Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator kruszywa

Spis treści

Czym jest kruszywo?Zastosowania różnych rozmiarów kruszywaJak korzystać z kalkulatora kruszywa?Jak ręcznie wyliczyć ilość kruszywa?FAQs

Korzystając z naszego kalkulatora kruszywa, możesz określić ilość i wagę tłucznia lub żwiru, które będą potrzebne do ułożenia lub wypełnienia danego obszaru.

W poniższym artykule omówimy, czym jest kruszywo, jakie rodzaje kruszywa wyróżniamy oraz jak możemy je użyć.

Zawarliśmy również prostą instrukcję korzystania z kalkulatora kruszywa do wyliczenia materiału w tonach i innych jednostkach, a także wzór do obliczania kruszonego kamienia na dany obszar.

Omni kalkulator kruszywa w szybki i prosty sposób pomoże ci w wyliczeniu odpowiedniej ilości podsypki niezbędnej do wykonania następnego projektu. 😊

🔎 Sprawdź nasz przelicznik metrów sześciennych na tony, jeśli chcesz obliczyć wagę innych materiałów.

Czym jest kruszywo?

Kruszywo to rodzaj materiału powstałego na skutek rozdrabniania skały. Najczęściej spotykane skały wykorzystywane do produkcji kruszywa to:

 • Argilit
 • Dolomity
 • Granity
 • Wapienie 🇺🇸
 • Marmury
 • Piaskowce
 • Łupki
 • Kwarcyt
 • Żużel wulkaniczny

🙋 Możesz również sprawdzić nasz kalkulator otoczaków 🇺🇸, aby poznać więcej nazw skał, które można wykorzystywać w budownictwie.

Zastosowania różnych rozmiarów kruszywa

Za pomocą kruszarek możemy rozdrabniać kamienie do różnych wielkości. Różne rozmiary finalnego produktu mogą mieć różne zastosowania.

Grubość, czy inaczej, uziarnienie kruszywa można podzielić na trzy kategorie:

 • Drobne — Niewielkie kamyczki średnicą sięgające maksymalnie czterech milimetrów. Najdrobniejsze odmiany drobnego uziarnienia znajdują swoje zastosowanie w zaprawach murarskich, gładzi, tynków czy drobnych podsypek.

 • Grube — O średnicy od 4 do 63 milimetrów. Grube kruszywo często stosowane jest jako podsypka, np. do budowy drogi lub chodnika.

 • O ciągłym uziarnieniu — Mieszanka drobnych i grubych ziaren. Jest wykorzystywana do wszelkich prac, w których gradacja nie ma znaczenia, czyli np. wyłożenie danego terenu celem jego utwardzenia.

Jak korzystać z kalkulatora kruszywa?

Oto jak możesz korzystać z naszego kalkulatora kruszywa, aby wyliczyć ilość materiału niezbędną do wyłożenia danego terenu:

 1. Wybierz kształt powierzchni, np. prostokątny.

 2. W polu długość powierzchni wprowadź długość terenu do wyłożenia, np. 12 metrów.

 3. W polu szerokość powierzchni wprowadź szerokość danego terenu, np. 8 metrów.

 4. Następnie wprowadź grubość, czyli wysokość, o jaką ma być podwyższony poprzez zastosowanie kruszywa, np. 10 centymetrów.

 5. Współczynnik zapasu określa, ile kruszonego kamienia może zostać zmarnowane podczas całego procesu, np. 10% (domyślna wartość wykorzystywana w kalkulatorze). Innymi słowy, jest to margines błędu, który chcemy uwzględnić, aby uniknąć przedwczesnego zużycia materiału.

Po wprowadzeniu powyższych informacji otrzymasz dwie wartości zwrotne:

 1. Ilość kruszywa dla wyznaczonego obszaru, czyli 10,56 metrów sześciennych.

 2. Szacunkową wagę kruszywa, czyli 18,79 ton.

Tak działa nasz kalkulator. Proste, prawda? Ręczne wyliczenie tych wartości zajmuje nieco więcej czasu. Przedstawiliśmy to w poniższej części artykułu.

Jak ręcznie wyliczyć ilość kruszywa?

Oto wzory, których używamy do ręcznego obliczania ilości potrzebnego kruszywa:

Dla kwadratowych lub prostokątnych powierzchni:

 • W=(DSG)W = (D \cdot S \cdot G)

A dla okrągłych lub eliptycznych powierzchni:

 • W=(πD2S2G)W = (\pi \cdot \frac{D}{2} \cdot \frac{S}{2} \cdot G)

gdzie:

 • WW — wymagana ilość pokruszonych kamieni w metrach;
 • DD — długość w metrach, na której chcemy rozłożyć kruszywo;
 • SS — szerokość w metrach tej samej powierzchni do rozłożenia kruszywa;
 • GG — głębokość w metrach dla obszaru, który chcemy wypełnić kruszywem; oraz
 • π\pi — stała matematyczna o wartości ok. 3,1416.

🙋 Przy obliczaniu wymaganej ilości pokruszonych kamieni uwzględniamy wartość 10% jako współczynnik materiału zmarnowanego w procesie.

Aby uwzględnić czynnik zmarnowanego materiału w naszej sumie, podziel wynik przez 10 i zsumuj go z pierwotną wartością:

 • WZ=W+(W/10)W_Z = W + (W / 10)

💡 Możemy przeliczyć uzyskaną objętość kruszywa z metrów sześciennych na przybliżoną wagę w tonach, mnożąc wynik przez 1,78.

Weźmy przykład, aby dowiedzieć się, ile pokruszonego kamienia potrzebujemy na nasze patio o wymiarach 5 m na 4 m i grubości kruszywa wynoszącej 10 cm.

Umieszczając wartości we wzorze, otrzymamy:

W=(540, ⁣1)=2W = (5 \cdot 4 \cdot 0,\!1) = 2

Potrzebujemy więc około 2 metrów sześciennych kruszywa bez uwzględniania materiału zmarnowanego w procesie.

Aby uwzględnić czynnik zmarnowanego materiału, dodajemy dodatkowe 10% do naszej sumy:

WZ=2+(2/10)=2, ⁣2W_Z = 2 + (2 / 10) = 2,\!2

W ten sposób wyliczyliśmy całkowitą ilość wymaganego kruszywa wynoszącą około 2,2 metra sześciennego.

Mnożąc wynik przez 1,78, otrzymujemy wymaganą wagę naszego kruszywa wynoszącą 3,92 tony.

Sprawdź również nasz kalkulator podjazdu z kruszywa 🇺🇸, aby określić wymaganą ilość materiału potrzebną do wyłożenia podjazdu.

FAQs

Ile kruszywa potrzebuję do wyłożenia obszaru o długości i szerokości równej 10 metrów na wysokość 10 centymetrów?

Około 10 metrów sześciennych bez uwzględnienia materiału zmarnowanego w procesie budowy. 10 metrów sześciennych to około 17,80 ton.

Jak obliczyć ilość kruszywa w metrach sześciennych?

Aby obliczyć ilość kruszywa dla prostokątnej powierzchni, użyj następującego wzoru:

 • W = (D ⋅ S ⋅ G)

gdzie:

 • W — wymagana ilość kruszywa wyrażona w metrach sześciennych;
 • D — długość powierzchni (w metrach), którą chcesz wypełnić;
 • S — szerokość powierzchni (w metrach), którą chcesz wypełnić;
 • G — głębokość powierzchni (w metrach) do wypełnienia kruszonymi kamieniami.

Do czego służy drobne kruszywo?

Drobne kruszywo to takie, którego ziarna nie przekraczają czterech milimetrów grubości. Wykorzystuje się je między innymi do:

 • Zapraw murarskich,
 • Tynków, oraz
 • Drobnych podsypek.

Ile waży metr sześcienny kruszywa?

Metr sześcienny kruszywa waży około 1,78

Kształt i wymiary

Check out 4 similar driveway calculators 🚧
AsphaltConcrete driveway costGravel driveway...1 more