Omni Calculator logo

Kalkulator grupy krwi dziecka

Created by Bogna Szyk and Łucja Zaborowska, MD, PhD candidate
Reviewed by Małgorzata Koperska, MD and Steven Wooding
Translated by Anna Szczepanek, PhD
Based on research by
Lisa A. Urry Michael L. Cain Steven A. Wasserman Peter V. Minorsky Jane B. Reece Campbell Biology, 11th edition (Mendel and the Gene Idea; The Chromosomal Basis of Inheritance); Pearson; 2017
Last updated: Jan 18, 2024


Jeśli kiedykolwiek zastanawiało cię, czym jest grupa krwi lub jaką grupę krwi będzie miało twoje dziecko, koniecznie wypróbuj Omni kalkulator grupy krwi dziecka. Możesz tu sprawdzić, jakie są możliwe grupy krwi twojego dziecka na podstawie informacji o grupach krwi rodziców. Ponadto znajdziesz w tym artykule przydatną tabelę, która wyjaśnia, w jaki sposób grupy krwi dawców i biorców wpływają na możliwość transfuzji.

Spodziewasz się obecnie dziecka? Zapoznaj się z naszym kalkulatorem wagi w ciąży!

Jaką mam grupę krwi?

Istnieją cztery główne grupy krwi: A, B, AB i 0. Każda z nich zawiera różne antygeny (takie jak węglowodany lub białka) na błonie komórkowej czerwonych krwinek. W zależności od obecności tych antygenów, a także obecności określonych przeciwciał w osoczu krwi, możliwe jest ustalenie, do której grupy należy twoja krew.

Grupa krwi jest określana genetycznie — każda osoba dziedziczy ją po swoich rodzicach. Ponieważ jest ona kontrolowana przez pojedynczy gen, każdy z nas posiada dwa allele opisujące jej grupę krwi:

 • Grupa krwi A: allele AA albo A0
 • Grupa krwi B: allele BB albo B0
 • Grupa krwi AB: allele AB
 • Grupa krwi 0: allele 00

Allele A i B są dominujące, zaś allel 0 jest recesywny. Oznacza to, że tylko osoby z allelami 00 mogą mieć grupę krwi 0.

Nasz kalkulator bierze też pod uwagę dodatkową klasyfikację, która dzieli krew na dwie grupy: Rh+ i Rh-. Opisują one obecność lub brak konkretnego antygenu — w tym przypadku antygenu Rh(D). Ujemny allel jest recesywny, co oznacza, że dwoje rodziców z grupą krwi Rh- będzie miało dzieci z krwią Rh-.

💡 Matki Rh- muszą otrzymywać preparat immunoglobuliny, aby zapobiec chorobie hemolitycznej u płodu i noworodka. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź kalkulator dawki immunoglobuliny (IVIG) 🇺🇸.

Jaką grupę krwi będzie miało moje dziecko?

Twoje dziecko otrzyma po jednym allelu od każdego z rodziców. Na przykład, jeśli twoja grupa krwi to A, a grupa krwi twojego partnera to AB, możesz obliczyć prawdopodobieństwo możliwych grup krwi w następujący sposób:

 1. Zapisz swoją grupę krwi i towarzyszące jej allele. Twoja grupa krwi to A, zatem masz allele AA albo A0.

 2. Twoje dziecko odziedziczy po tobie allel A (75% szans) lub 0 (25% szans).

 3. Zapisz grupę krwi swojego partnera i towarzyszące jej allele. Ponieważ jego grupa krwi to AB, ma on genotyp AB.

 4. Twoje dziecko odziedziczy po twoim partnerze allel A (50% szans) lub B (50% szans).

 5. Teraz pomnóż prawdopodobieństwa, aby uzyskać szansę dla każdej grupy krwi:

  • Szansa, że genotyp twojego dziecka to AA wynosi 75% × 50% = 37,5%.
  • Szansa, że genotyp twojego dziecka to AB wynosi 75% × 50% = 37,5%.
  • Szansa, że genotyp Twojego dziecka to A0 wynosi 25% × 50% = 12,5%.
  • Szansa, że genotyp Twojego dziecka to B0 wynosi 25% × 50% = 12,5%.
 6. Dodaj do siebie wyniki dla AA i A0. Zrób to samo dla wyników BB i B0.

  • Szansa dla grupy krwi A wynosi 37,5% + 12,5% = 50%.
  • Szansa dla grupy krwi B wynosi 12,5%.
  • Szansa dla grupy krwi AB wynosi 37,5%.

Możesz przeprowadzić podobną analizę dla grup Rh+ lub Rh-. Wszystko, co musisz zrobić, to postępować zgodnie z poniższym schematem:

 • Jeśli oboje rodzice są Rh-dodatni, istnieje 93,75% szans na grupę krwi Rh+ i 6,75% szans na grupę Rh-.
 • Jeśli oboje rodzice są Rh-ujemni, istnieje 100% szans na grupę krwi Rh-.
 • Jeśli jedno z rodziców jest Rh-dodatnie, a drugie Rh-ujemne, istnieje 75% szans na grupę krwi Rh+ i 25% szans na grupę Rh-.

Oczywiście zachęcamy cię do skorzystania z Omni kalkulatora grupy krwi dziecka zamiast ręcznego obliczania prawdopodobieństw 😀

Tabela transfuzji krwi

Ze względu na istnienie grup krwi, nie każda krew może zostać przekazana każdej potrzebującej osobie. Stworzyliśmy nawet osobny kalkulator grupy krwi 🇺🇸, aby pomóc ci uniknąć nieporozumień związanych z oddawaniem lub przyjmowaniem krwi!

Zasady przekazywania krwi są następujące:

 • Osoba z grupą krwi AB może otrzymywać krew od wszystkich innych, ale może oddawać krew tylko dla innych osób z grupą AB.

 • Osoba z grupą krwi A lub B może otrzymać krew od każdego z wyjątkiem grupy AB i może oddać krew innym osobom z tą samą grupą. Może również oddawać krew osobom z grupą AB.

 • Osoba z grupą krwi 0 może otrzymać krew tylko od osób z tą samą grupą krwi. Może jednak oddawać krew osobom z wszystkimi grupami krwi.

 • Osoba z grupą krwi Rh+ może oddawać krew tylko osobom z grupą krwi Rh+, ale może otrzymywać krew zarówno od osób z grupą krwi Rh+, jak i Rh-.

 • Osoba z grupą krwi Rh- może oddawać krew osobom z grupami krwi Rh+ i Rh-, ale może otrzymywać krew tylko od osób z grupą Rh-.

Zasady te zostały podsumowane w poniższej tabeli.

Biorca ↓ / Dawca →

0+

0-

A+

A-

B+

B-

AB+

AB-

0+

tak

tak

nie

nie

nie

nie

nie

nie

0-

nie

tak

nie

nie

nie

nie

nie

nie

A+

tak

tak

tak

tak

nie

nie

nie

nie

A-

nie

tak

nie

tak

nie

nie

nie

nie

B+

tak

tak

nie

nie

tak

tak

nie

nie

B-

nie

tak

nie

nie

nie

tak

nie

nie

AB+

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

AB-

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

Czy dziecko może mieć inną grupę krwi niż oboje rodziców?

Tak, żadne z twoich rodziców nie musi mieć tej samej grupy krwi co ty. Na przykład, jeśli jedno z rodziców ma grupę AB, a drugie O, to ich dzieci będą mieć grupę krwi A lub B. Innymi słowy, żadne z dzieci nie będzie miało grupy krwi żadnego z rodziców!

Jakie są najrzadsze grupy krwi?

Niektóre z najrzadszych grup krwi to B ujemna, AB dodatnia i AB ujemna. Poniżej znajdziesz tabelę grup krwi i procent populacji, który je posiada:

Grupa krwi

Częstość w populacji

0 dodatnia

35%

0 ujemna

13%

A dodatnia

30%

A ujemna

8%

B dodatnia

8%

B ujemna

2%

AB dodatnia

2%

AB ujemna

1%

FAQ

Jaka jest grupa krwi dziecka, jeśli oboje rodzice mają grupę krwi B+?

Dziecko może mieć grupę krwi B lub 0, która najprawdopodobniej będzie dodatnia.

Niemniej jednak, krew dziecka może być ujemna, jeśli oboje rodzice są heterozygotami (z genotypami Rh+ Rh-).

Jaka grupa krwi pasuje każdemu?

Krew 0- można podawać każdemu. Wynika to z faktu, że czerwone ciałka krwi 0- nie zawierają żadnych antygenów, które układ odpornościowy osoby z inną grupą krwi mógłby uznać za zagrożenie i wywołać reakcję.

Czy dwoje rodziców z grupą krwi B może mieć dziecko z grupą krwi 0?

Tak, jest to możliwe. Dwoje rodziców z grupą krwi B może mieć allele B0, więc jeśli każde z nich przekaże potomkowi allel 0, to dziecko będzie miało grupę krwi 0.

Jak mogę określić możliwe grupy krwi mojego dziecka?

Aby poznać możliwe grupy krwi waszego dziecka:

 1. Zapisz swoją grupę krwi i grupę krwi swojego partnera.
 2. Określ, jakie genotypy mogą kryć się za waszymi grupami krwi:
  • grupa A to allele AA lub A0;
  • grupa B to allele BB lub B0;
  • grupa AB to po prostu allele AB; oraz
  • grupa 0 to allele 00.
 3. Zapisz wszystkie możliwe kombinacje, które powstaną, gdy weźmiesz jedną literę ze swojego genotypu, a drugą z genotypu swojego partnera.
 4. Są to potencjalne genotypy dziecka. Możliwe grupy krwi wyznaczysz, korzystając z listy z kroku 2.
Bogna Szyk and Łucja Zaborowska, MD, PhD candidate
Mother blood type
A Rh+
Father blood type
AB Rh-
Chance for type A
50
%
Chance for type B
12.5
%
Chance for type AB
37.5
%
Chance for type 0
0
%
Chance for Rh+
0
%
Chance for Rh-
0
%
PhenotypeGenotype
AA0 or AA
BB0 or BB
ABAB
000
Punnet square for possible blood types
♂️\♀️A0AA
AAAA0AAAA
BABB0ABAB
Check out 26 similar hematology calculators 🆎
4Ts scoreAbsolute eosinophil countAbsolute lymphocyte count… 23 more
People also viewed…

Crown-rump length

Kalkulator długości ciemieniowo-siedzeniowej jest jedną z najbardziej precyzyjnych metod szacowania wieku ciążowego w I trymestrze.

Lost socks

Socks Loss Index estimates the chance of losing a sock in the laundry.

Plastic footprint

Find out how much plastic you use throughout the year with this plastic footprint calculator. Rethink your habits, reduce your plastic waste, and make your life a little greener.

Twinning

Za pomocą tego kalkulatora szansy na bliźnięta możesz oszacować swoje perspektywy na urodzenie bliźniąt, trojaczków, a nawet czworaczków.