Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator GST

Spis treści

Czym jest GST — definicja GSTJak obliczyć podatek GSTKalkulator australijskiego GSTFAQs

Kalkulator GST pomoże ci wyznaczyć cenę netto lub brutto twojego produktu na podstawie procentowej stawki GST (Goods and Service Tax, podatku od towarów i usług). Kalkulator jest prosty w użyciu — jedyne co musisz zrobić to podać wartości, które znasz (na przykład cenę netto oraz stawkę GST), aby otrzymać inne wartości (w tym przypadku cenę brutto i kwotę podatku).

Ponieważ GST jest bardzo podobny do podatku od wartości dodanej (VAT), możesz skorzystać z naszego popularnego kalkulatora marży i podatku VAT, który pozwala połączyć wzrost ceny wynikający z marży brutto i podatku od towarów i usług. Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, możesz być bardziej zainteresowany/a podatkiem od sprzedaży, który jest inną formą podatku konsumpcyjnego. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się:

 • Czym jest GST?
 • Jak obliczyć podatek GST?

Czym jest GST — definicja GST

Podatek GST (od towarów i usług) jest odpowiednikiem podatku VAT (od wartości dodanej), więc definicja GST jest praktycznie identyczna. Rządy nakładają go na towary i usługi na każdym poziomie łańcucha dystrybucji.

🙋 Możesz być także zainteresowany/a sprawdzeniem naszego kalkulatora podatku od sprzedaży 🇺🇸.

Na przykład, fabryka dolicza podatek, gdy sprzedaje towar hurtowni. Hurtownia dodaje wartość GST, gdy sprzedaje towar do supermarketu, ale może otrzymać zwrot pierwotnej kwoty. W efekcie podatek dodany na tym poziomie jest stosowany tylko do wartości dodanej (różnica między producentem a hurtownią). Ta sama zasada dotyczy każdej kolejnej transakcji z jednym wyjątkiem — konsumenci końcowi nie mogą otrzymać zwrotu podatku, ponieważ są ostatnimi w tym łańcuchu. Sprowadza się to do dwóch rzeczy:

 • Kwota pobierana przez rząd jest równa kwocie podatku zapłaconego w ostatniej transakcji.
 • Rząd z pewnością pobierze podatek, ponieważ jest on pobierany przy każdej kolejnej transakcji.

Jak obliczyć podatek GST

Aby oszacować GST:

 1. Określ cenę netto (cenę bez podatku GST). Niech to będzie 40 złotych.
 2. Ustal stawkę podatku GST. W naszym przykładzie będzie to 10%. Jeśli jest wyrażona w procentach, podziel ją przez „100”. Będzie to więc 10 / 100 = 0,1.
 3. Aby obliczyć kwotę podatku: pomnóż cenę netto przez stawkę GST. 40 zł ⋅ 0,1 = 4 zł.
 4. Aby określić cenę brutto: pomnóż cenę netto przez stawkę GST (ponownie otrzymamy 4 zł).
 5. Dodaj ją do ceny bez GST. 40 zł + 4 zł = 44 zł.

Jest to po prostu przypadek obliczenia wzrostu procentowego i można wykonać te same kroki w każdej sytuacji, w której potrzebujemy obliczyć netto/brutto.

Kalkulator australijskiego GST

Podatek GST stosowany w Australii jest bardzo podobny do podatku VAT stosowanego w wielu innych państwach, w tym także w Polsce. Podobnie jak w przypadku wielu innych krajów, Australia zwalnia z podatku niektóre podstawowe towary. Ponadto firmy o rocznych obrotach poniżej 75 000 dolarów nie muszą rejestrować się w systemie GST i nie muszą pobierać podatku od towarów i usług.

Jeśli twoja firma jest zarejestrowana w australijskim systemie GST i kupuje towary lub usługi w celu konsumpcji, lub uzupełnienia dla klienta końcowego, może otrzymać zwrot podatku zapłaconego od tych zakupów. W związku z tym twoje przedsiębiorstwo nie musi płacić podatku GST od tych dostaw.

🙋 Nasz kalkulator netto brutto pomoże ci szybko wyliczyć różnicę między wartościami netto i brutto. Jeśli masz problemy z jakimikolwiek podatkami, wypróbuj go!

FAQs

Jak obliczyć stawkę podatku GST?

Aby obliczyć stawkę podatku GST:

 1. Zapisz cenę, którą płaci konsument końcowy. Sprawdź również pierwotną cenę (bez podatku GST).
 2. Podziel cenę dla konsumenta końcowego przez cenę pierwotną, odejmij jeden i pomnóż przez 100%. Wynikiem jest stawka GST wyrażona w procentach.
 3. Zweryfikuj ją za pomocą narzędzia Omni — kalkulatora GST.

Jak działa podatek GST?

GST lub podatek od towarów i usług jest wartością dodaną do „ceny netto” przy sprzedaży konsumentowi. Cena netto nie obejmuje podatku GST, natomiast kwota, którą płaci konsument, obejmuje podatek GST. Rządy określają procent i proszą właścicieli firm o dodanie go do ceny netto. Następnie rząd pobiera od nich wartość podatku GST tak, aby zapłacił go jedynie finalny odbiorca produktu lub usługi.

Co oznacza GST?

GST (ang. Goods and Service Tax) to podatek od towarów i usług. Jest to kwota, którą konsumenci płacą przy zakupie produktu lub usługi. Rząd pobiera go od właścicieli firm. Jest to powód, dla którego firmy dodają go do pierwotnej ceny produktów.

Jak dodać podatek GST do ceny?

Aby dodać podatek GST do ceny:

 1. Gdy znasz stawkę podatku GST, zapisz cenę netto.
 2. Wyraź stawkę podatku GST jako wartość dziesiętną. Na przykład, jeśli podatek GST wynosi 10%, zapisz go jako 0,1. Jeśli GST wynosi 15%, zapisz 0,15.
 3. Dodaj 1 do wartości dziesiętnej GST. Pomnóż wynik przez cenę netto. Gratulacje, twoja cena zawiera podatek GST.
Check out 15 similar sales calculators
Sales taxVATSales...12 more