Omni Calculator logo

Kalkulator narzutu

Created by Tibor Pál, PhD candidate and Mateusz Mucha
Reviewed by Bogna Szyk and Jack Bowater
Translated by Dawid Siuda and Anna Szczepanek, PhD
Based on research by
Scarborough, N.M.; Cornwall, J.R. Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management; 2016See 2 more sources
Simon, H.; Fassnacht, M. Price Management - Strategy, Analysis, Decision, Implementation; 2019Simon, H. Confessions of the Pricing Man - How Price Affects Everything; 2015
Last updated: Feb 04, 2024


Kalkulator narzutu jest narzędziem biznesowym najczęściej używanym do ustalania ceny sprzedaży produktu. Wystarczy wprowadzić koszt i narzut, a cena, którą powinieneś pobrać za swój produkt, zostanie natychmiast obliczona. Można go również użyć do obliczenia kosztu — w tym przypadku należy podać cenę sprzedaży i narzut. Jeśli chcesz skorzystać z kalkulatora procentowego narzutu, po prostu podaj koszt i cenę sprzedaży. Sprawdź pozostałą część artykułu, aby dowiedzieć się, czym jest narzut, jak go obliczyć i jaka jest różnica między narzutem a marżą.

Możesz również wypróbować nasz kalkulator marży i podatku VAT lub kalkulator marży i podatku od sprzedaży 🇺🇸. Być może zwykły kalkulator podatku VAT i kalkulator podatku od sprzedaży 🇺🇸 też przypadną ci do gustu. Nie zapominaj, że nasz kalkulator marży 🇺🇸 jest równie fantastyczny — pokazuje jaką marżę lub narzut musisz ustalić dla swojego produktu. Za jego pomocą możesz obliczyć marżę z uwzględnieniem potencjalnego rabatu dla klienta, zachowując jednocześnie pożądany poziom rentowności. Marża z rabatem jest szczególnie pomocna, gdy chcesz negocjować cenę z klientem. Uwolnij swój umysł od matematyki i skup się na robieniu interesów!

Jaka jest definicja narzutu?

Podstawową zasadą udanego modelu biznesowego jest sprzedaż produktu lub usługi za więcej, niż kosztuje ich wyprodukowanie lub wykonanie. Narzut to stosunek osiągniętego zysku do poniesionych kosztów. Przyjmuje się, że narzut musi być ustalony w taki sposób, aby zapewnić rozsądny i realistyczny poziom zysku. Zysk to oczywiście różnica pomiędzy ceną sprzedaży a całkowitym kosztem.

Na przykład, gdy kupujesz coś za 80 złotych i sprzedajesz to za 100 złotych, twój zysk wynosi 20 złotych (zakładając, że nie ponosisz dodatkowych kosztów). Stosunek zysku (20 zł) do kosztu (80 zł) wynosi 25%, więc 25% to narzut.

Teraz gdy już wiesz, jaka jest definicja narzutu, powinniśmy poruszyć kwestię marży, ponieważ oba określenia są często używane na przemian, choć występują pomiędzy nimi istotne różnice.

Jaka jest różnica między marżą a narzutem?

Marża zysku to stosunek zysku do przychodów, podczas gdy narzut to stosunek zysku do kosztów. Marża zysku zestawia zysk z ceną sprzedaży, a nie z ceną zakupu!

W naszym przykładzie zestawilibyśmy wartość 20 złotych z wartością 100 złotych, więc nasza marża wyniosłaby 20%.

Jak obliczyć marżę?

Aby ręcznie obliczyć marżę:

 1. Określ koszt sprzedanych produktów. Na przykład 40 zł.
 2. Określ zysk brutto, odejmując koszty od przychodów. Nasz produkt sprzedaje się za 50 zł, więc zysk wynosi 10 zł.
 3. Podziel wartość zysku przez wartość kosztów sprzedanych produktów. 10 / 40 = 0,25
 4. Wyraź powyższy wynik jako procent: 0,25 · 100% = 25%.
 5. Narzut możesz obliczyć w taki sposób... lub po prostu skorzystać z Omni kalkulatora narzutu!

Jaki jest wzór na obliczenie narzutu?

Wzór na narzut jest następujący: narzut = 100% * zysk / koszt. Mnożymy przez 100%, ponieważ narzut wyrażamy w procentach, a nie jako ułamek (25% oznacza to samo co 0,25 lub 1/4, lub 20/80). Należy pamiętać, że wzór na obliczenie narzutu to tak naprawdę prosty wzór na wzrost wartości procentowej!

Jeśli nie znasz zysku, a jedynie wiesz, ile zapłaciłeś za dany produkt (koszt) oraz za ile go sprzedałeś (przychód), zastąp zysk w następujący sposób zysk = przychód - koszt. Wówczas nasz wzór przekształca się: narzut= 100 × (przychód - koszt) / koszt.

I wreszcie, jeśli próbujesz ustalić cenę sprzedaży, spróbuj przekształcić wzór w następujący sposób: przychód = koszt + koszt × narzut / 100. Sytuacje, w których przydaje się powyższa forma, zdarzają się dość często — wiesz, ile zapłaciłeś za dany produkt/usługę i jaki jest pożądany narzut, a zatem chcesz znaleźć cenę, po której powinieneś oferować dany produkt/usługę.

Śmiało, przetestuj nasz kalkulator, wprowadzając do niego odpowiednie wartości. Wypełnij dowolne dwa pola, a pozostałe zostaną obliczone automatycznie.

Narzut w zarządzaniu cenami

Jedna z najpopularniejszych strategii cenowych, tak zwana metoda koszt plus, opiera się ona na określonej stawce narzutu, która jest typowa dla danej branży. W tej strategii przedsiębiorca lub firma określa cenę swoich produktów poprzez stały, procentowy narzut na koszty jednostkowe. W związku z tym formuła narzutu jest następująca:

cena = (1 + stały narzut) × koszty jednostkowe

Powodem prostoty tego podejścia jest to, że procentowy narzut jest ustalany zgodnie ze specyfiką branży, zwyczajami firmy lub praktycznymi zasadami. Poza tym cena zależy tylko od narzutu i kosztu jednostki. Nie uwzględnia ona żadnych innych czynników, takich jak aktualny popyt. Dlatego każda zmiana kosztu jednostki prowadzi bezpośrednio do proporcjonalnej zmiany ceny.

Poleganie jedynie na stałej wartości narzutu i kosztach jednostkowych nie wymaga szeroko zakrojonych badań ani analiz, co sprawia, że podejście to jest bardzo popularne: Około 75% firm stosuje metodę koszt plus. Jednak podejście oparte na kosztach może mieć poważne wady, jeśli zaniedba się obserwacje zachowania konsumentów. Aby to zilustrować, wyobraźmy sobie, że produkujemy parasole. Wyprodukowanie każdego parasola kosztuje 50 złotych, a sprzedajemy je po cenie 100 złotych, zgodnie z wybranym narzutem i kosztami jednostkowymi. Popyt na parasole może zmieniać się bardzo szybko w zależności od pogody: w słoneczne dni prawdopodobnie tylko kilku klientów kupiłoby nasz produkt za tę cenę, co skutkowałoby utratą potencjalnych klientów i przychodu. Jednak w deszczowe dni popyt na parasole gwałtownie wzrośnie. W związku z tym klienci byliby skłonni zapłacić za nie jeszcze więcej, co pozwoliłoby nam na ustalenie wyższego narzutu.

Niemniej, jednak jeśli wyceniasz swoje towary i usługi za pomocą metody koszt plus, możesz uzyskać optymalną cenę, gdy konkurenci mają podobne koszty i stosują ten sam narzut. Mimo to, uwzględnienie zachowania konsumentów na konkurencyjnym rynku może pomóc w optymalizacji ceny produktu. Innymi słowy, powiązanie narzutu z elastycznością cenową popytu może sprawić, że zarządzanie cenami będzie efektywniejsze. Przy okazji podkreślmy, że należy brać pod uwagę koszt krańcowy, czyli koszt wyprodukowania jednej dodatkowej jednostki produktu, i to ten koszt pomnożyć przez narzut zależny od aktualnej sytuacji rynkowej.

Menedżerowie w sektorze detalicznym są szczególnie dobrze znani ze stosowania metody koszt plus. Jednak narzuty w handlu detalicznym nie są zgodne z uniwersalnym wzorcem. Zamiast tego, różne marże są stosowane do różnych produktów w zależności od pewnych zasad opartych na wieloletniej ekspertyzie:

 • Im niższa cena, tym wyższy powinien być narzut.
 • Jeśli możesz szybko pozbyć się produktów, prawdopodobnie powinieneś mieć niższy poziom narzutu.
 • Niższy narzut powinien być stosowany w przypadku kluczowych produktów, których ceny są bacznie obserwowane przez konsumentów.
 • Produkty codziennego użytku powinny mieć narzut mniejszy niż produkty luksusowe.
 • Narzut powinien być dostosowany do konkurencji.

Pojawienie się internetowych modeli biznesowych (na przykład YouTube, Netflix) i ekonomii współdzielenia (Uber, Airbnb) w połączeniu z możliwościami zapewnianymi przez internet miało rewolucyjny wpływ na sposób ustalania strategii cenowych. Przez fakt, że firmy cały czas optymalizują metody produkcji, redukując tym samym całkowity koszt, cena usług oraz produktów przez nich oferowanych również musi być niższa, co może skutkować na przykład — obniżeniem poziomu inflacji.

Jeśli jesteś ciekawy, jakie są typowe stawki narzutu, czytaj dalej, aby uzyskać wgląd w średnie wartości stosowane w różnych branżach.

Narzuty stosowane w poszczególnych branżach

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakie są narzuty na produkt lub usługę, którą kupiłeś lub planujesz kupić? Chociaż nie ma uniwersalnej marży, nawet w tej samej kategorii produktów, to w różnych branżach sprzedawcy definiują marże bardzo podobnie. Głównym powodem jest to, że struktury kosztów w danym sektorze zwykle wyglądają podobnie, więc różnice między sklepami są niewielkie. Mówiąc dokładniej, istnieje niewielkie zróżnicowanie w kosztach jednostkowych i kosztach całkowitych. Zgodnie z ogólną zasadą, tam, gdzie koszty jednostkowe są niskie, narzut również powinien być niski.

 • Handel detaliczny artykułami spożywczymi zazwyczaj stosuje narzut na poziomie 15%.
 • Restauracje stosują około 60% narzutu na swoje dania, choć wartość ta potrafi wzrosnąć nawet do 500% w przypadku napojów.
 • Branża jubilerska zazwyczaj stosuje 50% narzutu.
 • Sektor odzieżowy stosuje narzut na poziomie od 150% do 250%, w zależności od marki.
 • Narzut w branży motoryzacyjnej jest zazwyczaj niski, około 5-10%, jednak w przypadku samochodów sportowych, wartość narzutu może przekraczać 30%.

Należy zauważyć, że wysoki narzut nie zawsze oznacza wysokie zyski. Na przykład w branży restauracyjnej stosowane są stosunkowo wysokie wskaźniki narzutu, ale rentowność tego sektora jest ogólnie niska, ponieważ koszty całkowite są wysokie.

Niemniej jednak istnieją produkty, w przypadku których sprzedawcy mogą stosować niezwykle wysoki narzut:

 • Popcorn w kinie ma zazwyczaj niewiarygodnie wysoką wartość narzutu — średnia wynosi 1275%!
 • Leki na receptę mogą osiągać od 200% do 5000% narzutu.
 • Woda butelkowana może mieć narzut w wysokości 4000%.
 • Wina i szampany mogą być droższe o ponad 200%, gdy sprzedawane są w restauracjach.
 • Kartki okolicznościowe, podręczniki szkolne, oprawki okularów i pieczywo również mają niebywale wysokie narzuty.

Dodatkowe informacje

Nasz kalkulator narzutu jest jednym z pierwszych kalkulatorów finansowych, który zyskał sympatie wielu użytkowników. Kalkulacja narzutu to jedno z tych zadań, które sprzedawcy muszą często wykonywać, więc podoba im się elastyczność i prostota naszego narzędzia (i fakt, że nie muszą wiedzieć, jak liczyć narzut ręcznie).

Źródła i odniesienia

 • Scarborough, N. M. and Cornwall, J. R.: Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management. Global Edition. Pearson Education Limited (2016).
 • Simon, H. and Fassnacht, M.: Price Management - Strategy, Analysis, Decision, Implementation. Springer Nature Switzerland AG (2019).
 • Simon, H.: Confessions of the Pricing Man - How Price Affects Everything. Springer International Publishing Switzerland (2015).

FAQ

Jaki jest mój zysk dla narzutu 40% przy koszcie 50 zł?

Odpowiedzią jest 20 zł. Aby uzyskać ten wynik, należy użyć wzoru narzut = 100 × zysk / koszt. Przekształcamy go na zysk = narzut × koszt / 100 i wstawiamy odpowiednie wartości: zysk = 40 × 50 / 100 = 20.

Co oznacza narzut 100%?

Oznacza to, że kupujesz produkt po pewnej cenie, a następnie sprzedajesz go za dwa razy tyle, ile za niego zapłaciłeś. Dzieje się tak, ponieważ narzut na poziomie 100% oznacza, że zysk jest równy kosztowi, a zysk jest różnicą między przychodem a kosztem. W związku z tym koszt musi być równy połowie przychodu.

Tibor Pál, PhD candidate and Mateusz Mucha
Cost
$
Markup
%
Revenue
$
Profit
$
Check out 15 similar sales calculators
GSTSales taxVAT… 12 more
People also viewed…

Christmas tree

Welcome to the Christmas tree calculator, where you will find out how to decorate your Christmas tree in the best way. Take a look at the perfect Christmas tree formula prepared by math professors and improved by physicists. Plan in advance how many lights and decorations you'll need!

Cost of equity

The cost of equity calculator helps you find the rate of return a company theoretically pays to its equity investors to compensate them for the risk they undertake.

Flat vs. round Earth

Omni kalkulator niepłaskiej Ziemi pomoże ci przeprowadzić trzy eksperymenty, które udowodnią, że świat jest okrągły.

Interest-only mortgage

The interest-only mortgage calculator shows you the interest on the mortgage (without the principal value).