Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator stopni swobody

Spis treści

Czym są stopnie swobody? DefinicjaJak znaleźć stopnie swobody — wzoryKalkulator stopni swobodyFAQs

Omni kalkulator stopni swobody pomoże ci określić kluczowy parametr dla testów t, testów chi-kwadrat i ANOVA, którym jest liczba stopni swobody. Przeczytaj poniższy tekst, aby się dowiedzieć:

 • Czym są stopnie swobody?
 • Jak wyznaczyć liczbę stopni swobody?
 • Jaki jest wzór na stopnie swobody?

Czym są stopnie swobody? Definicja

Zacznijmy od definicji stopni swobody:

Liczba stopni swobody to liczba niezależnych obserwacji minus liczba związków występujących między tymi obserwacjami. Inaczej mówiąc, jest to liczba wartości, które mogą się swobodnie zmieniać (nie są wyznaczone przez inne wartości).

To brzmi bardzo teoretycznie, więc spójrzmy na przykład:

Wyobraź sobie, że mamy dwie liczby: x, y, oraz średnią z tych liczb: m. Ile stopni swobody mamy w tym zbiorze danych, składającym się z trzech zmiennych? Odpowiedź brzmi 2. Dlaczego? Ponieważ 2 to liczba wartości, które mogą ulec zmianie. Jeśli wybierzesz wartości dowolnych dwóch zmiennych, trzecia jest już określona. Spójrzmy:

 • Jeśli x=2 oraz y=4, nie możesz wybrać dowolnej średniej; jest ona już określona:

  m = (x + y) / 2

  m = (2 + 4) / 2

  m = 3

 • Jeśli przypiszesz 3 do x i 6 do m, wtedy wartość y jest „automatycznie” wyznaczona — nie można jej dowolnie zmieniać, ponieważ:

  m = (x + y) / 2

  6 = (3 + y) / 2

  12 = 3 + y

  12 - 3 = y

  y = 9

Za każdym razem, gdy przypiszesz jakieś dwie wartości, trzecia nie ma „swobody zmiany”. Stąd, w naszym scenariuszu są dwa stopnie swobody.

Teraz gdy wiemy, czym są stopnie swobody, nauczmy się, jak znaleźć ich liczbę.

Jak znaleźć stopnie swobody — wzory

Wzór na liczbę stopni swobody zależy od rodzaju testu statystycznego, który przeprowadzasz. Poniżej znajdziesz równania dla najpopularniejszych testów:

 1. jednopróbkowy test t:

  df=N1\textrm{df} = N - 1,

  gdzie:

  • df\textrm{df} — Liczba stopni swobody; oraz

  • NN — Całkowita liczba obserwacji (liczność próbki).

 2. dwupróbkowy test t (próby o równych wariancjach 🇺🇸):

  df=N1+N22\textrm{df} = N_1 + N_2 - 2,

  gdzie:

  • N1N_1 — Liczność pierwszej próbki; i

  • N2N_2 — Liczność drugiej próbki.

 3. Dwupróbkowy test t z dowolnymi wariancjami (test t Welcha):

  W tym przypadku obliczamy przybliżoną liczbę stopni swobody:

df=(Var1N1+Var2N2)2Var12N12(N11)+Var22N22(N21)\qquad \textrm{df} = \frac{\left(\frac{\textrm{Var}_1}{N_1}+ \frac{\textrm{Var}_2}{N_2}\right)^2}{\frac{\textrm{Var}_1^2}{N_1^2 (N_1-1)}+\frac{\textrm{Var}_2^2}{N_2^2 (N_2-1)}}

gdzie Var1\textrm{Var}_1 i Var2\textrm{Var}_2 to, odpowiednio, wariancja pierwszej i drugiej próbki.

✅ Jak widzisz, liczność próbek ma duży wpływ na liczbę stopni swobody. Dowiesz się na ten temat więcej w naszym kalkulatorze wielkości próbki 🇺🇸. A jeśli chcesz po prostu wykonać test t szybko i bez martwienia się o liczbę stopni swobody, użyj Omni kalkulatora testu t Studenta — zajmie się on wszystkim!

 1. ANOVA:

  • Stopnie swobody między grupami:

  dfm=k1\textrm{df}_{\rm m} = k - 1,

  gdzie kk to liczba grup.

  • Stopnie swobody w grupach:

  dfg=Nk\textrm{df}_{\rm g} = N - k

  • Całkowita liczba stopni swobody:

  dft=N1\textrm{df}_{\rm t} = N - 1

 2. Test niezależności chi-kwadrat

df=(liczba wierszy1)(liczba kolumn1)\textrm{df} = (\textrm{liczba wierszy} - 1) \cdot (\textrm{liczba kolumn} - 1)

Możesz dowiedzieć się więcej o obliczaniu χ² za pomocą Omni kalkulatora chi-kwadrat 🇺🇸.

Jeśli chcesz szybko i bezboleśnie wyznaczyć liczbę stopni swobody, skorzystaj z naszego kalkulatora. Zaimplementowaliśmy w nim wszystkie powyższe wzory!

Kalkulator stopni swobody

Oto jak korzystać z kalkulatora stopni swobody:

 1. Wybierz test statystyczny, którego używasz.

 2. Wprowadź zmienne, które pojawią się w polach kalkulatora, np. wielkość próby.

 3. Wynik znajdziesz w ostatnim polu kalkulatora.

FAQs

Jak obliczyć stopnie swobody dla testu t?

Aby obliczyć stopnie swobody testu t dla jednej próby:

 1. Określ wielkość próby (N).

 2. Odejmij 1.

 3. Wynikiem jest liczba stopni swobody.

Jak obliczyć stopnie swobody dla testu chi-kwadrat?

Aby obliczyć stopnie swobody dla testu chi-kwadrat niezależności, użyj następującego wzoru:

df = (wiersze - 1) × (kolumny - 1)

Czyli:

 1. Policz liczbę wierszy w tabeli krzyżowej i odejmij jeden.

 2. Policz liczbę kolumn i odejmij jeden.

 3. Pomnóż liczbę z kroku 1 przez liczbę z kroku 2.

Jak obliczyć stopnie swobody dla testu t dla dwóch prób?

Aby obliczyć stopnie swobody dla testu t dla dwóch prób, użyj następującego wzoru:

df = N1 + N2 - 2

Czyli:

 1. Określ rozmiary swoich dwóch próbek.

 2. Dodaj je do siebie.

 3. Odejmij 2 od wyniku z poprzedniego kroku.

Jak obliczyć stopnie swobody dla ANOVA?

Aby obliczyć stopnie swobody dla testu ANOVA:

 1. Odejmij 1 od liczby grup, aby znaleźć stopnie swobody między grupami.

 2. Odejmij liczbę grup od całkowitej liczby obserwacji, aby znaleźć stopnie swobody w grupach.

 3. Odejmij 1 od całkowitej liczby badanych (wartości), aby uzyskać całkowitą liczbę stopni swobody.

Czy stopnie swobody mogą wynosić 0?

Tak, teoretycznie stopnie swobody mogą być równe 0. Oznaczałoby to, że istnieje jeden element danych bez „swobody” do zmiany i bez nieznanych zmiennych. Jednak w praktyce nie powinieneś mieć 0 stopni swobody podczas wykonywania testów statystycznych.

Check out 26 similar inference, regression, and statistical tests calculators 📉
Absolute uncertaintyAB testCoefficient of determination...23 more