Omni Calculator logo

Kalkulator marży

Created by Mateusz Mucha and Tibor Pál, PhD candidate
Reviewed by Bogna Szyk and Jack Bowater
Translated by Joanna Śmietańska, PhD, Dominik Czernia, PhD, Anna Szczepanek, PhD and Dawid Siuda
Based on research by
Brigham, E.F.; Ehrhardt, M.C. Financial Management: Theory and Practice; 2016
Last updated: Jan 29, 2024


Nasz kalkulator marży stanie się twoim najlepszym przyjacielem, jeśli chcesz poznać przychód ze sprzedaży przedmiotu lub usługi, zakładając, że znasz jego koszt oraz oczekiwany procent marży. To jednak nie wszystko — możesz z nami obliczyć inną dowolnie wybraną wielkość na podstawie pozostałych wartości:

 • koszt sprzedanych towarów (ile kosztowały rzeczy, które sprzedajesz);
 • marżę zysku (nasze narzedzie również sprawdza się jako kalkulator marży zysku);
 • przychód (za ile je sprzedajesz); oraz
 • zysk

o ile tylko znasz wartości pozostałych spośród tych zmiennych.

Ogólnie rzecz biorąc, marża zysku określa, jaka jest kondycja twojej firmy — przy niskich marżach stąpasz po cienkim lodzie, a każda zmiana na gorsze może skutkować dużymi kłopotami. Wysokie marże oznaczają, że jest spora przestrzeń na popełnienie błędu lub zwykły niefart. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak obliczyć marżę, jaki jest wzór na marżę brutto oraz jak działa nasz kalkulator marży!

Nasz kalkulator marży to wszechstronne narzędzie sprawdzające się jako kalkulator marży zysku, kalkulator marży sprzedaży oraz kalkulator marży i narzutu, lecz Omni posiada w swoim asortymencie również specjalistyczne narzędzia do obliczania marży: kalkulator marży i VAT (lub kalkulator marży i podatku od sprzedaży 🇺🇸) oraz kalkulator marży z rabatem 🇺🇸.

Jak obliczyć marżę?

Aby obliczyć marżę, wykonaj poniższe kroki:

 1. Sprawdź koszt wyrobów sprzedanych (ang. cost of goods sold, COGS). Na przykład 30zł30\, \rm{zł}.
 2. Zapisz swój przychód (za ile sprzedajesz te towary, na przykład 50zł50\, \rm{zł}).
 3. Oblicz zysk brutto, odejmując koszty od przychodów. 50zł30zł=20zł50\, \rm{zł} - 30\, \rm{zł} = 20\, \rm{zł}
 4. Podziel zysk brutto przez przychód: 20zł/50zł=0, ⁣420\, \rm{zł}\, /\, 50\, \rm{zł} = 0,\!4.
 5. Wyraź to w procentach: 0, ⁣4100=40%0,\!4 \cdot 100 = 40\%.
 6. W ten sposób obliczyliśmy marżę zysku. Można było też po prostu skorzystać z Omni kalkulatora marży!

Jak widać, obliczenie marży jest prostym rachunkiem procentów, ale w przeciwieństwie do narzutu, opiera się na przychodach, a nie na kosztach sprzedanych towarów (COGS).

Sprawdź nasz kalkulator narzutu, aby poznać różnice między marżą a narzutem!

Wzór na marżę brutto

Nasz kalkulator marży wykorzystuje następujący wzór na marżę brutto:

marża brutto = 100 × zysk / przychód

Zysk można obliczyć jako poniższą różnicę:

zysk = przychody - koszty

więc końcowy wzór na marżę to:

marża = 100 × (przychody - koszty) / przychody

Teraz gdy już wiesz, jak obliczyć marżę zysku, oto wzór na przychód:

przychód = 100 × zysk / marża

I wreszcie, aby obliczyć, ile możesz maksymalnie zapłacić za produkt, biorąc pod uwagę swoją marżę i przychód (lub zysk), wykonaj następujące działanie:

koszty = przychód - marża × przychód / 100

Uwagi dotyczące terminologii marży

Wszystkie pojęcia (marża, marża zysku, marża brutto, marża zysku brutto) są nieco rozmyte i każdy używa ich w nieco innym kontekście. Różnica między nimi jest całkowicie nieistotna dla celów naszych obliczeń — w tym przypadku nie ma znaczenia, czy koszty obejmują marketing, czy transport. W większości przypadków ludzie trafiają tutaj z wyszukiwarki Google po wyszukaniu różnych słów kluczowych. Oprócz wyżej wymienionych padały również takie frazy jak kalkulator zysku, wzór na marżę zysku, jak obliczyć zysk, kalkulator zysku brutto, a nawet wzór na marżę sprzedaży.

Na przykład koszty mogą, ale nie muszą, obejmować wydatki inne niż koszt sprzedanych wyrobów — zazwyczaj nie obejmują. W naszym kalkulatorze używamy tych terminów zamiennie. Wybacz nam, jeśli nie są one zgodne z definicjami, które znajdziesz gdzie indziej. Dla nas ważniejsze jest to, co te terminy oznaczają dla większości ludzi, a wtedy te różnice między definicjami nie mają tak naprawdę znaczenia. Na szczęście prawdopodobnie wiesz już, czego potrzebujesz i jak traktować te dane. Podsumowując, nasze narzędzie będzie działać jako kalkulator marży brutto lub marży zysku niezależnie od przyjętej terminologii..

Marża a narzut

Różnica między marżą brutto a narzutem jest niewielka, ale istotna. Marża to stosunek zysku do ceny sprzedaży, a narzut to stosunek zysku do ceny zakupu (kosztu sprzedanych towarów). W prostych słowach: zysk oznacza to samo co marża lub narzut gdy mamy do czynienia z surowymi liczbami, a nie procentami. To ciekawe, że niektórzy ludzie wolą obliczać narzut, podczas gdy inni myślą w kategoriach marży brutto. Wydaje nam się, że pojęcie narzutu jest bardziej intuicyjne, ale sądząc po liczbie osób, które szukają kalkulatora narzutu i kalkulatora marży, ten drugi jest kilka razy bardziej popularny.

FAQ

Jaka jest różnica między marżą zysku brutto i netto?

Marża zysku brutto to zysk podzielony przez przychód (całkowitą kwotę zarobionych pieniędzy). Marża zysku netto to zysk pomniejszony o cenę wszystkich innych wydatków (czynsz, płace, podatki itp.) podzielony przez przychód. Pomyśl o tym jak o pieniądzach, które trafiają do twojej kieszeni. Podczas gdy marża zysku brutto jest użyteczną miarą, inwestorzy częściej patrzą na marżę zysku netto, ponieważ pokazuje ona, czy pokrywane są koszty operacyjne.

Czy marża zysku może być zbyt wysoka?

Podczas gdy zdroworozsądkowym podejściem do ekonomii byłoby maksymalizowanie przychodów, nie należy ich wydawać bezmyślnie — reinwestuj większość tych pieniędzy, aby stymulować wzrost. Nie chowaj do portfela wszystkich pieniędzy, w przeciwnym razie biznes ucierpi w dłuższej perspektywie! Istnieją również pewne praktyki, które pomimo krótkoterminowego zysku, będą kosztować więcej pieniędzy w dłuższej perspektywie, np. import zasobów z kraju, który może podlegać sankcjom gospodarczym w przyszłości lub zakup nieruchomości, która za 5 lat może znaleźć się pod wodą.

Czym jest marża w sprzedaży?

Twoja marża sprzedaży jest ceną sprzedaży produktu lub usługi, pomniejszoną o wydatki poniesione w celu doprowadzenia produktu do sprzedaży, podzieloną przez tę samą cenę sprzedaży. Wyraża się ją w procentach. Wydatki te obejmują: rabaty, koszty materiałów i produkcji, wynagrodzenia pracowników, czynsz itp.

Jak obliczyć 20% marżę zysku?

Aby obliczyć 20% marżę zysku:

 1. Wyraź 20% w postaci dziesiętnej jako 0,2.
 2. Odejmij 0,2 od 1, aby otrzymać 0,8.
 3. Podziel pierwotną cenę towaru przez 0,8.
 4. Wynik to cena, którą należy pobierać, aby uzyskać 20% marżę zysku.

Ile wynosi dobra marża?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie „ile wynosi dobra marża?” - odpowiedź, którą otrzymasz, będzie się różnić w zależności od tego, kogo zapytasz i od rodzaju działalności. Po pierwsze, nigdy nie należy mieć ujemnej marży zysku brutto lub netto; w przeciwnym razie tracisz pieniądze.

Ogólnie rzecz biorąc, marża netto na poziomie 5% jest słaba, 10% jest w porządku, a 20% jest uważane za dobrą marżę. Nie ma jednak jednej ustalonej dobrej marży dla każdego typu działalności gospodarczej, więc zorientuj się w swojej branży, aby uzyskać wyobrażenie o reprezentatywnych marżach, ale bądź też przygotowany na to, że twoja marża może być niższa. W przypadku małych firm pracownicy są często głównym wydatkiem.

Jak obliczyć marżę w programie Excel?

Chociaż łatwiej jest korzystać z Omni kalkulatora marży, warto wiedzieć, jak obliczyć marżę w programie Excel:

 1. Wprowadź koszt sprzedanych towarów (na przykład do komórki A1).
 2. Wprowadź przychód z produktu (na przykład do komórki B1).
 3. Oblicz zysk, odejmując koszt od przychodu (w C1, wprowadź =B1-A1) i oznacz go jako „zysk”.
 4. Podziel zysk przez przychód i pomnóż go przez 100 (w D1, wprowadź =(C1/B1)) i oznacz jako „marża”.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy ostatnią komórkę i wybierz Formatuj komórki.
 6. W oknie Formatowanie komórek w karcie Liczby wybierz kategorię Procentowe i określ żądaną liczbę miejsc dziesiętnych.

Jak obliczyć 10% marżę?

Aby obliczyć 10% marżę zysku:

 1. Zamień 10% na ułamek dziesiętny, dzieląc 10 przez 100, aby otrzymać 0,1.
 2. Odejmij 0,1 od 1, otrzymując 0,9.
 3. Podziel cenę przedmiotu przez 0,9.
 4. Użyj uzyskany iloraz jako ceny sprzedaży, jeśli chcesz uzyskać 10% marży.

Czy marża i zysk są tym samym?

Chociaż oba te wskaźniki mierzą dochodowość firmy, marża i zysk nie są tym samym. Wszystkie wskaźniki marży są podawane w wartościach procentowych, a zatem dotyczą względnych zmian, co jest dobre do porównywania różnic między liczbami o zupełnie innym rzędzie wielkości. Zysk jest wyrażony w wartościach monetarnych, np. złotówkach, a zatem zapewnia bardziej bezwzględny kontekst — dobry do porównywania codziennych operacji.

Jak obliczyć 30% marżę?

Aby obliczyć 30% marżę zysku:

 1. Zamień 30% na ułamek dziesiętny, dzieląc 30 przez 100, czyli 0,3.
 2. Odejmij 0,3 od 1, aby otrzymać 0,7.
 3. Podziel cenę towaru przez 0,7.
 4. Otrzymana liczba to kwota, za jaką musisz sprzedać towar, aby uzyskać 30% marży zysku.

Jak obliczyć narzut na podstawie marży?

Aby obliczyć narzut z marży:

 1. Zamień marżę na ułamek dziesiętny, dzieląc wartość procentową przez 100.
 2. Odejmij otrzymaną liczbę od 1.
 3. Podziel 1 przez wynik odejmowania.
 4. Odejmij 1 od wyniku poprzedniego kroku.
 5. Masz teraz narzut wyrażony w postaci dziesiętnej!
 6. Jeśli chcesz uzyskać narzut w postaci procentowej, pomnóż liczbę dziesiętną przez 100.
Mateusz Mucha and Tibor Pál, PhD candidate
Cost
$
Margin
%
Revenue
$
Profit
$
Check out 15 similar sales calculators
GSTSales taxVAT… 12 more
People also viewed…

Combined ratio

Our combined ratio calculator can help you to analyze an insurance company's operational profitability.

Income elasticity of demand

Use the income elasticity of demand calculator to find how the demand for a good is affected by the changes in consumers’ incomes.

Millionaire

This millionaire calculator will help you determine how long it will take for you to reach a 7-figure saving or any financial goal you have. You can use this calculator even if you are just starting to save or even if you already have savings.

Podcasts

Do you feel like you could be doing something more productive or educational while on a bus? Or while cleaning the house? Well, why don't you dive into the rich world of podcasts! With this podcast calculator, we'll work out just how many great interviews or fascinating stories you can go through by reclaiming your 'dead time'!