Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator rocznej wydajności procentowej (APY)

Spis treści

Czym jest roczna wydajność procentowa?Jak działa kalkulator rocznej wydajności procentowej?Jak obliczyć roczną wydajność procentową?Różnice pomiędzy roczną wydajnością procentową a roczną stopą procentowąFAQs

Kalkulator rocznej wydajności procentowej to narzędzie, które umożliwia obliczenie rzeczywistych odsetek zarobionych na inwestycji w ciągu roku z uwzględnieniem kapitalizacji złożonej.

Roczna wydajność procentowa (APY) jest miarą, która może być wykorzystana do sprawdzenia która inwestycja jest najbardziej opłacalna lub czy dana inwestycja przyniesie pożądany poziom zysku.

Możesz również użyć go w odwrotnej sytuacji; możesz znaleźć stopę procentową 🇺🇸 z dowolną kapitalizacją, jeśli znasz roczną stopę oprocentowania. Ponadto, dla twojej wygody, wprowadziliśmy zmienne kwot inwestycji — wybierz kapitał początkowy i czas, w którym chcesz zakończyć inwestycje (lub, jak to zwykle bywa, zrób to w odwrotnej kolejności!), a nasz kalkulator natychmiast zwróci wyniki.

Kalkulator rocznej wydajności procentowej może również uchronić cię przed błędnymi obliczeniami, dlatego jest przydatny zarówno dla początkujących przedsiębiorców, jak i zagorzałych inwestorów.

Czytaj dalej, aby uzyskać odpowiedzi na takie pytania jak:

  • Czym jest roczna wydajność procentowa?
  • Jak działa kalkulator rocznej wydajności procentowej?
  • Jak obliczyć roczną wydajność procentową?

Czym jest roczna wydajność procentowa?

Określenie APY (Annual Percentage Yield) zapożyczone jest z języka angielskiego i oznacza roczną wydajność procentową. Miara ta służy do szacowania potencjalnego zysku z inwestycji z uwzględnieniem kapitalizacji złożonej. Aby podejmować mądre decyzje finansowe, należy pamiętać, że ostateczne saldo zależy od szeregu aspektów. Musisz wziąć pod uwagę nie tylko stopę procentową, ale także okres, na jaki zamierzasz zainwestować swoje pieniądze oraz rodzaj i okres kapitalizacji.

Roczna wydajność procentowa pozwala porównać wiele stóp procentowych z różnymi okresami kapitalizacji. Wynika to z faktu, że APY jest miarą podobną do odsetek składanych, ale jest wyrażona w procentach. Podczas gdy zawsze można skorzystać z kalkulatora procentu składanego w celu sprawdzenia ostatecznego salda inwestycji, kalkulator rocznej wydajności procentowej oszacuje roczny zysk w ujęciu procentowym.

Być może słyszałeś również o określeniu APR (Annual Percentage Rate), które również zostało zapożyczone z języka angielskiego. APY to nie to samo co APR 🇺🇸. APR bowiem oznacza roczną stopę procentową i jest zwykle kojarzone z pożyczkami i kredytami hipotecznymi. Formuła APR jest bardzo podobna, jednak tym razem pożyczasz pieniądze, zamiast je inwestować. Aby zdecydować, która oferta pożyczki jest najkorzystniejsza, skorzystaj z naszego kalkulatora kredytu hipotecznego 🇺🇸. Narzędzie to pomaga oszacować kwotę pieniędzy, którą będziesz musiał spłacić, aby stać się właścicielem nieruchomości.

Jak działa kalkulator rocznej wydajności procentowej?

Nasz kalkulator rocznej wydajności procentowej opiera swoje obliczenia na dwóch wartościach — oprocentowaniu i kapitalizacji. Możesz szybko porównać różne okresy w drugim polu, uwzględniliśmy bowiem wszystkie stosowane rodzaje kapitalizacji.

Załóżmy, że rozważasz inwestycje o następujących walorach:

  1. Oprocentowanie 1%, kapitalizacja roczna, APY = 1%.
  2. Oprocentowanie 0,7% kapitalizacja kwartalna, APY = 0,702%.
  3. Oprocentowanie 0,5% kapitalizacja dzienna, APY = 0,501%.

Jedyną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że im wyższa wartość APY, tym lepsza oferta. Obliczając roczną wydajność procentową, można zauważyć, że pierwsza oferta jest dla nas najkorzystniejsza.

Jak obliczyć roczną wydajność procentową?

Obliczyć roczną wydajność procentową można za pomocą poniższego wzoru:

APY = (1 + r/n)ⁿ - 1

gdzie:

  • r - stopa procentowa; oraz
  • n - okres kapitalizacji.

Ponieważ wiesz już, czym jest APY, możesz użyć tego wzoru, aby ręcznie obliczyć roczną wydajność procentową. Jednak wykonanie wszystkich tych obliczeń dla każdej oferty, którą chcesz rozważyć, byłoby czasochłonne. Znacznie łatwiejszym i oszczędzającym czas rozwiązaniem jest skorzystanie z Omni kalkulatora rocznej wydajności procentowej.

Wszystko, co musisz zrobić, to:

  1. Wpisać stopę procentową, np. 2%.
  2. Określić kapitalizacje, np. co 6 miesięcy.

Następnie kalkulator rocznej wydajności procentowej wykona działanie i zaprezentuje wynik. W tym przypadku wynosi on 2,01%.

Jeśli chcesz dokonać odwrotnych obliczeń, możesz również skorzystać z kalkulatora oszczędności. To narzędzie pomaga oszacować, ile zaoszczędzisz lub ile musisz odłożyć, jeśli masz określony cel finansowy.

Różnice pomiędzy roczną wydajnością procentową a roczną stopą procentową

Najlepszym sposobem na zrozumienie różnicy między roczną wydajnością procentową (APY) a roczną stopą procentową (APR) jest zaprezentowanie przykładu ofert wykorzystujących oba wskaźniki. Załóżmy, że zamierzasz kupić samochód i szukasz najlepszego sposobu na jego sfinansowanie. Udajesz się do banku, który oferuje Ci kredyt z APR w wysokości 12% z odsetkami płatnymi co miesiąc (bank nie pobiera żadnych innych kosztów poza odsetkami). Oznacza to, że w każdym miesiącu musisz zapłacić jedną dwunastą rocznej stopy procentowej, czyli 12 / 12 = 1% w miesiącu. Jeśli przełożymy ten schemat na APY, otrzymamy nieco inną stawkę roczną. Ponieważ APY uwzględnia efekt odsetek składanych, roczna stawka jest wyrażona jako 1,01¹² - 1 = 0,1268. Tak więc zgodnie z APY, bank nalicza 12,68% odsetek rocznie.

Jak widzisz, APR i APY są tą samą wartością tylko w przypadku kapitalizacji prostej bez dodatkowych kosztów.

FAQs

Czym jest roczna wydajność procentowa w inwestycjach?

Roczna wydajność procentowa jest miarą tego, o ile wzrośnie wartość twoich pieniędzy w ciągu jednego roku z uwzględnieniem kapitalizacji złożonej. Jest ona zapisywana jako procent kapitału początkowego.

Jaka jest różnica pomiędzy roczną wydajnością procentową a roczną stopą procentową?

Stopa procentowa to kwota, o którą wzrośnie twoja inwestycja w danym okresie — na przykład w ciągu tygodnia, miesiąca lub roku. Wzrost ten może być również liczony na podstawie poprzednich wzrostów tej samej inwestycji, ale miara ta może ulec zmianie. Roczna wydajność procentowa również jest kwotą, o jaką wzrosną twoje pieniądze — ale jest to najdokładniejsza miara, ponieważ określa się ją w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji.

Jaka wartość rocznej wydajności procentowej jest atrakcyjna?

Roczna wydajność procentowa jest tym atrakcyjniejsza, im wyższa jest jej wartość. Dlatego też zaleca się, aby przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu kapitału, rozejrzeć się za najlepszą możliwą ofertą oraz sprawdzić, czy istnieje minimalny próg inwestycyjny i dodatkowe opłaty.

Czy roczna wydajność procentowa jest obliczana miesięcznie?

Nie, APY nie jest obliczane miesięcznie, zawsze zapisuje się ją w ujęciu rocznym.

Check out 55 similar general investment calculators 🤑
AppreciationBasis pointCAGR...52 more