Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Przelicznik ml na gramy

Spis treści

Czy gramy są równe ml? ml na gramy dla wody 🌊Jak przeliczyć ml na gramyPrzeliczanie ml na gramy w chemii i medycynieFAQs

Z naszym przelicznikiem ml na gramy, obliczenia kuchenne 🇺🇸 będą proste jak bułka z masłem 🍰 Wybierz składnik, wpisz wartość w ml lub gramach, a kalkulator zrobi resztę. Jeśli zastanawiasz się, czy gramy są równe mililitrom lub jak przeliczyć ml na gramy, nie martw się — poradzimy sobie z tym.

Przeczytaj ciąg dalszy, a będziesz w stanie samodzielnie przeliczać ilość wody w ml na gramy w mgnieniu oka! Dowiesz się również, jak wykonywać konwersje z ml na gramy w chemii lub medycynie.

Czy gramy są równe ml? ml na gramy dla wody 🌊

Gramy są równe ml tylko wtedy, gdy gęstość produktu jest równa 1 gram/cm³ (= 1 kg/l = 1000 kg/m³; możesz przeliczyć tę wartość na inne jednostki za pomocą naszego przelicznika gęstości 🇺🇸). Tak jest w przypadku wody o temperaturze 4°C / 39,2°F:

1 gram = 1 ml (woda o temperaturze 4°C / 39,2°F)

Jeśli temperatura wody jest nieco wyższa — na przykład temperatura pokojowa (20-25°C lub 68-77°F) — nadal możemy powiedzieć, że 1 gram to w przybliżeniu 1 ml. Spójrz na wykres, aby sprawdzić, jak gęstość wody (i lodu) zmienia się wraz z temperaturą:

Gęstość lodu i wody
Klaus-Dieter Keller, utworzone za pomocą QtiPlot, czcionka: Liberation Sans CC BY-SA 3.0, via Wikibooks.

Woda jest cząsteczką o niezwykłych właściwościach. Na przykład, dzięki temu, że gęstość lodu jest znacznie mniejsza niż gęstość wody, ryby 🐟 w jeziorach nie zamarzają zimą: najcięższa woda o temperaturze około 4°C (39°F) opada na dno. Tak więc temperatura w pobliżu dna może być prawie taka sama zimą i latem, jeśli zbiornik wodny jest wystarczająco głęboki. Uważa się, że było to kluczowe, gdy życie rozwijało się po raz pierwszy i musiało przetrwać w miejscu, w którym zmiana globalnej temperatury nie miałaby na nie wpływu, na przykład na dnie oceanu.

Jak przeliczyć ml na gramy

Mililitry są jednostką objętości, a gramy są jednostką wagi, więc konwersja ml na gramy nie jest bezpośrednim przeliczeniem, takim jak „mnożenie lub dzielenie przez stałą”. Najpierw musisz znać gęstość substancji, a następnie możesz użyć przekształconego wzoru na gęstość:

 • objętość [ml] = waga [g] / gęstość [g/ml]

  lub:

 • waga [g] = objętość [ml] × gęstość [g/ml]

W naszym kalkulatorze ml na gramy zaimplementowaliśmy wiele popularnych gęstości składników do gotowania. Jednak nadal możliwe jest, że nie znajdziesz tego, którego potrzebujesz, ponieważ istnieją tysiące różnych produktów, płynów i substancji, których objętość w ml możesz przeliczać na gramy i odwrotnie. Co możesz zrobić w takim przypadku?

 1. Znajdź gęstość produktu, dla którego chcesz dokonać konwersji. Najprostszym sposobem jest wpisanie nazwy produktu i słowa „gęstość” w wybranej wyszukiwarce.

 2. Wróć do naszego kalkulatora ml na gramy i wybierz z listy opcję pozwalającą na wprowadzenie własnej gęstości produktu oraz innych, znanych ci parametrów.

 3. I gotowe! Teraz możesz przeliczać mililitry na gramy i gramy na mililitry dla twojego produktu.

Przeliczanie ml na gramy w chemii i medycynie

Teraz gdy już wiesz, jak przeliczyć mililitry na gramy, przyjrzymy się różnym zastosowaniom przelicznika ml na gramy:

 • W medycynie, takie konwersje są zwykle związane ze znalezieniem odpowiedniej dawki paracetamolu na kilogram masy ciała. Stężenie leku w płynie jest często podawane w mg/ml. Wybierz odpowiednią jednostkę i nadal możesz korzystać z Omni kalkulatora ml na gramy!

 • Przelicznik ml na gramy w chemii: wszystko, co musisz zrobić, to ponownie znaleźć gęstość swojego związku chemicznego lub pierwiastka. Poniżej przedstawiamy tabelę z 50 znanymi cieczami:

Ciecz

Temp.

Gęstość [kg/m³]

Aceton

25°C / 77°F

784,6

Alkohol etylowy (etanol)

25°C / 77°F

785,1

Alkohol izobutylowy (izobutanol)

20°C / 68°F

802

Alkohol izopropylowy

20°C / 68°F

785

Alkohol metylowy (metanol)

25°C / 77°F

786,5

Alkohol propylowy

25°C / 77°F

800

Amoniak (woda amoniakalna)

25°C / 77°F

823,5

Anilina

25°C / 77°F

1019

Benzen

25°C / 77°F

873,8

Butan

25°C / 77°F 599

Chloroform

20°C / 68°F

1489

Chloroform

25°C / 77°F

1465

Cykloheksan

20°C / 68°F

779

Cyklopentan

20°C / 68°F

745

Czterochlorek węgla (tetrachlorometan)

25°C / 77°F

1584

Dekan

25°C / 77°F

726,3

Dichlorometan

20°C / 68°F

1326

Dwusiarczek węgla

25°C / 77°F 1261

Etan

-89°C / -128°F

570

Eter

25°C / 77°F

713,5

Etyloamina

16°C / 60,8°F

681

Fenol (kwas karbolowy)

25°C / 77°F

1072

Formaldehyd (aldehyd mrówkowy)

45°C / 113°F

812

Fosgen

0°C / 32°F

1378

Glicerol

25°C / 77°F

1126

Gliceryna

25°C / 77°F

1259

Glikol dietylenowy

15°C / 59°F

1120

Heksan

25°C / 77°F

654,8

Heptan

25°C / 77°F

679,5

Hydrazyna

25°C / 77°F

795

Izooktan

20°C / 68°F

692

Kwas azotowy

0°C / 32°F

1560

Kwas cytrynowy, 50% roztwór wodny

15°C / 59°F

1220

Kwas kapronowy

25°C / 77°F

921

Kwas karbolowy (fenol)

15°C / 59°F

956

Kwas masłowy

20°C / 68°F

959

Kwas mrówkowy 10% stężenie

20°C / 68°F

1025

Kwas mrówkowy 80% stężenie

20°C / 68°F

1221

Kwas octowy

25°C / 77°F

1049

Kwas palmitynowy

25°C / 77°F

851

Naftalen

25°C / 77°F

820

Octan etylu

20°C / 68°F

901

Olej opałowy

15,5°C / 60°F

890

Olej silikonowy

25°C / 77°F

965-980

Propanol

25°C / 77°F

804

Propylen

25°C / 77°F

514,4

Silan (krzemowodór)

25°C / 77°F

718

Terpentyna

25°C / 77°F

868,2

Toluen

20°C / 68°F

867

Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna)

15°C / 59°F

1250

Teraz gdy już umiesz przeliczać masę i objętość, warto pogłębić swoją wiedzę z chemii, korzystając z Omni kalkulatora molarności lub kalkulatora moli.

FAQs

Jak mogę przeliczyć mililitry na gramy?

Do przeliczenia jednego grama substancji na mililitry potrzebujemy równania gęstości:

 1. Gęstość = Masa / Objętość
  Ponieważ gęstość jest mierzona jako gramy/ml, a my jesteśmy zainteresowani przeliczeniem masy na objętość, musimy przepisać równanie.

 2. Masa = Gęstość × Objętość
  Aby przeliczyć mililitry na gramy, wystarczy pomnożyć objętość substancji w ml przez jej gęstość, aby otrzymać masę w gramach.

Jak przeliczyć gramy na mililitry?

Aby przeliczyć gramy na mililitry, pamiętaj, że gramy są jednostką masy, a mililitry jednostką objętości. Oznacza to, że musisz znać gęstość substancji (najlepiej w g/ml, aby uniknąć konieczności zmiany jednostek).

Podziel wagę substancji (w gramach) przez jej gęstość (w g/ml), aby przeliczyć gramy na ml, czyli poznać objętość.

W jaki sposób gram jest powiązany z ml?

Podczas przeliczania gramów na mililitry pamiętaj, że gram jest jednostką masy, a mililitr jest jednostką objętości. Oznacza to, że musisz znać gęstość substancji (najlepiej w g/ml, aby nie musieć zamieniać jednostek).

Aby przeliczyć mililitry na gramy, pomnóż objętość (w ml) przez gęstość (w g/ml).

Czy 1 ml jest równy 1 gramowi?

Jeśli chodzi o czystą wodę w temperaturze 4°C, 1 ml równa się 1 gram, ponieważ gęstość wody wynosi 1 g/ml. Różne ciecze mają różne gęstości i musisz pomnożyć objętość przez gęstość, aby zmierzyć masę cieczy w gramach.

Select your ingredient

Check out 13 similar cooking converters 🥄
ButterCake panCooking measurement...10 more