Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator dawki leku

Spis treści

Postać lekuCo to jest właściwa dawka?Dlaczego musimy obliczać dawki?Obliczanie dawki leku na podstawie masy ciałaWzory do obliczania dawekJak obliczyć dawkę leku?FAQs

Kalkulator dawki leku oblicza, jaka dawka lekarstwa jest odpowiednia dla twojej masy ciała. Może również przeliczyć dawkę wyrażoną w mg/kg na dawki płynnych leków.

Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się, czym jest wzór na obliczanie dawki leku i jak z niego korzystać. Z naszego tekstu dowiesz się również więcej o rodzajach dawkowania, z którymi możesz się spotkać podczas stosowania różnych leków. Dowiesz się również, jakie są zalety dostosowywania dawki do pacjenta.

Szukasz odpowiedniej dawki leku przeciwgorączkowego dla dzieci? Koniecznie zapoznaj się z naszym kalkulatorem dawki ibuprofenu 🇺🇸 i kalkulatorem dawki paracetamolu 🇺🇸!

Staramy się, aby nasze Omni kalkulatory były jak najbardziej precyzyjne i wiarygodne. Pamiętaj jednak, że to narzędzie nigdy nie zastąpi profesjonalnej oceny lekarza. Jeśli jakiekolwiek dolegliwości cię niepokoją, skonsultuj się z lekarzem.

Postać leku

W zależności od drogi podania istnieją różne postacie leku. Najpopularniejszą drogą podania jest doustna, jednak w niektórych sytuacjach medycznych jest ona niedostępna, nieskuteczna lub wiąże się z dużą liczbą działań niepożądanych. Dlatego pacjenci mogą otrzymywać leki drogą pozajelitową (w tym: podskórną, domięśniową, doszpikową, dożylną itp.) Co więcej, niektóre leki są podawane wyłącznie miejscowo — są stosowane bezpośrednio na skórę lub oko, do odbytu lub pochwy, lub w postaci inhalacji.

Należy wiedzieć, że droga podania leku znacząco wpływa na jego dawkowanie i skuteczność. Dlatego należy zawsze sprawdzać, czy właściwy lek jest podawany właściwej osobie odpowiednią drogą w odpowiedniej dawce!

Co to jest właściwa dawka?

Lecząc pacjenta lub po prostu przyjmując lek samodzielnie, zawsze musimy się zastanowić, jaka jest właściwa dawka leku, który wybieramy. Prawda jest taka, że dawkujemy (lub powinniśmy dawkować) prawie wszystko w naszym życiu, od gotowania obiadu po przyjmowanie leków! Jednakże, jeśli chodzi o leki, istnieją pewne różne rodzaje dawkowania, które zależą od konkretnego leku i/lub pacjenta.

1. Jedna dawka

Leki z jedną stałą dawką są najłatwiejsze w użyciu; po prostu bierzesz i zapominasz o tym (np. szczepionki). Nie trzeba używać żadnych wzorów do obliczania dawki!

2. Różne, stałe dawki

Dawkowanie tych leków jest zwykle ustalane przez lekarza w zależności od potrzeb lub wieku pacjenta (np. leki obniżające ciśnienie krwi). W tym przypadku również nie musisz martwić się o medyczne obliczenia dawkowania!

3. Różne, zmienne dawki

W tym przypadku lekarz zazwyczaj sugeruje pacjentowi przykładową dawkę; pacjent następnie modyfikuje ją w zależności od swoich potrzeb i sytuacji (np. insulina).

4. Dawkowanie zależne od stężenia we krwi

Jest to stosunkowo niewielka grupa leków. Dawki są różne w zależności od stężenia substancji aktywnej leku w surowicy (np. antagoniści witaminy K, lit itp.).

5. Dawka leku zależy od masy ciała pacjenta.

Dawka leku zależy od masy ciała pacjenta. Oznacza to, że dwóch pacjentów z tą samą chorobą może otrzymać inną dawkę tego samego leku!

Nasz kalkulator dawki leku pomoże ci obliczyć odpowiednie dawki tego rodzaju leków!

Dlaczego musimy obliczać dawki?

W XVI wieku szwajcarski naukowiec Paracelsus powiedział:

„Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Tylko dawka czyni, że dana substancja jest trucizną.

Ta sentencja jest nadal aktualna. Wiemy, że każda substancja, zwłaszcza lek, może być toksyczna, jeśli zostanie podana w nieodpowiedniej dawce. Przykładem dobrze znanej, ale potencjalnie toksycznej substancji jest Apap (paracetamol). Dlatego właśnie powinniśmy starannie i dokładnie obliczać dawki leków. Jest to szczególnie istotne przy podawaniu leków dzieciom, ponieważ niewielki błąd w dawce może spowodować znaczną zmianę efektu jego działania. Korzystanie z kalkulatora dawki pediatrycznej 🇺🇸 wydaje się być odpowiedzialnym wyborem, który zmniejsza ryzyko pomyłki.

Współcześni naukowcy również przyglądają się kwestii dawkowania leków. Istnieje wiele trwających badań klinicznych, w których porównywane są różne dawki leków. Co więcej, pojawia się coraz więcej danych naukowych sugerujących, że indywidualnie wyliczane dawkowania (nie tylko u pacjentów pediatrycznych) poprawiają przeżycie pacjentów w porównaniu ze standardowym leczeniem stałymi dawkami.

Na przykład w 2016 r. grupa naukowców z Francji opublikowała artykuł w Journal of Clinical Oncology, w którym podsumowali wyniki badania klinicznego na pacjentach z przerzutowym rakiem jelita grubego (rak jelita grubego w IV stadium choroby — z przerzutami). Grupa, która była leczona indywidualnie dostosowaną dawką fluorouracylu (lek antymetaboliczny stosowany w leczeniu wielu nowotworów, w tym raka jelita grubego) miała lepszą odpowiedź na terapię, wyższą przeżywalność i niższy stopień toksyczności, niż osoby leczone standardowymi dawkami.

Jak widać, warto korzystać z kalkulatorów dawki leku!

Obliczanie dawki leku na podstawie masy ciała

Obliczenia dawek leków uwzględniające masę ciała pacjenta są bardzo powszechne u pacjentów otyłych i na oddziałach pediatrycznych. Łatwo sobie wyobrazić, że masa ciała nastolatka może być 40 razy większa niż noworodka, więc mamy nadzieję, że widzisz potrzebę dokładnego dawkowania leków.

Co więcej, niektóre szczególne leki dla dorosłych muszą być dawkowane zgodnie z masą ciała pacjenta. Należą do nich heparyna, antybiotyki i leki zwiotczające mięśnie.

Wzory do obliczania dawek

Aby obliczyć dawkę leku, należy użyć następującego równania:

Dawka=Waga Dawkowanie\mathrm{Dawka} = \mathrm{Waga}\ \cdot \mathrm{Dawkowanie}

Gdzie:

 • Waga - masa ciała pacjenta, wyrażona w kg. Bardzo ważne jest, aby wprowadzić dokładny wynik;
 • Dawkowanie - przepisana ilość leku w mg na kg masy ciała. Liczbę tę można zazwyczaj znaleźć na opakowaniu leku, w ulotce dla pacjenta lub na recepcie; oraz
 • Dawka - całkowita ilość leku, którą należy przyjąć.

Sytuacja komplikuje się, jeśli lek ma postać płynną. W końcu skąd mamy wiedzieć, ile ml leku należy przyjąć, aby spożyć np. 50 mg substancji czynnej? Nasz kalkulator dawki leku może ci w tym pomóc. Wystarczy skorzystać z poniższego wzoru:

Dawka płynna=DawkaStęz˙enie leku\mathrm{Dawka\ płynna = \frac{Dawka}{Stężenie\ leku}}

Gdzie:

 • Stężenie leku - Ilość substancji czynnej na daną objętość leku. Może być wyrażona w mg na ml.

Ta funkcja naszego kalkulatora dawki leku jest szczególnie przydatna podczas podawania leków płynnych (np. syropów) dzieciom oraz w szpitalach, gdzie wiele leków jest podawanych pacjentowi nie tylko doustnie, ale i dożylnie. Przeliczanie z mg na ml jest niezbędne w takich sytuacjach!

Jak obliczyć dawkę leku?

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaka dawka leku jest odpowiednia dla twojej masy ciała, musisz wykonać następujące kroki:

 1. Określ dawkowanie leku. Załóżmy, że odpowiednia dawka substancji czynnej wynosi 2 mg/kg masy ciała.
 2. Zważ się. Załóżmy, że ważysz 80 kg.
 3. Pomnóż te dwie wartości, aby otrzymać dawkę leku w mg: 2 ∙ 80 = 160 mg. Należy przyjąć 160 mg substancji czynnej.
 4. Co zrobić, jeśli lek jest w płynie? Wpisz stężenie leku w odpowiednie pole. Załóżmy, że stężenie leku wynosi 2 mg/ml.
 5. Podziel dawkę przez stężenie leku, aby otrzymać dawkę płynną: 160 / 2 = 80 ml.

Koniecznie zapoznaj się z naszymi kalkulatorami konwersji leków, takimi jak kalkulator sterydów 🇺🇸 i kalkulator rotacji opioidów 🇺🇸!

FAQs

Jak obliczyć, ile tabletek mam wziąć?

Aby policzyć potrzebną liczbę tabletek:

 1. Określ pojedynczą dawkę, mnożąc wagę przez dawkowanie.
  Dawka = Waga ∙ Dawkowanie
 2. Wynik będzie całkowitą pojedynczą dawką. Teraz podziel ją przez dawkę w jednej tabletce.
  Ilość tabletek = Dawka / Dawka w jednej tabletce
 3. To wszystko! Zawsze możesz dwukrotnie sprawdzić dawkę za pomocą kalkulatora dawki leku.

Co to jest dawka leku?

Dawka leku to taka ilość leku, która podana pacjentowi wywoła pożądany efekt fizjologiczny (np. zniesienie bólu głowy czy obniżenie ciśnienia tętniczego).
Dawka leku zależy, między innymi, od masy ciała pacjenta, pożądanego efektu działania leku, pozostałych przyjmowanych przez pacjenta leków, stanu pacjenta i jego pozostałych chorób.

Jak obliczyć dawkę leku w płynie?

Aby obliczyć dawkę leku w płynie:

 1. Załóżmy, że mamy syrop zawierający 1 mg leku w 2 ml płynu. Musimy podać 0,1 mg na kilogram masy ciała dziecku o masie 20 kilogramów.
 2. Aby obliczyć, ile leku należy podać:
  Dawka = Waga ∙ Dawkowanie
  Dawka = 20 kg ∙ (0,1 mg / 1 kg) = 2 mg
 3. Aby obliczyć dawkę syropu:
  Dawka płynna = Dawka / Stężenie leku
  Dawka płynu = 2 mg/(1 mg / 2 ml) = 4 ml

Jaka jest różnica między dawką a dawkowaniem?

Dawka to ilość leku przyjmowana jednorazowo. Dawkowanie to nieco więcej — to dawka, a także, to kiedy i jak często należy ją przyjmować.

Lek w płynie

Check out 26 similar dosage calculators 💊
Adderall dosageAleve dosageBenadryl...23 more