Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator stosunku progesteronu do estrogenu

Spis treści

Krok pierwszy — przeliczanie jednostek estradiolu i progesteronuKrok drugi — oszacowanie stosunku progesteronu do estradioluDo czego służy stosunek progesteronu do estrogenu?FAQs

Obliczanie stosunku progesteronu do estrogenu, znanego również jako stosunek Pg/E2 lub P/E2, jest istotną częścią oceny równowagi hormonalnej kobiet i może służyć do przewidywania sukcesu zapłodnienia in vitro (IVF, ang. in vitro fertilization).

Nasz kalkulator może posłużyć ci również do przeliczania jednostek estradiolu i progesteronu — kliknij pożądaną jednostkę, aby przełączać się pomiędzy ng/ml, pg/ml i nmol/l dla progesteronu i pg/ml, ng/ml i pmol/l dla estradiolu.

Estradiol (E2) należy do estrogenów, grupy żeńskich hormonów płciowych. Inne ważne estrogeny to estron (E1) i estriol (E3). Ponieważ estradiol ma najsilniejsze działanie i jest najczęściej mierzony, to właśnie jego stężenie jest wykorzystywane do oceny stosunku progesteronu do estrogenu.

Krok pierwszy — przeliczanie jednostek estradiolu i progesteronu

Główna trudność w obliczaniu stosunku progesteronu do estrogenu jest zwykle spowodowana faktem, że stężenia tych hormonów są często przedstawiane w odmiennych jednostkach.

Progesteron jest najczęściej opisywany w ng/ml (nanogram na mililitr) lub nmol/l (nanomol na litr), a estradiol jest opisywany w pg/ml (pikogram na mililitr) lub pmol/l (pikomol na litr).

Aby móc je porównać, konieczne jest wyrażenie ich w tych samych jednostkach.

 • Progesteron:

  1 ng/ml = 3,180547 nmol/l

 • Estradiol:

  1 pg/ml = 3,6713 pmol/l

Następnie, aby przejść z ng/ml do pg/ml, pomnóż wartość przez 1000, lub aby przejść z pg/ml do ng/ml, podziel ją przez 1000.

Jeśli nie masz pewności jak przeliczać jednostki innych wyników badań laboratoryjnych, sprawdź nasze proste narzędzia: przelicznik jednostek cholesterolu i przelicznik jednostek glukozy!

Krok drugi — oszacowanie stosunku progesteronu do estradiolu

Po sprowadzeniu stężeń hormonów do tej samej jednostki miary, obliczenie samego stosunku P/E2 jest proste:

stosunek P/E2 = progesteron / estradiol

Wypróbuj również inne kalkulatory dotyczące współczynników, takie jak kalkulator stosunku cholesterolu.

Do czego służy stosunek progesteronu do estrogenu?

Jest to parametr używany do określenia dominacji hormonalnej u pacjentek, u których poziomy progesteronu i estradiolu znajdują się w zakresie normy (mierzone w fazie lutealnej cyklu miesiączkowego):

 • Progesteron (P lub Pg): 11-29 ng/ml lub 35-92 nmol/l.

 • Estradiol (E2): 19-160 pg/ml lub 70-600 pmol/l.

U zdrowych kobiet stosunek progesteronu do estradiolu powinien wynosić od 100 do 500. Jeśli jest wyższy, może to wskazywać na dominację progesteronową, a jeśli jest niższy, bardziej prawdopodobna jest dominacja estrogenowa.

Określenie równowagi pomiędzy progesteronem i estradiolem jest szczególnie ważne dla pomyślnego poczęcia i jest szacowane przed procedurą zapłodnienia in vitro (IVF). Niemniej, ponieważ stężenie estradiolu jest kluczowe dla procedur wspomaganego rozrodu, w tych przypadkach stosunek ten jest zazwyczaj odwrócony. Jeśli interesuje cię ten temat, zapoznaj się z poniższymi artykułami dr Rehany Rehman i dr Irmhild Gruber:

 • Stosunek estradiolu do progesteronu w dniu indukcji owulacji: wyznacznik pomyślnego wyniku ciąży po wewnątrzcytoplazmatycznym wstrzyknięciu plemników (ang. Estradiol progesterone ratio on ovulation induction day: a determinant of successful pregnancy outcome after intra cytoplasmic sperm injection):

  Kobiety mające wysoki stosunek estradiolu do progesteronu były w stanie osiągnąć ciążę kliniczną, wykazaną przez dodatni wynik βhCG i aktywność serca na skanie USG przezpochwowym. Kobiety te miały również znacząco wyższą liczbę oocytów, grubość endometrium i wskaźnik udanych implantacji.

  Wnioski: Wysoki stosunek estradiolu do progesteronu w dniu indukcji owulacji prognozuje powodzenie wewnątrzcytoplazmatycznej iniekcji plemników w procedurach wspomaganego rozrodu.

 • Stosunek estradiolu/progesteronu w surowicy w dniu transferu zarodka może przewidywać wyniki reprodukcyjne po kontrolowanej hiperstymulacji jajników i zapłodnieniu in vitro (ang. Serum estradiol/progesterone ratio on day of embryo transfer may predict reproductive outcome following controlled ovarian hyperstimulation and in vitro fertilization):

  Wnioski: Podczas procedury in vitro (IVF-ET) kontrolowana hiperstymulacja jajników powoduje nadmierny rozwój pęcherzyków i ponadfizjologiczne stężenia zarówno estradiolu (E2) jak i progesteronu (P) w surowicy.

FAQs

Jak obliczyć stosunek progesteronu do estradiolu?

Aby obliczyć stosunek progesteronu do estradiolu, należy wykonać następujące kroki:

 1. Przelicz jednostki estradiolu i progesteronu, tak aby używać tej samej jednostki miary.
 2. Podziel wartość progesteronu przez wartość estradiolu po upewnieniu się, że oba stężenia hormonów są wyrażone w tych samych jednostkach.
 3. To wszystko! W ten sposób określamy stosunek progesteronu do estradiolu.

Jaki jest stosunek progesteronu do estrogenu obserwowany u zdrowych kobiet?

U kobiet z uregulowaną równowagą hormonalną stosunek progesteronu do estradiolu zazwyczaj mieści się w przedziale od 100 do 500. Jeśli wartość ta przekracza 500, może to sugerować dominację (względne zwiększenie stężenia) progesteronu, podczas gdy odsetek niższy niż 100 może wskazywać na dominację estrogenu.

Czy brak równowagi hormonalnej może mieć wpływ na poczęcie?

Na poczęcie mogą wpływać zaburzenia równowagi hormonalnej. Na przykład, zgodnie z badaniem przekrojowym przeprowadzonym przez zespół naukowców z doktor Rehanę Rehman na czele , wysoki stosunek estradiolu do progesteronu podczas indukcji owulacji jest związany z większą szansą na sukces wewnątrzcytoplazmatycznego wstrzyknięcia plemników w procedurze in vitro.

Czy stosunek progesteronu do estradiolu wynoszący 13,6 jest uważany za niski?

Stosunek progesteronu do estradiolu wynoszący 13,6 może być uważany za niski. Stosunek progesteronu do estradiolu zazwyczaj wynosi od 100 do 500. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub obawy dotyczące swojego stanu hormonalnego, zasięgnij porady lekarza.

Check out 34 similar gynecology & pregnancy calculators 🤰
BBTBirth controlBishop score...31 more