Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator nachylenia dachu

Spis treści

Co to jest kąt nachylenia dachu?Jak obliczyć nachylenie dachu?Kalkulator nachylenia dachu — przykład użyciaFAQs

Kalkulator nachylenia dachu to poręczne narzędzie, które pomoże szybko ocenić nachylenie (spadek) dachu i długość krokwi potrzebnych do prac budowlanych. Wyjaśnimy, jak krok po kroku określić kąt nachylenia dachu. Możesz również użyć Omni kalkulatora nachylenia dachu, aby przeliczyć nachylenie dachu ze stopni na procenty.

Do oszacowania całkowitego kosztu dachu, możesz skorzystać z kalkulatora dachu. Mamy również dedykowany kalkulator więźby dachowej, który jest doskonałym narzędziem do ustalania kosztów więźby wykorzystywanej do budowy dachu.

Co to jest kąt nachylenia dachu?

Schemat kąta nachylenia dachu.

Kąt nachylenia dachu to po prostu kąt tworzony przez krokwie. Można go oszacować na dwa sposoby — jako kąt nachylenia krokwi w stosunku do poziomu lub jako proporcję między wysokością a połową rozpiętości dachu.

Nachylenie dachu jest często wyrażane jako stosunek pomiędzy wysokością i połową rozpiętości w postaci x:12. Na przykład, nachylenie 1:12 oznacza, że na każde dwanaście metrów długości budynku, wzniesienie będzie równe jednemu metrowi.

Dachy możemy podzielić na następujące kategorie:

 • Dachy płaskie nie są w rzeczywistości idealnie płaskie — potrzebują niewielkiego nachylenia dla spływu wody. Ogólnie rzecz biorąc, dachy te mają nachylenie od ½:12 do 2:12 (od 4,2% do 16,7%).
 • Dachy o niskim nachyleniu mają nachylenie poniżej 4:12 (33,3%). Są one zazwyczaj trudne w utrzymaniu, ponieważ wymagają specjalnych materiałów, aby uniknąć przecieków.
 • Dachy konwencjonalne mają nachylenie od 4:12 do 9:12 (33,3% do 75%). Są najłatwiejsze w budowie i można po nich bezpiecznie chodzić.
 • Dachy o dużym nachyleniu często wymagają dodatkowych elementów mocujących. Ich nachylenie może wynosić nawet 21:12 (175%).

Jak obliczyć nachylenie dachu?

Ogólnie rzecz biorąc, nachylenie dachu jest obliczane na podstawie tego samego wzoru, który opisuje trójkąt prostokątny (więcej informacji na ten temat można znaleźć w Omni kalkulatorze trójkąta prostokątnego). Możesz użyć następujących równań, aby znaleźć długość krokwi i nachylenie:

 • (długość krokwi)² = wysokość² + (połowa rozpiętości)² (z twierdzenia Pitagorasa);

 • wysokość / połowa rozpiętości = nachylenie, gdzie nachylenie jest wyrażone w procentach;

 • nachylenie = tg(kąt), gdzie kąt jest nachyleniem dachu wyrażonym w stopniach.

Jeśli chcesz znaleźć nachylenie dachu w postaci x:12, po prostu oblicz nachylenie i wprowadź tę liczbę jako kąt lub wartość procentowa w odpowiednie pole. Szukane nachylenie w postaci x:12 zostanie obliczone i wyświetlone w odpowiednim polu.

Kalkulator nachylenia dachu — przykład użycia

Przed rozpoczęciem właściwych obliczeń warto otworzyć Omni przelicznik kątów 🇺🇸, aby dokonać przekształcenia między radianami i kątami. Następnie postępuj według poniższych kroków:

 1. Zmierz długość połowy rozpiętości dachu — to pozioma odległość między kalenicą dachu a ścianą budynku. Załóżmy, że wynosi ona 6 m.

 2. Określ wysokość dachu. Załóżmy, że wynosi ona 1,5 m.

 3. Oblicz długość krokwi, podstawiając te wartości do następującego wzoru:

  (długość krokwi)² = wysokość² + (połowa rozpiętości)² = 1,5² + 6² = 2,25 + 36 = 38,25

  długość krokwi = √38,25 = 6,18 m

 4. Oblicz nachylenie dachu jako proporcję wysokości i połowy rozpiętości:

  nachylenie = wysokość / połowa rozpiętości = 1,5 / 6 = 25%

 5. Przelicz tę wartość na kąt:

  kąt = arctg(nachylenie) = arctg(0,25) = 14°

 6. Na koniec można znaleźć kąt nachylenia dachu w postaci x:12.

  x = nachylenie · 12 = 0,25 · 12 = 3

 7. Spadek dachu wynosi 3:12. Można go również zapisać jako 25% lub 14°.

Czy znalazłeś już informacje, których szukasz? W takim razie sprawdź kalkulator gontów dachowych, który jest poświęcony nieco innemu tematowi pokryć dachowych.

FAQs

Jaki jest standardowy spadek dachu?

Nie istnieje standardowe, uniwersalne nachylenie dachu. Spadek dachu różni się w zależności od kultury, klimatu, stylu i dostępnych materiałów. W Polsce typowe nachylenie dachu zawiera się w przedziale 30°-45°, w USA, kąty nachylenia wynoszą zazwyczaj od 4:12 do 9:12, a w Wielkiej Brytanii typowy dom ma kąt nachylenia dachu pomiędzy 40° a 50° — choć wartość 45° nie jest zalecana.

Współczesne domy często mają „płaskie dachy”, które nie powinny być całkowicie płaskie, ale mieć spadek około 1:40. We Włoszech, ze względu na bardziej umiarkowany klimat, zakres kątów wynosi 16°-25°.

Jaka jest średnia cena za wykonanie dachu?

W Polsce ceny dachu domu jednorodzinnego zawierają się zazwyczaj w przedziale od 200 do 400 zł za metr kwadratowy. Istnieje wiele czynników, które będą miały wpływ na to, ile będzie kosztował dach — projekt, styl, dostępność, koszt robocizny itp.
Są to jednak tylko szacunki, porozmawiaj z sąsiadami, aby dowiedzieć się, ile kosztuje montaż dachu w twojej okolicy.

Jakie jest minimalny kąt nachylenia dachu dla śniegu?

Minimalne nachylenie dachu pozwalające na zsuwanie się śniegu wynosi około 30° lub 6:12 (albo 7:12). Nie jest to jednak ostateczna wartość, ponieważ materiał, z którego wykonany jest dach, kierunek padania śniegu i wiatr to czynniki, które mogą wpływać na to, czy śnieg będzie się zsuwał, czy też nie. Może się zdarzyć, że wystarczy dach o nachyleniu zaledwie 10°, aby pozbyć się śniegu. Dachy o bardziej stromym nachyleniu będą w stanie prawdopodobnie zatrzymywać mniej śniegu, więc jeśli mieszkasz w regionach podatnych na opady śniegu, bardziej stromy spadek jest zalecany.

Co oznacza nachylenie dachu 4:12?

Nachylenie 4:12 to spadek dachu, który wznosi się o 4 metry na każde 12 metrów w poprzek. Tworzy to kąt 18,5° między stropem a dachem i tworzy łagodne nachylenie, które jest postrzegane jako punkt pośredni między dachem o niskim i średnim nachyleniu. Spadek o wartości 4:12 jest wystarczający do odprowadzania wody, ale nie jest odpowiedni dla regionów, w których występują obfite opady śniegu. Standardowe gonty asfaltowe i kompozytowe są najlepsze dla dachów o nachyleniu 4:12; gonty gumowe i drewniane są nieodpowiednie.

Jakie jest najlepsze nachylenie dachu?

Najlepsze nachylenie dachu zależy od wybranego stylu. Jeśli szukasz eleganckiego, nowoczesnego stylu, najlepiej użyć (nie całkowicie) płaskiego dachu o nachyleniu 1:40.

Dla stylu gotyckiego krokwie muszą być równe rozpiętości dachu (kąt 60°), podczas gdy styl elżbietański wymaga, aby krokwie były dłuższe niż rozpiętość.

W obszarach śnieżnych, nachylenie dachu powinno wynosić co najmniej 10:12 (40°), aby umożliwić zsuwanie się śniegu, podczas gdy najbezpieczniejsze nachylenie dachu w bardzo wietrznych obszarach wynosi między 4:12-6:12 (18,5°-26,5°).

Jaki jest najmniejszy spadek dachu?

Najmniejszy spadek dachu wynosi 0,5:12. Całkowicie płaski dach to kiepski projekt, ponieważ będzie się na nim zbierać woda i śnieg, co ostatecznie doprowadzi do zawalenia się dachu pod ciężarem tego wszystkiego.

Powszechnie wybieranym materiałem na dachy płaskie jest guma EPDM, ponieważ jest ona bardzo trwała, wodoodporna i może być wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu. Dachy płaskie są również tańsze i wymagają mniej konserwacji niż tradycyjne pokrycia dachowe, co czyni je idealnym dodatkiem do domu.

Jakie nachylenie dachu odpowiada 30 stopniom?

Nachylenie dachu 30° jest mniej więcej takie samo jak spadek o wartości 7:12. Aby przeliczyć ze stopni na oznaczenie amerykańskie:

 1. Znajdź tangens kąta, tg(kąt). Daje to nachylenie dachu.

 2. Pomnóż nachylenie przez 12, aby znaleźć x w stosunku x:12.

 3. Sprawdź wyniki za pomocą Omni kalkulatora nachylenia dachu.

 4. Ciesz się, że masz o jedną rzecz mniej do zmartwienia.

Co to jest współczynnik nachylenia dachu?

Współczynnik nachylenia dachu, to liczba, która po pomnożeniu przez obszar pokryty spadzistym dachem daje rzeczywistą powierzchnię dachu. Matematyka stojąca za tą liczbą wykorzystuje pierwiastek kwadratowy z ((wysokość/połowa rozpiętości)2 + 1). Współczynniki nachylenia dachu są niezwykle przydatne w szacowaniu ilości materiału wymaganego do zamontowania nowego dachu skośnego, ponieważ wykorzystanie prostej matematyka wymagałoby bardziej złożonych obliczeń!

Jaki kąt nachylenia ma dach o spadku 12:12?

Dach o spadku 12:12 ma kąt nachylenia 45°. Aby przeliczyć z amerykańskich oznaczeń na stopnie nachylenia, wykonaj następujące kroki:

 1. Podziel pierwszą część współczynnika przez 12, aby obliczyć nachylenie.

 2. Znajdź arkus tangens (arctg) nachylenia, aby znaleźć kąt w stopniach.

 3. Sprawdź wyniki za pomocą Omni kalkulatora nachylenia dachu.

 4. Podziwiaj swoje umiejętności matematyczne.

Po dachu o jakim nachyleniu można chodzić?

Dach o nachyleniu 6:12 (26,5°) lub mniejszym jest uważany za łatwy do chodzenia i nie są wymagane żadne dodatkowe środki ostrożności. Dach o spadku 7:12 (30°) jest możliwy do pokonania, ale należy zachować ostrożność. Dachy o nachyleniu od 8:12 do 10:12 (33°-40°) są również uważane za nadające się do chodzenia, ale nie jest to zalecane, a jeśli musisz się poruszać po takich dachach, należy zachować szczególną ostrożność. Dachy o większym nachyleniu są uważane za nienadające się do chodzenia i wymagany jest specjalny sprzęt lub rusztowanie. Nie podejmuj ryzyka na dachach, ponieważ upadek może być śmiertelny.

Czy można pokryć gontem dach o nachyleniu 3:12?

Można pokryć gontem dach o nachyleniu 3:12, ale należy podjąć specjalne środki, aby zapobiec przeciekom. Pod gonty należy położyć ochronną, wodoodporną membranę, a także użyć gontów zalecanych przez producenta dla danego nachylenia. Te informacje można znaleźć na opakowaniu gontów. Problem z dachami o niskim nachyleniu wynika z tego, że przepływ wody nie jest wystarczająco szybki, aby zapobiec przedostawaniu się wody pod gont i do sufitu.

Check out 8 similar roofing calculators 🏠
Birdsmouth cutGambrel roofMetal roof cost...5 more