Kalkulator spalania paliwa

Created by Kenneth Alambra
Reviewed by Purnima Singh, PhD
Translated by Dawid Siuda
Based on research by
John Misachi WorldAtlas;; October 6th 2017
Last updated: Aug 01, 2023


Nasz kalkulator spalania paliwa pomoże ci oszacować ilość paliwa zużywanego przez pojazd na dowolnych określonych przez ciebie dystansach. Stworzony przez Omni kalkulator pomoże ci odpowiedzieć na wszystkie poniższe pytania:

  • Czym jest spalanie paliwa?
  • Jak korzystać z kalkulatora?
  • Jak obliczyć zużycie paliwa przez wybrany pojazd?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w dalszej części artykułu.

Czym jest spalanie paliwa?

Gdy rozważamy zakup nowego pojazdu, zużycie paliwa jest zazwyczaj jednym z czynników wpływających na nasz wybór. Dla większości z nas oszczędzanie na transporcie jest niezwykle istotne, a tak się składa, że zużycie paliwa to zazwyczaj największy koszt eksploatacji pojazdu, dlatego warto wiedzieć, czym jest spalanie i co na nie wpływa.

Spalanie paliwa lub inaczej zużycie paliwa jest miarą tego, jak efektywnie pojazd wykorzystuje energię. Nasz kalkulator kosztów paliwa 🇺🇸 określa wydajność samochodu na podstawie odległości, jaką pojazd pokonuje przy użyciu określonej ilości paliwa, tj. w milach na galon (MPG) lub kilometrach na litr (km/l).

Z drugiej strony, zużycie paliwa mówi nam, ile paliwa spala pojazd na określonym dystansie, np. w litrach na kilometr (l/km)lublitrach na 100 kilometrów (l/100km).

Jak obliczyć spalanie?

Załóżmy, że chcemy obliczyć spalanie paliwa przez pojazd, który zużywa dwa pełne zbiorniki, w tym przypadku 100 litrów, aby przejechać łączną odległość 1320 km z Francji do Włoch. Aby znaleźć zużycie paliwa tego pojazdu, możemy podstawić parametry, które zostały podane do poniższego wzoru:

Spalanie=Zuz˙yte paliwoPrzebyty dystans=100 l1320 km=0.07576 l/km\scriptsize \begin{align*} \text{Spalanie} &= \frac{\text{Zużyte paliwo}}{\text{Przebyty dystans}}\\\\ &= \frac{100\ \text{l}}{1320\ \text{km}}\\\\ &= 0.07576\ \text{l}/\text{km} \end{align*}

Z naszych obliczeń wynika, że pojazd zużywa 0,07576 litra paliwa na kilometr. Aby uzyskać lepszą perspektywę, możemy przeliczyć tę wartość na lepiej dopasowaną jednostkę, czyli litry na 100 kilometrów. W tym celu musimy pomnożyć obliczoną wartość przez 100 km100 \text{ km}, jak poniżej:

Spalanie=0.07576 lkm×100 km100 km=7.576 l/100 km\scriptsize \begin{align*} \text{Spalanie} &= 0.07576\ \tfrac{\text{l}}{\text{km}}\times \frac{100\ \text{km}}{100\ \text{km}}\\\\ &= 7.576\ \text{l}/100\ \text{km} \end{align*}

Teraz wynik jest znacznie łatwiejszy do zinterpretowania. 🙂

💡 W związku z tym, jeśli znasz wydajność spalania swojego samochodu, możesz po prostu obliczyć jej odwrotność, aby uzyskać zużycie paliwa. W tym celu użyj poniższego wzoru:

Spalanie=1Wydajnosˊcˊ{\text{Spalanie} = \frac{1}{\text{Wydajność}}}

Jak korzystać z kalkulatora spalania paliwa?

Po prostu wprowadź przebyty dystans oraz zużyte paliwo, a nasz kalkulator natychmiast wyliczy spalanie twojego pojazdu.

Możesz również skorzystać z naszego narzędzia w trybie zaawansowanym, aby wyliczyć wydajność paliwową swojego pojazdu i wprowadzić cenę paliwa, aby obliczyć całkowity koszt paliwa na danej trasie.

Nasze pozostałe narzędzia

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o spalaniu paliwa przez pojazdy, szczególnie w odniesieniu ekonomicznym, oto lista naszych powiązanych narzędzi Omni:

FAQ

Jak obliczyć koszt paliwa na kilometr?

Aby obliczyć koszt paliwa na kilometr, załóżmy, że pojazd przejechał 45 kilometrów i zużył 2,75 litra paliwa:

  1. Najpierw określ zużycie paliwa, dzieląc zużyte paliwo przez przejechaną odległość:

    2,75 litra / 45 kilometrów = 0,06111 l/km.

  2. Następnie pomnóż zużycie paliwa przez cenę paliwa**, powiedzmy 6 złotych za litr. Wynik jest równy 0,06111 l/km × 6 zł ≈ 0,37 zł/km.

Jak obliczyć zużycie paliwa na 100 km?

Aby obliczyć zużycie paliwa na 100 km, podziel ilość zużytego paliwa w litrach przez odległość w kilometrach i pomnóż uzyskany wynik przez 100. Jeśli chcesz znaleźć zużycie paliwa na 10 km, wykonaj ten sam pierwszy krok, ale pomnóż wynik przez 10 zamiast przez 100.

Kenneth Alambra
Distance traveled
mi
Fuel used
US gal
Fuel consumption
US gal/mi
Check out 27 similar transportation calculators 🚘
0-60Boat speedBoost horsepower… 24 more
People also viewed…

Body fat

Skorzystaj z kalkulatora tkanki tłuszczowej, aby oszacować, jaki procent masy twojego ciała stanowi tkanka tłuszczowa.

Date

Kalkulator dat umożliwia szybkie obliczenie różnicy czasu między dwiema datami oraz dodawanie lub odejmowanie dni od danego terminu.

Date of birth

The date of birth calculator can help you finding the birthday date from the age.

Schwarzschild radius

Calculate the gravitational acceleration at the event horizon of a black hole of a given mass using the Schwarzschild radius calculator.