Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator kadrowania

Spis treści

Co oznacza 35 mm?Co to jest kamera z matrycą typu crop?Jak obliczyć współczynnik kadrowania?Jak korzystać z kalkulatora kadrowania?Czy matryca typu crop zwiększa powiększenie?Co dzieje się z głębią ostrości? — Ustawienia przysłonyFAQs

Omni kalkulator kadrowania poinformuje cię, jak wygląda połączenie twojego aparatu i obiektywu w odniesieniu do aparatu z pełnoklatkową matrycą 35 mm.

Oblicza on zarówno ekwiwalent ogniskowej 35 mm, jak i wartość przysłony f-stop (lub liczbę f). Dzięki temu możesz zobaczyć, jak twoje powiększenie obrazu i głębia ostrości wypadają w porównaniu ze standardowym aparatem 35 mm.

Poniższy tekst wyjaśnia, jak obliczyć współczynnik kadrowania i zadaje pytanie, czy matryca typu crop zwiększa powiększenie?

Nasz kalkulator głębi ostrości 🇺🇸 może pomóc ci w obliczeniach tego parametru.

Co oznacza 35 mm?

Zacznijmy od zdefiniowania, co rozumiemy przez pełnoklatkowy aparat 35 mm. Wszystko zaczęło się w 1934 roku, kiedy Kodak wprowadził na rynek wkłady z kliszą 135. Znajdujący się w nich film miał szerokość 35 mm (1,4 cala), a każdy obraz miał rozmiar 36 na 24 mm. Rozmiar ten był znany jako format pełnoklatkowy.

Szerokość filmu 35 mm mierzona linijką.
Szerokość filmu 135 (lub filmu 35 mm) wynosi 35 mm (1,4 cala)

Gdy fotografia stała się cyfrowa, a producenci zastąpili klisze cyfrowymi sensorami optycznymi, wygodnie było produkować sensory o takich samych rozmiarach jak stare klisze (przynajmniej w przypadku aparatów z wyższej półki). Ta kompatybilność pozwalała na dalsze korzystanie z istniejącego obiektywu z nowym aparatem cyfrowym, a obraz będzie taki sam.

Co to jest kamera z matrycą typu crop?

Produkcja tak dużego przetwornika obrazu jest kosztowna. Możesz oczywiście zaoszczędzić pieniądze, produkując mniejszy sensor. Jeśli jednak nadal używasz starych obiektywów 35 mm, powiększenie i przysłona f-stop tych obiektywów ulegają zmianie (podobnie jak głębia ostrości).

Tak więc, jeśli twój aparat ma matrycę mniejszą niż aparat pełnoklatkowy, nazywany jest aparatem z matrycą typu crop. Używamy słowa „crop”, ponieważ wynikowy obraz z mniejszego czujnika jest przyciętym obrazem większego obrazu pełnoklatkowego, jak na poniższej ilustracji. Innymi słowy, zmienia to pole widzenia kamery. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do naszego kalkulatora pola widzenia kamery 🇺🇸.

Zdjęcie porównujące względne rozmiary obrazu z aparatu z matrycą pełnoklatkową i matrycą typu crop.
Zdjęcie porównujące względne rozmiary obrazu aparatu pełnoklatkowego z aparatem z matrycą typu crop. Źródło: Self En:User:Ravedave, CC BY-SA 3.0 za pośrednictwem Wikimedia Commons

Jak obliczyć współczynnik kadrowania?

Współczynnik kadrowania porównuje rozmiary obrazu danej matrycy do rozmiaru matrycy pełnoklatkowej. Aby uwzględnić różne formaty obrazu matryc, jest on definiowany jako stosunek długości przekątnej 35 mm do długości przekątnej matrycy crop:

WK=p35 mmpmatryca\text{WK} = \frac{\text{p}_{35\ \text{mm}}}{\text{p}_{\text{matryca}}}

gdzie:

 • WK\text{WK} — współczynnik kadrowania;
 • p35 mm\text{p}_{35\ \text{mm}} — długość przekątnej filmu 35 mm; oraz
 • pmatryca\text{p}_{\text{matryca}} — długość przekątnej matrycy.

Poniżej znajduje się lista popularnych rozmiarów matryc i odpowiadających im współczynników kadrowania.

Nazwa i typ

Szerokość (mm)

Wysokość (mm)

Współczynnik kadrowania

1/2,5" — super-przybliżające i mikro aparaty

5,76

4,29

6,0

1/2,3" — kompakty i super-przybliżające

6,17

4,55

5,6

1/1,8" — high-end kompakty

7,11

5,32

4,8

1/1,7" — high-end kompakty

7,53

5,70

4,5

2/3" — np. Fujifilm X10 i X20, Sony F828 i F717

8,80

6,60

3,9

1" — np. Nikon 1/CX, Sony RX100-series i RX10

13,2

8,80

2,7

4/3" — cztery trzecie

17,3

13,0

2,0

APS-C — Canon

22,2

14,8

1,62

APS-C — Ogólne, np. Nikon DX, Sony α DT

23,6

15,6

1,53

Pół-klatkowe — Olympus Pen F

18

24

1,44

APS-H — Canon and Leica M8

27,9

18,6

1,29

35 mm pełnoklatkowe — Canon EF, Nikon FX, Sony α, FE-Mount

36,0

24,0

1,0

Możesz również zaopatrzyć się w aparaty średnio- i wielkoformatowe, które nasz kalkulator współczynnika kadrowania również obsługuje. Aparaty te mają matryce lub klisze większe niż pełnoklatkowe 35 mm, więc współczynnik kadrowania jest mniejszy niż 1.

Znając współczynnik kadrowania, możemy zobaczyć, jak obiektywy zaprojektowane dla pełnoklatkowych matryc cyfrowych lub filmów 35 mm będą tworzyć obrazy na matrycach o różnych rozmiarach.

Jak korzystać z kalkulatora kadrowania?

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest wybranie rozmiaru matrycy aparatu z listy. Gdy to zrobisz, pojawi się przykładowy obraz pokazujący, o ile mniejsza lub większa jest twoja matryca w porównaniu do standardowej matrycy pełnoklatkowej.

Następnie możesz wprowadzić ogniskową obiektywu aparatu i przysłonę f-stop, której chcesz użyć. Kalkulator zastosuje współczynnik przycięcia i poda ogniskową oraz przysłonę f-stop w odniesieniu do pełnej klatki 35 mm.

Podobnie jak w przypadku większości Omni kalkulatorów, to narzędzie działa również w drugą stronę. Przyjrzyjmy się częstemu problemowi przy wyborze obiektywów do aparatów z matrycami typu crop.

Masz aparat APS-C ze współczynnikiem kadrowania 1,53x (współczynnik kadrowania super 35) i chcesz kupić obiektyw, który da taki sam obraz jak pełnoklatkowy obiektyw 50 mm f/4. Oto co robisz, aby uzyskać odpowiedź:

 1. Wybierz współczynnik kadrowania Sony APS-C o wartości 1,53x z listy rozmiarów matryc. Teraz nasz kalkulator pełni funkcję kalkulatora ogniskowej APS-C.
 2. Przejdź do drugiej sekcji dotyczącej ekwiwalentów pełnoklatkowych 35 mm i wprowadź ogniskową 50 mm oraz przysłonę 4.
 3. Kalkulator wykona następnie obliczenia 50 / 1,53 = 32,68 = 33 mm, co oznacza, że potrzeba ci obiektywu o ogniskowej 33 mm, aby utworzony obraz był równoważny dla obrazu uzyskanego przez obiektyw pełnoklatkowy 50 mm.
 4. Aby obliczyć potrzebną wartość przysłony, otrzymasz 4 / 1,53 = 2,61 = f/2,6. Tak więc przysłona f-stop musiałaby wynosić f/2,6, aby uzyskać taką samą głębię ostrości.

💡 Jeśli chcesz użyć obiektywu z redukcją ogniskowej do telekonwertera, wprowadź powiększenie adaptera. Wartości mniejsze niż 1 dotyczą reduktora ogniskowej, a większe niż 1 telekonwertera.

Chcesz poznać więcej kalkulatorów optycznych? Sprawdź te trzy przydatne kalkulatory:

Czy matryca typu crop zwiększa powiększenie?

W skrócie: tak. Zwiększy to efektywne powiększenie obiektywu 35 mm o współczynnik równy współczynnikowi kadrowania. Na przykład efektywna ogniskowa obiektywu o ogniskowej 50 mm na matrycy crop (powiedzmy, że jest to matryca APS-C) będzie wynosić 50 ⋅ 1,53 = 76,5 mm.

Jednak ten efekt powiększenia wynika z przycięcia obrazu przez mniejszą matrycę. Podczas gdy zyskasz na powiększeniu, stracisz na jakości obrazu. Na przykład, w warunkach słabego oświetlenia, będzie potrzeba otworzenia przysłony obiektywu lub skrócenia czasu otwarcia migawki, aby uzyskać wystarczającą ilość światła na matrycy. Regulacje te zmienią odpowiednio głębię ostrości i twoją zdolność do uzyskania ostrego obrazu.

Co dzieje się z głębią ostrości? — Ustawienia przysłony

Korzystanie z matrycy typu crop spowoduje pogłębienie głębi ostrości (części obrazu, która jest ostra) o współczynnik kadrowania. Jeśli więc twój obiektyw 50 mm ma maksymalny otwór przysłony f/2,0 na matrycy APS-C ze współczynnikiem kadrowania 1,53, to wartość f-stop będzie wynosić 2,0 ⋅ 1,53 = 3,1.

Tak więc, używając matrycy crop, stracisz część efektów bokeh swojego obiektywu. Dlatego w nowoczesnych aparatach smartfonów z małymi sensorami producenci zaimplementowali tryby portretowe, aby symulować płytką głębię ostrości za pomocą oprogramowania.

FAQs

Czym jest współczynnik kadrowania w aparacie cyfrowym?

Współczynnik kadrowania jest miarą stosunku długości przekątnej pełnoklatkowej matrycy do przekątnej mniejszej matrycy. Wysoki współczynnik kadrowania wskazuje na mniejszą matrycę, co może spowodować, że zauważalna część ujęcia zostanie pominięta w kadrze w przypadku obiektywów z dużym otworem przysłony. Znajomość współczynnika kadrowania twojego aparatu pomoże ci wybrać najlepiej dopasowane obiektywy dla twojego body.

Jak obliczyć współczynnik kadrowania?

Aby obliczyć współczynnik kadrowania, wykonaj następujące proste kroki:

 1. Zmierz lub znajdź długość przekątnej swojej matrycy.
 2. Podziel długość przekątnej pełnoklatkowej matrycy przez długość zmierzoną w poprzednim kroku.

Wynikiem jest współczynnik kadrowania twojej matrycy.

Jak obliczyć ekwiwalent dla pełnej klatki?

Aby znaleźć ekwiwalenty wymiaru pełnoklatkowego, wykonaj następujące kroki:

 1. Oblicz lub znajdź wartość współczynnika kadrowania swojej matrycy.
 2. Podziel pożądaną ogniskową przez współczynnik kadrowania, aby znaleźć ogniskową, której musisz użyć w swoich ujęciach.
 3. Podziel przysłonę pełnoklatkową przez współczynnik kadrowania, aby znaleźć ustawienie potrzebne do naśladowania ujęcia pełnoklatkowego.

Jaki jest współczynnik kadrowania matrycy APS-C dla Canona?

Współczynnik kadrowania matryc APS-C firmy Canon wynosi 1,62. Wartość ta różni się od APS-C innych marek. W tym przypadku:

 • Znajdź wymiary matrycy:

  • Szerokość = 22,3 mm;

  • Wysokość = 14,9 mm.

 • Znajdź przekątną za pomocą twierdzenia Pitagorasa:

  d = √(222² + 14,8²) = 26,68

 • Podziel długość przekątnej matrycy pełnoklatkowej (43,26 mm) przez poprzedni wynik:

  WK = przekątna matrycy pełnoklatkowej/przekątna matrycy crop = 43,26/26,68 = 1,62

Otrzymany wynik to crop factor matrycy APS-C firmy Canon.

Tells us about your camera...

35mm full-frame equivalents

Illustration of crop factor 1.

As you are using a full-frame camera, the image produced by the lens is not cropped at all.

Check out 27 similar photo and video calculators 📷
3D render timeAspect ratioBlink-free photos...24 more