Omni Calculator logo

Kalkulator wykresu kołowego

Created by Madhumathi Raman
Reviewed by Wojciech Sas, PhD and Steven Wooding
Translated by Dawid Siuda and Joanna Śmietańska, PhD
Last updated: Mar 28, 2024


W matematyce kalkulator wykresu kołowego pomaga wizualizować rozkład danych (sprawdź nasz kalkulator rozkładu częstotliwości 🇺🇸) w postaci wykresu kołowego. Rysując wykres kołowy, możesz zobaczyć procentowy udział każdego rodzaju danych w zestawie danych. Z wykresu kołowego możemy również obliczyć prawdopodobieństwo (odwiedź nasz kalkulator prawdopodobieństwa) danych, aby zidentyfikować udziały poszczególnych składowych w całości.

W obliczu pytania „Co to jest ciasto?”, jeśli twój umysł dryfuje w kierunku pysznego dania 🥧, z przyjemnością powiemy ci, że wykres kołowy jest w rzeczywistości oparty na okrągłym ⭕ kształcie ciasta, z plasterkami 🍕 reprezentującymi różne segmenty danych!

Jak obliczyć wykres kołowy?

Kreator wykresów kołowych działa w oparciu o procentowy udział każdego rodzaju danych w zbiorze danych. Aby wygenerować wykres kołowy, nasz kalkulator wykonuje następujące czynności po wyszczególnieniu wartości w różnych segmentach zbioru danych:

 1. Znajdź sumę wszystkich wartości w zbiorze danych.
 2. Podziel wartość każdego segmentu przez sumę, aby uzyskać odpowiedni procent sumy dla wykresu kołowego.
 3. Pomnóż ten procent przez 360°, aby obliczyć stopnie dla segmentu wykresu kołowego.
 4. Utwórz sektor z tą miarą stopni na wykresie kołowym.
 5. Zrób to samo dla każdego segmentu, aby z powodzeniem podzielić wykres kołowy na różne sektory odpowiadające różnym danym! 🎉

Dzięki temu możemy zrozumieć, czym jest wykres kołowy i jakie są związane z nim wzory, które mówią nam, jak obliczyć stopnie kąta na wykresie kołowym. Wiemy zatem, jak działa formuła wykresu kołowego. Podobnie jak wykres słupkowy 📊, histogram (por. kalkulator histogramu 🇺🇸) i wiele innych tego typu wykresów, kalkulator wykresu kołowego jest narzędziem matematycznym do wizualizacji danych. Po obliczeniu procentu całości, wykres kołowy jest generowany na jego podstawie.

Jak utworzyć wykres kołowy? Przykład

Aby wygenerować wykres kołowy za pomocą naszego kalkulatora wykresu kołowego, załóżmy, że mamy następujące wartości:

Zbiory

Wartości

A

20

B

80

C

20

D

50

E

30

Razem wszystkich wartość w tej przykładowej tabeli wykresu kołowego wynosi 200. Kalkulator wykresu kołowego najpierw oblicza procent sumy dla każdej wartości, a dla wykresu sektorowego oblicza odpowiedni środkowy kąt sektora. Po uzyskaniu kąta dla sektorów wykres jest tworzony przez podzielenie wykresu kołowego 🔵 na sektory odpowiadające każdemu segmentowi danych.

Poniżej przedstawiono stopnie kąta obliczone przez kreator wykresu kołowego w tym przykładzie wykresu kołowego:

Zbiór

Wartość

Środkowy kąt sektora

A

20

10%

36°

B

80

40%

144°

C

20

10%

36°

D

50

25%

90°

E

30

15%

54°

Używając tych wartości procentowych i stopni, kalkulator wykresu kołowego generuje rezultat w następujący sposób:

Przykład wykresu kołowego.

Ten przykład wykresu kołowego pokazuje, jak obliczyć kąty wykresu kołowego za pomocą naszego kalkulatora wykresu kołowego. Pomoże nam to zrozumieć, jak utworzyć wykres kołowy.

Jak obliczyć wartość procentową wykresu kołowego?

Aby zrozumieć, jak obliczyć wartość procentową dla wykresu kołowego, wykonaj następujące czynności:

 1. Znajdź sumę wszystkich wartości we wszystkich segmentach danych.
 2. Podziel wartość każdego segmentu przez sumę, aby uzyskać wartość dziesiętną.
 3. Przekształć wartość dziesiętną w procent poprzez pomnożenie jej przez 100% 💯!

Jeśli, na przykład, dane mają tylko dwa rodzaje segmentów, każdy z połową całkowitej wartości, to każdy z tych segmentów będzie reprezentowany jako półkola na wykresie kołowym, ponieważ każdy z nich stanowi 50% całości.

FAQ

Jak obliczyć kąty dla wykresu kołowego?

Aby obliczyć środkowy kąt na wykresie kołowym, musimy pomnożyć każdy procent przez 360°. Po obliczeniu tego kąta na wykresie kołowym, możemy zaznaczyć sektor z tym kątem, aby wskazać część wykresu kołowego odpowiadającą temu segmentowi danych.

Jak obliczyć prawdopodobieństwo na wykresie kołowym?

Nasz kalkulator wykresu kołowego używa wartości procentowych do obliczenia środkowego kąta każdego sektora na wykresie kołowym. Korzystając z tych wartości procentowych, możemy znaleźć prawdopodobieństwo każdego segmentu danych, po prostu konwertując je na wartość dziesiętną! Na przykład, jeśli segment danych zajmuje sektor, który stanowi 40% całego wykresu kołowego, prawdopodobieństwo tego segmentu danych wyniesie 0,4.

Co to jest wykres kołowy 75-25?

Podczas obliczania wykresu kołowego z 2 segmentami danych, jeśli otrzymamy 75% dla jednego segmentu danych i pozostałe 25% dla drugiego segmentu danych, otrzymamy wykres kołowy 75-25, gdzie trzy ćwiartki będą reprezentować jeden segment. Z kolei jedna czwarta będzie reprezentować drugi segment. Wykres kołowy 75-25 oznacza, że wykres kołowy jest podzielony w stosunku 75:25 lub 3:1 między dwa segmenty.

Ile wynosi 15% na wykresie kołowym?

Aby dowiedzieć się, ile wynosi 15% na wykresie kołowym, wykonaj następujące czynności:

 1. Musimy pomnożyć 15% przez 360°.
 2. W ten sposób otrzymamy 54°.
 3. Oznacza to, że jeśli mamy segment danych z 15% wszystkich wartości, kalkulator wykresu kołowego przedstawi go jako sektor o kącie środkowym 54°.

Ile wynosi 45% na wykresie kołowym?

Jest to sektor o kącie środkowym 162°. Aby dowiedzieć się, ile wynosi 45% na wykresie kołowym, wykonaj następujące czynności:

 1. Musimy pomnożyć procent przez 360°.
 2. W ten sposób otrzymamy 162°.
 3. Oznacza to, że kreator wykresów kołowych przedstawi go jako sektor, który jest nieco mniejszy niż półkole.

Jak przedstawić 5 procent z 420 na wykresie kołowym?

Pięć procent z 420 to 21. Aby zwizualizować to na wykresie kołowym, znajdziemy 5% z 360°, co da nam 18°. Wynik ten oznacza, że dla segmentu danych stanowiącego 5% z 420 (lub całości), generator wykresu kołowego przedstawi go za pomocą sektora o kącie środkowym 18°.

Madhumathi Raman
Enter values in each group
Group A
Group B
Group C
Group D
Group E
Check out 32 similar distributions and plots calculators 🔔
Benford's lawBeta distributionBinomial distribution… 29 more
People also viewed…

BMR - Harris-Benedict equation

Kalkulator Harrisa-Benedicta wykorzystuje jeden z trzech najpopularniejszych wzorów na PPM. Znajomość PPM (podstawowej przemiany materii) może pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących diety i stylu życia.

Class width

Calculate the class width of any dataset.

Continuity correction

The continuity correction calculator shows you how to apply continuity correction to approximate a binomial distribution of a given problem.

Free fall

Kalkulator spadku swobodnego może znaleźć prędkość spadającego obiektu i wysokość, z której spada.