Kalkulator netto brutto

Created by Mateusz Mucha and Tibor Pál, PhD candidate
Reviewed by Bogna Szyk and Jack Bowater
Translated by Dawid Siuda
Based on research by
Brigham, E.F.; Ehrhardt, M.C. Financial Management: Theory and Practice; 2016
Last updated: Nov 15, 2023


Kalkulator netto brutto pomaga sprawdzić, ile wyniesie dana kwota po dodaniu lub odliczeniu podatku (sprawdź dalszą część artykułu, aby dowiedzieć się więcej na ten temat). Podobnie jak w przypadku wszystkich kalkulatorów Omni, możesz wprowadzać wartości do pól w dowolnej kolejności, a obliczenia nadal będą działać poprawnie. Stworzyliśmy jednak kalkulator brutto do netto 🇺🇸, który może okazać narzędziem lepiej dostosowanym do twoich aktualnych potrzeb. W obu przypadkach dobrym pomysłem będzie zapoznanie się z poniższą sekcją opisującą wartość netto oraz brutto. Wytłumaczymy również, dlaczego wynagrodzenie brutto/netto może być obliczane inaczej niż cena brutto/netto.

Netto a brutto

Jak wspomniano wcześniej, netto to kwota przed dodaniem podatku (gdy podatek jest dodawany do kwoty bazowej, jak w przypadku VAT 🇺🇸 lub podatku od sprzedaży) albo po jego odjęciu (jak w przypadku podatku dochodowego). To rozróżnienie jest bardzo ważne.

Przyjrzyjmy się tej koncepcji na dwóch przykładach:

  • Jesteś właścicielem sklepu i sprzedajesz ogromną tabliczkę czekolady za 40 zł. Podatek od sprzedaży lub VAT (w tym przypadku nie ma to znaczenia) wynosi 25%. Cena brutto wynosiłaby 40 zł + (25% ⋅ 40 zł) = 40 zł + 10 zł = 50 zł. Cena netto wynosi 40 zł, cena brutto 50 zł, a podatek 25%.
  • Wykonujesz pracę, a twoje wynagrodzenie brutto wynosi 50 złotych. Podatek dochodowy wynosi 20%, więc twój dochód netto wynosi 50 zł - (20% ⋅ 50 zł) = 50 zł - 10 zł = 40 zł.

W obu przykładach mieliśmy te same kwoty brutto i netto, ale procent podatku okazał się inny. Wynika to z tego, że w pierwszym przykładzie cena netto była podstawą do obliczenia podatku, podczas gdy w drugim była to kwota brutto.

Wynagrodzenie brutto a wynagrodzenie netto

Tutaj sprawa wydaje się być prosta — wynagrodzenie brutto to kwota przed opodatkowaniem, a po rozliczeniu podatku otrzymujemy niższą kwotę — wynagrodzenie netto. Mechanizm może różnić się w zależności od kraju; w USA płatności medyczne, dentystyczne, ubezpieczenie na życie i 401(k) są obsługiwane przez pracodawcę i obliczane na wcześniejszym etapie. W Polsce natomiast różnica między wynagrodzeniem netto a brutto jest znacznie większa — pracownik musi opłacić ubezpieczenie społeczne (podzielone na zdrowotne, rentowe i emerytalne), które często jest wyższe niż sam podatek dochodowy.

Waga brutto a waga netto produktu

Waga netto to sam towar, waga pojemnika (pudełka, słoika lub ciężarówki) nazywana jest tarą, a waga brutto to waga wszystkiego (twojego dżemu i słoika). Ten kalkulator wagi netto do brutto nie jest przeznaczony do obliczania wagi, ponieważ obliczenie jest prostym dodawaniem: „waga netto + tara = waga brutto”.

Zysk brutto a zysk netto

Definicja zysku brutto jest jasna — to przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszt sprzedanych towarów. Przychody ze sprzedaży to liczba po uwzględnieniu rabatów, zwrotów i dodatków od klientów. Warto również znać swoją marżę zysku. Jest to tylko częściowa miara rentowności, ponieważ nie zawiera innych kosztów (marketing, utrzymanie biura itp.).

Z drugiej strony, zysk netto jest pełną miarą rentowności — uwzględnia wszystkie koszty. Dlatego też często nazywany jest realnym zarobkiem.

FAQ

Co to jest tara?

Tara to masa danego pojemnika. Za każdym razem, gdy ktoś nabywa produkt, od owoców w puszce po samochód, produkt często jest dostarczany w pojemniku, czy to w kopercie, torbie czy kontenerze transportowym. Waga opakowania musi być określona, aby klient nie płacił dodatkowo za samo opakowanie. Waga produktu bez tary jest znana jako waga netto.

Co to jest zysk brutto?

Zysk brutto to kwota, którą firma zarabia po odjęciu wszystkich kosztów sprzedanych towarów. W finansach i księgowości kwoty te znajdziemy w kategorii zwanej kosztami wyrobów gotowych. Jest to kluczowy wskaźnik, ponieważ zazwyczaj trudno jest obniżyć koszty wytwarzania; w związku z tym, aby być rentownym, lepiej zacząć od produktu, który zapewnia wystarczający zysk brutto.

Czym jest zysk netto?

Zysk netto to zarobek firmy po odjęciu wszystkich kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych, wydatków marketingowych, a nawet podatków. Możesz go traktować jako pieniądze, które możesz włożyć do kieszeni na koniec okresu rozliczeniowego.

Co to jest cena brutto?

Cena brutto to pełna kwota, jaką klient płaci za swój produkt przy kasie. Obejmuje ona wszystkie koszty sprzedaży, koszty wytworzenia i podatki. Innymi słowy, cena brutto to całkowity koszt, jaki klient płaci za nabycie produktu.

Mateusz Mucha and Tibor Pál, PhD candidate
Net
$
Tax (from net)
%
Tax (from gross)
%
Gross
$
Difference
$
Check out 43 similar tax and salary calculators 🧾
12 hour shiftAGIAlabama tax… 40 more
People also viewed…

Car crash force

With this car crash calculator, you can find out how dangerous car crashes are.

Carry trade

Our carry trade calculator will help you to calculate the profit you can earn through executing a foreign exchange carry trade.

Student loan forgiveness

Our student loan forgiveness calculator will help you to calculate how much of your student debt will be canceled by the new program interdicted by President Biden in 2022.

Titration

Use our titration calculator to determine the molarity of your solution.