Omni Calculator logo

Kalkulator wzrostu

Created by Małgorzata Koperska, MD and Filip Derma
Reviewed by Bogna Szyk and Jack Bowater
Translated by Aleksandra Zając, MD and Wojciech Sas, PhD
Based on research by
Khamis HJ, Roche AF. Predicting adult stature without using skeletal age: the Khamis-Roche method.; Pediatrics; October 1994See 2 more sources
Wright CM, Cheetham TD. The strengths and limitations of parental heights as a predictor of attained height.; Archives of Disease in Childhood; September 1999Silventoinen K, Kaprio J & Lahelma E. Genetic and Environmental Contributions to the Association Between Body Height and Educational Attainment: A Study of Adult Finnish Twins.; Behavior Genetics volume; November 2000
Last updated: Apr 18, 2024


Omni kalkulator wzrostu dziecka odpowiada na pytanie, jak wysokie będą twoje dzieci? Używamy w tym celu dwóch różnych metod i szczegółowo opisujemy, jak obliczyć ostateczny wzrost dziecka w wieku dorosłym.

Jeśli masz już dziecko w wieku powyżej czterech lat, nasz kalkulator przyszłego wzrostu wykorzysta naukowo sprawdzoną formułę, aby określić jego wzrost.

Jeśli jednak twoje dziecko jest młodsze, jesteś po prostu ciekawa/y, a może jesteś w ciąży, mamy dla ciebie kalkulator wzrostu dziecka, który oblicza jego wzrost na podstawie wzrostu rodziców. Nazywa się to formułą średniego wzrostu rodziców.

W poniższym artykule możesz dowiedzieć się więcej o różnych tematach związanych ze wzrostem, takich jak kiedy dziewczynki i chłopcy przestają rosnąć oraz jaki jest średni wzrost mężczyzny. Ponadto omawiamy, jak być wyższym (i czy jest to w ogóle możliwe).

Od czego zależy wzrost dziecka?

Jak wysokie będzie moje dziecko? Czy będzie tak wysokie jak jego tata, czy średniego wzrostu jak dziadek? Te pytania porywają prawie każdego rodzica podczas ciąży i gdy dziecko cały czas rośnie we wczesnych latach. Wielu z nas uważa, że dzieci są zazwyczaj wyższe od swoich rodziców. Na pewno nie jest to reguła, a tendencje te różnią się w zależności od dziecka i rodziny.

Najistotniejszym czynnikiem jest tu genetyka. Jednak aspekty środowiskowe wciąż mają duży wpływ na wzrost dziecka! Przyjrzyjmy się kilku kluczowym kwestiom:

 1. Odżywianie — Wzrost wymaga dużej ilości energii! Dzieci z nadwagą mają tendencję do bycia wyższymi od innych, ale pozostawanie w dobrej formie jest kluczowe dla rozwoju. Możesz sprawdzić swoją optymalną wagę korzystając z naszego kalkulatora idealnej wagi.
 2. Poziom hormonów, zwłaszcza hormonu wzrostu lub hormonów tarczycy.
 3. Stany chorobowe, takie jak celiakia czy zapalenie stawów.
 4. Leki, takie jak kortykosteroidy, mogą wpływać na wzrost.
 5. Schorzenia genetyczne — Na przykład dzieci z zespołem Marfana mają tendencję do wyższego wzrostu, natomiast dzieci z zespołem Downa są zwykle niższe od innych.

Jak widać, jednym z najbardziej kluczowych aspektów jest odżywianie. Jest ono tak znaczące, że naukowcy sugerują, że właściwe pytanie powinno brzmieć „Ile zmienności (różnic między osobnikami) we wzroście można przypisać efektom genetycznym, a ile efektom żywieniowym?”.

Odpowiedź brzmi około 60-80% wzrostu osobnika jest zdeterminowane przez genetykę. Rola czynników środowiskowych (zwłaszcza żywieniowych) szacowana jest na około 20-40%. Liczby te pochodzą z szacunków dotyczących dziedziczności wzrostu człowieka oraz z badań sprawdzających, jakie proporcje zmienności wzrostu są determinowane przez genetykę.

Wzrost — geny, stojące za wyglądem człowieka

Na podstawie różnych naukowych badań, czynniki dziedziczone przyczyniają się do około 80 procent wzrostu dziecka. W fińskim badaniu na prawie 9000 bliźniakach uzyskano wyniki 78% dla mężczyzn i 75% dla kobiet. Jak widać, dziedziczność jest różna nawet dla mężczyzn i kobiet.

Wartości te mogą się również znacznie różnić pomiędzy populacjami etnicznymi. Wynika to głównie z różnych środowisk życia (w tym odżywiania, stylu życia i warunków klimatycznych) oraz różnych kombinacji genetycznych w różnych społecznościach. W populacjach azjatyckich i afrykańskich dziedziczność wzrostu jest znacznie niższa. Miao-Xin Li z Uniwersytetu Hunan w Chinach oszacował, że w populacji chińskiej dziedziczność wynosi 65%. D. F. Roberts znalazł porównywalną liczbę w badaniach w zachodniej Afryce.

Dziedziczność pozwala nam zastanowić się nad tym, w jaki sposób określany jest wzrost danej osoby. Przeanalizujmy ją na następującym przykładzie: mężczyzna, który ma 183 cm wzrostu. W populacji białych mężczyzn średni wzrost wynosi 178 cm, a dziedziczność wynosi 80 procent. Nasz osobnik jest o 5 cm wyższy niż średnia w populacji. Analiza dziedziczności sugeruje, ile z jego dodatkowego wzrostu jest przyczyny genetycznej, a ile wynika z czynników środowiskowych. W tym przykładzie możemy powiedzieć, że 4 cm jego dodatkowego wzrostu to zasługa genetyki (80%), a 1 cm (20%) to efekt środowiskowy (prawdopodobnie wynik dobrego odżywiania się).

Ile będę mieć wzrostu? — Jak obliczyć wzrost dziecka

Istnieje kilka metod przewidywania wzrostu dziecka. Niektóre wykorzystują jako podstawę szacunki matematyczne i są całkowicie bezpieczne (bo dziecko nie jest narażone na żadne niebezpieczne czynniki). Ta, którą tu podajemy (metoda Khamisa-Roche'a) jest udowodniona jako najdokładniejsza bez wykorzystania wieku szkieletowego. Najprostsza metoda (formuła średniego wzrostu rodziców) opiera się wyłącznie na wzroście rodziców.

Inna konwencjonalna metoda przewidywania wzrostu wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie 🇺🇸 (co jest potencjalnie niebezpieczne). Jest to jednak najdokładniejszy sposób. Wiek kostny dziecka określa się za pomocą zdjęcia rentgenowskiego ręki dziecka.

Przewidywanie wzrostu dziecka metodą Khamisa-Roche'a

Wzrost dziecka w wieku dorosłym można przewidzieć za pomocą prostego równania matematycznego wykorzystującego wzrost rodzica, aktualny wzrost dziecka i aktualną wagę dziecka. Odnosi się ono do dzieci powyżej czwartego roku życia.

Ta metoda przewidywania wzrostu znana jest jako metoda Khamisa-Roche'a i została opracowana w 1994 roku na Wright State University w Dayton, Ohio. Publikacja autorstwa dra Harry'ego Khamisa i dra Alexa Roche'a nosiła tytuł Przewidywanie dorosłej budowy ciała bez wieku kostnego: metoda Khamisa-Roche'a. Jest to najdokładniejsza metoda przewidywania wzrostu dziecka bez określania wieku szkieletowego.

Dla chłopców margines błędu wynosi 5,3 cm, a dla dziewczynek 4,3 cm.

Należy pamiętać, że Omni kalkulator przyszłego wzrostu dziecka został opracowany na podstawie badań na grupie dzieci rasy kaukaskiej, więc może być mniej dokładny dla dzieci innych grup etnicznych.

Formuła i obliczanie średniego wzrostu rodziców

Formuła średniego wzrostu rodziców to najprostszy sposób na obliczenie wzrostu dziecka na podstawie wzrostu rodziców. Oto jak to działa:

 1. Obliczmy średni wzrost rodzica:

  (wzrost matki + wzrost ojca) / 2

 2. Dla przyszłego wzrostu dziewczynki odejmijmy 6,5 cm:

  wzrost dziewczynki = średni wzrost rodziców - 6,5 cm

 3. Dla przyszłego wzrostu chłopca dodaj 6,5 cm:

  wzrost chłopca = średni wzrost rodziców + 6,5 cm

Możesz spodziewać się marginesu błędu około 10 centymetrów w obie strony.

Jak już mówiliśmy, wzrost dziecka jest przede wszystkim uwarunkowany genetycznie. Nie zależy on jednak wyłącznie od wzrostu rodziców. Jest dziedziczony w taki sposób, że dzieci mogą być wyższe lub niższe od swoich rodziców, ponieważ dziedziczenie wzrostu jest poligenowe — odpowiedź na to, jak wysokie będzie twoje dziecko, jest rozproszona wśród wielu genów.

Wiek kostny — przewidywanie dojrzałości na podstawie szkieletu

Dojrzałość szkieletu dziecka można ocenić za pomocą badania wieku kostnego. Polega ono na wykonaniu pojedynczego zdjęcia rentgenowskiego lewego nadgarstka, dłoni i palców. Jest to bezbolesny zabieg, który naraża pacjenta na bardzo małą dawkę promieniowania. Następnie obraz jest porównywany ze standardowymi obrazami z atlasu rozwoju kości stworzonego na podstawie badań na ogromnej liczbie dzieci. Wiek kostny mierzony jest w latach.

Wzrost kości jest możliwy dzięki szczególnemu obszarowi w obrębie dwóch nasad kości długich — płytce wzrostu. Jest to płytka z chrząstki szklistej, która składa się z aktywnie rosnących komórek. Płytki te można znaleźć w kościach dzieci, a u nastolatków przekształcają się one w linię nasadową (pozostałość po płytce wzrostu). Ta zamiana nazywa się zanikiem płytki wzrostu lub fuzją nasad z trzonami kości długich. Zanik jest zakończony w wieku 12-16 lat dla dziewcząt i 14-19 lat dla chłopców.

Płytki wzrostu są łatwe do zidentyfikowania na zdjęciu rentgenowskim, ponieważ są bardziej miękkie i zawierają mniej minerałów niż standardowa kość. To sprawia, że na zdjęciu rentgenowskim wyglądają na ciemniejsze niż reszta szkieletu. W każdym wieku wyglądają inaczej — dzięki temu lekarz może określić dojrzałość kości, po prostu przyglądając się jej. Następnie zdjęcie jest porównywane z najbardziej pasującym obrazem z atlasu.

Zaobserwowanie różnicy między wiekiem kostnym dziecka a jego wiekiem chronologicznym może wskazywać na problem ze wzrostem, ale nie jest to regułą. Niektóre dzieci o doskonałym stanie zdrowia mogą mieć dysproporcje w wieku kostnym i chronologicznym.

Kontrola wieku kostnego wykonywana jest w celu oceny tempa procesu dojrzewania szkieletu dziecka. Dzięki temu lekarze mogą zdiagnozować schorzenia, które opóźniają lub przyspieszają rozwój fizyczny. Posługując się wiekiem szkieletowym, lekarze mogą przewidzieć:

 • Jak długo dziecko będzie jeszcze rosło;
 • Ostateczny wzrost dziecka; oraz
 • Początek okresu dojrzewania.

Badanie jest również wykorzystywane do monitorowania procesu leczenia dzieci z niedoborami wzrostu. Istnieje mnóstwo czynników, które mogą wpływać na wzrost:

 • Choroby związane z hormonami (zaburzenia pracy nadnerczy, niedobór hormonu wzrostu, niedoczynność tarczycy);
 • Zaburzenia genetyczne (np. zespół Turnera); oraz
 • Problemy ortopedyczne, a także ortodontyczne, których leczenie należy zaplanować zgodnie z przewidywanym wzrostem dziecka.
Różnice w długości kości ręki u dzieci w wieku 3, 6, 12 i 18 lat.
Różnice w długości kości ręki u dzieci w wieku (odpowiednio) 3, 6, 12 i 18 lat (Źródło: "Atlas of hand bone age", V.Gilsanz, O.Ratib by Springer)

Siatki centylowe

Standaryzowane siatki centylowe są podstawowym narzędziem używanym przez lekarzy do określenia, czy dziecko rośnie zgodnie z oczekiwaniami. Opierają się one na regularnych pomiarach wzrostu, wagi, obwodu głowy i BMI dziecka.

Aby znaleźć te wartości, możesz skorzystać z naszego kalkulatora BMI lub kalkulatora BMI dziecka 🇺🇸.

Najpopularniejsze wykresy to siatki WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) dla niemowląt i dzieci od 0 do 2 lat oraz siatki CDC - Centers for Disease Control and Prevention dla dzieci powyżej 2 lat. Są one również pomocne w ocenie początku dojrzewania u starszego dziecka.

Kiedy dziewczynki przestają rosnąć? Średni wzrost kobiety

Proces wzrostu różni się u dziewcząt i chłopców. Wzrost kobiet jest szybki w dzieciństwie, a gdy osiągają one okres dojrzewania, gwałtownie przyspiesza. Zwykle osiągają dorosły wzrost w wieku 14-15 lat lub kilka lat po wystąpieniu pierwszej miesiączki.

Zgodnie z wykresami wzrostu CDC, średni wzrost dorosłej kobiety w wieku 30 lat wynosi 165 cm. W poniższej tabeli można znaleźć kilka innych liczb dla różnych grup wiekowych.

Wiek (w latach)

Średni wzrost kobiety

4

110 cm

6

122 cm

8

134 cm

10

145 cm

12

156 cm

14

163 cm

30

164,6 cm

Kiedy chłopcy przestają rosnąć? Średni wzrost mężczyzny

Chłopcy wchodzą w okres dojrzewania później niż dziewczynki. Zaczynają wchodzić w niego w wieku 12-15 lat, a najbardziej znaczący skok wzrostu następuje około dwa lata później niż u dziewcząt. Tempo wzrastania u większości chłopców zwalnia około 16 roku życia, ale ich masa ciała (głównie mięśnie) nadal się rozwija. Według CDC, średni wzrost mężczyzny w wieku około 30 lat wynosi 177 cm. Sprawdź poniżej średni wzrost chłopców w okresie dzieciństwa i wieku nastoletnim.

Wiek (w latach)

Średni wzrost mężczyzny

4

110 cm

6

122 cm

8

130 cm

10

145 cm

12

156 cm

14

168 cm

30

177,3 cm

Jak być wyższym?

Wiele osób nie jest zadowolonych ze swojego wzrostu. Dlatego też ciągle zadają pytania typu jak stać się wyższym? Czy możliwe jest zwiększenie mojego wzrostu? Jak mogę jeszcze urosnąć jako dorosły? Po pierwsze, powinniśmy rozważyć pytanie — czy zwiększenie wzrostu po okresie dojrzewania jest w ogóle możliwe?

W tekście powyżej wyjaśniliśmy, że większość wzrostu człowieka jest uwarunkowana genetycznie (60-80%), a organizm rośnie poprzez wydłużanie kości długich (dzięki specjalnym chrząstkom znajdującym się w kościach długich — płytkom wzrostu). Wniosek jest taki, że nie ma możliwości zwiększenia długości kości po zamknięciu płytek wzrostu. Oznacza to, że człowiek nie może już urosnąć wyższy.

Można jednak zaobserwować niewielkie dobowe wahania wzrostu u większości dorosłych. Przyczyna tych zmian leży w ucisku krążka międzykręgowego w ciągu dnia. Codzienne czynności wpływają na chrząstkę dysku, co powoduje zmniejszenie jej wysokości. Zauważ, że najwyżsi jesteśmy tuż po nocy, a najniżsi pod koniec długiego, aktywnego dnia.

Możesz spotkać się z mitami na temat niektórych technik, które pozwolą ci urosnąć. Najbardziej popularnymi działaniami są pewne formy ćwiczeń (np. podnoszenie ciężarów) oraz rozciąganie. Niestety, nie ma żadnych dobrych dowodów naukowych na potwierdzenie tych metod. Niech cię to nie zmartwi — to jest po prostu coś, z czym nie da się nic zrobić.

Na pewno w okresie dziecięcym i nastoletnim, gdy trwa dojrzewanie, zdrowy styl życia pozwala twojemu dziecku rozwijać się we właściwy sposób. W tym czasie bardzo ważne są wystarczająca ilość snu, dobre odżywianie (dostarczanie odpowiedniej ilości makroskładników i mikroskładników rozwijającemu się organizmowi) oraz uprawianie sportu.

Pamiętaj, że Omni Calculator nie jest lekarzem. Jeśli uważasz, że twoje dziecko jest za niskie lub za wysokie, skonsultuj się z pediatrą.

FAQ

Czy bliźnięta jednojajowe mogą mieć różny wzrost?

Tak, bliźnięta jednojajowe mogą mieć różny wzrost. Dzieje się tak dlatego, że niewielki procent czynników decydujących o wzroście jest środowiskowy. Jeśli więc jedno z bliźniąt otrzymuje dietę bogatszą w składniki odżywcze, to prawdopodobnie będzie wyższe, mimo że genetycznie są takie same.

Jak mogę zwiększyć swój wzrost?

Jeśli jesteś dzieckiem, jedz jak najwięcej, pozostając na zdrowej diecie! Jeśli jesteś dorosły, nie możesz już urosnąć, ale możesz wydawać się wyższy, zachowując prawidłową postawę. Stań prosto, aby wydawać się najwyższym/ą, jak się da!

Jaki jest średni wzrost 12-latka?

Średni wzrost 12-letniego chłopca jak i 12-letniej dziewczynki wynosi 156 cm. Często jednak można zaobserwować, że w tym wieku dziewczynki są nieco wyższe. Powodem tego jest fakt, że zwykle wchodzą one w okres dojrzewania wcześniej niż chłopcy.

Jaki jest średni wzrost 13-latka?

Średni wzrost 13-letniej dziewczynki wynosi 155,4 cm, a dla 13-letniego chłopca — 154,9 cm. Dane te pochodzą z wykresów wzrostu WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), które są międzynarodowym standardem dla centyli wzrostu.

Kiedy dziewczynki przestają rosnąć?

Przeciętnie dziewczynka przestaje rosnąć w wieku około 14-15 lat. Ostatni skok wzrostu powinien nastąpić około 2 lata po rozpoczęciu miesiączki i około 4 lata po rozpoczęciu dojrzewania.

Jak zmierzyć wzrost?

Oto jak zmierzyć swój wzrost:

 1. Stań przy ścianie, plecami do niej. Podłoga, która nie jest wyłożona dywanem, da dokładniejsze wyniki.
 2. Zdejmij nakrycie głowy i obuwie i stań pod ścianą tak prosto, jak to możliwe. Głowa, ramiona, plecy i pięty powinny dotykać ściany.
 3. Przy pomocy lustra postaw na głowie książkę lub pudełko w twardej oprawie tak, aby tworzyły ze ścianą kąt prosty.
 4. Zaznacz ołówkiem (lub karteczką samoprzylepną, aby nie brudzić ściany) miejsce, w którym spód książki styka się ze ścianą.
 5. Zmierz odległość od tego miejsca do podłogi, aby określić swój wzrost.

Czy wzrost jest dziedziczny?

Mówi się, że wzrost jest w około 80% uwarunkowany genetycznie, a pozostałe 20% to czynniki środowiskowe. Możesz myśleć o tym, że genetyka określa czyjś maksymalny wzrost, podczas gdy odżywianie i inne czynniki decydują o tym, czy go osiągnie, czy nie. Ktoś, kto dorastał na złej diecie, nie wykorzysta swojego potencjału wzrostu.

W jakim wieku chłopcy przestają rosnąć?

Średnio chłopcy przestają rosnąć w wieku 16 lat, ale może to być nawet 18, w zależności od tego, kiedy weszli w okres dojrzewania. Z reguły chłopcy przestają rosnąć około 4 lat po wejściu w okres dojrzewania. Mogą jednak nadal nabierać mięśni.

Jaki jest średni wzrost 14-latka?

Średni wzrost dla 14-letniego chłopca wynosi 168 cm, podczas gdy dla dziewczynki wynosi 163 cm. Spodziewaj się znacznego zróżnicowania wzrostu w tym wieku. Jednak niektórzy będą już mieli zakończone dojrzewanie, podczas gdy niektórzy mogą jeszcze nie zacząć.

Jaki jest średni wzrost 10-latka?

Średni wzrost zarówno 10-letniej dziewczynki, jak i 10-letniego chłopca wynosi 145 cm. Powodem tego podobieństwa jest to, że, statystycznie, dojrzewanie nie zaczęło jeszcze powodować skoków wzrostowych i obie płcie są tego samego wzrostu, dopóki nie pojawią się różnice płciowe podczas dojrzewania.

Małgorzata Koperska, MD and Filip Derma
Method 1: The Khamis-Roche Height Predictor
Mother's height
ft
in
Father's height
ft
in
Child's sex
Girl
Child's age
4 years
Child's height
ft
in
Child's weight
lb
Child's future height
ft
in
Method 2: Mid-Parental Height Calculator
Mother's height
ft
in
Father's height
ft
in
Girl's future height
ft
in
Boy's future height
ft
in
Check out 13 similar pediatric calculators 🧒
Adjusted ageAPGAR scoreBaby eye color… 10 more
People also viewed…

Calculadora de turno de vacunación para Colombia

La Calculadora de Turno de Vacunación para Colombia estima tu turno para recibir la vacuna contra la COVID-19 basada en tu trabajo y edad de acuerdo con el plan nacional de vacunación del Gobierno Colombiano.

Ideal egg boiling

Quantum physicist's take on boiling the perfect egg. Includes times for quarter and half-boiled eggs.

Meat footprint

Check out the impact meat has on the environment and your health.

Ponderal index

The ponderal index calculator determines the "improved" BMI measure: check out if your weight is healthy or if you should lose or gain a few pounds.