Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Przelicznik jednostek cholesterolu

Spis treści

Jak korzystać z przelicznika jednostek cholesterolu?W jakiej jednostce mierzy się cholesterol?Jak przeliczyć mmol/l na mg/dl?Jak przeliczyć mg/dl na mmol/l?FAQs

Ten kalkulator przekształca jednostki cholesterolu z popularnie używanych mg/dl na jednostki SI mmol/l. Działa on dla cholesterolu całkowitego w surowicy, lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL), lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) oraz trójglicerydów.

Samodzielne przeliczanie jednostek poziomu cholesterolu może być przytłaczające, dlatego czytaj dalej, aby zrozumieć, jak działa nasz kalkulator cholesterolu i w jakiej jednostce podaje się stężenie cholesterolu we krwi.

Wygląda na to, że właśnie sprawdziłeś/aś swój poziom cholesterolu. Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem go do oceny ryzyka chorób serca i ogólnego stanu zdrowia, sprawdź nasz kalkulator stosunku cholesterolu.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) zaleca, aby wszyscy dorośli mieli regularnie sprawdzany poziom cholesterolu i współpracowali z pracownikami ochrony zdrowia w celu określenia ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, w tym zawału i udaru.

Jak korzystać z przelicznika jednostek cholesterolu?

Przelicznik jednostek cholesterolu pomaga w przekształcaniu wartości cholesterolu z miligramów na decylitr (mg/dl) na milimole na litr (mmol/l) dla różnych komponentów profilu lipidowego, w tym cholesterolu całkowitego w surowicy, HDL (lipoprotein o wysokiej gęstości), LDL (lipoprotein o niskiej gęstości) i trójglicerydów.

Oto przewodnik krok po kroku, jak korzystać z narzędzia:

  1. Wybierz konkretny składnik lipidogramu, który chcesz przeliczyć, taki jak całkowity cholesterol w surowicy, HDL, LDL lub trójglicerydy (użyj wtedy drugiej sekcji kalkulatora).

  2. Wprowadź wartość w pierwszym lub drugim polu w zależności od preferencji, czy chcesz przeliczyć z mg/dl na mmol/l lub odwrotnie. Możesz też płynnie przełączać się między jednostkami miary.

  3. To wszystko! Kalkulator zajmie się konwersją za ciebie, zapewniając szybki i dokładny wynik.

Na przykład, rozważ scenariusz, w którym masz wartość całkowitego cholesterolu w surowicy wynoszącą 200 mg/dl i chcesz przekonwertować ją na mmol/l za pomocą przelicznika jednostek cholesterolu. Jeśli wprowadzisz wartość 200 mg w pierwszym polu grupy Całkowity cholesterol w surowicy, HDL lub LDL, kalkulator poda równoważną wartość 5,172 mmol/l

Czytaj dalej, aby uzyskać odpowiedzi na pytania związane z konwersją jednostek cholesterolu, a jeśli potrzebujesz pomocy z jednostkami glukozy, możesz zobaczyć nasz [konwerter glikemii](calc: 737).

W jakiej jednostce mierzy się cholesterol?

Typową jednostką pomiaru poziomu cholesterolu jest miligram na decylitr (mg/dl).

Milimole na litr (mmol/l) to standardowa jednostka medyczna do pomiaru stężenia substancji we krwi. Stosowana jest w Kanadzie i niektórych krajach europejskich.

W zależności od publikacji, używana jest jedna lub druga jednostka, a zrozumienie wytycznych może być mylące. Nasz kalkulator cholesterolu ci w tym pomoże.

Jak przeliczyć mmol/l na mg/dl?

  • Aby przeliczyć jednostki TC (cholesterolu całkowitego), HDL (lipoprotein o dużej gęstości) i LDL (lipoprotein o małej gęstości) z mmol/l na mg/dl, należy je pomnożyć przez 38,67.

  • Aby przeliczyć jednostki trójglicerydów TG z mmol/l na mg/dl, należy pomnożyć je przez 88,57.

Jak przeliczyć mg/dl na mmol/l?

  • Aby przeliczyć jednostki cholesterolu całkowitego TC, HDL (lipoprotein o dużej gęstości) i LDL (lipoprotein o małej gęstości) z mg/dl na mmol/l, należy je pomnożyć przez 0,02586.

  • Aby przeliczyć jednostki TG (trójglicerydów) z mg/dl na mmol/l, należy je pomnożyć przez 0,01129.

FAQs

Jaki jest mój poziom LDL w mg/dl, jeśli wynosi on 2,8 mmol/l?

Odpowiedź brzmi 108,28 mg/dl. To dlatego, że przelicznik z mmol/l na mg/dl dla LDL jest równy 38,67, więc mnożymy 2,8 ∙ 38,67 = 108,28. Ta sama metoda działa dla HDL i cholesterolu całkowitego (TC).

Cholesterol całkowity, HDL lub LDL we krwi

Trójglicerydy

Check out 5 similar metabolic disorders calculators 🍟
Cholesterol ratioGout diagnosisLDL cholesterol...2 more