Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator objętości rur

Spis treści

Kalkulator objętości rurObjętość rury — wzórObjętość wody w rurze — przykład obliczeńFAQs

Omni kalkulator objętości rur oszacowuje objętość rury, a także masę cieczy, która przez nią przepływa. Nasz kalkulator jest przydatnym narzędziem dla każdego, komu zależy na dokładnej znajomości objętości wody w rurze. Dla ciebie będzie on pomocny, jeśli np. projektujesz system nawadniania w swoim ogrodzie.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, czym jest cylinder i wzór na objętość rury.

Kalkulator objętości rur

Znajomość objętości rury może być przydatna z wielu powodów, zarówno dla prywatnych właścicieli domów, inżynierów budownictwa jak i pracowników budowlanych. Na przykład, być może chcesz obliczyć pojemność wodną systemu ogrzewania w swoim domu lub zastanawiasz się, czy średnica wybranej rury będzie wystarczająca do napełnienia stawu ogrodowego.

Z tego powodu stworzyliśmy kalkulator objętości rur. To narzędzie wylicza objętość konkretnej rury oraz ciężar wody (lub innej cieczy) w jej wnętrzu. Jest proste w obsłudze i skuteczne. Wystarczy, że wpiszesz rozmiar rury — jej średnicę wewnętrzną oraz długość. Nie ma znaczenia, czy używasz metrycznego, czy imperialnego systemu jednostek, ponieważ możesz swobodnie przełączać się między nimi za pomocą rozwijanej listy.

Domyślnie obliczenia masy cieczy są wykonywane dla wody (jej gęstość jest równa 997 kg/m³). Jeśli potrzebujesz wykonać obliczenia dla innych płynów, wpisz gęstość konkretnej cieczy.

Poniżej przygotowaliśmy wyjaśnienie wzoru na objętość rury oraz przykład obliczeń krok po kroku, aby pokazać ci, jak prawidłowo korzystać z kalkulatora objętości rury.

Objętość rury — wzór

Pod względem kształtu, rura jest wydrążonym walcem prostym. Ale co to jest walec? Widzimy je wokół nas każdego dnia. Walec to bryła o dwóch podstawach, które zazwyczaj są okrągłe, a także zawsze przystające i równoległe do siebie. „Rozwinięty” bok walca tworzy prostokąt. Wysokość walca to odległość między podstawami (w przypadku rur jest to jego długość). Promień walca 🇺🇸 oznacza promień jego podstawy. Pamiętaj, że dla każdego walca średnica ma podwojoną długość promienia. Zatem do obliczeń musisz zmniejszyć średnicę o połowę.

Kalkulator objętości rur: walec.
Wydrążony walec kołowy, gdzie R — promień, r — promień wewnętrzny, h — wysokość

💡 Możesz dowiedzieć się więcej o walcach, sprawdzając nasze powiązane narzędzia: kalkulator walca prostego 🇺🇸, nasz kalkulator objętości walca oraz nasz kalkulator powierzchni walca.

Objętość trójwymiarowej bryły to ilość przestrzeni, jaką ona zajmuje. Dla rury jest to objętość wewnętrzna (musisz użyć średnicy wewnętrznej zamiast zewnętrznej).
Aby wyrazić objętość, używamy jednostek sześciennych (w systemie metrycznym będą to cm³, dm³, m³, a w imperialnym in³ i ft³). Aby uzyskać dokładne wyniki, należy używać jednej jednostki konsekwentnie we wszystkich obliczeniach.

Wzór na objętość walca to:

objętość cylindra = π × promień² × wysokość

W przypadku rury, zamiast wysokości należy użyć jej długości: objętość rury = π × promień² × długość, gdzie promień = średnica wewnętrzna/2. Objętość rury jest równa objętości cieczy znajdującej się wewnątrz (jeśli jest nią całkowicie wypełniona). Masę cieczy bierzemy z przekształconego wzoru na gęstość. Zatem odpowiednio: masa cieczy = objętość × gęstość cieczy.

Objętość wody w rurze — przykład obliczeń

Zobaczmy, jak prawidłowo korzystać z kalkulatora objętości rur. Do przykładowych obliczeń potrzebujemy kilku założeń. Załóżmy, że będziemy obliczać objętość rury o długości 6 metrów i średnicy wewnętrznej 15 centymetrów. Rura ta służy do transportu wody. Wprowadźmy te dane do kalkulatora, aby znaleźć objętość wody w rurze i jej masę:

 1. Najpierw wpisz średnicę rury: średnica wewnętrzna = 15 cm.

 2. Następnie wpisz jej długość: długość = 6 m.

 3. Kliknij przycisk „tryb zaawansowany” i sprawdź gęstość cieczy. Domyślnie ustawiona jest wartość dla wody, co w naszym przypadku jest prawidłowe. Gęstość cieczy = 997 kg/m³.

 4. Teraz dostępne są dla ciebie wyniki obliczeń: objętość = 0,106 m³ oraz masa cieczy = 105,71 kg.

FAQs

Jaka jest objętość rury o długości 2 m i średnicy wewnętrznej 3 cm?

Objętość rury wynosi 4,24 litra. Aby obliczyć tę odpowiedź, wykonaj następujące kroki:

 1. Podziel średnicę przez 100, aby przeliczyć ją na metry, 3 cm/100 = 0,03 m.

 2. Znajdź objętość rury używając wzoru

  V = π ⋅ d² ⋅ l / 4 = π ⋅ 0,03 ⋅ 0,03 ⋅ 2 / 4 = 0,00424 m³.

 3. Pomnóż wynik razy 1000, aby otrzymać wynik w litrach, 0,00421 ⋅ 1000 = 4,24 l.

 4. Zweryfikuj swój wynik za pomocą naszego kalkulatora objętości rur.

Jak wyznaczyć średnicę rury z jej objętości?

Aby obliczyć średnicę d rury z jej objętości V i długości l, należy skorzystać ze wzoru: d = 2 ⋅ √(V/π ⋅ l). Należy uważać na jednostki, których się używa.

Jaki jest najdłuższy rurociąg na świecie?

Najdłuższym rurociągiem na świecie jest rurociąg Coastline, który rozciąga się od Teksasu do Nowego Jorku na odcinku 8850 km (5500 mil). Transportuje on ropę naftową i paliwo lotnicze do różnych miejsc wzdłuż jego trasy.

Jak obliczyć przepływ objętościowy w moich rurach?

Możesz określić objętościowe natężenie przepływu swojej rury w następujących krokach:

 1. Uzyskaj pojemnik o znanej objętości V i stoper.
 2. Wypełnij pojemnik do jego całkowitej pojemności wodą z rury, odmierzając czas od opróżnienia do napełnienia.
 3. Podziel objętość V przez czas t potrzebny do napełnienia pojemnika, aby otrzymać objętościowe natężenie przepływu: V/t.

Pipe dimensions

Liquid

Check out 5 similar water tank and vessels calculators 🏊
Fire flowGallons per minutePond...2 more