ma na liście, wybierz Inne i wprowadź stężenie samodzielnie:
  • Stężenie zwykle pojawia się na etykiecie leku lub opakowaniu jako liczba, której towarzyszy mcg / ml lub mg / ml (np. 200 mg / ml, 1000 mcg / ml lub 2000 ug / ml).
  • Może być również wyrażona w bardziej złożony sposób, taki jak 10 000 mcg/10 ml lub 12,5 mg/5 ml. W takim przypadku wprowadź górną liczbę podzieloną przez dolną liczbę i odpowiednią jednostkę. Na przykład:
   • Dla 10 000 mcg/10 ml, wprowadź 10000/10 i jednostkę µg/ml; lub
   • Dla 12,5 mg/5 ml, wprowadź 12,5/5 i jednostkę mg/ml;
 3. Po wprowadzeniu substancji lub stężenia wprowadź liczbę potrzebnych mikrogramów, a narzędzie natychmiast określi ile ml potrzeba.

🙋 Możesz zrobić odwrotnie i wprowadzić liczbę ml, aby dowiedzieć się, jaka będzie ilość w mcg.

Dla wody, mleka, oleju lub innych substancji

W tym przypadku konwersja mcg na ml jest podobna jak w przypadku leków:

 1. Wybierz substancję, z którą masz do czynienia.
  • Jeśli nie ma jej na liście, wybierz Inna i wprowadź jej gęstość.
 2. Po wprowadzeniu substancji lub gęstości wprowadź liczbę mikrogramów, której potrzebujesz, a narzędzie natychmiast określi jej ekwiwalent w ml.

Ręczne przeliczanie z mcg na ml

Leki

Aby ręcznie przeliczyć z mcg na ml leku, podziel mikrogramy substancji przez stężenie w mcg/ml:

mL=Mikrogramy (mcg) substancjiStęz˙enie (w mcg/ml)\scriptsize \mathrm{mL = \frac{Mikrogramy\ (mcg)\ substancji}{Stężenie\ (w\ mcg/ml)}}

Jeśli stężenie jest podane w mg/mL, przelicz je na mcg/ml, mnożąc wartość przez 1000:

Stęz˙enie(w mcg/ml)=1000×Stęz˙enie(w mg/ml)\scriptsize \begin{gather*}\rm Stężenie\\[-5px]\rm (w\ mcg/ml) \end{gather*} = 1000 \times \begin{gather*}\rm Stężenie\\[-5px]\rm (w\ mg/ml) \end{gather*}

Inne substancje

W przypadku substancji innych niż leki wzór jest prawie taki sam, ale zamiast stężenia używamy gęstości:

ml=Mikrogramy (mcg) substancjiGęstosˊcˊ (w mcg/ml)\scriptsize \mathrm{ml = \frac{Mikrogramy\ (mcg)\ substancji}{Gęstość\ (w\ mcg/ml)}}

Inne podobne narzędzia

Teraz gdy już wiesz, ile mcg zawiera ml substancji, możemy zasugerować zapoznanie się z innymi narzędziami do konwersji objętości i masy:

FAQs

Skąd mam wiedzieć, ile mcg znajduje się w ml?

Aby dowiedzieć się, ile mcg znajduje się w jednym mililitrze, musimy najpierw spojrzeć na stężenie:

 • Jeśli stężenie jest wyrażone w mcg/ml, liczba ta będzie liczbą mikrogramów w jednym ml. Na przykład:
  • Witamina B12 1000 mcg/ml zawiera 1000 mikrogramów w jednym mililitrze.
 • Jeśli stężenie jest wyrażone dla więcej niż jednego ml, podziel górną liczbę przez dolną, a będzie to liczba mikrogramów w jednym ml.
  • Na przykład, dla fentanylu 100 mcg/2 ml, będzie to 50 (100/2) mikrogramów na ml.

Ile mcg zawiera 1 ml witaminy B12?

W jednym mililitrze witaminy B12 znajduje się 1000 mcg, zakładając, że stężenie wynosi 1000 mcg/ml lub 10 000 mcg/10 ml. Jeśli stężenie wynosi 2000 mcg/ml, będzie to 2000 mcg.

Select your substance:

Check out 16 similar volume and weight converters ⚖️
CCF to gallons conversionCubic feetCubic yards to tons...13 more