Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator cenowej elastyczności popytu

Spis treści

Czym jest cenowa elastyczność popytu?Wzór na łukową elastyczność popytuJak obliczyć cenową elastyczność popytu?Wzrost przychodów a cenowa elastyczność popytuFAQs

Kalkulator cenowej elastyczności popytu jest narzędziem dla każdego, kto próbuje ustalić idealną cenę dla swoich produktów. Przy pomocy tego kalkulatora zdecydujesz, czy powinieneś/naś inkasować więcej za twój produkt (sprzedając mniejszą ilość), czy też obniżyć cenę, ale zwiększyć popyt.

Nasz kalkulator wykorzystuje metodę łukową do obliczenia cenowej elastyczności popytu. Po wyznaczeniu tej wartości możesz przejść bezpośrednio do kalkulatora ceny optymalnej 🇺🇸, aby obliczyć idealną cenę dla twojego produktu.

W dalszej części tekstu dowiesz się, jak obliczyć cenową elastyczność popytu metodą łukową!

🙋 Możesz także wypróbować inne narzędzia związane z elastycznością, takie jak kalkulator cenowej elastyczności podaży 🇺🇸 lub kalkulator dochodowej elastyczności popytu 🇺🇸.

Czym jest cenowa elastyczność popytu?

Wyobraź sobie, że prowadzisz sklep z artykułami RTV. Każdego miesiąca sprzedajesz 200 telewizorów w cenie 3500 złotych za sztukę. Zaczynasz się zastanawiać, co się stanie, jeśli obniżysz cenę telewizora do 3200 zł. Czy zdobędziesz więcej klientów, a jeśli tak, to czy zdobędziesz ich wystarczająco dużo, aby zwiększyć swoje przychody pomimo obniżki cen?

Odpowiedź na to pytanie pomoże ci znaleźć cenowa elastyczność popytu. Opisuje ona zachowanie klientów po zmianie ceny.

Jeśli współczynnik elastyczności jest wysoki, spadek ceny spowoduje znaczny wzrost popytu, co oznacza, że obniżenie ceny będzie opłacalne. Taka sytuacja dotyczy zwykle produktów luksusowych, takich jak elektronika czy samochody.

Jeśli współczynnik elastyczności jest niski, spadek ceny spowoduje niewielki wzrost popytu. W takim przypadku wzrost popytu będzie niezadowalający z punktu widzenia przychodów. Taka tendencja jest typowa dla towarów pierwszej potrzeby, takich jak paliwo lub leki.

Cenowa elastyczność popytu nie ma nic wspólnego z różnymi rodzajami opakowań — nie dostarczy ci informacji o tym, czy bardziej opłaca się sprzedawać 0,5-litrowe butelki wody za złotówkę, czy 1,5-litrowe butelki za 2,50 zł. Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, przejdź do naszego kalkulatora ceny jednostkowej 🇺🇸.

Wzór na łukową elastyczność popytu

Możemy obliczyć łukową elastyczność popytu za pomocą następującego wzoru:

PED=(Q1Q0)/[(Q1+Q0)/2](P1P0)/[(P1+P0)/2]\small \text{PED} = \frac{(Q_1 - Q_0)/[ (Q_1 + Q_0)/2]}{(P_1 - P_0)/[ (P_1 + P_0)/2]}

gdzie:

 • P0P_0 – początkowa cena towaru;
 • P1P_1 – końcowa cena towaru;
 • Q0Q_0 – początkowy popyt;
 • Q1Q_1 – popyt po zmianie ceny;
 • PED\rm{PED} – cenowa elastyczność popytu (z angielskiego, price elasticity of demand).

Cenowa elastyczność popytu jest prawie zawsze ujemna. Oznacza to, że zależność między ceną a popytem jest odwrotnie proporcjonalna — im wyższa cena, tym niższy popyt i na odwrót.

Możesz również użyć naszego kalkulatora cenowej elastyczności popytu, aby znaleźć wartość dowolnej zmiennej w równaniu (P0P_0, P1P_1, Q0Q_0 lub Q1Q_1). Wystarczy, że wprowadzisz wszystkie pozostałe wartości i odczytasz wynik w polu, które cię interesuje.

Jak obliczyć cenową elastyczność popytu?

Przeanalizujmy razem przykład sklepu elektronicznego.

 1. Zacznijmy od zanotowania początkowej ceny produktu. W naszym przypadku jeden telewizor kosztuje 3500 złotych.
 2. Obliczmy początkowy popyt. W przypadku sklepu elektronicznego popyt wynosił 200 sztuk miesięcznie.
 3. Ustal nową cenę. W naszym przypadku jest to 3200 złotych.
 4. Sprawdź ilość towaru sprzedaną za nową cenę. Załóżmy, że udało ci się sprzedać 250 telewizorów po obniżonej cenie.
 5. Użyj wzoru na łukową elastyczność popytu:
   PED=(Q1Q0)/[(Q1+Q0)/2](P1P0)/[(P1+P0)/2]=(250200)/[(250+200)/2](32003500)/[(3200+3500)/2]=50/225300/3350=0,22220,0895=2,48\footnotesize \ \ \ \begin{align*} \text{PED} &= \frac{(Q_1 - Q_0)/[(Q_1 + Q_0)/2]}{(P_1 - P_0)/[ (P_1 + P_0)/2 ]}\\\\ &= \frac{(250 - 200)/[(250 + 200)/2]}{(3200 - 3500)/[(3200 + 3500)/2 ]}\\\\ &= \frac{50/225}{-300/3350}\\\\ &= \frac{0,\!2222}{-0,\!0895}\\\\ &= -2,\!48 \end{align*}
 1. Możesz wykonać obliczenia ręcznie lub skorzystać z kalkulatora cenowej elastyczności popytu, który wykona całą pracę za ciebie!

Wzrost przychodów a cenowa elastyczność popytu

Możemy obliczyć przychód zarówno w stanie początkowym, jak i końcowym, za pomocą tego równania:

R=PQ\small R = P \cdot Q

Stąd, wzrost przychodów (zwykle podawany w procentach) można obliczyć jako:

ΔR=R1R0=P1Q1P0Q0\small \begin{align*} \Delta R &= R_1 - R_0\\ &= P_1 \cdot Q_1 - P_0 \cdot Q_0 \end{align*}

Ujemny wzrost przychodów oznacza, że przychody maleją.

Cenowa elastyczność popytu (PED) jest bezpośrednio związana ze wzrostem przychodów. Obowiązują następujące zasady:

 • Popyt jest doskonale nieelastyczny (PED = 0). W tym przypadku zmiana ceny nie wpływa na popyt. Dotyczy to dóbr niezbędnych do przetrwania — konsumenci będą je kupować niezależnie od ceny. W związku z tym, jeśli cena zostanie obniżona, całkowity przychód drastycznie spadnie.

 • Popyt jest nieelastyczny (-1 < PED < 0). W tym przypadku spadek ceny powoduje wzrost popytu, ale spadek całkowitego przychodu (wzrost przychodu jest ujemny).

 • Popyt jest proporcjonalny (PED = -1). W takim przypadku spadek ceny jest wprost proporcjonalny do wzrostu popytu, a całkowity przychód nie ulega zmianie.

 • Popyt jest elastyczny (-∞ < PED < -1). Oznacza to, że spadek ceny powoduje znaczny wzrost popytu i wzrost całkowitego przychodu.

 • Popyt jest doskonale elastyczny (PED = -∞). W tym przypadku każdy wzrost ceny natychmiast spowoduje spadek popytu do zera. Dotyczy to dóbr o stałej wartości, których cena jest zazwyczaj określona przez prawo. Na przykład banknot dziesięciozłotowy jest towarem o stałej wartości; sprzedaż tego banknotu za 10,01 zł spowoduje spadek popytu do zera. Wzrost przychodów wyniesie -100% (wszystkie przychody zostaną utracone).

FAQs

Co mierzy cenowa elastyczność popytu?

Elastyczność cenowa popytu mierzy, jak bardzo popyt na towar zmienia się wraz z jego ceną. Jeśli popyt zmienia się wraz z ceną, popyt jest elastyczny, a jeśli się nie zmienia, jest nieelastyczny. Dobra luksusowe są przykładem popytu elastycznego, a dobra pierwszej potrzeby popytu nieelastycznego.

Jakie są główne czynniki wpływające na cenową elastyczność popytu?

Głównymi czynnikami wpływającymi na elastyczność popytu są:

 • liczba substytutów danego produktu na rynku;
 • długość okresu, w którym obserwujemy zmiany w popycie;
 • cena produktu w stosunku do dochodów konsumentów;
 • czy produkt jest luksusowy, czy niezbędny;
 • wielkość rynku branego pod uwagę.

Jak elastyczność popytu wpływa na politykę cenową firmy?

W większości przypadków przedsiębiorstwa ustalają ceny tak wysokie, jak to tylko możliwe bez wpływu na popyt. Jeśli koszt produkcji wzrośnie, zyski firmy spadną. Aby to zrekompensować, firma podniesie cenę dobra nieelastycznego, ponieważ jego popyt jest mniej wrażliwy na cenę niż w przypadku dobra elastycznego.

Czym jest elastyczność krzyżowa popytu?

Elastyczność krzyżowa popytu określa, jak zmienia się popyt na dany towar po zmianie ceny innego towaru. W przypadku popytu substytucyjnego popyt na jeden produkt wzrośnie, jeśli cena rywala wzrośnie, podczas gdy przy popycie komplementarnym popyt jednego produktu wzrośnie, jeśli cena drugiego spadnie. Mówi się, że krzyżowa elastyczność cenowa jest dodatnia w pierwszej z tych sytuacji i ujemna w drugiej.

Jak mierzy się cenową elastyczność popytu?

Aby zmierzyć cenową elastyczność popytu, zanotuj cenę, po której został sprzedany produkt oraz ilość produktu sprzedanego w danym okresie, po czym zmień cenę i zanotuj ilość produktu sprzedanego w takim samym odstępie czasu. Następnie możesz użyć wzoru na łukową elastyczność popytu, aby obliczyć cenową elastyczność popytu.

Jak obliczyć cenową elastyczność popytu na podstawie krzywej popytu?

Ocena cenowej elastyczności popytu na podstawie funkcji popytu:

 1. Znajdź funkcję popytu i cenę, dla których chcesz obliczyć elastyczność.
 2. Znajdź pochodną funkcji popytu w punkcie odpowiadającym wybranej cenie.
 3. Pomnóż pochodną funkcji przez cenę.
 4. Podstaw cenę do równania popytu, aby otrzymać Q.
 5. Podziel wynik z punktu 3 przez wynik z punktu 4.
 6. Otrzymana wartość to procentowa cenowa elastyczność popytu przy wybranej cenie.

Jaki jest związek między całkowitym przychodem i cenową elastycznością popytu?

W przypadku dwóch produktów, które początkowo kosztują tyle samo, całkowity przychód dla produktu nieelastycznego będzie wyższy, jeśli ceny wzrosną. Dzieje się tak, ponieważ popyt na produkty elastyczne w większym stopniu zależy od ich ceny. Konsumenci przestaną je kupować jeśli nastąpi wzrost cen, co spowoduje spadek całkowitego przychodu. Na produkty nieelastyczne wzrost ceny nie ma tak znacznego wpływu, więc całkowity przychód wzrośnie.

Elastyczność: 

Przychody

Check out 55 similar microeconomics calculators 💲
Accounting profitAccrual ratioActual cash value...52 more