Omni Calculator logo

Kalkulator różnicy wieku

Created by Rita Rain
Reviewed by Dominik Czernia, PhD and Jack Bowater
Translated by Dawid Siuda and Aleksandra Zając, MD
Last updated: Jan 18, 2024


Ten kalkulator różnicy wieku pozwala szybko określić różnicę wieku między dwiema osobami. Z poniższego tekstu dowiesz się, jak korzystać z kalkulatora różnicy wieku oraz ile lat dzieli osoby w różnych związkach.

Kalkulator różnicy wieku

Jeśli trafiłeś/aś na nasz kalkulator różnicy wieku, prawdopodobnie szukasz narzędzia, które pomoże ci znaleźć różnicę wieku między dwiema osobami. Oto najszybszy sposób, aby to zrobić:

 1. Wprowadź wiek jednej osoby. Domyślnie jednostka jest ustawiona na lata, ale możesz wybrać inną. Im mniejsze jednostki, tym dokładniejszy wynik.

 2. Wprowadź wiek drugiej osoby.

 3. Różnica wieku zostanie wyświetlona na dole kalkulatora różnicy wieku. Możesz przeliczyć czas na różne jednostki. Możesz też wcześniej użyć naszego przelicznika jednostek czasu 🇺🇸, aby uzyskać odpowiednie jednostki czasu.

Możesz także obliczyć wiek na podstawie roku urodzenia, choć będzie to mniej dokładne. Aby to zrobić:

 1. W naszym kalkulatorze wybierz opcję „Od roku urodzenia”.

 2. Wprowadź rok urodzenia pierwszej osoby.

 3. Wprowadź rok urodzenia drugiej osoby.

 4. Różnica wieku pojawi się w ostatnim polu kalkulatora różnicy wieku.

Jeśli chcesz uzyskać dokładniejszy wynik i znasz daty urodzenia:

 1. Wybierz opcję „Od daty urodzenia” w pierwszym polu kalkulatora różnicy wieku.

 2. Wprowadź datę urodzenia pierwszej osoby.

 3. Wprowadź datę urodzenia drugiej osoby.

 4. Wynik pojawi się w ostatnim polu kalkulatora różnicy wieku. Wynik będzie bardziej precyzyjny i możesz wyświetlić go w wybranych przez siebie jednostkach.

 • Mamy również kalkulator urodzin 🇺🇸, który dokładnie powie ci, kiedy masz urodziny. Jeśli kiedykolwiek nurtowało cię takie pytanie, teraz masz narzędzie, które rozwikła wszelkie wątpliwości.
 • Mamy też narzędzie, które określi twój wiek w latach, miesiącach, tygodniach, dniach, minutach i sekundach, sprawdź Omni kalkulator wieku chronologicznego 🇺🇸.

Różnica wieku między królem Karolem III i Dianą — przykład przy użyciu kalkulatora różnicy wieku

Jak wszyscy wiemy, nie ma nic bardziej fascynującego niż przypadkowe informacje o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Właśnie dlatego użyjemy różnicy wieku między obecnym królem Karolem i księżną Dianą jako przykładowego obliczenia w tym kalkulatorze różnicy wieku.

 1. Ponieważ znamy dokładne daty urodzenia (dzięki, internecie, co byśmy bez ciebie zrobili) — wybierzmy opcję „Od daty urodzenia” w pierwszym polu kalkulatora różnicy wieku.

 2. Wpiszmy datę urodzin Diany — 1 lipca 1961 roku. W tym celu kliknij ikonę kalendarza i wybierz rok, miesiąc i dzień.

 3. W trzecim polu wpisz datę urodzin Karola — 14 listopada 1948 roku.

 4. W dolnym polu kalkulatora różnicy wieku możemy znaleźć wynik — Diana była 12 lat, 7 miesięcy i 15 dni młodsza od Karola.

Możesz rzucić okiem na nasz kalkulator dni, aby policzyć dni między dwiema datami. A jeśli gubisz się w matematyce obliczania swojego wieku na podstawie daty urodzenia, wypróbuj kalkulator wieku i ułatw sobie życie.

To prowadzi nas do zabawnej części tego narzędzia — różnic wieku w związkach.

Jak obliczyć różnicę wieku w latach, miesiącach i dniach?

Kolejne kroki:

 1. Ujednolić dzień oraz miesiąc w obu datach, aby ułatwić sobie obliczenie lat, np. zmień 03/05/2001 - 17/09/1978 na 17/09/2001 - 17/09/1978.

 2. Odejmij lata urodzenia, 2001 - 1978 = 23 lata. Biorąc pod uwagę miesiące, odejmujemy jeden rok; różnica w pełnych latach to 22.

 3. Ujednolić miesiące. Pomiędzy 17/05/2001 a 17/09/2001 są 4 miesiące.

 4. Odejmij tę liczbę od 12 miesięcy. Otrzymasz wynik wynoszący 8 miesięcy. Dostosuj, odejmując jeden miesiąc, aby uzyskać 7 miesięcy.

 5. Określ różnicę w dniach pomiędzy 03/05/2001 a 17/09/2001. Jest to 14 dni. Odejmij tę liczbę od 30 dni, aby otrzymać wynik wynoszący 16 dni.

Pamiętaj, że obliczenia te zakładają 30-dniowy miesiąc i nie uwzględniają lat przestępnych. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, skorzystaj z kalkulatora różnicy wieku Omni.

Różnica wieku w związkach

W Polsce zdecydowanie częściej małżonka jest młodsza od swojego wybranka. W ponad 80% przypadków różnica ta jest mniejsza niż 7 lat, podczas gdy tylko w 1,1% przypadków różnica ta jest równa lub większa niż 15 lat. Te przykładowe dane wydają się potwierdzać efekt różnicy wieku — udokumentowane, międzykulturowe zjawisko mężczyzn preferujących młodsze kobiety i kobiet preferujących starszych mężczyzn.

Dlaczego tak się dzieje? Według psychologii ewolucyjnej mężczyźni faworyzują młode kobiety ze względu na ich zwiększoną płodność, podczas gdy kobiety szukają zdolności do zdobywania zasobów, których starsi mężczyźni mają zwykle więcej. Wszystko to sprawia, że geny mogą być skutecznie przekazywane, a potomstwo przeżywa.

FAQ

Jak obliczyć różnicę wieku między dwiema osobami, biorąc pod uwagę ich wiek?

Aby obliczyć różnicę wieku między dwiema osobami na podstawie ich wieku, wykonaj następujące kroki:

 1. Określ wiek osoby pierwszej, wiek1.

 2. Określ wiek osoby drugiej, wiek2.

 3. Odejmij te dwie wartości, aby uzyskać różnicę wieku:

  różnica wieku = wiek1 - wiek2.

 4. Różnica nie może być ujemna, więc należy uwzględnić wartość bezwzględną wyniku:

  różnica wieku = |wiek1 - wiek2|

Jaki jest wzór na różnicę wieku na podstawie roku urodzenia?

Wzór na różnicę wieku oparty na roku urodzenia polega po prostu na odjęciu roku urodzenia jednej osoby, rok1, od roku urodzenia drugiej osoby, rok2:

różnica wieku = |rok1 - rok2|

Uwzględnienie wartości bezwzględnej różnicy gwarantuje, że wynik będzie dodatni.

Jaka jest różnica wieku między 01/01/1990 a 30/06/1995?

Różnica wieku wynosi 5 lat, 5 miesięcy i 29 dni:

 1. Przekształć daty do tego samego miesiąca i dnia. Od 01/01/1990 i 30/06/1995 do 01/01/1990 i 01/01/1995.

 2. Odejmij lata urodzenia, 1995 - 1990 = 5 lat.

  Różnica jest większa niż 5 lat.

 3. Przekształć daty do tego samego dnia i określ różnicę miesięcy. Pomiędzy 01/01/1995 a 01/06/1995 jest 5 miesięcy.

 4. Określ różnicę w dniach między oryginalną datą a datą zmienioną, 01/06/1995 i 30/06/1995, 29 dni.

Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, skorzystaj z kalkulatora różnicy wieku Omni.

Jak obliczyć różnicę wieku między osobą w wieku 24 lat a osobą w wieku 31 lat?

Aby obliczyć różnicę wieku:

 1. Odejmij od siebie obie wartości wieku.

 2. Weź wartość bezwzględną różnicy, aby zapewnić dodatni wynik:

  różnica wieku = |wiek1 - wiek2|

  różnica wieku = |24 lata - 31 lat|

  różnica wieku = 7 lat.

Rita Rain
Method
From age
Age 1
yrs
Age 2
yrs
Age difference
yrs
Check out 32 similar time and date calculators ⏳
8-hour shiftAdd timeAge… 29 more
People also viewed…

Calendar

This calendar calculator lets you add time to and subtract time from a date using different units - years, months, weeks, and days.

Christmas tree

Welcome to the Christmas tree calculator, where you will find out how to decorate your Christmas tree in the best way. Take a look at the perfect Christmas tree formula prepared by math professors and improved by physicists. Plan in advance how many lights and decorations you'll need!

Pizza size

Make the best pizza choice with our Pizza Size Calculator – compare sizes and prices for the perfect order!

Reading challenge

The reading challenge calculator is a handy tool for all book lovers. With its help, you can easily check how many books you'll be able to read in a given period of time, as well as if you'll be able to complete a certain reading challenge. Use it to plan your reading journey ahead!