Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator rozmiaru przewodu DC

Spis treści

Jak obliczyć rozmiar przewodu DCPrzykład: Jak dobrać przewód DC o natężeniu 200 AInne przydatne narzędzia, takie jak kalkulator rozmiaru przewodu DCUwagaFAQs

Obliczenie rozmiaru przewodu DC ma kluczowe znaczenie podczas planowania budżetu każdego projektu elektrycznego, ponieważ przewody o większym przekroju oznaczają wyższe koszta. Z tego powodu stworzyliśmy to narzędzie.

Jako przykład tego, jak dobrać rozmiar kabla DC, obliczymy rozmiar przewodu dla 200-amperowego systemu DC za pomocą tego kalkulatora.

Możesz również zajrzeć do sekcji FAQ, aby znaleźć inne przykłady liczbowe, takie jak rozmiar przewodu, którego należy użyć dla prądu stałego o napięciu 12 V.

Jak obliczyć rozmiar przewodu DC

Wzór na obliczenie rozmiaru przewodu DC jest następujący:

A = (2DIϱ) / V

gdzie:

 • V — spadek napięcia między źródłem a końcem przewodu, mierzony w woltach
 • I — prąd płynący przez przewód, w amperach
 • ϱ — rezystywność (opór właściwy) materiału przewodnika, wyrażona w om⋅metr (omometrach)
 • D — odległość w jedną stronę (jak daleko kabel biegnie od źródła do dalszego punktu), w metrach
 • A — pole przekroju poprzecznego przewodu, w metrach kwadratowych

🙋 Ważne uwagi:

 • Współczynnik 2 przed D uwzględnia ścieżkę powrotną po przejściu prądu przez obciążenie.
 • V jest iloczynem dopuszczalnego procentowego spadku napięcia i napięcia źródłowego.
 • Współczynnik ϱ nie jest stały; zmienia się wraz z temperaturą pracy.
 • W przypadku napięć źródłowych powyżej 50 V, jeśli L<16 m, kalkulator zakłada odległość 16 m, aby przewód nie miał zbyt małych rozmiarów dla małych odległości.

Przykład: Jak dobrać przewód DC o natężeniu 200 A

Załóżmy, że instalacja elektryczna ze źródłem 120 V i dopuszczalnym spadkiem napięcia 3%, kablem miedzianym o maksymalnej temperaturze 50°C, pracuje przy prądzie stałym o natężeniu 200 amperów. Rozmiar przewodu jest nieznany, a odległość w jedną stronę (od źródła do obciążenia) wynosi 50 m.

Wykonaj poniższe czynności, aby poznać rozmiar przewodu:

 1. W kalkulatorze rozmiaru przewodu DC wprowadź:
  • napięcie źródłowe: 120 V,
  • dopuszczalny spadek napięcia: 3%,
  • materiał: miedź,
  • prąd: 200 A,
  • odległość (D): 50 m,
  • maksymalna temperatura: 50°C.
 2. To wszystko. Rozmiar przewodu dla twojej 200-amperowej instalacji DC powinien wynosić 104,65 mm².
 3. Możesz sprawdzić swoje wyniki za pomocą wzoru przedstawionego w poprzedniej sekcji.

Inne przydatne narzędzia, takie jak kalkulator rozmiaru przewodu DC

Uwaga

Wyniki te mają jedynie charakter informacyjny. Przed przystąpieniem do instalacji elektrycznej skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

FAQs

Jakiego rozmiaru przewodu DC należy użyć dla instalacji DC 12V?

Rozmiar przewodu DC 12 V zależy głównie od natężenia prądu i długości przewodu. Wykonaj poniższe kroki, aby go obliczyć:

 1. Określ natężenie prądu elektrycznego I (tj. 20 A), długość przewodu L (tj. 5 m), rezystywność przewodnika ϱ (zwykle 2,05 ⋅ 10⁻⁸ Ω⋅m dla rezystywności dla miedzi w temperaturze 75°C) i spadek napięcia V (zwykle 3% napięcia źródłowego).

 2. Wprowadź wartości do wzoru:

  A = (2IϱL) / V = (2 ⋅ 20 ⋅ 2,05 ⋅ 10⁻⁸ ⋅ 50) / (0,03 ⋅ 12 V)

 3. Wynik powinien wynosić 0,000114 m², czyli 114 mm².

Jakiego rozmiaru przewodu DC należy użyć dla 30-amperowej instalacji?

Rozmiar przewodu dla prądu stałego o natężeniu 30 A zależy przede wszystkim od napięcia źródłowego i długości przewodu. Wykonaj poniższe kroki, aby go obliczyć:

 1. Określ napięcie źródłowe (tj. 12 V), długość przewodu L (tj. 50 m), rezystywność przewodnika ϱ (zwykle 2,05 ⋅ 10⁻⁸ Ω⋅m dla miedzi) i spadek napięcia V (zwykle 3% = 0,03 napięcia źródłowego).

 2. Wprowadź wartości do poniższego wzoru:

  A = (2IϱL) / V = (2 ⋅ 30 ⋅ 2,05 ⋅ 10⁻⁸ ⋅ 50) / (0,03 ⋅ 12 V)

 3. Wynik powinien wynosić 0,0001711 m², czyli 171,1 mm².

Właściwości instalacji elektrycznej oraz przewodów

Check out 52 similar electronics and circuits calculators 💡
Breaker sizeBridge rectifierCapacitor charge time...49 more